צרו קשר בוואצאפ

מחירון שירותי נוטריון עדכני 2022

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

מחירון שירותי נוטריון? כמה בעצם עולה כל שירות בשנת 2022

⚖️ עורך דין ונוטריון בפריסה ארצית  ✅ לענייני ייפוי כח לצורך משכנתאות✅ ירושה ✅ הסכמי ממון ✅ צוואות | בפריסה ארצית ◄ מומלץ מאד – רחל שחר עורך דין ונוטריון

למה להגיע אלינו לנוטריון בפריסה ארצית?

✅זמינות מיידית

✅מחירים נוחים

✅חוסכים לך את הריצות

✅מומלצי גולשי גוגל לשנת 2020

מחירון שרותי נוטריון 2020-לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 052-4616973
אנחנו מעניקים לכם מידע משפטי מהימן ומלא ללא כל פרסומות ונשמח אם תשתפו את המידע
זכרו לא תמיד חייבים נוטריון וניתן להסתפק בעורך דין

כל מחירי נוטריון להלן  כוללים מע”מ

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה על ידי נוטריון

(א) אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 195
(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 77 ש”ח
(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 77 ש”ח 
(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 77 ש”ח
2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –לעמוד הראשון 77 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח
(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 25 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח
כמה עולה אימות חתימה נוטריון

מחירון שירותי נוטריון כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תרגום על ידי נוטריון –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 247 ש”ח
(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 195 ש”ח
(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 94 ש”ח
(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 77 ש”ח

מחירון נוטריון נקבע על ידי האגף לרישום נוטריונים במשרד המשפטים ולנוטריון אין שיקול דעת בסוגיית המחיר
כמה עולה תרגום נוטריוני

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 על ידי נוטריון –

(א) לחותם ראשון 284 ש”ח
(ב) לכל חותם נוסף 145 ש”ח
(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 87 ש”ח
(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע
בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה
אישור צוואה נוטריוני יכול להיות עם תרגום נוטריוני לצוואה וגם ללא תרגום נוטריוני לצוואה

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אישור חיים?

אישור נוטריון לצורך אישור חיים 195 ש”ח

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תצהיר בפני נוטריון או עו”ד

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תצהיר בפני נוטריון?
למצהיר הראשון בפני הנוטריון 198 ש”ח
לכל מצהיר נוסף 73 שקלים
לא תמיד חייבים נוטריון לצורך תצהיר וניתן להסתפק בתצהיר בפני עורך דין
כדאי לברר האם חייבים נוטריון או עורך דין
שירותי נוטריון באיזור המרכז
קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –
(א) למצהיר הראשון 198 ש”ח
(ב) לכל מצהיר נוסף 73 ש”ח
(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 77 ש”ח
(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר
כמה עולה אישור תצהיר בשבועה?

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,067
(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,283
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.
7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –
(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179
אישור נוטריון לעדות על מסמך סחיר
ייעוץ נוטריון ללא עלות

כמה עולה שירות נוטריון לצורך אישור העתק נאמן למקור

עלות שירות נוטריון העתק נאמן למקור הינה 64 שקלים
לא תמיד חייבים העתק נאמן למקור של נוטריון וניתן להסתפק בעורך דין
אנחנו כאן לשאלות נוספות ונשמח לסייע 052-4616973

כמה עולה שירות נוטריון לצורך הגעה עד הבית

נוטריון יכול לפי החוק להגיע עד לביתו של הלקוח ולהעניק שירותי נוטריון
נוטריון יגיע אל בית הלקוח בכל מצב בו הלקוח מבקש זאת וקיימת לכך חשיבות רבה בימי הקורונה
מחירון נוטריון 2020 מתייחס גם למצב בו נוטריון מגיע אל הבית הלקוח
אנחנו כאן לשאלות נוספות ונשמח לסייע 052-4616973
9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 635 ש”ח
(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 195 ש”ח
(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
שירות נוטריון מחוץ למשרד הנוטריון

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אימות הסכם ממון אצל נוטריון

אימות הסכם ממון אצל נוטריון עולה 434 ש”ח
כל עותק נוסף של הסכם הממון עולה 75 שקלים
אנחנו כאן כדי לעזור בשאלות נוספות ולסייע בשירותי נוטריון
שירותי נוטריון ניתנים רק לפי מחירון נוטריון עדכני של משרד המשפטים
1. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973
434 ש”ח
(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 75 ש”ח
(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט
הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר המילים ש
בהסכם הממון.
זכרו -לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 052-4616973

אימות הסכם ממון על ידי נוטריון
מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא