עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
צרו קשר

אימות מסמכים זרים בישראל נוטריון לאימות מסמכים זרים

אימות מסמכים זרים בישראל נוטריון לאימות מסמכים זרים

אימות מסמכים זרים בישראל נוטריון לאימות מסמכים זרים-מדריך מלא ומקיף

ראיון עם עו"ד ונוטריונית רחל (רייצ'ל) שחר בנושא אימות מסמכים זרים בישראל

טפסים המוגשים לרשם החברות בישראל מצריכים אימותי חתימה וטפסים מקוריים. בנוסף לכך, לנוכח הפעילות העסקית הבינלאומית בה מעורבים אנשים עסקים ישראליים  ישנם מקרים בהם יש צורך באימותים מיוחדים קרי אימות חתימות של גורם זר אשר העניק תעודה בחו"ל ונדרשת קבלתה בישראל. תהליך זה קרוי אימות מסמכים זרים.

אימותי חתימות על מסמכים זרים כיצד זה עובד?

על פי החוק כאשר החותם על המסמכים הזרים הינו אזרח ישראלי או אזרח זר הנמצא בישראל: מספיקה חתימה על ידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל.

כאשר החותם על המסמכים הוא אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל: חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל ככל שמדובר במדינה החתומה על אמנת האג.

לדברי עו"ד ונוטריונית רחל שחר כאשר החותם על המסמכים הוא אזרח זר הנמצא בחו"ל: חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל האפוסטיל יתקבל רק אם המדינה חתומה על אמנת האג.

לבקשה יצורף דרכון מאומת על ידיי אחד מאלה:

לבקשה יצורף דרכון מאומת על ידיי אחד מאלה:
א.נציג קונסולרי
ב.עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל
ג. נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון

ד. נוטריון מוסמך במדינת מושבו של האזרח הזר.
משרדנו מעניק שירותי אימות מסמכים זרים ושירותי חתימת אפוסטיל
בקשה לאימות מסמכים זרים כאשר האזרח זר ונמצא בחו"ל

אימות חתימה על מסמכים זרים חברה ישראלית

רשות החברות פרסמה מדריך הנוגע לאימות מסמכים זרים

במידה שברצונכם לאמת חתימות על מסמכים זרים והחותם הינו חברה ישראלית עליכם למלא עליכם למלא את הפרטים הבאים:

  • פרטי התאגיד (שם, מספר תאגיד, וכתובתו) בשם הגורם המצהיר. תשומת ליבכם כי רק מורשה חתימה מטעם התאגיד יחתום על ההצהרה.
  • במקרה בו החותם הינו  אזרח ישראלי/אזרח זר הנמצא בישראל עליכם לציין את פרטיו (שם ות.ז) וחתימתו תאומת על ידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל. אין חובה עורך דין נוטריון ומספיק רק עורך דין.
  • במקרה בו החותם הוא אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל (ככל שמדובר במדינה החתומה על אמנת האג).
  • במקרה בו החותם הוא אזרח זר הנמצא בחו"ל חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל (ככל שמדובר במדינה החתומה על אמנת האג), ויצורף לבקשה דרכון מאומת.

עו"ד שחר מפנה את תשומת ליבכם כי אימות דרכון יכול להיעשות רק על ידי אחד הגורמים הבאים:

  • נציג קונסולרי.
  • עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל.
  • נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון.
  • נוטריון מוסמך במדינת מושבו של האזרח הזר.

כאשר החותם הינו תאגיד זר: עליכם למלא את פרטי התאגיד (שם, מספר תאגיד, וכתובתו) בשם הגורם המצהיר, מורשה חתימה מטעם התאגיד יחתום על ההצהרה.

אם  החותם הוא אזרח זר/אזרח ישראלי הנמצאים בישראל עליכם לציין את פרטיו (שם ות.ז) וחתימתו תאומת על ידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל.

אם החותם הוא אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל (ככל שמדובר במדינה החתומה על אמנת האג).

אם החותם הוא אזרח זר הנמצא בחו"ל חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי או נוטריון זר בצירוף אפוסטיל (ככל שמדובר במדינה החתומה על אמנת האג), ויצורף לבקשה דרכון מאומת על ידי אחד מהבאים:

נציג קונסולרי.

עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל.

נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון.

נוטריון מוסמך במדינת מושבו של האזרח הזר.

בנוסף עליכם לצרף לבקשה העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות ואישור המעיד כי התאגיד קיים במועד בו הגשתם את הבקשה.

העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות יכול להיות מאומת רק על ידי הגורמים הבאים:

נציג קונסולרי.
עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל.
נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון.
נוטריון מוסמך במדינת מושבו של האזרח הזר.

לאישור העתק נאמן למקור יצורף בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור.
העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות לצורך אימות מסמכים זרים

לאישור העתק נאמן למקור יצורף בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור.

כאשר בעל המניות הוא אזרח פלסטיני: עליו להגיש העתק נאמן למקור של תעודת הזהות ואישור מהממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים על תוקפם של המסמכים. לבירורים באפשרותכם לפנות: 02-5425544 בין השעות 15:00-08:00.

אימות מסמכים זרים צירוף תקנון

תקנון של חברה שהתאגדה בישראל שאינו בשפה העברית כיצד ניתן להגיש לרשם החברות?

על מנת שמסמך יתקבל אצל רשם החברות פועלים הכללים הבאים:

תקנון בשפה האנגלית – אין צורך בצירוף תרגום לעברית.
תקנון חברה בשפה אחרת – עליכם להגישו בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית.

תקנון של חברת חוץ שאינו בשפה העברית: עליכם לצרף את תקנון החברה ובנוסף, תרגום נוטריוני לשפה העברית.
תקנון של חברה שהתאגדה בישראל תרגום נוטריוני

על מנת שמסמך יתקבל אצל רשם החברות פועלים הכללים הבאים:

תקנון בשפה האנגלית – אין צורך בצירוף תרגום לעברית.

תקנון חברה בשפה אחרת – עליכם להגישו בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית.

תקנון של חברת חוץ שאינו בשפה העברית: עליכם לצרף את תקנון החברה ובנוסף, תרגום נוטריוני לשפה העברית.

על מה דיברנו במאמר זה