יפוי כח נוטריוני | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

נתחיל במה זה בכלל יפוי כח נוטריוני?

יפוי כוח הוא פעולה משפטית הנדרשת פעמים רבות בימינו, אשר נותנת מענה על הצורך במינויו של אדם שייצג אותנו ויפעל בשמנו בתחומים שונים. במעשה ייפוי הכוח, נותן מייפה הכוח הרשאה משפטית למיופה הכוח, לבצע פעולות משפטיות מסוימות מטעמו ועל פי הוראותיו. למעשה ייפוי כוח יכול להינתן לצורך מימוש כל זכות אשר נדרשת לכם.

ייפוי כוח נערך בדרך כלל כאשר מייפה הכוח אינו מעוניין, או שאינו יכול, לבצע פעולות משפטיות הנוגעות אליו בעצמו. למצב בו אדם אינו מעוניין לבצע את הפעולות המשפטיות, ניתן לתת כדוגמא איש עסקים אשר מתבצעות בשמו עסקאות רבות ברחבי העולם, אשר דורשות פעולות משפטיות רבות כל אחת (חתימה על חוזה, הצהרה מול רשויות המס ועוד).

למצב בו אדם אינו יכול לבצע את הפעולות המשפטיות ניתן לתת כדוגמא פעולות משפטיות אשר דורשות יידע ומומחיות (כייצוג בבית משפט) שאין למייפה הכוח, או, כפי שנפרט בהמשך, מצב בו הפעולות המשפטיות מתבצעות במדינות זרות שמייפה הכוח לא מתגורר בהן.

למעשה, פעולות ייפוי הכוח הן אלה שמאפשרות את פיתוח של העולם העסקי. זאת מכיוון שבמידה ואדם היה מחויב להיות נוכח בכל פעולה משפטית הנוגעת לענייניו הפרטיים, הייתה פעילותו העסקית מצטמצמת באופן משמעותי והייתה נמנעת ממנו כמעט לחלוטין האפשרות לנהל את עסקיו באופן גלובאלי.

כמו כן, עולם העסקים טומן בחובו הזדמנויות וסיכונים מידיים אשר נדרשת אליהם תגובה כמה שיותר מהירה, ובכך מתבטאת יעילותו של ייפוי הכוח, המאפשר לאדם להעסיק יועצים, בעלי מקצוע ואנשי אמון שונים אשר יבצעו את הפעולות בנדרשות במקומו.

יפוי כוח נוטריוני או רגיל למה הם משמשים?

מלבד פעולות עסקיות, נהוג להשתמש בייפוי כוח במטרה לקבל ייצוג על ידי סניגור בהליכים פליליים מול גופי האכיפה השונים ובבתי המשפט, במטרה לקבל אישור לביצוע פעולות רפואיות כאשר מיופה הכוח אינו במצב רפואי המאפשר לו לעשות זאת (במקרים אלה מיופה הכוח משמש כאפוטרופוס) ובמקרים נוספים.

התוקף החוקי למעשה ייפוי הכוח מעוגן במשפט הישראלי בחוק השליחות התשכ"ה (1965). סעיף 1 לחוק קובע כי:

(א). שליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי.

(ב). כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית.

יפוי כח
יפוי כוח נוטריוני

ראשית, בסעיף 1(א):

מגדיר החוק את מהותה של השליחות. על פי החוק, מהותה של השליחות היא ייצוגו של השולח על ידי השליח. כאשר מבצע השליח פעולה משפטית תוך שהוא מייצג את שולחו הוא משנה את מצבו המשפטי של השולח לבדו. עוד קובע החוק כי יחסי שליחות נוצרים החל מרגע מינוי השליח על ידי השולח ולא מרגע ביצועה של הפעולה המשפטית לשמה מונה השליח (בהמשך המאמר נדון בייפוי כוח מתמשך אשר בו יחסי השליחות אינם נוצרים החל מרגע המינוי).

בסעיף 1(ב):

מתייחס החוק לשאלה באלו פעולות משפטיות ניתן לייצג, דהיינו לפעול בשמו, של אדם אחר. כאן קובע החוק כהגדרה כללית שבכל פעולה משפטית ניתן לייצג אדם אחר, מלבד פעולות שלפי מהותן או לפי קביעת חוק מפורשת, לא ניתן למנות מייצג עבורן. למשל, בבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן (למעט מקרים מסוימים) להיות מיוצג על ידי עורך דין. גם בערכאות אחרות, יכול בית המשפט לקבוע כי אחד מבעלי הדין או שניהם חייבים להיות נוכחים בשלבים מסוימים ולא יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכי דינם בלבד.

יחד עם זאת, לאור הגדרתו הרחבה של סעיף 1(ב) לפיה למעט סייגים, ניתן למנות מייצג לכל פעולה משפטית, חשוב להגדיר מהי פעולה משפטית ולהבחין בינה לבין פעולות אחרות. פעולה משפטית היא פעולה אשר נעשתה בכוונה להביא לשינוי במצבו המשפטי של מייפה הכוח. פעולות אשר הביאו לשינוי במצבו המשפטי של המשלח אך לא נעשו מתוך כוונה שכזו אינן נחשבות פעולות משפטיות. בנוסף, חשוב לציין כי "פעולה" משפטית אינה דווקא פעולה אקטיבית, ויכולה להיות פעולה משפטית במחדל, דהיינו על ידי הימנעות מעשיית מעשה מסוים.

משמעותו של ייפוי הכוח מוגדרת בסעיף 2 לחוק השליחות אשר קובע כי:

  • שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח.

כלומר, קובע החוק כי לפעולותיו וכוונותיו של מיופה הכוח קיימת תוצאה זהה למצב בו הפעולות והכוונות היו של מייפה הכוח עצמו. תוצאה של פעולה משפטית כוללת בחובה הן זכויות והן חובות למבצע הפעולה, וזכויות וחובות אלו חלות על מייפה הכוח לאחר שהמיופה ביצע את הפעולה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי אותה מערכת יחסים של "שלוחו של אדם כמותו" אשר חלה בין מייפה הכוח למיופה הכוח, חלה אך ורק בגבולות הגזרה שהגדיר מייפה הכוח. כלומר, במקרה בו פעולתו של מיופה הכוח חרגה מטווח הפעולות שלגביהן ייפה לו מייפה הכוח את כוחו, הרי שתוצאותיה של הפעולה כבר לא יחולו על מייפה הכוח.

כמה עולה יפוי כח נוטריוני?

אם הנוטריון מחתים בשפה זרה ואינו יודע את השפה ברמת שפת אם עליו לדאוג לביצוע תרגום נוטריוני של ייפוי הכוח על מנת שיוכל להבהיר את תוכנו ללקוח ועלויות התרגום אינן חלק מעלויות אימות החתימה.
(מחירי אימות החתימה אינם כוללים מע"מ.)

ייפוי כוח נוטריוני בעברית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
ייפוי כוח נוטריוני באנגלית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
ייפוי כוח נוטריוני בפורטוגזית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
ייפוי כוח נוטריוני ברוסית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
ייפוי כוח נוטריוני בגרמנית אימות חתימה חותם אחד 167 ש"ח לחותם הראשון 67 ש"ח לחותם השני
עלות ייפוי כוח נוטריוני אימות חתימה

כיצד עורכים יפוי כוח?

על שאלה זו עונה סעיף 3 לחוק השליחות הקובע כי:

(א) השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם.

כלומר, ייפוי כוח אינו חייב להיערך בכתב דווקא, מספיקה אמירה בעל פה ואפילו התנהגות ממנה ניתן להסיק את ייפוי הכוח כדי להחיל בין המייפה למיופה את מערכת היחסים של "שלוחו של אדם כמותו".

יחד עם זאת, סעיף 3(ב) קובע כי:

(ב) נדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה.

כלומר, למרות שניתן ליצור ייפוי כוח בעל פה ובהתנהגות, יכול הגורם השלישי כלפיו מופעל ייפוי הכוח לדרוש ראיה לכך בכתב. לדוגמא, שופט אשר עומד לפניו עורך דין וטוען שהוא מיופה כוחו של אחד מבעלי הדין (שאינו נוכח באולם), רשאי לדורש מעורך הדין ראיה לכך בכתב (כתב הסמכה מאת בעל הדין).

כפי שציינו לעיל, אחד מהשימושים הנפוצים בכלי המשפטי של ייפוי כוח הוא על מנת לבצע פעולות משפטיו במדינות זרות. לדוגמא, אדם הרוצה לרכוש נכס מקרקעין בארצות הברית, יצטרך לערוך ייפוי כוח למי שייצגו במדינה הזרה, וכדי שמסמך זה יהיה קביל במדינה הזרה על המסמך להיות כתוב באנגלית.

ייפוי כוח שנכתב באנגלית יהיה תקף שכן כדי ליצור ייפוי כוח מספיקה התנהגות, מכאן קל וחומר שמסמך ייפוי כוח באנגלית מספיק . יחד עם זאת, על מנת שמסמך ייפוי כוח באנגלית יהיה קביל בפני גורמים ממשלתיים בישראל ובפני גורמים ממשלתיים במדינות זרות, יש לעמוד בכללים מסוימים, כפי שנפרט בהמשך המאמר.  

יפוי כוח נוטריוני באנגלית

כפי שהסברנו עד כה, ייפוי כוח הוא מסמך בו ממנה מייפה הכוח אדם אחר שיבצע בשמו פעולות משפטיות, כך שפעולותיו של מיופה הכוח יניבו תוצאות כפי שהיו מניבות לו מייפה הכוח היה מבצע את אותן פעולות.

מכאן, ניתן להבין כמה פעולת ייפוי הכוח היא פעולה משמעותית אשר יכולה לגרום נזקים משמעותיים למייפה הכוח, שכן החל ממתן ייפוי הכוח כל פעולה שנעשית על ידי מיופה הכוח מחייבת את מייפה הכוח אף ללא ידיעתו והסכמתו המפורשת לאותה פעולה. לפיכך, ישנן פעולות ייפוי כוח הדורשות אישור נוטריוני כדי שיהיה להן תוקף חוקי.

בפעולות יפוי כוח כאלה (המוגדרות על פי החוק), על מייפה הכוח להגיע אל הנוטריון. הנוטריון יוודא כי מייפה הכוח כשיר משפטית על מנת לבצע את פעולת ייפוי הכוח, שמייפה הכוח חותם על ייפוי הכוח מרצון מלא וחופשי וכי הוא מבין בצורה מלאה את משמעות פעולת ייפוי הכוח ואת תוצאותיה האפשריות. לאחר שיוודא דברים אלה, יחתום הנוטריון בחותמת מיוחדת ויאשר את ייפוי הכוח.

תושב חוץ שערך ייפוי כח נוטריוני באנגלית בעת שהותו בארץ יכול למכור את דירתו מבלי להדרש להגיע ארצה, שכן מסמך זה מסמיך את צד ג' לחתום בשמו ובמקומו על מסמכי העסקה. כמו כן, ניתן להחתים יפוי כח המסמיך את צד ג' בפני קונסול שבארץ התושבות, ולשלוח אותו ארצה באמצעות דואר.

נוטריון הוא עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת על מנת לשאת בסמכותו כנוטריון. ההסמכה כוללת השתלמות מיוחדת שלאחריה יגיש במועמד בקשה לקבלת רישיון נוטריון לוועדה מיוחדת אשר מפעיל משרד המשפטים אשר תדון בבקשתו ובמידה ותאשר אותה, יהפוך המועמד לנוטריון לכל דבר ועניין על כלל הסמכויות הכלולות בתואר זה.

מלבד ההסמכה המקצועית, על הנוטריון לעמוד במספר תנאים על מנת לקבל את הסמכתו. ראשית, עליו להיות נקי מעבר פלילי הנושא עימו קלון. בנוסף, עליו להיות חבר בלשכת עורכי הדין ולהיות נקי מעבר של השעיות מהלשכה. יתר על כן, על הרוצה להגיש מועמדות לוועדה לשמש בפועל כעורך דין במשך עשר שנים לפחות.

כשמו, אישור נוטריוני הוא אישור הדורש את חתימתו של נוטריון דווקא. אישור נוטריוני אינו נדרש רק ביפויי כוח הדורשים אישור נוטריוני, אלא גם במסמכים נוספים שהמשותף לכולם הוא שהם טומנים בחובם השלכות משמעותיות על החותמים עליהם. בנוסף, בכל הנוגע למסמכים אלה, עולה החשש כי החותמים על המסמכים לא יעשו זאת מתוך רצון חופשי מלא ומתוך הבנה מלאה של משמעות מעשיהם.

כלל המסמכים והפעולות הדורשות את אישורו של הנוטריון מפורטים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976. ביניהם, ניתן למנות אימות של הסכמי ממון הנחתמים בין בני זוג לפני נישואיהם, אימות של צוואות ומסמכי ירושה אחראים, וכן אישור כי תרגומים של מסמכים לשפה אחרת מדויקים ונאמנים לשפת המסמך המקורי.

כלל הפעולות והמסמכים המופיעים בסעיף זה דורשים את אישורו של נוטריון והוא בלבד, כלומר, ללא חתימתו של נוטריון לא יהיה לפעולות ומסמכים אלה תוקף משפטי, ללא קשר לראיות אחרות המאמתות את רצונם והבנתם של החותמים על המסמכים.

בין אותם מסמכים משפטיים אשר נדרשת לגביהם אישורו של נוטריון כי תרגומם לשפה אחרת הוא נכון ניתן לציין מסמכי ייפוי כוח באנגלית. במקרים כאלה אישורו של הנוטריון ייחלק לשניים, ראשית יאשר הנוטריון כי תרגומו של המסמך מאנגלית מהווה מסמך ייפוי כוח תקין בעברית (או להיפך, שייפוי הכוח שנערך בעברית תורגם באופן מדויק לאנגלית).

שנית, במקרים בהם דורש החוק כי ייפוי כוח מסוג זה יישא אישור נוטריוני, יאשר הנוטריון באנגלית את כשירותו המשפטית של החותם של המסמך, את רצונו החופשי והמלא ואת הבנתו המלאה את משמעותו של מסמך ייפוי הכוח עליו חתם.

ייפוי כוח בשגרירות מתי יידרש ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית יידרש בדרך כלל כאשר אדם רוצה שאדם אחר יבצע בשמו פעולות משפטיות במדינה זרה דוברת אנגלית או במדינה בה מסמכים בשפה האנגלית קבילים מבחינה משפטית. לדוגמא, אדם הרוצה לבצע עסקאות נדל"ן בארצות הברית יצטרך למנות מיופה כוח אשר יבצע עבורו את הפעולות המשפטיות הנדרשות לשם השלמתה של העסקה.

במקרה כזה, על המעוניין לבצע את העסקה ללכת לנוטריון אשר יאשר את תרגומו של ייפוי הכוח שנערך באנגלית, כך שהוא מעניק למיופה הכוח את הסמכויות המדויקות אותן רוצה להעניק לו מייפה הכוח לצורך השלמת העסקה, וכן יאמת את כשירותו המשפטית, רצונו והבנתו של מייפה הכוח.

לעיתים, על מנת לבצע עסקאות במדינות זרות, דרוש גם ייפוי כוח אפוסטיל. פירושה של המילה אפוסטיל בצרפתית היא אישור. אישור אפוסטיל משמעותו אישור בינלואמי כי מסמך משפטי כלשהו קביל (פירוט נוסף על אישור האופסטיל ניתן לראות תחת הכותרת "חתימת נוטריון מומחה לאנגלית"). 

כפי שהסברנו, תפקידו של נוטריון הוא לאמת את המסמך, את כשירותו המשפטית, את רצונו החופשי והמלא ואת כוונתו של החותם על המסמך. יחד עם זאת, על מנת שחתימתו של נוטריון שחתם על מסך בישראל, תהיה קבילה במדינה זרה, דרוש אישור אפוסטיל של אותה מדינה זרה המאמתת את המסמך עצמו והופכת את חתימתו של הנוטריון לקבילה גם במדינה הזרה.

חשוב לציין כי את עלותה של חתימת נוטריון על מסמך ייפוי כוח, בין אם מדובר בייפוי כוח בעברית ובין אם מדובר בייפוי כוח באנגלית, קובע משרד המשפטים במחירון קבוע המחייב את כלל הנוטריונים בישראל, ומתעדכן מידי שנה.

https://www.youtube.com/watch?v=ASPctovao2I
ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר באנגלית

כפי שכבר ציינו, בייפוי כוח ממנה מייפה הכוח את מיופה כוחו להיות שלוחו לעניין מסוים. כלומר, באותו עניין שהוגדר בהסכם ייפוי הכוח, כל פעולותיו וכוונותיו של מיופה הכוח, יישאו תוצאות משפטיות כלפי מייפה הכוח כאילו הפעולות והכוונות של המיופה היו שלו.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי במקרים בהם יפעל מיופה הכוח בצורה חד משמעית כנגד האינטרסים של מייפה הכוח ניתן יהיה לראות בפעולתו הפרת חוזה ייפוי הכוח בינו לבין המייפה, הפרה יסודית אשר תגרור את ביטולו של החוזה ומשכך את יכולתו של מיופה הכוח לפעול בשם המייפה (גם בנוגע לפעולה עצמה בה פעל בניגוד לאינטרס מייפה הכוח).

מלבד במקרה שכזה, יכול הסכם ייפוי הכוח להתבטל במספר דרכים נוספות. הסכם ייפוי הכוח יכול להתבטל בהוראתו של מייפה הכוח (כמו יצירת ייפוי הכוח, גם הפסקתו יכולה להיעשות בעל פה או בהתנהגות מצידו של מייפה הכוח), לאחר תום תקופת חלות ההסכם כפי שהגדיר מייפה הכוח, במותו של מייפה הכוח, או באובדן הכשירות המשפטית של מייפה או מיופה הכוח.

אם כן, ייפוי כוח יכול להתבטל גם לא ברצונו של מיופה הכוח ויתרה מכך, לעיתים גם לא ברצונו של מייפה הכוח, שכן מקרים של מוות או של אבדן כשירות משפטית (עקב מחלה או אבדן שפיות למשל) הם מקרים בלתי צפויים שאינם בשליטתו של האדם. מכאן, עולה בעיה בכל הנוגע להסכמי ייפוי כוח אשר מסתמך עליהם צד שלישי.

כדוגמא, ניקח מקרה בו מתבצעת עסקת מכר של נכס מקרקעין. במצבים בהם מתרחשת עסקה שכזו, קיים טווח זמן בו רוכש הקרקע כבר שילם את חלקו בעסקה אך הקרקע אותה קנה עדיין לא נרשמה על שמו, כאשר כדי להשלים את הרישום דרושות פעולות משפטיות מצדו של המוכר.

במקרה כזה, יכול לקרות מצב בו המוכר הורה על ייפוי כוחו להשלמת הרישום אך אותו ייפוי כוח יתבטל ברצונו (על ידי ביטול מפורש של הסכם יפוי הכוח) או שלא ברצונו (במקרה של מוות או איבוד הכשירות המשפטית של המוכר). במקרה כזה קונה הקרקע ימצא את עצמו קירח משני הצדדים, ללא הכסף ששילם על העסקה וללא הקרקע.

כדי למנוע מצבים וסיכונים כאלה, קיים המוסד המשפטי של ייפוי כוח בלתי חוזר. ייפוי כוח בלתי חוזר אינו יכול להתבטל, אלא בהוראה מיוחדת של בית המשפט או בהתקיימות תנאים מסוימים שהוגדרו בהסכם ייפוי הכוח עצמו.

על ידי יצירתו של ייפוי כוח בלתי חוזר, מובטחות למעשה זכויותיהם של צדדים שלישיים שהסתמכו על ייפוי הכוח. חשוב לציין כי על פי הפסיקה, על מנת שייפוי כוח יהיה בלתי חוזר, אין צורך שהוא יוגדר שכזה בכותרתו, אלא שמתוכנו יובן כי כוונת הצדדים הייתה שייפוי הכוח יהיה בלתי חוזר.

כפי שכבר ציינו, במקרים בהם מתבצעות עסקאות על נכסים הנמצאים במדינות זרות דוברות אנגלית, יש להכין ייפוי כוח באנגלית (בדרך כלל כזה אשר כולל אישור נוטריוני). כאשר מדובר בעסקאות אשר הרוכש עלול למצוא את עצמו בנקודת זמן בה הוא חשוף לסיכון כי ייפוי הכוח יתבטל, יש להכין את ייפוי הכוח כייפוי בלתי חוזר.

ייפוי כוח לעסקאות נדל"ן באנגלית

עסקאות נדל"ן הן עסקאות בהם נמכר נכס מקרקעין מאדם לאדם אחר. עסקאות אלה בדרך כלל מורכבות שכן הן כוללות מספר שלבים והליכים פרוצדורליים, כמו הליך קבלת המשכנתא עבור הנכס, רישום הערת אזהרה עבור הנכס ורישום הנכס על שמו של הקונה (מה גם שלעיתים רבות נדרשות פעולות כמו שינויים בחלוקת הנכס וכדומה). בנוסף, עסקאות נדל"ן בדרך כלל נערכות בסכומי כסף גבוהים ולכן גם טומנות בחובן סיכון כלכלי עד להשלמתן הסופית.

בשל כך, לעיתים קרובות בעסקאות נדלן נדרשת חתימה על ייפוי כוח של עורכי דין או אנשי מקצוע אחרים אשר יבצעו את הפעולות הדרושות כחלק מהעסקה. ייפוי כוח זה נדרש, ראשית, בשל ריבוי הפעולות הנדרשות ומורכבותן המשפטית, מה שמכביד על הקונה והמוכר לבצע את העסקה לבדם.

שנית, כפי שכבר ציינו לעיל, נדרש ייפוי הכוח על מנת להבטיח ששני הצדדים יתנו ויקבלו את חלקם בעסקה, זאת בשל העובדה שעסקת נדלן היא תהליך במהלכו עלול אחד הצדדים "להיעלם" לאחר שכבר קיבל את חלקו.

כדי למנוע בעיה זו, נערך ייפוי כוח בלתי חוזר בו ממונה אדם (בדרך כלל עורך דין) לדאוג להשלמת העסקה על כלל חלקיה על ידי המוכר. ייפוי כוח בלתי חוזר אינו יכול להתבטל על ידי הוראתו של מייפה הכוח או במקרה של מוות ו/או אבדן כשירותו משפטית של מייפה הכוח.

בשל החשיבות הרבה בעריכת ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת נדל"ן, יצירתו של ייפוי כוח שאינו בלתי חוזר בעסקה יכולה לגרור תביעת רשלנות כלפי עורך הדין שערך את הסכם ייפוי הכוח.

כאשר נערכת עסקת נדל"ן חוצת יבשות, דהיינו עסקה בה אחד מן הצדדים או שניהם אינם מתגוררים במדינה בה נמצא הנכס הנדל"ני נשוא העסקה, יש להכין ייפויי כוח בשפת המדינה הזרה. למשל, אדם המתגורר בישראל ומעוניין לקנות נכס מקרקעין בארצות הברית, עליו להכין ייפוי כוח באנגלית בו הוא ימנה אדם שיבצע את עסקת המכירה ואת רישומי הקרקע הנדרשים (במידה ולא ניתן לעשות זאת ברשת האינטרנט).

בנוסף, במקרה בו נדרשת לקיחת משכנתא, יש לחתום על ייפוי כוח לגוף הפיננסי שנתן את המשכנתא, על מנת שיוכל לבצע את הפעולות הדרושות כחלק מלקיחת המשכנתא.

ייפוי כוח מתמשך באנגלית

בייפוי כוח, ממנה מייפה הכוח את מיופה הכוח להיות שלוחו כדי שיבצע פעולות משפטיות עבורו- כך שמעשיו וכוונותיו יישאו את אותן תוצאות שהיו נובעות ממעשים וכוונות דומים של מייפה הכוח.

כפי שהסברנו לעיל, אחת הסיבות בגינן חותמים אנשים על ייפוי כוח הוא חוסר יכולת לבצע את הפעולות המשפטיות, ובשל כך הם מייפים את כוחם לאדם שכן יוכל לבצע את אותן פעולות משפטיות. ייפוי כוח מתמשך, אשר מוסדר בסעיפים 32.יג.- 32.כז. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962, בא להתמודד עם מצבים בהם חוסר היכולת של מייפה הכוח לבצע את הפעולות המשפטיות בעצמו אינו נובע מחוסר ידע או יכולת, אלא מאבדן הכשירות המשפטית.

על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך, יכול אדם לדאוג שגם כאשר יאבד את כשירותו המשפטית עקב מצבים בריאותיים שונים, יהיה מי שידאג לענייניו, בין אם מדובר בענייני היום יום (היכן יגור, כיצד יקבל את צרכיו, הדאגה לעקרונות הדת והחברה שמייפה הכוח היה חי את חייו על פיהם), בין אם מדובר בענייניו הרפואיים (כאשר פעולות רפואיות רבות דורשות את חתימתו של המטופל עליו הן מבוצעות), ובין אם מדובר בענייני רכושו וההתנהלות עם נכסיו של מייפה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך נערך בטופס מיוחד אשר מופיע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מיופה הכוח חייב להיות אדם בגיר (מעל גיל 18), כשיר משפטית, אשר מבין את משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך עליו מונה.

בניגוד לייפוי כוח רגיל אשר חל החל מרגע החתימה על ייפוי הכוח, ייפוי כוח מתמשך מתחיל לפעול רק כאשר מייפה הכוח מאבד את כשירותו המשפטית. על ידי כך, נשמרת האוטונומיה האישית של מייפה הכוח באופן המיטבי ביותר – כך שמצד אחד כל עוד הוא כשיר משפטית רק הוא זה שיכול לקבוע את ענייניו האישיים והמשפטיים, אך עוד בהיותו כשיר משפטית הוא יכול לקבוע מי יהיה בר אסמכא לקבוע את ענייניו כאשר יאבד את כשירותו.

ייפוי כוח מתמשך אינו חייב להיות מופנה רק כלפי מיופה כוח אחד, ניתן להכין ייפוי כוח מתמשך בו מופיעים מספר מיופי כוח כאשר כל אחד מהם יהיה בר סמכא על עניינים אחרים של מיופה הכוח (למשל, מינוי בן משפחה קרוב לדאוג לעניינים האישיים והרפואיים ומינוי עורך דין לטיפול בנכסים ובעניינים המשפטיים והכספיים).

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן להגביל כך שיחול רק על ענייניו האישיים, רק על ענייניו הבריאותיים, או רק על הפעולות המשפטיות והעסקיות הנוגעות לנכסיו של מייפה הכוח. כמו כן, ניתן לקבוע בטופס ייפוי הכוח הגבלות על הפעולות שיוכל מיופה הכוח לעשות בנכסיו של המייפה. למשל, ניתן לקבוע שנתינת מתנות, לקיחת הלוואות או ביצוע עסקאות על ידי מיופה הכוח יוכלו להתבצע עד תקרה של סכום מסוים. בנוסף, ניתן לקבוע כי בנוגע לפעולות משפטיות-כלכליות מסוימות יהיה מיופה הכוח חייב להתייעץ, או לפחות להודיע, לגורמים אחרים לפני שיבצע אותן.

על מנת לחתום על טופס ייפוי כוח מתמשך, דרוש ליווי של עורך דין בעל הסמכה לעניין זה על מנת שייעץ למייפה הכוח כיצד ידאג באופן כמה שיותר מלא לזכויותיו מצד אחד ומצד שני לא ייתן למיופה הכוח סמכויות רחבות מידי. לאחר החתימה על הטופס, יש להפקיד את הטופס באופן דיגיטלי (באמצעות כרטיס חכם) באתר האפוטרופוס הכללי. לאחר שהטופס יופקד, יוכל מייפה הכוח להיכנס לאתר באמצעות קוד אישי ולצפות בטופס ייפוי הכוח. לאחר שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף (ברגע שמייפה הכוח יאבד את כשירותו המשפטית) יוכל גם מיופה הכוח להיכנס לאתר ולצפות בטופס.

במקרים בהם למעוניין בייפוי כוח מתמשך יהיו נכסים במדינות זרות דוברות אנגלית, ירצה מייפה הכוח שלמיופה הכוח יהיו סמכויות הנוגעות גם לנכסים אלה, ולכן יצטרך להכין תרגום של טופס ייפוי הכוח לאנגלית. תרגום זה יתבצע על ידי נוטריון, ובדרך כלל גם יצורף אליו אישור אפוסטיל על מנת שיהיה קביל במדינה הזרה, כך שמיופה הכוח יוכל לבצע פעולות משפטיות הנוגעות לנכסיו של מייפה הכוח הנמצאים באותה מדינה.

אישור נוטריוני באנגלית

כפי שכבר ציינו בתחילת מאמר זה, נוטריון הוא עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת, עמד בתנאים מיוחדים, כמו עיסוק בתחום עריכת הדין עשר שנים לפחות ועבר פלילי נקי מעבירות הנושאות עימן קלון, ולבסוף קיבל את אישורה של וועדה מיוחדת מטעם משרד המשפטים המתכנסת פעמיים בשנה.

תפקידו של נוטריון, על פי חוק הנוטריונים תשל"ו- 1976 ובפרט סעיף 7 בו, הוא לתת תוקף (אישור), למסמכים ופעולות משפטיות מסוימות אשר מצד אחד הם בעלי משמעות כלכלית ונפשית משמעותיות על החותמים עליהם, ומצד שני קיים חשש כי החותמים עליהם יעשו זאת לא ברצונם החופשי והמלא או לא בהבנה מלאה מוחלטת של המשמעויות וההשלכות העלולות לנבוע מהחתימה על הטופס (לדוגמא ירושות, ייפויי כוח הסכמי ממון).

בנוסף, נוטריונים מוסמכים על פי החוק לאשר ולאמת עניינים מסוימים אשר יכול להיווצר ספק בנוגע לאמיתתם, כמו חתימתו של אדם על מסמך מסוים, העתק של מסמך, תרגום של מסמך ועוד. כאמור, כלל הפעולות להן מוסמך נוטריון מופעיות בחוק הנוטריונים תשל"ו- 1976 ובפרט בסעיף 7 בו. פעולות אלו יכולות להתבצע אך ורק על ידי נוטריון.

לאחר שקבע מהן הפעולות להן מוסמך נוטריון, קובע חוק הנוטריונים תשל"ו- 1976 בסעיף 19 כי:

אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

כלומר, אישורו של נוטריון מהווה ראייה מוחלטת לגבי הנושא אותו הוא אישר. לדוגמא, במידה ונוטריון אישר כי תרגום של מסמך מסוים הוא תרגום מלא ונכון, הרי שתרגום זה יהיה אמין מבחינה משפטית, ללא שום היזקקות לראייה נוספת (עדותו של מומחה לשפה הזרה למשל).

קיימים מקרים בהם נדרש אדם להציג את אישורו של נוטריון במדינה זרה. למשל, כפי שכבר הזכרנו במאמר זה, מצב בו אדם ייפה את כוחו של אדם הנמצא במדינה זרה על מנת שיבצע פעולות משפטיות הנוגעות לנכסיו של מייפה הכוח הנמצאים באותה מדינה. במקרה כזה, יידרש אותו אדם להביא אישור נוטריון באנגלית- על מנת שיתקבל במדינה הזרה (במידה ומסמכים הכתובים באנגלית קבילים באותה מדינה).

חשוב לציין כי לעיתים רבות, לא מספיק שאישורו של הנוטריון יהיה באנגלית כדי שאישורו יהיה קביל במדינה הזרה ודרוש לשם כך גם אישור אפוסטיל, כפי שכבר הזכרנו במאמר זה ונזכיר ביתר פירוט בהמשכו (תחת הכותרת "חתימת נוטריון מומחה באנגלית").

נוטריון לתרגום לאנגלית

במקרים רבים, נידרש להציג במדינות זרות מסמכים משפטיים וגם כאלה שאינם משפטיים, אשר במקורם כתובים בעברית. לדוגמא, בעת קבלה ללימודי השכלה גבוהה במדינות זרות נצטרך להציג תעודת בגרות, תעודות של תארים אחרים וגיליונות ציונים.

זוהי דוגמא למסמכים שאינם משפטיים אך במדינות זרות נדרש להציג תרגום שלהם. כדוגמא למסמכים משפטיים אשר יידרשו הצגה במדינות זרות ניתן למנות צווי ירושה, אישור פטירה, חוזים, תעודות זהות ועוד.

כאשר נגיש את אותם מסמכים, נצטרך להגיש אותם באנגלית או בשפת המדינה הזרה (חשוב לציין כי גם במדינות רבות שאינן דוברות אנגלית תרגום המסמכים לאנגלית יתקבל). אך יחד עם הגשת התרגום, נצטרך להביא ראייה כלשהי שתרגום המסמך נכון ומלא.

תרגום מסמך, גם אם נעשה בצורה של המרת כל מילה משפת המקור לשפת התרגום, יכול להטעות ולשנות מכוונתו וממשמעותו האמתית של המסמך המקורי, ולכן אותם מוסדות במדינות הזרות שיקבלו מסמכים מתורגמים ירצו לוודא שאכן התרגום מדויק.

לאור היותו של אישור נוטריוני ראייה מספיקה, נידרש בדרך כלל על ידי המוסדות במדינות הזרות להגיש אישור נוטריוני על נכונות התרגום. למעשה, נידרש להציג שלושה מסמכים- את המסמך המקורי, את תרגומו של המסמך המקורי ואת אישורו של הנוטריון על נכונות התרגום. במדינות רבות נצטרך גם להציג אישור אפוסטיל על מנת שאישורו של הנוטריון יהיה קביל בהן.

על מנת לאשר כי התרגום נכון ומתאים למסמך המקורי, על הנוטריון לשלוט בשפה אליה תורגם המסמך המקורי, כאשר הנוטריון יכול לתרגם בעצמו את המסך או לאשר את תרגומו של מתורגמן אחר.

במקרים בהם הנוטריון אינו שולט בשפה אליה תורדם המסמך המקורי, יוכל הנוטריון לאשר את תצהירו של המתרגם לפיו התרגום מדויק ונאמן למקור, יחד עם זאת, במקרים רבים אישור זה של הנוטריון לא יספיק על מנת שהמסמך המתורגם יתקבל.

תרגום נוטריוני על ידי נוטריון השולט בשפה האנגלית יכול גם להיעשות מאנגלית לעברית, כאשר מדובר במסמכים ממדינות זרות דוברות אנגלית, אשר הצגת תרגומם נדרשת במוסדות בישראל (למשל, צו ירושה שניתן על ידי קרוב משפחה אמריקאי של אזרח ישראלי).

חתימת נוטריון מומחה באנגלית

כפי שכבר ציינו לעיל, חוק הנוטריונים התשל"ו-1976 מסמיך נוטריונים, עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת ואושרו על ידי וועדה של משרד המשפטים, להיות גורמים המאשרים מסמכים ופעולות משפטיות מסוימות, כדוגמת ייפויי כוח, צווי ירושה והסכמי ממון.

בנוסף, נוטריונים יכולים לאשר בחתימתם כי אדם מסוים הינו בין החיים, את נכונותו של תרגום מסמך מסוים ודברים נוספים. סעיף 19 לחוק הנוטריונים התשל"ו-1976 קובע כי אישורו של נוטריון היא ראייה מספיקה ולאחר שנתנה לא נדרשות ראיות נוספות להוכחת הדבר אותו אישר הנוטריון.

במקרים רבים אנו נדרשים להציג במדינות זרות מסמכים מתורגמים או להציג מסמכים משפטיים הדורשים אישור נוטריון (כדוגמת ייפויי כוח מסוימים)- גם הם באנגלית. מצבים אלו עלולים לקרות גם במדינות שאינן דוברות אנגלית אך מקבלות מסמכים הכתובים באנגלית.

לשם כך, נדרש נוטריון מומחה באנגלית, על מנת שיערוך את אישורו באנגלית ועל מנת שיוכל לחתום ולאשר שתרגום המסמך נכון ונאמן למקור.

יחד עם זאת, חתימתו של נוטריון מומחה באנגלית לא תספיק במדינות רבות כדוגמת ארצות הברית הדורשות כי בנוסף לאישורו החתום של הנוטריון יצורף אישור אפוסטיל.

אישור זה הוא אישור של המדינה בה מוסמך הנוטריון כי תעודת אישור הנוטריון רשמית ומקורית ואכן הונפקה על ידי  נוטריון מוסמך. אישורי אפוסטיל נדרשים במדינות החברות באמנת אפוסטיל, אשר נחתמה ב1961 בהאג.

בישראל, ניתן לקבל חתימת אפוסטיל עבור אישור נוטריוני על ידי פקידים המיועדים לכך הנמצאים בחלק מבתי המשפט. הפקיד יבדוק כי אכן הנוטריון החתום על האישור הוא נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים ולאחר מכן ייתן את אישור האפוסטיל שיצורף לאישורו וחתימתו של הנוטריון המומחה באנגלית.

ייפוי כוח עם אישור נוטריוני באנגלית מהיום להיום

כפי שציינו לעיל, אישור נוטריוני הוא אישור אשר על פי חוק הנוטריונים התשל"ו-1976 רק נוטריון יכול לתת. אישור זה מהווה ראייה חזקה ומספקת לנושא האישור כך שלא נדרשות ראיות נוספות מלבד אישורו של הנוטריון.

אישור נוטריון באנגלית הוא אישור נוטריון, בין אם על מסמך משפטי כלשהו (כמו ייפוי כוח או צו ירושה) ובין אם על דיוק ונכונות תרגום של מסמך כלשהו מעברית לאנגלית, אשר אנו נדרשים להציג במדינה זרה דוברת אנגלית (או כזאת שאינה דוברת אנגלית אך ניתן להגיש בה מסמכים הכתובים באנגלית).

כאשר אנו זקוקים לאישור נוטריוני באנגלית, עלינו לפנות למשרדו של נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים ואשר שולט שליטה מלאה בשפה האנגלית. חשוב לזכור כי מי שאינו נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים לא יוכל להעניק אישור נוטריוני. אנו מעניקים שירות מהיר ויעיל כך שניתן לקבל אצלנו אישורים נוטריוניים לאנגלית מהיום להיום.

מחירי השירותים שמעניקים נוטריונים בישראל, ובכללם מתן אישורים נוטריונים באנגלית, נקבעים על ידי משרד המשפטים, וחשוב, בעת בקשה דחופה לאישור נוטריוני לברר קודם לכן מהו המחיר שיעלה אותו אישור נוטריוני באנגלית.

תרגום ייפוי כוח נוטריוני לאנגלית

כפי שכבר ציינו לעיל (תחת הכותרת "נוטריון לתרגום לאנגלית"), תרגום נוטריוני לאנגלית נדרש כאשר אנו מעוניינים להציג מסמכים, משפטיים ושאינם, במדינות זרות דוברות אנגלית ובכאלה שאינן דוברות אנגלית אך מקבלות מסמכים הכתובים באנגלית.

כאשר נגיש את המסמכים באותן מדינות, נדרש להגיש את המסמך המקורי, את המסמך המתורגם ואת אישורו של נוטריון כי תרגום המסמך מדויק ונאמן למסמך המקורי. במדינות רבות נדרש להוסיף אישור אפוסטיל, אישור המונפק על ידי פקידים בחלק מבתי המשפט בישראל, המוכיח אותו נוטריון  החתום על התרגום הנוטריוני הוא אכן נוטריון פעיל בישראל.

על מנת שיתרגם את המסמכים, או על מנת שיאשר את דיוק תרגומם, על הנוטריון לשלוט שליטה מלאה באנגלית, השפה בה נכתבו. במידה והנוטריון אינו שולט באנגלית יוכל רק לאשר כי מתרגם המסמך הצהיר בפניו כי המסמך מדויק ונאמן למקור. יחד עם זאת, במדינות רבות אישור זה של הנוטריון לא יספיק כדי שהמסמך המתורגם יתקבל, ולכן מומלץ ללכת לנוטריון דובר אנגלית על מנת שיתרגם את המסמך או יאשר כי תרגום המסמך מדויק ונאמן למקור.


 ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח שצריך להיחתם בנוכחות נוטריון ולקבל חותמת נוטריון. על כן ייפוי כח זה קרוי ייפוי כח נוטריוני. אם הנוטריון לא ערך את ייפוי הכוח, או שלא אימת את החתימות שעל גביו, לא יהיה לייפוי כח נוטריוני כל תוקף משפטי. תפקידו של הנוטריון לוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

https://youtu.be/dz9MW6Nwl-4
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא יפוי כח נוטריוני | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות