צרו קשר בוואצאפ

תרגומים נוטריונים

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

תרגומים נוטריונים

מה זה תרגום נוטריוני ?

תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמך משפטי משפה אחת לשפה אחרת, שאושרר על ידי נוטריון, במטרה להגישו לגורם כלשהו שאינו דובר את שפת המקור – למשל, במקרה שבו מתבצעים עסקים בינלאומיים או יש צורך להגיש מסמכים משפטיים לרשויות שלטוניות במדינות זרות.

הסיבה לשימוש בשירותי תרגום נוטריוני היא לוודא שהמסמך תורגם בצורה מדויקת מבחינה משפטית, ולא נפלו בו טעויות תרגום שמשנות את המשמעות המשפטית של המסמך – באופן שיכול לחשוף את המגיש לתביעות או לאבד זכויות כלשהן. למסמכים משפטיים יש השלכות רחבות היקף, וכל מילה או משפט בהם נכתב בצורה מדויקת על מנת להקנות היקף מוגדר של חובות וזכויות לבעל המסמך. לכן, יש חשיבות רבה לכך שהתרגום ייעשה על ידי איש מקצוע בעל השכלה משפטית.

תרגום נוטריוני איננו רק דרך לוודא שהתרגום נעשה בצורה תקינה, אלא הוא מאמת ומאשר כי מדובר במסמך משפטי חוקי ותקף, וכי הזהות של בעל המסמך המשפטי היא אמיתית. פעמים רבות על מנת שלמסמך משפטי מתורגם יהא תוקף מחייב – נדרש תרגום נוטריוני או אישור של נוטריון כי התבצע תרגום בצורה נאמנה למקור.

בישראל לא קיים מוסד ממלכתי האמון על תרגום רשמי של מסמכים משפטיים, ולכן לעתים נדרש אישור תרגום נוטריוני בהגשת מסמכים לרשויות שונות או לאנשים אחרים.

האם נוטריון יכול לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא?

לפי החוק, נוטריון מוסמך לאשר נכונות של תרגום מסמך. במישור העקרוני, ניתן להשתמש בסמכות זו של הנוטריון בעבור כל שפות המקור וכל שפות התרגום שקיימות, והחוק והתקנות אינם קובעים רשימה סגורה של שפות שניתן לאשר את נכונות התרגום שלהן באמצעות אישור נוטריוני.

יחד עם זאת, על פי החוק, נוטריון אינו רשאי לאשר תרגום אלא אם הוא בעצמו שולט בשתי השפות – שפת המקור ושפת התרגום. כמו כן, הנוטריון שמאשר את התרגום מחויב לערוך את התרגום בעצמו או לחילופין לוודא בעצמו כי התרגום, שבוצע בידי צד ג’, בוצע כהלכה ובאופן נאמן למקור. כלומר, הנוטריון אינו רשאי לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא, אלא רק בשפות בהן הוא בקיא בעצמו.

אישור תצהיר מתרגם על נכונות תרגום

פעמים רבות מתעורר צורך לתרגם מסמך משפה אחת לשפה אחרת, למשל תרגום נוטריוני גרמנית לעברית וקשה למצוא נוטריון גרמנית אשר דובר באופן איכותי את שתי השפות, באופן שמאפשר לו להעניק שירותי תרגום נוטריוני כאמור. במקרה כאלה, ישנה אפשרות אחרת, שאיננה תרגום נוטריוני, ואותה יכול לבצע אף נוטריון שאיננו בקיא בשפה – אישור של הצהרת המתרגם. כלומר, הנוטריון או הלקוח עצמו יכולים להשתמש בשירותי מתרגם מקצועי, והנוטריון יאמת כי המתרגם הוא אכן מקצועי ובקיא בשתי השפות הרלוונטיות.

הנוטריון מחויב בתחילת כל תהליך להסביר ללקוח את ההבדל שבין אישור תצהיר מתרגם לבין תרגום נוטריוני לפי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים. כמו כן, נוטריון אשר חותם על אישור תצהיר מתרגם, מחויב להצהיר במסגרת האישור כי אישור זה איננו מהווה אישור של נכונות התרגום בהתאם להסמכת סעיף 7(4).

יש לשים לב כי ישנן רשויות בישראל ובעולם שיעמדו על כך שהמסמך המתורגם יהיה מאושר על ידי תרגום נוטריוני, ולא רק על בסיס אישור תצהיר מתרגם. ההבחנה המרכזית בין שני האישורים הוא שאישור הצהרת מתרגם אינו מעיד על כך שהמסמך מדויק מבחינה משפטית, אלא רק על כשירות המתרגם, לעומת  אישור תרגום אשר מעניק גושפנקא לכך שתוכן המסמך המתורגם נאמן למקור הרלוונטי.

מדוע נדרש אישור תרגום נוטריוני ולא ניתן להסתפק בתרגום רגיל בלבד?

הצורך בתרגום נוטריוני מהרגישות שעשויה להיות במשמעויות המשפטים והמילים במסמך משפטי. מסמכים משפטיים מעניקים לפרטים זכויות, מטילים עליהם חובות, ועשויים לחסוך או לעלות ללקוחות הרבה כסף. לצד זאת, תרגום מסמך משפטי עשוי להיות מלאכה מורכבת מאוד, בשל הצורך להמיר ביטויים ומונחים משפטיים משפה אחת לאחרת, תוך הקפדה יתרה על שימור המשמעות של כל ההוראות, התניות או הסעיפים הכתובים במסמך המקור.

על כן, רשויות רבות אינן מסתפקות בתרגום מקצועי של חברת תרגום, ואף לא מסתפקות באישור הצהרת מתרגם, אלא דורשות תרגום נוטריוני בהתאם להוראות סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים.

הצורך בכך שהנוטריון יכיר את השפה, ולא יסמוך את ידיו על מתרגם מקצועי מתבסס על ההנחה שאף מתרגם מקצועי שאיננו בקיא בשפה המשפטית, עשוי לשנות בלא כוונה את משמעות הקביעות המשפטיות שבמסמך. לעומת זאת, הסיכון לטעויות פוחת באופן משמעותי כאשר מדובר באדם בעל השכלה וניסיון משפטיים, אשר בקיא בשתי השפות ומתחייב לאיכות התרגום.

אפוסטיל על תרגום נוטריוני לאנגלית

אפוסטיל הוא מונח משפטי המבטא את האישור שניתן על כך שמסמך ציבורי – למשל, תעודה רשמית של המדינה –  לצורך הצגתו במדינה אחרת. מקור המונח הוא באמנת אפוסטיל, אשר הסדירה את סוגיית אימות המסמכים הבינלאומיים, על מנת לחסוך תהליך ארוך של אימות. האמנה קובעת כי האישור שיידרש לצורך הצגת מסמכים רשמיים של מדינה אחת בפני מדינה אחרת הוא אישור של רשות המוסמכת על ידי המדינה לכך שהמסמך הציבורי הוא רשמי, תקף וחוקי, וכי הנוטריון שחתום על המסמך הוא אכן גורם המוסמך לעשות זאת במדינת המקור.

בהעדר הוראות האמנה, נדרש תהליך ארוך של אימות במשרדי הממשלה של מדינת המקור, לאחר מכן במשרד החוץ של מדינת המקור ולבסוף בשגרירות מדינת היעד במדינת המקור. מדינות שונות אשר אינן חתומות על האמנה הבינלאומית עדיין דורשות הליך סבוך זה בשביל להסכים ולקבל מסמך משפטי כמחייב, תקף ורשמי.

בישראל ישנם שני מסלולים מרכזיים דרכם ניתן להשיג אפוסטיל על תרגום נוטריוני לאנגלית. דרך אחת, היא באמצעות שירותי משרד החוץ, והיא מיועדת למסמכים רשמיים של מדינת ישראל – למשל, תעודת פטירה, תעודת נישואין, פסק דין או החלטת בית משפט. הדרך השנייה, היא דרך מזכירות בית המשפט, במרבית בתי המשפט ברחבי הארץ, והיא מיועדת לאישור מסמכים נוטריונים – כלומר, לאישור כי האדם אשר אישר מסמך, חתימה או תרגום הינו נוטריון המוסמך לכך על פי החוק הישראלי.

אישור נוטריון לתרגום – לאיזה מסמכים?

ישנם מסמכים שונים אשר דורשים כמעט תמיד אישור תרגום נוטריוני – תעודת נישואין, תעודת לידה, תעודת גירושין או תעודת פטירה. כמו כן, צו ירושה או צו קיום לצוואה דורש אף הוא תרגום נוטריוני, וכן החלטות ופסקי דין של בית המשפט. יתרה מכך, מסמכים של חברה בע”מ, תעודת בגרות, תעודת עוסק מורשה ותעודת זהות דורשות תרגום נוטריוני.

השאלה האם נדרש אישור תרגום נוטריוני או שמספיק אישור תצהיר מתרגם תלויה בגוף שדורש את המסמך המתורגם. כך, למשל, מרבית משרדי הממשלה בישראל דורשים אישור תרגום נוטריוני, ולא מסתפקים באישור הצהרת מתרגם.

מחיר תרגום נוטריוני

תקנות הנוטריונים קובעות תעריפים ומחירונים ברורים, קבועים ואחידים לכל שירותי הנוטריונים. נוטריון אשר גובה מחיר גבוה או נמוך מהמחירים שקבועים בתקנות, חשוף לעבירת משמעת. על פי החוק, העלות נקבעת על פי מספר המילים – העלות של 100 המילים הראשונות הוא 209 שקלים; לאחר מכן, כל 100 מילים נוספות יעלו 166 שקלים; לבסוף, במסמכים ארוכים במיוחד, כל 100 מילים מעבר לרף ה-1000 מילים, יעלו 80 שקלים נוספים.

יחד עם זאת, התקנות קובעות הוראות אך ורק ביחס לאישור התרגום – ולא ביחס להליך התרגום עצמו. כזכור, על פי החוק אישור לתרגום ניתן לתת בשני אמצעים – באמצעות ביצוע התרגום על ידי הנוטריון עצמו או באמצעות שימוש במתורגמן מקצועי ולאחר מכן וידוא של הנוטריון אשר בקיא בשפה כי התרגום מדויק. אם כן, החוק איננו מתייחס אל שירות התרגום עצמו, אותו לכאורה ניתן לתמחר בנפרד.

היכן לעשות תרגום נוטריון לאנגלית?

מרבית הנוטריונים העוסקים בתרגום עשויים להעניק לכם שירות של תרגום נוטריוני לאנגלית. אנגלית היא שפה שגורה אצל רוב הנוטריונים בישראל וישנם מאות נותני שירותי תרגום מקצועיים לאנגלית בישראל, ולכן אין קושי למצוא נוטריון שיהיה רשאי על פי החוק להעניק לכם שירותי תרגום לאנגלית. שירותי תרגום מסמכים לאנגלית הם גם בדרך כלל זולים יותר מתרגומים לשפות אחרות.

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לאוקראינית?

בארץ ישנם אנשים רבים שעלו בעשורים האחרונים מאוקראינה, כאשר ענייניהם המשפטיים באוקראינה לא הסתיימו, ולעתים הם נדרשים להשתמש בתרגום מסמכים שונים מעברית לאוקראינית או להפך. למשל, תרגום נוטריוני לאוקראינית יידרש במקרה שבו אדם שעלה מאוקראינה נפטר, והותיר אחריו צוואה אשר מקנה זכויות לילדיו או בני משפחתו במקרקעין באוקראינה. על מנת להעביר את הבעלות על המקרקעין באוקראינה, יש לערוך תרגום נוטריוני של צו לקיום צוואה לאוקראינית.

ישנם נוטריונים רבים בישראל שמעניקים שירותי תרגום נוטריוני מעברית לאוקראינית או מאוקראינית לעברית. ההליך, ככל הליך תרגום נוטריוני, כולל תרגום מדויק ואמין של המסמך בידי הנוטריון וחתימה על המסמך בידי הנוטריון. במקרה בו מדובר במסמך של רשויות ציבוריות – כדוגמת צו קיום צוואה, אשר מופק בידי בית המשפט או הרשם לענייני ירושה – יידרש אף אפוסטיל רשמי.

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לגרמנית?

גרמנית היא שפה המדוברת על ידי כ-300 מיליון אנשים ברחבי העולם, ובין ישראל לבין מדינות דוברות גרמנית (כגון גרמניה או אוסטריה) ישנם יחסים עסקיים ומשפחתיים רחבים. פעמים רבות נדרשים ישראלים לתרגום נוטריוני לגרמנית במסגרת הליך של הנפקת דרכון אוסטרי – בעקבות חוק אוסטרי אשר מאפשר לצאצאי ניצולי שואה שמקורם באוסטריה לקבל דרכון אוסטרי. הליך זה כולל הנפקת מסמכים משפטיים רבים אשר מוכיחים את הקשר המשפחתי וההיסטורי לאוסטריה, ולכן דורש תרגום נוטריוני רשמי וחוקי.

גרמנית היא שפה שאיננה שגורה בפיהם של ישראלים רבים, ולכן ללקוח בדרך כלל יהיה קשה להיות בבקרה על כך שהתרגום נעשה בצורה מהימנה, מדויקת ונאמנה למקור. כידוע, תרגום קלוקל או חלקי עשוי להיות בעל השלכות דרמטיות על זכויות משפטיות, ולכן מומלץ להשתמש בשירותי תרגום מקצועיים בכל צורך בתרגום מסמכים משפטיים מעברית לגרמנית או להפך. בישראל ישנם נוטריונים ועורכי דין רבים אשר מעניקים שירותי תרגום נוטריוני בשפה הגרמנית.

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לצורך עסקים ביוון?

ישראל ויוון הן מדינות ביניהם קיימים קשרי מסחר, תיירות, ייבוא וייצוא בהיקפים גבוהים, על ידי אנשים פרטיים ואף בין המדינות עצמן. על כן, במסגרת יחסים אלו, פעמים רבות ידרוש אחד הצדדים תרגום נוטריוני של מסמכים משפטיים רלוונטיים – לצורך יחסים עסקיים ביוון עם המדינה עצמה או עם אזרחים יוונים אחרים.

לאור היחסים העסקיים הרחבים בין ישראל לבין יוון, וכן לאור העובדה כי תרגום נוטריוני ליוונית משמש אף לצורך מסמכי נישואין בקפריסין וכן לצורך תביעות רכוש של יהודים ששרדו את מלחמת העולם השנייה, תרגום נוטריוני ליוונית הוא נפוץ בישראל. במשרדי נוטריון ועורכי דין שונים בארץ ניתן לערוך אישור רשמי וחוקי של תרגום נוטריוני מעברית ליוונית או להפך.

תרגומים נוטריונים שאנו מספקים:
תרגום נוטריוני לאנגלית | תרגום נוטריוני לרוסית | תרגום נוטריוני לגרמנית | תרגום נוטריוני לחברות | תרגום נוטריוני לרומנית | תרגום נוטריוני לרומנית | תרגום נוטריוני לעברית | תרגום נוטריוני לספרדית | תרגום נוטריוני מרוסית לעברית | תרגום נוטריוני מצרפתית לעברית | תרגום נוטריוני לפורטוגזית | תרגום נוטריוני מעברית לצרפתית | תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית | תרגום נוטריוני מרוסית לעברית | תרגום נוטריוני לרומנית

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא
עוד מאמרים מקצועיים בנושא תרגומים נוטריונים
משרד הפנים בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות חיים משותפים עם בני זוג זרים-איך מגישים צעד אחר צעד

משרד הפנים בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות חיים משותפים עם בני זוג זרים איך מתחילים? משרד הפנים בקשה לקבלת מעמד בישראל לאזרח זר מכוח ניהול חיים משותפים עם בעלי אזרחות ישראלית או תושבוּת קבע מדינת ישר...

תרגום מסמכים נוטריוני לגרמנית

תרגום מסמכים נוטריוני לגרמנית מתי נצטרך? מדינות רבות בהן הגרמנית היא שפה שגורה, דוגמת גרמניה, לוקסמבורג, שוויץ, סלובניה ועוד, הופכות את השפה לשכיחה מאוד בעולם בכלל ובאיחוד האירופי בפרט. זוהי אחת הש...

שגרירות גרמניה בתל אביב למי ואיך פונים

שגרירות גרמניה בתל אביב למי ואיך פונים כתובת ושעות פתיחהשגרירות גרמניה ממוקמת בתל אביב. כאן ניתן למצוא מידע, כיצד ומתי להשיג את משרדי השגרירות השונים שגרירות גרמניה תל אביבתואר שגרירות גר...

ייפוי כוח נוטריוני ברומנית מדריך צעד אחר צעד

ייפוי כוח נוטריוני ברומנית  מה זה? כאשר נציג ברומניה עורך דין או נציג אחר צריך לייצג אותנו ברומניה אנו נידרש לחתום על ייפוי כוח ברומנית. במרבית המקרים לאחר עריכת ייפוי הכוח הנוטריוני ברומנית ת...

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים-איך מגישים צעד אחר צעד

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איך מתחילים? אזרחים ישראלים או תושבי קבע, המקיימים קשר זוגי עם אזרח/אזרחית ממדינה זרה, זכאים להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל עבור בן/בת הזוג, במסג...

עורך דין נוטריון קפריסין מדריך מלא צעד אחר צעד

עורך דין נוטריון קפריסין פתיחת חשבון בנק? פתיחת חשבונות בנק במדינות זרות הופכת להיות פעולה תדירה ופופולרית ביותר. תופעה זו לא פסחה גם על ישראל, ויותר ויותר אנשי עסקים ואף אנשים פרטיים מחליטים לפתוח...

משרד נוטריון גרמנית

נוטריון גרמנית ותרגום משפטי גרמנית 03-7949755 נוטריון ותרגום משפטי בעברית, גרמנית ואנגלית. שירות נוטריוני מקיף בכל הנוגע לשירותי נוטריון בגרמנית. שירותי נוטריון מומלץ באיכות ללא פשרות ועל פי מחירון...

נוטריון לגרמנית

נוטריון לגרמנית ותרגום משפטי לגרמנית 03-7949755 נוטריון ותרגום משפטי בעברית, גרמנית ואנגלית. שירות נוטריוני מקיף בכל הנוגע לשירותי נוטריון בגרמנית. שירותי נוטריון מומלץ באיכות ללא פשרות ועל פי מחיר...

נוטריון תרגום והצהרת תרגום

נוטריון הוא עורך דין שהוכשר על ידי משרד המשפטים לאשר, לערוך ולאמת מסמכים משפטיים.על מנת להיות מוסמך כנוטריון, חייב עורך הדין לעמוד בתנאים המנויים בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, התשל''ו-1976. כך למשל, על ...

תרגום נוטריוני - כל מה שאתם צריכים לדעת

תרגום נוטריוני הוא תרגום של כל מסמך משפטי לשפה זרה, הנדרש עבור לקוחות המעוניינים להציג מסמך במדינה זרה. אף על פי כן, תרגום המסמך לשפה אחרת לא יספיק כדי שהוא יקבל תוקף משפטי במדינת היעד. כאן נכנסים ...

תרגום נוטריון לתעודות מחו"ל איך מקבלים הכרה ממשרד הבריאות בישראל?

משרדנו מעניק שירותי תרגום נוטריוני לתעודות רופא או השכלה גבוהה מחו"ל

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה מהם כללי משרד הבריאות לקבלת רישיון

משרדנו מעניק שירותי תרגום נוטריוני לתעודות בכל השפות לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בחו"ל  

נוטריון תרגום מסמכים לטינית און ליין

מאמר בנושא זמינות נוטריון תרגום מסמכים לטינית

תרגום נוטריוני פורטוגזית

שירותי נוטריון ותרגום משפטי עד הבית ע"י משרד עו"ד רחל רייצ'ל שחר - עורכת דין שאפשר לסמוך עליה

נוטריון אוקראינית ותרגום משפטי 03-7949755

שירותי נוטריון ותרגום משפטי עד הבית ע"י משרד עו"ד רחל רייצ'ל שחר - עורכת דין שאפשר לסמוך עליה

נוטריון רוסית ותרגום

נוטריון רוסית ותרגום משפטי 052-4616973 נוטריון ותרגום משפטי בעברית, רוסית גרמנית פורטוגזית רומנית ואנגלית. שירות נוטריוני מקיף בכל הנודע לשירותי נוטריון הנוגעים לרוסיה שירותי נוטריון מומלץ באיכות ל...

נוטריון פורטוגזית ותרגום

נוטריון ותרגום משפטי פורטוגזית 052-4616973 נוטריון ותרגום משפטי בעברית, רומנית ואנגלית. שירות נוטריוני מקיף בכל הנודע לשירותי נוטריון בספרד שירותי נוטריון מומלץ באיכות ללא פשרות ועל פי מחירון משרד ...

נוטריון רומנית ותרגום

נוטריון ותרגום משפטי רומנית 052-4616973 נוטריון ותרגום משפטי בעברית,רומנית ואנגלית. שירות נוטריוני מקיף בכל הנודע לשירותי נוטריון בגרמניה ואוסטריה. שירותי נוטריון מומלץ באיכות ללא פשרות ועל פי מחיר...