צרו קשר בוואצאפ

הסכם ממון ממה חשוב להיזהר? שאלות ותשובות עורך דין ונוטריון רחל שחר

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר


מהו הסכם ממון? האם יש מספר סוגים של הסכמי ממון? מה משמעות עריכת הסכם ממון אצל עורך דין לענייני משפחה? מתי צריך אישור נוטריון ומתי אישור בית משפט לענייני משפחה. על כל אלה ועוד במדריך המלא.

עורך דין הסכם ממון מסביר

הסכם ממון הוא חוזה הנערך בכתב בין בני זוג, בין אם הם בוחרים להינשא ובין אם בוחרים לחיות כבני זוג ידועים בציבור או להסדיר את זוגיותם כידועים בציבור. בשנים האחרונות עלה לכותרות נושא תעודת הזוגיות אלא שתעודת זוגיות זהה בתוקפה לכל מסמך תצהיר אשר ייערך בפני עורך דין או נוטריון

הסכם ממון נערך לבני זוג אשר עתידים להישא זה לזו לעומתם בני זג אשר יודעים כי אין בכוונתם להינשא או אין בכוונתם להינשא בתקופה הקרובה יחתמו על הסכם חיים משותפים

בהסכם הממון או בהסכם חיים משותפים, הכל לפי העניין, מסדירים בני הזוג את כל העניינים הרכושייים ביניהם לעת פרידה וזאת על מנת שבמצב של פרידה מכל סיבה שהיא לא יתגלעו מחלוקות.


עורכי דין להסכם ממון תמימי דעים כי עריכת הסכם ממון בטרם החתונה או בטרם חיים משותפים יכולה למנוע מחלוקות רבות בעת פרידה ולמעשה הסכם הממון מעניק לבני הזוג מעין פוליסת ביטוח ממונית.
הסכם ממון נועד להבטיח כי לעת פרידה, אם תחול, לא יתעוררו מחלוקות רכושיות קשות בין בני הזוג, וזאת בשל העובדה שמרבית הסוגיות הרכושיות ייקבעו מראש בטרם כניסה למערכת זוגית מחייבת.
הסכם ממון הינו מסמך שילווה אתכם מרבית חייכם ויש לקוות שישב באחת המגירות ולא תזדקקו לו ואולם קיימת חשיבות רבה לניסוחו על ידי עורך דין הסכם ממון המתמחה בדיני משפחה, כי על העתיד שלנו אנחנו שומרים על ידי המומחים.

עורך דין הסכם ממון מה תפקידו?


בעבר הסכם ממון נחשב נחלתם של אנשים מהשכבות הסוציו אקונומיות הגבוהות בחברה ואולם כיום ידוע כי בני זוג רבים חותמים הסכם ממון גם אם אין ברשותם נכסים בשלב זה של חייהם ואולם הם בהחלט מעוניינם להסדיר את מכלול יחסי הממון ביניהם.
של כך, איתור עורך דין הסכם ממון בפתח תקווה או בכל מקום אחר בארץ, בעל הניסיון הדרוש והרמה המקצועית הרלבנטית יסייע לכם ממשעותית בצליחת עריכת הסכם הממון בחיוך גדול וללא מהמורות.

מה קורה אם לא חותמים הסכם ממון?

בקצרה מה שקורה הוא שלבן הזוג יש זכות לתבוע כל מה שצברתם יחד ולפי הפסיקה הוא יכול לתבוע גם ירושות אם הציגו בפניו מצג שזה משותף.

הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין תשס”ט-2008


החוק המרכזי אשר מסדיר את נושא יחסי הממון בישראל הינו כמובן חוק יחסי ממון אשר קובע כדלקמן:

 1. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –
  (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
  (2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
  (3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
  (ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

חוק יחסי ממון קובע מספר דברים שחשוב מאוד לשים לב אליהם בטרם חותמים אצל עורך דין נוטריון על הסכם ממון


א. ראשית החוק קובע כי נכסים שהיו לבני זוג לפני הנישואין אינם נחשבים בגדר נכסים משותפים. למרות זאת הפסיקה בשנים האחרונות קובעת כי אם בני זוג חיו יחד משך הרבה שנים אזי בהחלט יכול להיות מצב בו בני הזוג ייחשבו שותפים גם ברכוש מלפני תחילת החיים המשותפים.
ב. בנוסף קובע חוק יחסי ממון כי גימלת ביטוח לאומי אינה נכנסת בגדר איזון משאבים.
ג. ולבסוף קובע החוק כי אם בני הזוג הסכימו בכתב שלא יהיה איזון של נכסים מסויימים אזי איזון משאבים לא יחול עליהם.
ד. זהו למעשה נוסחו של החוק להסכם ממון.
תפקידיו של עורך דין העוסק בהסכמי ממון

כאמור, חוק יחסי ממון אינו מפרט על הסוגים השונים של הסכמי ממון שניתן לחתום ואולם קיימים סוגים שונים של הפרדות רכושיות שבני הזוג יכולים להחליט עליהם.

הסכם ממון הפרדה רכושית מלאה

הסכם הממון הקיצוני ביותר יקבע הפרדה רכושית מלאה ומוחלטת גם עד למועד הנישואין וגם אחריו. הסכמי מממון מסוג זה מיועדים בדרך כלל לבני זוג אשר עורכים הסכם ממון בפרק ב’ וחוו אי אלו הרפתקאות משפטיות והם אינם מעוניינם לחזור בשידור חוזר אל בתי המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים. במקרה כזה אני עורכת הסכם ממון בו קיימת הפרדה רכושית מוחלטת הן על הרכוש מלפני הנישואין והן על הרכוש אשר נצבר לאחר חיי הנישואין על פירותיו. במקרה בו נדרשת הפרדה רכושית מלאה ומוחלטת בני הזוג אף אינם מנהלים חשבון בנק משותף והם מתקזזים בהוצאות מחצית על מחצית במנגנון שנקבע על ידם.


הסכם ממון הפרדה רכושית עד למועד הנישואין
הסכם ממון עם הפרדה רכושית עד למועד הנישואין מיועד לזוגות אשר מעוניים לקיים שיתוף בחיי הנישואין שלהם ואולם זאת רק החל ממועד הנישואין או החיים המשותפים ולא לפני. זוגות אלה מעוניינים בהפרדה רכושית מלאה עד מועד הניושאין וממועד הניושאין ואילך הם חולקים חשבון משותף, הוצאות והכנסות משותפות ועוד.


הפרדה רכושית עם מנגנון פיצוי עתידי


קיימים זוגות, שוב בעיקר בהסכם ממון פרק ב’, אשר אחד מהם מגיע לחיי הזוגיות ללא כל רכוש ואילו האחר עתיר ממון. במצב כזה אני מציעה לבני הזוג הסכם ממון מדורג שבמסגרתו בחלוף כל כמה שנות ניושאין יינתן פיצוי לצד האחר, זה שהגיע ללא רכוש. במצב כזה הצד שהגיע ללא רכוש כלל ועיקר לא יצא אחרי שנות נישואין רבות כשידיו על ראשו.

תפקידו של עורך דין בעת עריכת הסכם ממון


על מנת לערוך הסכם ממון חובת עורך הדין אשר מייצג את שני הצדדים יחד לוודא כי כל צד הביע את האינטרסים שלו וקיבל הסבר משפטי מלא על המשמעויות המשפטיות של הסכם הממון שהוא חותם. בשלב הבא אפ הסכם הממון יאושר על ידי נוטריון, החוק קובע כי על הנוטריון לוודא ששני בני הזוג אשר יושבים במשרדו הבינו היטב את הסכם הממון ואת משמעויותיו המשפטיות על עתידם.

בנוסף צריך הנוטריון לוודא שעל אף אחד מבני הזוג לא הופעלה כפייה מכל מין או סוג שהוא ושהם חותמים על ההסכם מרצונם החופשי. רק לאחר שהנוטריון מוודא כל זאת ניתן לחתום על הסכם הממון ולאשר אותו.
מובן שכאשר הנוטריון מתמחה בדיני משפחה הוא יכול גם להכין עבור הצדדים את ההסכם ולא רק לאשר אותו בכובע של עורך דין נוטריון.

יתרונות של אימות הסכם ממון על ידי עורך דין נוטריון

ראשית כאשר הסכם ממון אינו מאושר על ידי נוטריון או בהמשך על ידי בית משפט אין לו תוקף אך הוא משמש אומדן לכוונות הצדדים.
החוק קובע כי עורך דין נוטריון לעניין אימות צדדים להסכם כמוהו כאישור הסכם ממון בפני רשות.

החוק קובע כך:
ראשית החוק קובע כי הסכם ממון חובה שיהיה בכתב ולא יוכר הסכם ממון בעל פה.
הסכם ממון
“הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.


החוק קובע כי אישור הסכם ממון טעון אישור בית משפט לענייני משפחה או נוטריון

 1. (א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.
  (ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.
  (ג) בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.
  (ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל”ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.
  החוק מחייב את הנוטריון לוודא שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית וללא כל כפייה ובהבינם את משמעות ההסכם ותוצאותיו.
  אימות וזיהוי הצדדים על ידי נוטריון מקנה לו משנה תוקף ויהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לטעון שאחד הצדדים לא הבין על מה הוא חותם. הסיבה לכך היא כאמור הפרוצדורה המחייבת את הנוטריון לוודא תחילה ששני הצדדים מבינים את ההסכם וכן ששני הצדדים חותמים עליו ללא כפייה.
  לאמיתו של דבר, מומלץ מאוד לערוך את הסכם הממון אצל עורך דין נוטריון אשר מתמחה בדיני משפחה ויכול להכניס סעיפים רלבנטיים לכל סוגייה ובכך לתת מענה מקיף לכל השירות שאתם נדרשים לו.
  מה כולל הסכם הממון שנערך על ידי עורך דין?
  הסכם ממון, נועד להגן על כל אחד משני בני הזוג וליצור מצב בו כבר בהתחלה יהיו ציפיות ברורות ממוניות ממערכת היחסים. לעיתים שיחה על הסכם ממון יכולה לעורר מתיחות מסויימת בין בני זוג ואולם עדיף להתמודד עם מתיחות זו כבר בהתחלה ולא להיכנס למצבים לא נעימים בהמשך הדרך כשחיי הנישואין חשופים למתחים רבים ושונים.

מדוע צריך לערוך הסכם ממון אצל עורך דין


חוק יחסי ממון קובע כי הדרך היחידה לאיזון משאבים בדרך שונה מזו שקובע החוק הינה עריכת הסכם ממון

רק עורך דין מבין היטב בנבכי החוק והפסיקה המתעדכנת כמעט מדי יום ויכול להעניק לכל אחד ייעוץ משפטי מסודר אודות האפשרויות העומדות לו על פי חוק יחסי ממון
הסכם ממון יוצר בטחון ושקיפות באשר לחיי הזוגיות העתידיים באופן שאף צד אינו מופתע.
הסכם ממון הוא אחד המהלכים החשובים המומלצים היום על ידי כל עורך דין הבקיא בסכסוכים המשפחתיים המרובים אשר מצויים מדי יום על שולחנו.
יש לכם שאלות נוספות? צרו קשר בטלפון 03-7949755 (א’-ה’ 09:00-17:00) או מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא