אישור אפוסטיל מה התהליך וכמה זה עולה? מדריך מקיף 2024

אישור אפוסטיל משרד החוץ מה זה? מה התהליך וכמה זה עולה?

אתם בתהליך להקמת חברה בחו"ל? גיליתם שאתם זכאים לאזרחות זרה? מבררים לגבי תהליך פונדקאות אימוץ? מעוניינים ללמוד באוניברסיטה או מוסד אקדמי בחו״ל ? צריכים להציג החלטת בית משפט או צו במדינה זרה?

בכל המקרים האלה ובאחרים נוספים ככל הנראה נתקלתם או נתבקשתם להביא לשגירות / מדינה זרה – תעודה ציבורית מאומתת בחותמת אפוסטיל.

מהי תעודה ציבורית?

תעודה ציבורית היא תעודה שנוצרה על ידי אחת מרשויות המדינה, למשל: תמצית רישום, תעודת פטירה, תעודת לידה,  תעודת נישואין או גירושין, תעודת בגרות, תעודת אישור לתואר תעודה אקדמית, פסק דין שיפוטי או החלטה אחרת של בית משפט,

כדי שהמדינה הזרה תקבל את התעודה  בתעודה הציבורית אותה אתם נתבקשתם להביא – יש צורך באימות התעודה אישור אפוסטיל באמצעות המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ שבירושלים.

 צריכים אפוסטיל לתעודות? אנו המרכז לשירותי אפוסטיל הגדול בישראל ונשמח לסייע בשירותי אפוסטיל 03-6359634

מהו הענף למסמכים ציבוריים? איזה מסמכים ציבוריים ניתן לאמת בענף למסמכים ציבוריים? אפוסטיל למסמכים נוטריוניים מתורגמים

אישור אפוסטיל משרד החוץ מי אחראי?

הענף לאימות מסמכים ציבוריים פועל באגף הקונסולרי במסגרת כלל השירות הקונסולרי המוענק לאזרחי מדינת ישראל בארץ ובחו"ל.

ענף זה אחראי על אימות מסמכים ציבוריים ישראלים בלבד שהונפקו על ידי רשויות ומשרדי ממשלה במדינת ישראל.

לרוב, קהל הצרכנים הפונים למשרד החוץ מופנים על ידי רשויות/נציגויות של מדינות אחרות לצורך אימות מסמכים ציבוריים ישראליים לצרכים שונים ומגוונים כגון אישורי לימודים, אשרות עבודה ותעודות נישואין גירושין – באותן המדינות.

אישור אפוסטיל משרד החוץ על פי אמנות והסכמים בינ"ל (בעיקר אמנת האג) ומתחלק לשתי קטגוריות:

א. מסמכים המיועדים למדינות החתומות על אמנת האג יאומתו בחותמת Apostille.

יובהר כי עבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא ידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.

 ב. מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יאומתו    בחותמת שאינה חותמת Apostille. לאחר אימות משרד החוץ נדרש אימות נוסף של נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.

יובהר כי ללא חתימת נציגות המדינה הרלוונטית בארץ, המסמך לא יתקבל על ידי רשויות אותה המדינה.

אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים אימות על ידי בית המשפט.

תעודות המשמשות לאימות חתימת נוטריון על-ידי בתי המשפט

קיימים שני סוגי תעודות המשמשות לאימות המדובר, להלן פירוט והרחבה על כל אחת מהן.

 

"אפוסטיל" – תעודה המיועדת למדינות החברות באמנת האג מיום 05.10.1961 לביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים (להלן האמנה).

ישראל חברה באמנה, ולפיכך בתי המשפט מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החברה באמנה בתעודת "אפוסטיל".

תעודת ה"אפוסטיל" כתובה בנוסח ובצורה שנקבעו באמנה.

ראו תעודה לדוגמה, בקובץ המצורף במורד דף זה – "אפוסטיל-מסמך לדוגמה 1".

תעודת ה"אפוסטיל" מוכרת על-פי האמנה כאימות בלעדי ומספק במדינות החברות באמנה, ודי בה כדי שמדינת היעד תכיר בתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה הונפקו.

להלן הרשימה המעודכנת של המדינות החברות באמנה.

התעודה מודבקת על-גבי האישור הנוטריוני, וקבלת תעודת אפוסטיל כרוכה בתשלום אגרה.

התשלום מבוצע במזכירות בית המשפט. ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בכל סניף דואר באמצעות שובר תשלום אותו מקבלים ממזכירות בית המשפט.

 

"תעודה שאינה על-פי האמנה" – תעודה זו ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

התעודה מאמתת חתימת נוטריון על-גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה.

התעודה מודבקת על-גבי האישור הנוטריוני.

ראו תעודה לדוגמה, בקובץ המצורף במורד דף זה – "אפוסטיל-מסמך לדוגמה 2".

לתשומת לבכם, כל "תעודה שאינה על-פי האמנה" טעונה אישור נוסף של משרד החוץ, זאת לשם הכרתה במדינת היעד.

"תעודה שאינה על-פי האמנה" פטורה מתשלום אגרה לבית המשפט.

פרטי השירות בבתי המשפט

עובדים במזכירות בתי המשפט ברחבי הארץ הוסמכו על-ידי שר המשפטים לאמת חתימות נוטריונים.

השירות ניתן בזמני הקבלה הרגילים של בתי המשפט, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30.

 

בפגרות בתי המשפט יש להתעדכן בפעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת הפגרות.

 

במקרים דחופים ניתן לפנות למנהל היחידה או מנהל המחוז.

 

אישור אפוסטיל הגבלת כמות

תעודות האימות ("אפוסטיל" ו"תעודה שאינה על-פי האמנה"), יינתנו לפונים במקום. ניתן לקבל בכל פנייה עד 10 תעודות.

בתי המשפט ובתי הדין בהם ניתן השירות

מחוז     בית המשפט

דרום     בית המשפט המחוזי באר-שבע

בית משפט השלום באר-שבע

בית-הדין לעבודה באר-שבע

בית משפט השלום אילת

בית משפט השלום אשדוד

בית משפט השלום דימונה

בית משפט השלום אשקלון

בית משפט השלום קריית-גת

ירושלים בית המשפט המחוזי ירושלים

בית משפט השלום ירושלים

בית המשפט לענייני משפחה ירושלים

בית משפט השלום – מחוז ירושלים – בית שמש

בית-הדין לעבודה ירושלים

תל-אביב            בית המשפט המחוזי תל-אביב

בית משפט השלום – מחוז תל אביב – רחוב ויצמן, תל אביב יפו

בית משפט השלום – מחוז תל אביב – רחוב שוקן, תל אביב יפו

בית משפט השלום בת ים

בית-הדין לעבודה תל-אביב

בית משפט השלום הרצליה

מרכז     בית המשפט המחוזי מרכז

בית משפט השלום ראשון-לציון

בית משפט השלום כפר-סבא

בית משפט השלום פתח-תקווה

בית משפט השלום רחובות

בית משפט השלום רמלה

בית משפט השלום נתניה

חיפה     בית המשפט המחוזי חיפה

בית משפט השלום חיפה

בית משפט השלום חדרה

בית משפט השלום קריות

בית משפט השלום עכו

בית-הדין לעבודה חיפה

צפון      בית המשפט המחוזי נצרת

בית משפט השלום נצרת

בית-הדין לעבודה נצרת

בית משפט השלום עפולה

בית משפט השלום קריית-שמונה

בית משפט השלום צפת

בית משפט השלום טבריה

בית משפט השלום בית-שאן

בית משפט השלום קצרין

בית משפט השלום מסעדה

אישור אפוסטיל משרד החוץ?

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה' בין השעות 08.30-12.30.  ובימי א' בין השעות 14:00-16:00.

ניתן לאמת עד 10 מסמכים (10 מדבקות) במקום. אימות מעל 10 מסמכים יעשה תוך שלושה שבועות ויישלח באמצעות הדואר, במקרים איזה יש לצרף מעטפה מבויילת מתאימה.

ניתן לשלוח מסמכים ציבוריים לאימות באמצעות הדואר. יש לצרף מעטפה ריקה ומבויילת שעל גביה תרשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום. מעטפות שיתקבלו ללא קבלה על תשלום (כאשר נדרש כזה) לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

אופני תשלום

ביום 4.3.2008 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט אל הכנסת תיקון תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) התשל"ז – 1977.

עפ"י התיקון לתקנה זו ובהתאם לקובץ התקנות 6656 מיום 18 במרץ 2008, נקבע, כי המבקש אישור התעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה.

בנוסף, נקבע בין היתר, כי סכום האגרה יעודכן מדי שנה ב- 1 בינואר של כל שנה.

סכום האגרה הינו 35 ₪ (שלושים וחמישה שקלים חדשים) עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק. עבור אימות מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג לא תגבה אגרה.

קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:

1. חדש –   בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום "ממשל זמין" המוצבת במקום .

 2.  באמצעות בנק הדואר לחשבון מס' 0-026789 בנק הדואר, משרד החוץ.

את הקבלה לגבי התשלום יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ.

3. באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים (כרטיסי אשראי בלבד.

(את הקבלה יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ).

אפוסטיל מה כתובת הדואר במשרד החוץ

משרד החוץ

המחלקה הקונסולרית – הענף לאימות מסמכים ציבוריים

שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035

דוא"ל: imutim@mfa.gov.il

יש להקפיד על תהליכי האימות שיפורטו להלן:

איזה תעודות ציבוריות ניתנות לאימות במשרד החוץ?

רשימת התעודות הציבוריות אשר מקבלות אפוסטיל במשרד החוץ הינן התעודות הבאות:
צווי ירושה
מסמכים צבאיים: מסמכים צבאיים לרוב נחתמים על ידי קציני עיר ומאושרים על ידי משרד החוץ ועל המכתבים להיות מקוריים.
החלטות בית משפט
 תעודות אקדמיות ותעודות בגרות 
 תעודות נישואין או גירושין
תעודות מרשם אוכלוסין
 תעודות יושר
מסמכים נוטריונים
תעודות הסמכה לרופאים
אנו מעניקים שירותי אפוסטיל לכל המסמכים הנוטריוניים ונשמח לסייע 052-4616973 נא לשלוח הודעת ווסטאפ או סמס וניתן גם להתקשר
אישור אפוסטיל לתעודות 03-6359634

 תעודות יושר

 תעודות נישואין או גירושין

תעודות מרשם האוכלוסין

מסמכים נוטריונים

 תעודות אקדמיות ותעודות בגרות 

צווי ירושה

תעודות הסמכה לרופאים

החלטות בית משפט

מסמכים צבאיים: מסמכים צבאיים לרוב נחתמים על ידי קציני עיר ומאושרים על ידי משרד החוץ ועל המכתבים להיות מקוריים.

 תעודות ממרשם האוכלוסין:

תעודת לידה:

תעודה מקורית.

חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

 חותמת של משרד הפנים.

תעודות לידה ישנות בפורמט הישן (הונפקו עד שנת 1997) –   יש לברר במשרד החוץ בשעות המענה הטלפוני  (בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301) האם ניתן לאמת את תעודה זו.

  איזה מסמכים צריך להגיש לצורך קבלת אפוסטיל תמצית רישום ממרשם אוכלוסין:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

  איזה מסמכים צריך להגיש לצורך קבלת  אפסוטיל תעודות פטירה:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

 איזה מסמכים צריך להגיש לצורך קבלת  אפוסטיל תעודה המעידה על אזרחות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

ה)      תעודה המעידה על ויתור על אזרחות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על תעודה בדבר שינוי שם:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

2)       איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  תעודות נישואין:

א)       רבנות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי הרשות הארצית לשרותי דת – משרד ראש הממשלה (לשעבר משרד הדתות) בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 7, קומה 2, גבעת שאול, ירושלים.

§         טלפון לתיאום: 02-5311031.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  תעודות גירושין ופסקי דין של בתי הדין הרבניים:

     I)        תעודות מקוריות או העתק מתאים למקור.

     II)       חתימה של מורשי הנהלת בתי הדין הרבניים – הנהלת בתי הדין בכתובת:

            רח' כנפי נשרים 22 ת.ד. 34500 ירושלים, 91341.

     III)      טלפון: 02-6582822/3.

     IV)       ניתן לשלוח את התעודות בדואר ולציין כתבות מדוייקת של הנמען והמסמכים  יישלחו בדואר חוזר.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  עדות מוסלמיות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי חתימה בבתי הדין השרעיים בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 7, גבעת שאול ירושלים.

§         טלפון 02-6588225.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  עדות נוצריות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי חתימה במשרד הפנים-עדות נוצריות בכתובת:

§         רחוב שלומציון המלכה 18, בניין האחים ישראל, קומה א'.

§         טלפון 02-6217000/1.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על תעודות אקדמאיות ותעודות בגרות:

א)       תעודות מקוריות או נאמן למקור המאושר על ידי משרד החינוך בירושלים.

ב)       חתימת וחותמת מורשי חתימה במשרד החינוך בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 22 קומה א' חדר 130 גבעת שאול, ירושלים.

§          טלפון: 02-5603700/7.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על   תעודות הסמכה לרופאים:

א)       תעודה מקורית או נאמן למקור.

ב)       חתימה וחותמת של  משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות בכתובת:

§        רחוב יפו 157, ירושלים.

§        טלפון 026217350.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  תעודות יושר:

א)       תעודת יושר ישראלית רשמית של משטרת ישראל המבקשים להציגה בחו"ל (מרשם פלילי – ניתן לאמת עבור מדינות זרות).

ב)       תעודת יושר אינה נמסרת על ידי משטרת ישראל באופן אישי  למבקש, אלא, באמצעות הקונסוליה/הנציגות הזרה המבקשת, או באמצעות נציגויות ישראל בחו"ל, השולחות את תעודת היושר ישירות לגורם הממשלתי הרלוונטי.

ג)        תעודת יושר  ישראלית הנמסרת על ידי הנציגות הזרה בארץ, יש לאמתה במשרד החוץ במחלקה לאימות מסמכים ציבוריים לפני מסירתה לגורם המבקש.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על   מסמכים נוטריונים:

א)       רצ"ב רשימת בתי משפט בהם ניתן לקבל אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים בבית משפט השלום, רח' חשין 6 קומה ב', חדר 229, מגרש-הרוסים, ירושלים.

*       הערה – באם המסמך מיועד למדינה אשר אינה חתומה על אמנת האג, נדרש אישור נוסף של הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ ונציגות אותה המדינה בארץ.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על   צווי ירושה:

א)       צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה:

i)         מסמך מקורי בלבד.

ii)       חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני יורשה באזור המגורים בו נחתם הצו.

איזה מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  צווי ירושה מבתי משפט:

i)         מסמכים מקוריים או נאמנים למקור המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט.

ii)       חתימת מזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.

איזה  מסמכים נדרשים על מנת לקבל אפוסטיל על  פסקי דין והחלטות בתי משפט (ולא של בתי דין*):

א)       עותק מצולם של פסק הדין או ההחלטה בשלמותה.

ב)      חותמת נאמן למקור של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

ג)    חתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

ד)   חתימה וחותמת של רשם בית המשפט העליון המאשרת את האמור בסעיפים ב- ג שלעיל.

·         חותמת כאמור ניתן לקבל :

o        בלשכת הרשמים, בבית המשפט העליון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:00. יש לתאם יום מראש בטלפון 02-6759601.

        *בתי דין רבניים ובית דין לעבודה.

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה', בין השעות .12:30-08:30
כתובת: שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035
בימי א', ניתן לקבל שירות אחר הצהריים מהשעה: 14:00- 16:00.
טלפונים לבירור בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301, 02-5303176
מידע זה לקוח מאתר משרד החוץ הענף לאימות מסמכים ציבוריים ומוגש כשירות לציבור
אנו מעניקים שירותי אפוסטיל ותרגום נוטריוני לכל התעודות הציבוריות ונשמח לסייע 052-4616973
אנו מעניקים תרגום חוזים משפטיים בינלאומיים בחותמת אפוסטיל בכל השפות
התרגומים הנוטריוניים באיכות חסרת פשרות וזכו לביקורות משבחות של גולשי גוגל
אנו מעניקים שירותי אפוסטיל ותרגום נוטריוני לכל התעודות הציבוריות ונשמח לסייע 052-4616973

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה', בין השעות .12:30-08:30

כתובת: שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035

בימי א', ניתן לקבל שירות אחר הצהריים מהשעה: 14:00- 16:00.

טלפונים לבירור בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301, 02-5303176

מידע זה לקוח מאתר משרד החוץ הענף לאימות מסמכים ציבוריים ומוגש כשירות לציבור

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!