תרגומים נוטריונים מה התהליך וכמה זה עולה?

מה זה תרגום נוטריוני?

תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמך משפטי משפה אחת לשפה אחרת, שאושרר על ידי נוטריון, במטרה להגישו לגורם כלשהו שאינו דובר את שפת המקור – למשל, במקרה שבו מתבצעים עסקים בינלאומיים או יש צורך להגיש מסמכים משפטיים לרשויות שלטוניות במדינות זרות.

עורכת דין רחל שחר

מחירים של תרגום נוטריוני

תרגומים נוטריונים במס' שפות: אנגלית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, צרפתית ואוקראינית.

יהתקנות קובעות הוראות אך ורק ביחס לאישור התרגום – ולא ביחס להליך התרגום עצמו. כזכור, על פי החוק אישור לתרגום ניתן לתת בשני אמצעים – באמצעות ביצוע התרגום על ידי הנוטריון עצמו או באמצעות שימוש במתורגמן מקצועי ולאחר מכן וידוא של הנוטריון אשר בקיא בשפה כי התרגום מדויק. אם כן, החוק איננו מתייחס אל שירות התרגום עצמו, אותו לכאורה ניתן לתמחר בנפרד.

סוג התרגום מחיר מחיר לתעודה
תרגום נוטריון לאנגלית 236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לגרמנית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לפורטוגזית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לספרדית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לרוסית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לצרפתית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 
תרגום נוטריון לאוקראינית  236 שקלים 100 מילים ראשונות על פי ספירת מילים בשפת היעד 

כל 100 מילים נוספות יעלו 166 שקלים; לבסוף, במסמכים ארוכים במיוחד, כל 100 מילים מעבר לרף ה-1000 מילים, יעלו 80 שקלים נוספים.

תרגום נוטריוני לעומת תרגומים שאינם נוטריוניים

סיבה לשימוש בשירותי תרגום נוטריוני היא לוודא שהמסמך תורגם בצורה מדויקת מבחינה משפטית, ולא נפלו בו טעויות תרגום שמשנות את המשמעות המשפטית של המסמך – באופן שיכול לחשוף את המגיש לתביעות או לאבד זכויות כלשהן. למסמכים משפטיים יש השלכות רחבות היקף, וכל מילה או משפט בהם נכתב בצורה מדויקת על מנת להקנות היקף מוגדר של חובות וזכויות לבעל המסמך. לכן, יש חשיבות רבה לכך שהתרגום ייעשה על ידי איש מקצוע בעל השכלה משפטית.

תרגום נוטריוני איננו רק דרך לוודא שהתרגום נעשה בצורה תקינה, אלא הוא מאמת ומאשר כי מדובר במסמך משפטי חוקי ותקף, וכי הזהות של בעל המסמך המשפטי היא אמיתית. פעמים רבות על מנת שלמסמך משפטי מתורגם יהא תוקף מחייב – נדרש תרגום נוטריוני או אישור של נוטריון כי התבצע תרגום בצורה נאמנה למקור.

בישראל לא קיים מוסד ממלכתי האמון על תרגום רשמי של מסמכים משפטיים, ולכן לעתים נדרש אישור תרגום נוטריוני בהגשת מסמכים לרשויות שונות או לאנשים אחרים.

תרגומים נוטריוניים – מה התהליך וכמה זה עולה

האם נוטריון יכול לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא?

לפי החוק, נוטריון מוסמך לאשר נכונות של תרגום מסמך. במישור העקרוני, ניתן להשתמש בסמכות זו של הנוטריון בעבור כל שפות המקור וכל שפות התרגום שקיימות, והחוק והתקנות אינם קובעים רשימה סגורה של שפות שניתן לאשר את נכונות התרגום שלהן באמצעות אישור נוטריוני.

יחד עם זאת, על פי החוק, נוטריון אינו רשאי לאשר תרגום אלא אם הוא בעצמו שולט בשתי השפות – שפת המקור ושפת התרגום. כמו כן, הנוטריון שמאשר את התרגום מחויב לערוך את התרגום בעצמו או לחילופין לוודא בעצמו כי התרגום, שבוצע בידי צד ג', בוצע כהלכה ובאופן נאמן למקור. כלומר, הנוטריון אינו רשאי לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא, אלא רק בשפות בהן הוא בקיא בעצמו.

מסמכים הדורשים אישור תרגום נוטריוני

סוג מסמך דוגמאות
תעודת נישואין תעודת נישואין, תעודת גירושין
תעודת לידה תעודת לידה, תעודת פטירה
צו ירושה צו ירושה, צו קיום לצוואה, החלטות בית משפט
תעודת זהות תעודת זהות, תעודת בגרות, תעודת עוסק מורשה
מסמכים של חברה בע"מ חוזה חברה, חשבונית, תקנון החברה

תרגום נוטריוני מול תצהיר מתרגם

פעמים רבות מתעורר צורך לתרגם מסמך משפה אחת לשפה אחרת, למשל תרגום נוטריוני גרמנית לעברית וקשה למצוא נוטריון גרמנית אשר דובר באופן איכותי את שתי השפות, באופן שמאפשר לו להעניק שירותי תרגום נוטריוני כאמור. במקרה כאלה, ישנה אפשרות אחרת, שאיננה תרגום נוטריוני, ואותה יכול לבצע אף נוטריון שאיננו בקיא בשפה – אישור של הצהרת המתרגם. כלומר, הנוטריון או הלקוח עצמו יכולים להשתמש בשירותי מתרגם מקצועי, והנוטריון יאמת כי המתרגם הוא אכן מקצועי ובקיא בשתי השפות הרלוונטיות.

הנוטריון מחויב בתחילת כל תהליך להסביר ללקוח את ההבדל שבין אישור תצהיר מתרגם לבין תרגום נוטריוני לפי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים. כמו כן, נוטריון אשר חותם על אישור תצהיר מתרגם, מחויב להצהיר במסגרת האישור כי אישור זה איננו מהווה אישור של נכונות התרגום בהתאם להסמכת סעיף 7(4).

יש לשים לב כי ישנן רשויות בישראל ובעולם שיעמדו על כך שהמסמך המתורגם יהיה מאושר על ידי תרגום נוטריוני, ולא רק על בסיס אישור תצהיר מתרגם. ההבחנה המרכזית בין שני האישורים הוא שאישור הצהרת מתרגם אינו מעיד על כך שהמסמך מדויק מבחינה משפטית, אלא רק על כשירות המתרגם, לעומת  אישור תרגום אשר מעניק גושפנקא לכך שתוכן המסמך המתורגם נאמן למקור הרלוונטי.

הצורך בתרגום נוטריוני מהרגישות שעשויה להיות במשמעויות המשפטים והמילים במסמך משפטי. מסמכים משפטיים מעניקים לפרטים זכויות, מטילים עליהם חובות, ועשויים לחסוך או לעלות ללקוחות הרבה כסף. לצד זאת, תרגום מסמך משפטי עשוי להיות מלאכה מורכבת מאוד, בשל הצורך להמיר ביטויים ומונחים משפטיים משפה אחת לאחרת, תוך הקפדה יתרה על שימור המשמעות של כל ההוראות, התניות או הסעיפים הכתובים במסמך המקור.

על כן, רשויות רבות אינן מסתפקות בתרגום מקצועי של חברת תרגום, ואף לא מסתפקות באישור הצהרת מתרגם, אלא דורשות תרגום נוטריוני בהתאם להוראות סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים.

הצורך בכך שהנוטריון יכיר את השפה, ולא יסמוך את ידיו על מתרגם מקצועי מתבסס על ההנחה שאף מתרגם מקצועי שאיננו בקיא בשפה המשפטית, עשוי לשנות בלא כוונה את משמעות הקביעות המשפטיות שבמסמך. לעומת זאת, הסיכון לטעויות פוחת באופן משמעותי כאשר מדובר באדם בעל השכלה וניסיון משפטיים, אשר בקיא בשתי השפות ומתחייב לאיכות התרגום.

משרדי ממשלה  הדורשים אישור תרגום נוטריוני

משרד ממשלתי דוגמאות מסמכים
משרד הפנים תעודת נישואין, תעודת לידה, תעודת פטירה
משרד המשפטים צו ירושה, צו קיום לצוואה, החלטות בית משפט
משרד המימון חשבוניות, דוחות פיננסיים, הצהרות מס הכנסה
משרד העבודה תעודות סיום השתלמות אקדמית, רישיון מקצועי
משרד החינוך תעודת בגרות, תעודת סיום תואר אקדמי, תעודת נוער יוצר
משרד התחבורה רישיון נהיגה, רישון רכב, תעודת ביטוח רכב

אפוסטיל ותרגום נוטריוני מה ההבדל?

אפוסטיל הוא מונח משפטי המבטא את האישור שניתן על כך שמסמך ציבורי – למשל, תעודה רשמית של המדינה –  לצורך הצגתו במדינה אחרת. מקור המונח הוא באמנת אפוסטיל, אשר הסדירה את סוגיית אימות המסמכים הבינלאומיים, על מנת לחסוך תהליך ארוך של אימות. האמנה קובעת כי האישור שיידרש לצורך הצגת מסמכים רשמיים של מדינה אחת בפני מדינה אחרת הוא אישור של רשות המוסמכת על ידי המדינה לכך שהמסמך הציבורי הוא רשמי, תקף וחוקי, וכי הנוטריון שחתום על המסמך הוא אכן גורם המוסמך לעשות זאת במדינת המקור.

בהעדר הוראות האמנה, נדרש תהליך ארוך של אימות במשרדי הממשלה של מדינת המקור, לאחר מכן במשרד החוץ של מדינת המקור ולבסוף בשגרירות מדינת היעד במדינת המקור. מדינות שונות אשר אינן חתומות על האמנה הבינלאומית עדיין דורשות הליך סבוך זה בשביל להסכים ולקבל מסמך משפטי כמחייב, תקף ורשמי.

בישראל ישנם שני מסלולים מרכזיים דרכם ניתן להשיג אפוסטיל על תרגום נוטריוני לאנגלית. דרך אחת, היא באמצעות שירותי משרד החוץ, והיא מיועדת למסמכים רשמיים של מדינת ישראל – למשל, תעודת פטירה, תעודת נישואין, פסק דין או החלטת בית משפט. הדרך השנייה, היא דרך מזכירות בית המשפט, במרבית בתי המשפט ברחבי הארץ, והיא מיועדת לאישור מסמכים נוטריונים – כלומר, לאישור כי האדם אשר אישר מסמך, חתימה או תרגום הינו נוטריון המוסמך לכך על פי החוק הישראלי.

 

מתי צריך תרגום נוטריוני? מתי נצטרך אפוסטיל?

ישנם מסמכים שונים אשר דורשים כמעט תמיד אישור תרגום נוטריוני – תעודת נישואין, תעודת לידה, תעודת גירושין או תעודת פטירה. כמו כן, צו ירושה או צו קיום לצוואה דורש אף הוא תרגום נוטריוני, וכן החלטות ופסקי דין של בית המשפט. יתרה מכך, מסמכים של חברה בע"מ, תעודת בגרות, תעודת עוסק מורשה ותעודת זהות דורשות תרגום נוטריוני.

השאלה האם נדרש אישור תרגום נוטריוני או שמספיק אישור תצהיר מתרגם תלויה בגוף שדורש את המסמך המתורגם. כך, למשל, מרבית משרדי הממשלה בישראל דורשים אישור תרגום נוטריוני, ולא מסתפקים באישור הצהרת מתרגם.

שפה מקום לעשות תרגום נוטריון
אנגלית רוב הנוטריונים בישראל מספקים שירותי תרגום נוטריוני לאנגלית.
אוקראינית ישנם נוטריונים בישראל שמעניקים שירותי תרגום נוטריוני מעברית לאוקראינית ומאוקראינית לעברית.
גרמנית בישראל ישנם נוטריונים ועורכי דין שמעניקים שירותי תרגום נוטריוני בשפה הגרמנית.
יוונית תרגום נוטריוני ליוונית משמש לצורך יחסים עסקיים ומשפחתיים בין ישראל ליוון ולצרכי מסמכים רלוונטיים.

 

 

היכן לעשות תרגום נוטריון לאנגלית?

מרבית הנוטריונים העוסקים בתרגום עשויים להעניק לכם שירות של תרגום נוטריוני לאנגלית. אנגלית היא שפה שגורה אצל רוב הנוטריונים בישראל וישנם מאות נותני שירותי תרגום מקצועיים לאנגלית בישראל, ולכן אין קושי למצוא נוטריון שיהיה רשאי על פי החוק להעניק לכם שירותי תרגום לאנגלית. שירותי תרגום מסמכים לאנגלית הם גם בדרך כלל זולים יותר מתרגומים לשפות אחרות.

 

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לאוקראינית?

בארץ ישנם אנשים רבים שעלו בעשורים האחרונים מאוקראינה, כאשר ענייניהם המשפטיים באוקראינה לא הסתיימו, ולעתים הם נדרשים להשתמש בתרגום מסמכים שונים מעברית לאוקראינית או להפך. למשל, תרגום נוטריוני לאוקראינית יידרש במקרה שבו אדם שעלה מאוקראינה נפטר, והותיר אחריו צוואה אשר מקנה זכויות לילדיו או בני משפחתו במקרקעין באוקראינה. על מנת להעביר את הבעלות על המקרקעין באוקראינה, יש לערוך תרגום נוטריוני של צו לקיום צוואה לאוקראינית.

ישנם נוטריונים רבים בישראל שמעניקים שירותי תרגום נוטריוני מעברית לאוקראינית או מאוקראינית לעברית. ההליך, ככל הליך תרגום נוטריוני, כולל תרגום מדויק ואמין של המסמך בידי הנוטריון וחתימה על המסמך בידי הנוטריון. במקרה בו מדובר במסמך של רשויות ציבוריות – כדוגמת צו קיום צוואה, אשר מופק בידי בית המשפט או הרשם לענייני ירושה – יידרש אף אפוסטיל רשמי.

תרגומים נוטריוניים – מה התהליך וכמה זה עולה

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לגרמנית?

גרמנית היא שפה המדוברת על ידי כ-300 מיליון אנשים ברחבי העולם, ובין ישראל לבין מדינות דוברות גרמנית (כגון גרמניה או אוסטריה) ישנם יחסים עסקיים ומשפחתיים רחבים. פעמים רבות נדרשים ישראלים לתרגום נוטריוני לגרמנית במסגרת הליך של הנפקת דרכון אוסטרי – בעקבות חוק אוסטרי אשר מאפשר לצאצאי ניצולי שואה שמקורם באוסטריה לקבל דרכון אוסטרי. הליך זה כולל הנפקת מסמכים משפטיים רבים אשר מוכיחים את הקשר המשפחתי וההיסטורי לאוסטריה, ולכן דורש תרגום נוטריוני רשמי וחוקי.

גרמנית היא שפה שאיננה שגורה בפיהם של ישראלים רבים, ולכן ללקוח בדרך כלל יהיה קשה להיות בבקרה על כך שהתרגום נעשה בצורה מהימנה, מדויקת ונאמנה למקור. כידוע, תרגום קלוקל או חלקי עשוי להיות בעל השלכות דרמטיות על זכויות משפטיות, ולכן מומלץ להשתמש בשירותי תרגום מקצועיים בכל צורך בתרגום מסמכים משפטיים מעברית לגרמנית או להפך. בישראל ישנם נוטריונים ועורכי דין רבים אשר מעניקים שירותי תרגום נוטריוני בשפה הגרמנית.

שפה תחום דוגמאות לצורך תרגום נוטריוני
אנגלית עסקים תרגום נוטריוני של חוזה מעסיק לעובד מעברית לאנגלית.
אוקראינית ירושה תרגום נוטריוני של צו לקיום צוואה לאוקראינית.
גרמנית אזרחות תרגום נוטריוני של מסמכים לצורך הנפקת דרכון אוסטרי.
יוונית עסקים תרגום נוטריוני של מסמכים משפטיים לצורך יחסים עסקיים עם יוון.

היכן ניתן לעשות תרגום נוטריון לצורך עסקים ביוון?

ישראל ויוון הן מדינות ביניהם קיימים קשרי מסחר, תיירות, ייבוא וייצוא בהיקפים גבוהים, על ידי אנשים פרטיים ואף בין המדינות עצמן. על כן, במסגרת יחסים אלו, פעמים רבות ידרוש אחד הצדדים תרגום נוטריוני של מסמכים משפטיים רלוונטיים – לצורך יחסים עסקיים ביוון עם המדינה עצמה או עם אזרחים יוונים אחרים.

לאור היחסים העסקיים הרחבים בין ישראל לבין יוון, וכן לאור העובדה כי תרגום נוטריוני ליוונית משמש אף לצורך מסמכי נישואין בקפריסין וכן לצורך תביעות רכוש של יהודים ששרדו את מלחמת העולם השנייה, תרגום נוטריוני ליוונית הוא נפוץ בישראל. במשרדי נוטריון ועורכי דין שונים בארץ ניתן לערוך אישור רשמי וחוקי של תרגום נוטריוני מעברית ליוונית או להפך.

 

תרגומים נוטריונים שאנו מספקים:
תרגום נוטריוני לאנגלית | תרגום נוטריוני לרוסית | תרגום נוטריוני לגרמנית | תרגום נוטריוני מעברית לגרמנית | תרגום נוטריוני לרומנית | תרגום נוטריוני לרומנית | תרגום נוטריוני לעברית | תרגום נוטריוני לספרדית | תרגום נוטריוני מרוסית לעברית | תרגום נוטריוני מצרפתית לעברית | תרגום נוטריוני לפורטוגזית | תרגום נוטריוני מעברית לצרפתית | תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית | תרגום נוטריוני מרוסית לעברית | תרגום נוטריוני לרומנית

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא תרגומים נוטריונים מה התהליך וכמה זה עולה?