אישור נוטריוני – מה התהליך וכמה זה עולה?

אישור נוטריוני הינו אישור הניתן על ידי עורך דין נוטריון ומשמש לצורך הצגתו של האישור בפני רשויות מוסמכות. תעריף אישור נוטריוני קבוע על ידי משרד המשפטים ומחירו מתעדכן מדי שנה. אישור נוטריוני פגום יכול להביא לאי קבלתו על ידי הגורמים המממשלתיים הרלבנטיים ולכן קיימת חשיבות לעריכת האישור על פי הגדרות חוק הנוטריונים.

מהו אישור נוטריוני ?

 

אישור נוטריוני עם חותמת נוטריון וסרט אדום משמשים למעשה ראיה מספקת לכך שההליך הוא אותנטי בכל הליך בפני כל רשות ציבורית בארץ.

 

אישורים נוטריוניים בצירוף אפוסטיל יהוו ראייה גם ברשויות ציבוריות ומדינתיות ברחבי העולם. תשומת ליבכם כי שגרירויות מסוימות דורשות כי התרגום הנוטריוני והאישור הנוטריוני יהיו בהתאם למדיניות השגרירות המפורסמת מעת לעת. אנו מעניקים אישורים נוטריוניים המקובלים בשגרירויות בארץ ובעולם.

 

המסכות לאישור נוטריוני שואבת את כוחה מסעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 הקובע: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור."

 

אישור נוטריוני - תוקפו של אישור נוטריוני
אישור נוטריוני – כמה זה עולה ומה התהלי

 

מה התהליך לקבלת אישור נוטריוני?

על מנת לקבל אישור נוטריוני עליכם ליצור קשר עם משרדנו. אפשר דרך האתר, במייל או בכפתור הווסטאפ האדום. המייל שלנו rachel.pirsom@gmail.com

סרקו את המסמכים במייל או שלחו אותם אלינו לווסטאפ 052-4616973. לאחר קבלת המסמכים אנו ניצור איתכם קשר לצורך הצעת מחירץ רק לאחר קבלת אישור מכם על הצעת המחיר נתחיל לעבוד. במרבית המקרים העבודה מתבצעת תוך שני ימי עסקים. במקרים נדרשים תוך 24 שעות.

תהליך לקבלת אישור נוטריוני

שלב פרטים
1 ליצור קשר עם המשרד של הנוטריון. ניתן לעשות זאת דרך האתר הרשמי, במייל או באמצעות כפתור הווסטאפ האדום. המייל של המשרד: rachel.pirsom@gmail.com
2 לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם למשרד הנוטריון במייל או לווסטאפ (052-4616973).
3 לאחר קבלת המסמכים, המשרד ייצור קשר עםכם על מנת להציע לכם הצעת מחיר. העבודה תתחיל רק לאחר אישור מציע המחיר שלכם.
4 ברוב המקרים, התרגומים יוכנסו לתהליך וישולמו תוך שני ימי עסקים. במקרים דחופים, תתבצע התרגום תוך 24 שעות.

מחירי אישור נוטריוני

 

מחירו של אישור נוטריוני נקבע על פי מחירון משרד המשפטים ומתעדכן מדי שנה.

 

לצפייה בתעריפי נוטריון של אישורים נוטריונים, נכון לשנת 2023 – לחצו כאן >>>

 

מי מוסמך להפיק אישור נוטריון?

 

אישור נוטריוני ניתן להנפיק רק במשרדו של נוטריון וזאת על פי החקיקה בישראל אשר בשל כוחו הרב של האישור הנוטריוני העניקה את הסמכות להעניק אישורי נוטריון רק לעורכי דין אשר עומדים בקריטריונים אשר נקבעו בחוק.

מחירי אישור נוטריוני

סוג התרגום מחיר בש"ח (לפי מחירון משרד המשפטים לשנת 2023)
תרגום נוטריוני של מסמכים רגילים נעשה על פי מחירון משרד המשפטים
תרגום נוטריוני של מסמכים דחופים על פי המחירון, נוספת תשלום על דחיפות ההזמנה

אישור נוטריוני מה קובע חוק הנוטריונים

 

סעיף 2 לחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976 קובע כי רק מי שעומד בקריטריונים הבאים יוכל להיות נוטריון וכפועל יוצא מכך יוכל להנפיק אישורים נוטריוניים:

 

 1. הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;
 2. הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:
  • עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;
  • עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל;
 3. לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;
 4. לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן – חוק הלשכה), ולא בוטל רישיונו ולא הוטל תקפו בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950;
 5. ועדת הרישיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לעונשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, תוך 10 שנים לפני מתן הרישיון, פרט לאלה האמורים בפסקה (4).
אישור נוטריוני – מה התהליך וכמה זה עולה

אישור נוטריוני לתרגום

 

אישור נוטריוני לתרגום אישור תרגום נוטריוני אונליין הוא מסמך ערוך על ידי נוטריון אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים בישראל המעיד כי הנוטריון בדק וכי התרגום תואם ונאמן למקור. כך למשל אישור על תרגום מסמכים ע"י נוטריון לאנגלית עם אפוסטיל, מאשר רשמית שהתרגום לאנגלית מדויק וכי קיבל חותמת בינלאומית של אפוסטיל באופן שיוכל להיות מקובל על השגרירויות השונות בעולם.

סוגי אישורים נוטריוניים

סוג האישור הסמכות הנוטריון מטרת האישור
אישור חתימה לאמת חתימה על מסמך הבחנת החתימה כחתימת החותם
אישור גילוי זהות לאשר שהחתום על מסמך היה מוסמך לכך בדיקת הזהות של החותם
אישור נכונות העתק לאשר נכונות העתק מסמך הצהרה שהעתק מסמך הוא נכון
אישור נכונות תרגום לאשר נכונות תרגום מסמך הצהרה שהתרגום הוא נכון
אישור תצהיר והצהרה לקבל ולאשר הצהרות שונות אישור המסמיך הצהרות שונות
אישור חיות אדם לאשר שאדם חי ראיה לחיות אדם מסוים
אישור נכונות רשימת מצאי לאשר נכונות של רשימת מצאי אישור המציין נכונות רשימת מצאי
העדה של מסמך סחיר להעיד במסמך סחיר העדה שבה מסמך סחיר נערך
אישור לעריכת מסמך להעריך מסמך או לעשות בו פעולה אישור לעריכה או פעולה במסמך
אישור השתמשות בסמכות נוטריון השתמשות בסמכות של נוטריון אישור להשתמש בסמכות של נוטריון
אישור הסכם ממון לאמת הסכם ממון הסכמה ממון בין צדדים
אישור ייפוי כוח הענקת כוח לעשות עסקה במקרקעין או למשכנתא כוח לעסקה או למשכנתא
אישור נכונות תרגום נוטריוני נכונות של תרגום נוטריוני נכונות תרגום נוטריוני
אישור אפוסטיל אישור מדינתי בינלאומי תוקף במדינות חברות באמנה

מהו אישור תרגום נוטריוני?

 

מסמכים ותעודות כמו פסקי דין, אישורי מיסים, תעודות לימודים המוגשים לרשויות או מוסדות מסוימים בחו"ל טעונים אישור לתרגום מעברית לאנגלית או שפה אחרת.

 

כך למשל מי שמבקש להגר לחו"ל או ללמוד בחו"ל, צריך להוכיח נכונות תרגום נוטריוני של מסמכים כמו תמצית רישום, תעודת נישואין, תעודת לידה, תעודות פטירה וכן במקרים של רצון ללמוד לחו"ל עליו להציג אישורי נכונות תרגום לתעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה; אנשים המבקשים לעבוד בחו"ל, צריכים אישור נוטריוני לתרגום דרכון, תעודה פלילית מהמשטרה, אישורי מיסים וכיו"ב; במקרה בו יורשי זכויות או נכסים בחו"ל מבקשים לממש את נכסיו וזכויותיו של הנפטר בחו"ל, כמו קרקעות, זכויות בחברות, זכויות פנסיוניות כספים בחשבונות בנק ועוד, נדרשים להמציא חתימת נוטריון על תרגום של צו קיום צוואה, של צו ירושה או של החלטות בית המשפט בצירוף חותמת אפוסטיל המאפשרת להציג את האישורים בפני רשויות ציבוריות ומממשלתיות בחו"ל ולא רק בישראל.

 

איזה סוגי אישורים נוטריונים קיימים?

 

סמכויות הנוטריון פורטו בסעיף 7 לחוק כדלהלן:

 

 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 4. לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 6. לאשר שאדם פלוני חי;
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

 

איזה סוגי אישורים נוטריונים קיימים?
איזה סוגי אישורים נוטריונים קיימים?

 

אישור ייפוי כוח נוטריוני

אישור נוטריוני און ליין

שאלה תשובה הסבר
האם ניתן לתת אישור חתימה נוטריוני און ליין? לא אישור חתימה נוטריוני דורש הופעה פיזית אצל נוטריון לאמת את זהות החותם.
אישור נוטריוני כללי עשה ואל תעשה סעיף 9 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993 הסעיף מתיר את אישור המסמך גם בשפות אחרות לצד העברית או הערבית, אך לא בשפה לועזית, ובכלל זה בשפה האנגלית.

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים, ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לעשות עסקה במקרקעין וכן ייפוי כוח למשכנתא, הניתנים לאדם שאינו עו"ד, חייבים להיות מאושרים ע"י נוטריון.

 

מטרת החוק בקביעה כי האישור יינתן רק על ידי נוטריון, אין להסתפק ביפוי כוח רגיל ואפילו יאושר ע"י עו"ד, וכי נדרש יפוי כוח נוטריוני, לאחר שהנוטריון בדק את זהות החותם-מייפה הכוח, ואת רצונו והבנתו, נדרשת לאור הכוח הרב הטמון ביפויי כוח אלו.

 

אישור נוטריון לנכונות תרגום

 

כאמור בסעיף 19 לחוק, אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי. לאור כוחו העצום והסופיות שלו, דורשים בתי המשפט, רשמי המקרקעין ורשויות אחרות בארץ ובחו"ל, לקבל אישור נוטריון לתרגום ואינם מסתפקים בתרגום רגיל, שגם אם הוא מקצועי, אין לו מעמד רשמי. המחוקק קבע כי רק נוטריון יהא מוסמך להפיק אישור תרגום נוטריוני.

 

אישור אפוסטיל

 

על מנת לתת לאישור הנוטריוני תוקף במדינה זרה, נדרש לעיתים אישור "אפוסטיל", שמשמעותו אישור של המדינה כלפי מדינות בחו"ל החברות באמנת אפוסטיל (רוב מדינות אירופה, ארצות הברית, ומדינות נוספות) שנקבעה בהאג בשנת 1961, בדבר אימות נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות וביניהם אישורים נוטריונים. אישור האפוסטיל מאשר כי מדובר בתעודה רשמית ומקורית, שהונפקה על ידי רשות מוסמכת, ובמקרה של אישור אפוסטיל על אישור נוטריון, כי הנוטריון מוסמך במדינת ישראל לאשר מסמכים נוטריוניים.

 

אישור אפוסטיל על אישור נוטריוני ניתן לקבל בחלק מבתי המשפט בארץ בהם קיימת מחלקת אישורי אפוסטיל. אישור על ידי פקיד בית המשפט המוסמך יופק לאחר בדיקה כי הנוטריון אכן מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים, ותשלום אגרה.

 

לאימות מסמכים ציבוריים שהופקו ע"י אחת מרשויות המדינה, כמו תעודות השכלה ממשרד החינוך, או תעודות נישואין וגירושין ממשרד הפנים, ע"מ שיוכרו במדינה אחרת, נדרש אישור מטעם משרד החוץ.

 

מבחינה משפטית מעמדו של אישור אפוסטיל דומה לזה של אישור נוטריון. אך אישור נוטריון תקף רק במדינה בה הוצא, ואילו אישור אפוסטיל נותן לו תוקף גם במדינות החברות באמנה.

 

למדינות שאינן חברות באמנה נדרשת שרשרת אישורים, הכוללת בין השאר את משרד החוץ של המדינה בה הופק המסמך ומשרד החוץ של מדינת היעד.

אפשרויות אישור נוטריוני על פי חוק הנוטריונים

סוג האישור התיאור
אישור חתימה יאשר את חתימת החותם על מסמך
אישור גילוי זהות יאשר את זהות החותם והתאמתו למסמך
אישור נכונות העתק יאשר נכונות העתק מסמך
אישור נכונות תרגום יאשר נכונות תרגום מסמך
אישור תצהיר והצהרה יעשה תצהיר והצהרה אחרת
אישור חיות אדם יאשר חיותו של אדם מסוים
אישור נכונות רשימת מצאי יאשר נכונות רשימת מצאי
העדה של מסמך סחיר תרגום של העדה של מסמך סחיר
אישור לעריכת מסמך יאשר עריכה או פעולה במסמך
אישור השתמשות בסמכות נוטריון יאשר השתמשות בסמכות של נוטריון
אישור הסכם ממון יאשר הסכם ממון
אישור ייפוי כוח ייפות את כוח לעשות עסקה במקרקעין או למשכנתא
אישור נכונות תרגום נוטריוני יאשר נכונות של תרגום נוטריוני
אישור אפוסטיל יאשר תעודה רשמית ומקורית

אישור נוטריוני און ליין

 

האם אפשר לתת אישור חתימה נוטריוני און ליין? התשובה היא שלא ניתן לעשות זאת.

 

לאור ההשלכות הרבות שיש לאישור נוטריוני חוק הנוטריונים אינו מאשר לעשות פעולה זו און ליין. כדי לקבל אימות חתימה או אישור תצהיר, יש לעשות זאת אך ורק בפני נוטריון אשר יאמת את זהותך לפני קבלת האישור חתימה נוטריוני.

 

אישור נוטריוני כללי עשה ואל תעשה

 

סעיף 9 לחוק הנוטריונים, תיקון מס' 5, תשנ"ד-1993

 

9. (א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.

 

(ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השנייה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.

 

(ג) אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.

 

(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

אישור נוטריוני – מה התהליך וכמה זה עולה

אסור להכין רק בשפה זרה

 

הבהרה מאתר משרד המשפטים, בנושא שפת הטופס כאשר המסמך נדרש לשימוש בחו"ל, פברואר 2020

 

כאשר המסמך נדרש לשימוש בחו"ל ניתן להוסיף על העברית או הערבית כל שפה לועזית נוספת. על כן, אסור לערוך אישור נוטריוני בשפה לועזית, ובכלל זה בשפה האנגלית, בלבד. תיקון התוספת השנייה לתקנות משנת 2018 אינה משנה מהוראת תקנה 9.

 

הפרדת הנוסחים בשפות השונות- עברית, ערבית ואנגלית לעמודים שונים נעשתה לאור הוספת נוסח בשפה הערבית ועל מנת לאפשר לנוטריונים לשלב בין השפות כראות עיניהם.

סעיף הוראה
9. (א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
9. (ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השנייה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
9. (ג) אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
9. (ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

לסיכום

 

על מנת שהמסמכים המפורטים לעיל, יוכרו כרשמיים, מקוריים ומוסמכים, הם טעונים אישור נוטריוני על ידי נוטריון מוסמך. ללא האישור הנוטריוני לא יהא כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו.

 

אנחנו, משרד עו"ד ונוטריונית רחל שחר, עוסקים ,עם שנות ותק רבות, ניסיון מקצועי וידע צבור, יש בידינו את הכלים לערוך את האישורים הנוטריוניים בצורה מקצועית ועל פי חוק הנוטריונים ותקנות משרד המשפטים, באופן שיותאם בדיוק לצרכים שלכם. מומלץ מאוד להיעזר בשירותינו, בייעוץ המקצועי שאנחנו מספקים ובשירות המשפטי שיש בידינו לתת. ראשית, בלא סיוע מקצועי, יהיה לכם קשה לצפות את כל התרחישים האפשריים ולערוך אישור נוטריוני אשר יהיה מקובל בארץ וברחבי העולם כמו גם בשגרירויות השונות  שנית, סיוע של עורך דין נוטריון יכול להיות חיוני, שכן לעורך דין נוטריון יש את כל הידע הרלוונטי על החוק והפסיקה, וניסיון מקצועי בנושא.

 

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא אישור נוטריוני – מה התהליך וכמה זה עולה?