ייפוי כוח – החקיקה המעודכנת ל2023

ייפוי כוח נוטריוני רגיל מתמשך ובאנגלית-המדריך המלא

במציאות המשפטית של ימינו, שבה נדרשת הרשאה רשמית לביצוע כל פעולה משפטית בשם גורם כלשהו, רצוי לדעת מהו יפוי כח. במדריך הבא תוכלו למצוא את כל המידע ההכרחי על ייפוי כח, לרבות תוקפו של ייפוי כוח, ייפוי כוח בלתי חוזר וייפוי כוח בחוץ לארץ. במאמר נוסף עמדנו על סוגיות משפטיות היכולות לנבוע ממחלוקות באשר לפרשנותו של חוק השליחות

כל ייפויי הכוח מכל מין או סוג שהוא שואבים את סמכותם מחוק השליחות אשר קובע כך:

1. (א) שליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי.

סעיף זה מגדיר יחסי שליחות מהם ואת מהותה של השליחות, כאשר ביסוד השליחות עומד ״כוח הייצוג״. לפי הגדרה זו, שלוח המבצע כלפי צד שלישי פעולת ייצוג מביא לשינוי במצבו המשפטי של השולח. הרגע הקובע ליצירת יחסי השליחות הוא הרגע שבו מוקנה כוח הייצוג, ולא הרגע בו הוא מופעל. 

(ב) כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית.

כפעולה משפטית תיחשב כל פעולה מכוונת, במסגרת הדין, בין במעשה ובין כמחדל, שיש בה כדי לשנות את מצבו המשפטי של השולח. יש להבדיל בין פעולה משפטית ובין פעולה מטריאלית-פיסית. כפעולה משפטית תיחשב אך ורק פעולה המכוונת להביא לשינוי במצבו המשפטי של השולח. לכן, השאלה הרלוונטית היא אם הפעולה הייתה מכוונת להביא לשינוי במצב המשפטי, ולא האם נעשה שינוי במצבו המשפטי של אדם עקב פעולת הזולת. המבחן לקיומה של שליחות הוא מבחן פונקציונלי, בהתאם לתפקיד שמבצע אדם, והוא אינו מושפע מהגדרת אדם בחוקים אחרים, כמו קבלן או עובד.

מתי צריך ייפוי כח?

לא אחת אנו נדרשים לסיועם של בני משפחה, מכרים ואפילו זרים בביצוע פעולות יום יומיות שונות. כאשר הפעולה הנדרשת היא בעלת אופי משפטי לא די בבקשת עזרה פשוטה מן הגורם המסייע, אלא קיים צורך בnxnl ייפוי כוח – מסמך משפטי שמקנה לאדם אחר הרשאה לבצע את הפעולה המשפטית בשמנו, כלפי צד שלישי. כפי שניתן להבין, ייפוי הכוח מחולל מעין יחסי שליחות.

ייפוי כח לבנק

ייפוי כח לבנק או אפוטרופוס לרכוש?

אנשים רבים המגיעים לגיל מבוגר מתקשים לטפל בענייניהם הכלכליים באופן עצמאי (בדומה לתחומים אחרים בהם נדרשים לעזרה יום יומית). האפשרויות העומדות בפני אותם מבוגרים מתחלקות ל-3:

  1. צירוף אדם נוסף לחשבון הבנק שלהם והפיכתו לשותף.
  2. הוספה של מיופה כוח לחשבון הבנק – בדרך כלל בדמותו של בן משפחה קרוב.
  3. מינוי אפוטרופוס לבעל חשבון הבנק.

מהו ייפוי כח לבנק?

ייפוי כח לבנק נועד לחסוך מבעל החשבון המבוגר את הטיפול בענייניו הכלכליים ולהעביר את האחריות על אלו למיופה הכוח שבחר. גם בחירת מיופה הכוח וגם מועד סיום ייפוי הכוח נתונים לשליטתו של בעל החשבון, אם לא התבטל בשל נסיבות אחרות כמו אובדן כשרות משפטית או פטירה.

למרות שהבנק דורש ייפוי כוח בנוסח מוגדר מראש ונוהג לקבל ייפוי כוח נוטריוני המיועד ספציפית למטרה זו, לעיתים הוא מתנגד לקבלת האישור מתוך חשד שבעל החשבון לא כשיר משפטית לבצע את ההחלטה. הבנק עשוי להחליט על מינוי אפוטרופוס לרכוש במקום מיופה הכוח, החלטה שניתן להתנגד לה בבית המשפט.

מהו חשבון בנק משותף?

חשבון בנק משותף הוא חשבון שלו יותר מבעלים אחד, כאשר המספר הנפוץ הוא 2 בעלים. החשבון יכול להתנהל בשתי דרכים:

  1. לכל אחד מבעלי החשבון יש הרשאות מלאות לביצוע פעולות בחשבון באופן עצמאי.
  2. לבעלי החשבון יש את היכולת לבצע בו פעולה רק בהסכמת כלל השותפים.

בחשבון משותף מהסוג הראשון, שותף מבוגר המתקשה לנהל את ענייניו לבד יכול להסתייע בשותף השני שביכולתו להמשיך לנהל את החשבון ולעמוד בתשלומים הנדרשים. על כן אין צורך בהאצלת סמכות מסוג אחר.

למרות שאין שותפות בחשבון מבטיחה חלוקה שווה של כספי החשבון ושיעור החלוקה נקבע מבעוד מועד, ייתכן והשותפות תוביל להעלאת טענות על בעלות כספים. טענות אלו יאלצו לעלות אל בית המשפט לדיון שבו ייבחן טיב השותפות ומטרתה.

מיהו אפוטרופוס לרכוש חשבון?

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, כל אדם שאינו מסוגל לנהל את חלקם או כללם של ענייניו הכספיים, זכאי שימונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט לטובת רווחתו. תפקיד האפוטרופוס לרכוש חשבון בנק הוא לבצע פעולות בחשבון בשם הבעלים ולהגיש מסמכים נדרשים לאפוטרופוס הכללי דוגמת דו"ח שנתי וכדומה.

ייפוי כוח או אפוטרופסות איזו אפשרות עדיפה?

כדי להחליט איזו מהאפשרויות תהיה עדיפה יותר לבעלי החשבון ולקרוביו – אם בתור מיופי כוח, אפוטרופוס או שותפים לחשבון – יש להתייחס למצב החשבון, מצבו של בעל החשבון ומצב המועמד לשותפות/ייפוי הכוח.

  1. אם מדובר על בעל חשבון שאינו כשיר משפטית או מתקרב לאי כשרות משפטית, מומלץ שלא לנקוט בשיטת ייפוי הכוח לבנק מפני שזה מתבטל עם יציאת הבעלים מכשירות. לכן כדאי למנות אפוטרופוס לרכוש מראש כדי לחסוך את ההליך והזמן. חשבון משותף המאפשר גישה מלאה לביצוע פעולות על ידי אחד הצדדים גם יהא פתרון הולם למצב זה.
  2. שותפות בחשבון אינה רק שותפות ביתרתו אלא גם בחובות הנצברים בו אם ישנם או שנוצרו במהלך ניהולו, גם אם ללא ידיעתו של אחד השותפים. כך גם דינם של הליכי עיקול. תלות זו אינה קיימת באפשרות של ייפוי כוח לחשבון הבנק ועל כן רבי יעדיפו להימנע משותפות בחשבונות בעלי פוטנציאל התדרדרות.
  3. ייפוי כוח הוא הליך שניתן לבטל בכל רגע נתון להחלטת בעל החשבון ואילו שותפות תבוטל רק בהסכמת השותף היוצא. מצב זה עשוי להעמיד את בעלי החשבון המבוגרים במצבי ניצול לא רצויים.
  4. חישובי ונתוני מס עלולים להשתנות בעקבות צירוף של שותפים לחשבון הן בצד במצרף והן בצד המצטרף. נתונים כמו הקלות מס, בעלות על רווחים וכיוצא באלו עלולים להעסיק את רשויות המס ורבים יעדיפו להימנע מעיסוק שכזה. זו עוד השלכה של שותפות בחשבון שאינה נחלתם של מיופי כוח.

מדוע מומלץ להיוועץ בעורך דין נוטריון מומחה בהחלטה?

בכל מקרה של אדם מבוגר הזקוק לסיוע בניהול ענייניו הכספיים ישנם המאפיינים והצרכים שלו, ולכן אין קביעה מוחלטת של שיטה עדיפה לקבלת סיוע בנושא זה. עורך דין נוטריון מומחה, יוכל לסייע לכם להגיע להחלטה המתאימה לכם ביותר על פי הרקע והיכולות של שני הצדדים.

במקרים בהם זיהיתם פעילות שאינה תואמת את שליחותו של מיופה הכוח כמו ביצוע פעולות בחשבון שנוגדות את הוראות הבעלים, יש להגיש תביעה אזרחית בעזרת עורך דין שידע לייצג את הצד המנוצל באופן מקצועי שישיב את כספו וכבודו אליו.

האם צריך ייפוי כוח לרכישת נכסים בחו"ל?

ייפוי כוח הוא מסמך שנותן לנציג את ההרשאה לבצע עבורכם פעולה משפטיות התקפות כלפי צדדים שלישיים. במידה שאתם מעוניינים לבצע פעולה משפטית מעבר לים, כמו רכישת נכסים, הגשת תביעה משפטית וכיוצא באלה, מבלי לבקר פיזית במדינה הרלוונטית, יהיה עליכם להנפיק אישור נוטריוני עבור ייפוי כח שעליו תחתמו. אותו אישור נוטריוני מעניק תוקף משפטי לייפוי הכוח מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

למה צריך ייפוי כוח? מה המשמעות של מינוי אדם אחר כמיופה כוח?

חוק השליחות קובע כך:

2. שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח.

סעיף זה קובע את התוצאות המשפטיות של פעולת השלוח – השפעת פעולת השלוח כלפי הצד השלישי. כל שינוי במצב המשפטי, גם אם אינו גורר אחריו יחסי חובה-זכות, מחייב ומזכה את השולח. הביטוי ׳שלוחו של אדם כמותו׳ משמעותו כי פעולת השלוח מחייבת ומזכה את השולח. מהבחינה הזו קיימת זהות בתוצאות, כאשר תוצאותיה של פעולת השלוח, האדם אשר פועל מכוח ייפוי הכוח אשר ניתן לו, זהות לתוצאותיה של פעולת השולח. הפעולה המבוצעת צריכה להיות פעולה בהרשאה – פעולה שהשולח הרשה לשלוח לעשותה. משחרג השלוח מהשראתו, אין פעולתו מחייבת או מזכה את השולח. אם אדם מקבל ייפוי כוח מאדם אחר ופועל על פיו כל פעולה שיעשה מיופה הכוח תחייב את האדם אשר העניק לו את ייפוי הכוח. 

״לרבות ידיעתו וכוונתו״ – לידיעתו וכוונתו של השלוח יש מספר מובנים: ידיעה או כוונה המהווה פעולה משפטית, או יסוד בשכלול פעולה משפטית המתבצעת על ידי השלוח; ידיעה או כוונה שאינה מהווה פעולה משפטית, אך היא משפיעה על זכויות וחובות הנובעות מפעולתו של השלוח בהרשאה; וידיעה שבאה לשלוח תוך כדי ביצוע ההרשאה והקשורה בה, אף אם אין היא קשורה לפעולה כאמור, ייפוי כוח הוא מסמך שניתן על ידי אדם שאינו מעוניין או אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולה משפטית. לרוב ניתן ייפוי כוח לצרכים עסקיים כגון רכישת נדל"ן בחו"ל, מינוי עורך דין בארץ אחרת אשר ייצג את האינטרסים העסקיים של החברה או ייפוי כוח לכל מטרה עסקית אחרת. מובן כי ניתן לעשות שימוש בייפוי כוח על מנת לקבל אישורים לצורך ביצוע הליך רפואי, לנהל הליכים ביורוקרטיים מול גוף ממשלתי, לשעבד נכסים וכיוצא באלה. 

לאור האמור לעיל, שליחות שמתבצעת באמצעות ייפוי כוח היא חיונית לניהול חיי מסחר תקינים. במציאות שבה נוכחותם של כלל הגורמים המעורבים הייתה הכרחית לשם ביצועה של כל פעולה משפטית, היעילות הכלכלית הייתה סופגת פגיעה קשה. ידיעת השלוח מזכה ומחייבת את השולח רק אם היא נרכשה על ידי השלוח במסגרת ההרשאה.

3. (א) השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם.

סעיף קטן זה עוסק בדרכים שבהן מוענק לשלוח ״כוח ייצוג״, כלומר הכוח לבצע פעולה משפטית בשם השולח או במקומו כלפי צד שלישי. ישנן שתי דרכים ליצירת שליחות: הבעת רצון של השולח כלפי השלוח, והבעת רצון של השולח כלפי הצד השלישי. ככל שמדובר שיצירת שליחות דרך הבעת רצון של השולח כלפי הצד השלישי נדרשת התנהגות השולח ולא התנהגות השלוח.

(ב) נדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה.

סעיף קטן זה קובע כי הצד השלישי יכול לסרב להיזקק לשלוח מבלי שהסירוב יגרור אחריו תוצאות משפטיות, כל עוד לא הוצגה בפניו הרשאה בכתב ונמסר לו העתק ממנה. 

חתימה על ייפוי כוח בחו"ל

שאלה נפוצה היא כיצד אפשר לחתום על מסמך רשמי כגון ייפוי כוח או תצהיר מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. ישנן שתי אפשרויות העומדות בפני ישראלים שמעוניינים לחתום על ייפוי כוח בחו"ל. האפשרות הראשונה היא הסתייעות בנוטריון ישראלי ואילו האפשרות השנייה היא לפנות לנציגויות של מדינת ישראל בקונסוליות. 

בפסק דין טינה נ' פרוואגי נקבע על ידי בית המשפט העליון כי נוטריונים ישראלים רשאים לאמת ולאשר פעולות משפטיות אשר מבוצעות מחוץ לטריטוריה שחלים עליה חוקי מדינת ישראל, במידה שיש לפעולות הרלוונטיות זיקה לישראל.

בנוסף לכך, ישנה אפשרות לקבל אישור על מסמכים מסוימים בנציגות ישראלית הממוקמת בקונסוליה הנמצאת מחוץ לשטחי מדינת ישראל. חתימה זו, שמתבצעת בקונסוליה ניתנת לאזרחים ישראלים וכן לאזרחים זרים אשר זקוקים לאישור של מסמכים שהוגשו במדינת ישראל. 

ייפוי כח תושב חוץ

ראוי להבחין בין ייפוי כוח שניתן לישראלים השוהים מעבר לים לבין ייפוי כוח שניתן לתושבים זרים המעוניינים לבצע פעולות משפטיות בתחומיה של מדינת ישראל. ייפוי כוח כללי לאדם שנמצא בחו"ל ניתן כאשר מייפה הכוח זקוק לאדם שיטפל בנכסיו, כאשר הוא שוהה בחו"ל למשך תקופת זמן ארוכה. לעומת זאת, יפוי כח תושב חו ל ניתן לאנשים שאינם אזרחי ישראל שערכו ייפוי כוח נוטריוני כאשר שהו בארץ, על מנת שיוכלו לבצע עסקאות מבלי להידרש להגיע לישראל.

תושב זר אשר מבקש למנות אדם מטעמו על פי ייפוי כוח שיינתן לו צריך לחתום בפני עורך דין נוטריון ישראלי על טופס ייפוי כוח המסמיך את האדם שהוא בוחר לפעול בשמו בישראל.

נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו
נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר 

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הינה להבטיח שזכויותיו של מיופה הכוח תישמרנה, וזאת בניגוד לייפוי כוח סטנדרטי, שנועד להבטיח את זכויותיו של מיופה הכוח. לכן, בניגוד לייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר אינו ניתן לביטול ולא מוגבל בזמן, פרט למצבים שבהם המקבל הסכים לכך או שבית המשפט הורה על ביטולו. ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הוא כלי מרכזי המשמש צדדים לעסקאות נדל"ן שמעוניינים להבטיח את זכויותיהם. 

תוקף ייפוי כוח – 10 שנים

על פי סעיף 6 לחוק הגנת רכוש מופקד, תשכ"ה – 1964, פעולות שבוצעו על ידי מיופה כוח (כמו למשל, רישום נכס מקרקעין בטאבו) לא יכולות להירשם במידה שעברו עשר שנים ממועד מתן ייפוי הכוח. אף על פי כן, במידה שניתנה הסכמה בכתב מטעם הממנה וכן במידה שבית המשפט אישר זאת, ניתן יהיה לבצע את הרישום אף בחלוף למעלה מעשר שנים ממועד מתן ייפוי הכוח.

שער עולמי יפוי כח

בשנת 2018 התרחשה רפורמה רחבת היקף, שבמסגרתה נכנסה לתוקף מערכת המכס "שער עולמי". המדובר במערכת מתקדמת שפועלת על גבי הענן ומחליפה את תהליך הגשת המסמכים הידני והמיושן שהיה נהוג עד כה. 

ייפוי כוח למכס, המכונה גם כתב הרשאה לסוכן מכס, הוא מסמך שמאפשר לסוכן מכס לייצג יבואנים או יצואנים בהליכים השונים שמתנהלים מול רשויות המכס ולבצע פעולות בשמו. במידה שלא ניתן כתב הרשאה, מערכת "שער עולמי" אינה מאפשרת את הגשתן של הצהרות ייבוא או ייצוא ע"י סוכני המכס.

ייפוי כוח כללי לשכת עורכי הדין

נושא ייפוי הכוח הכללי מוסדר בכללי לשכת עורכי הדין. אך גם הוא שואב את סמכותו מכוח חוק השליחות אשר קובע את היקף סמכויותיו.

כך למשל, נקבע בכללים כי עורך דין לא יעביר ייפוי כוח לעורך דין אחד גם אם ייפוי הכוח כולל הוראה כללית שמאפשרת להעביר את הטיפול בו לעורך דין אחר, אלא אם הלקוח נתן לכך הסכמה מפורשת ונפרדת בכתב. 

3. (א) השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם.

סעיף קטן זה עוסק בדרכים שבהן מוענק לשלוח ״כוח ייצוג״, כלומר הכוח לבצע פעולה משפטית בשם השולח או במקומו כלפי צד שלישי. ישנן שתי דרכים ליצירת שליחות: הבעת רצון של השולח כלפי השלוח, והבעת רצון של השולח כלפי הצד השלישי. ככל שמדובר שיצירת שליחות דרך הבעת רצון של השולח כלפי הצד השלישי נדרשת התנהגות השולח ולא התנהגות השלוח.

(ב) נדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה.

סעיף קטן זה קובע כי הצד השלישי יכול לסרב להיזקק לשלוח מבלי שהסירוב יגרור אחריו תוצאות משפטיות, כל עוד לא הוצגה בפניו הרשאה בכתב ונמסר לו העתק ממנה. 

מי יכול להתמנות למיופה כח בייפוי כח מתמשך? 

כאמור ייפוי כוח מתמשך שואב את סמכותו מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. סעיף זה קובע באשר למינוי מיופה כוח כך:

מינוי מיופה כוח

32ב. (א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.

(ב) ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה למנות עבור עצמו מיופה כוח שיוכל לקבל בשבילו החלטות בעתיד, במידה שנבצר ממנו לקבלן בכוחות עצמו. ראוי להדגיש כי רק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת שהוסמכו לכך ע"י האפוטרופוס הכללי רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך. בכוחם של ייפויי כוח מתמשכים להסדיר מגוון נושאים כלכליים, רפואיים או אישיים. 

כחלק מייפוי הכוח המתמשך, רשאי מייפה הכוח להחליט מראש אילו החלטות יוכל מיופה הכוח לקבל ולהעניק לו הנחיות מפורטות. לחלופין, רשאי מייפה הכוח להותיר למיופה הכוח שיקול דעת מלא בקבלת החלטות. 

ניתן למנות מיופה כוח יחיד או כמה מיופי כוח, ואף למנות מיופה כוח חליפי, למקרים שבהם ייבצר ממיופה הכוח המקורי לפעול בשמו של מייפה הכוח. ראוי להדגיש כי לא ניתן לכפות על אדם לשמש כמיופה כוח, ועליו להסכים מראש למינוי. 

לאחר מינוי מיופה הכוח, על האדם הממנה לאשר בפניו של עורך הדין שעורך את המסמך כי הוא מבין מהן המשמעויות, המטרות והתוצאות של תהליך מתן ייפוי הכוח. בנוסף, עליו להצהיר כי ייפוי הכוח ניתן מתוך רצון חופשי ובהסכמה מלאה, מבלי שהופעלה עליו השפעה לא הוגנת ומבלי שחולשתו או מצוקתו נוצלו. 

לאחר מכן, יביא עורך הדין שערך את ייפוי הכוח לידיעת הממנה את משמעויותיו המשפטיות של תהליך ייפוי הכוח ויציג בפניו את החלופות הקיימות להליך. הגשתו הסופית של ייפוי הכוח תתבצע על ידי עורך הדין בצורה מקוונת. 

הפעלת ייפוי כוח מתמשך תתבצע על ידי הממונה על פי ייפוי הכוח המתמשך וזאת באמצעות קוד וסיסמא אשר יקבל בעת מינוי מהאפוטרופוס הכללי.

מי רשאי להתמנות למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות?

32ג. (א) רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1) מלאו לו 18 שנים;
 
(2) לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף;  
(3) לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:
(א) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר;
(ב) הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 
(4) הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;  
(5) הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;  
(6) הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו.
(ב) לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.
 
עורך הדין או הרופא שבפניו עורכים את ייפוי הכוח המתמשך אינו יכול להיות ממונה למיופה כוח  

 

ייפוי כוח מתמשך ניתן למנות מיופי כוח במשותף 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כך:

מיופה כוח במשותף

32ד. מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף, יחולו על מיופי הכוח הוראות סעיף 46(1) עד (4), בשינויים המחויבים, אם לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או שחדל לפעול, באופן זמני או לצמיתות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה, כל עוד לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח.

החוק קובע גם את האפשרות למנות מיופה כוח מחליף

32ה. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע; פקע מינויו של מיופה הכוח, יהיה המחליף מיופה הכוח.

איזו סמכות נשללת בחוק מאדם אשר התמנה למיופה כוח מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות?

סמכויות מיופה כוח

32ו. (א) מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיף 32כז.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולות אלה:

(1) המרת דת;

(2) קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;

(3) מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;

(4) השתתפות בבחירות;

(5) כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;

(6) עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:

(1) (א) מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

(ב) מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.

(ג) מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

(ד) פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים.

(ה) ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (בחוק זה – מוצר פנסיוני), למעט –

(1) הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2) משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(3) משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(2) (א) מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה.

(ב) הסכמת מיופה כוח לפי פסקה זו לא תהיה תקפה אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.

(ג) לא ייחתם ייפוי כוח מתמשך לפי פסקת משנה (ב), אלא לאחר שפסיכיאטר כאמור הסביר לממנה את משמעות ההסכמה כאמור ואת תוצאותיה ונוכח לדעת כי הממנה הבין את הדברים וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

(ד) הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות כאמור בפסקת משנה (ב) לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3) המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4) השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5) הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(6) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8) פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);

(9) משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)?(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11) התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

(ה) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הסמכויות הנתונות לאפוטרופוס לפי רשימת החיקוקים המנויה בתוספת השנייה יהיו נתונות גם למיופה כוח, בשינויים המחויבים ובכפוף לתנאים שייקבעו בתוספת האמורה, ובלבד שאותה סמכות נכללת בעניינים שנמסרו למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך, ובכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך;

(2) השר, לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצועו של חיקוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת השנייה.

(ו) על אף האמור בסעיפים 5 ו-16 לחוק השליחות, מיופה כוח יהיה מוסמך למנות שלוח לצורך ייצוגו של הממנה בהליכים משפטיים, ובכל הנוגע לענייני רכוש – הוא יהיה מוסמך למנות שלוח לביצוע סמכויות מבין הסמכויות שהוענקו לו בייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיפים 32כז ו-32כח, ואולם מיופה כוח לא יהיה מוסמך למנות מיופה כוח אחר לפי הוראות פרק זה.

(ז) הוראות סעיף 48 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין מיופה הכוח, בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעניין פעולה משפטית בין שני ממנים שמינו מיופה כוח אחד; ואולם –

(1) אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח לייצגם בפעולה משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;

(2) מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם, בלא אישור כאמור באותו סעיף, אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית המשותף.

מהם החיובים החלים על מיופה הכוח במסגרת פעולתו בייפוי כוח מתמשך?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע חובה מיוחדת החלה על ממונים על פי ייפוי כוח מתמשך ובתוך כך מטיל על בעלי מקצוע בנוסף לחובותיהם על פי חוק זה גם את החובות המוטלים עליהם על פי כללי המקצוע אליו הוסמכו.

חיובי מיופה הכוח

32ז. (א) מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות וכן לנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 32ט, בעל מקצוע שהתמנה כמיופה כוח כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוחו.

יפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח שצריך להיחתם בנוכחות נוטריון ולקבל חותמת נוטריון על כן ייפוי כח זה קרוי ייפוי כח נוטריוני. אם הנוטריון לא ערך את ייפוי הכוח, או שלא אימת את החתימות שעל גביו, לא יהיה למסמך ייפוי כח נוטריוני כל תוקף משפטי. תפקידו של הנוטריון לוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

כאשר עולה הצורך בחתימת נוטריון על מסמכים משפטיים, כמו למשל ייפוי כוח באנגלית, לא תמיד יש לנו את הזמן או את הידע והניסיון המספיקים כדי לחתום עליהם, ולהבין לחלוטין את ההתחייבות שביצענו, ואת ההשלכות של החתימה על אותו מסמך ייפוי כוח נוטריוני באנגלית או הסכם. יתרה מזאת, ישנם מסמכים משפטיים או פעולות משפטיות שאנחנו, כאנשים פרטיים ללא השכלה משפטית וללא רישיון עורך דין, אינם מורשים לבצע כלל. במצבים כאלה, ניתן לפנות לנוטריון או לבצע ייפוי כוח נוטריוני עבור עורך דין או אדם פרטי שיבצע עבורנו את הפעולה.

 

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית מה זה
ייפוי כוח נוטריוני באנגלית מה זה

י

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית
ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

 

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית להורדה

https://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/EN-general_power_of_attorney-form-4.doc

ייפוי כוח נוטריוני בעברית להורדה

https://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/form-general-15.doc

 
https://youtu.be/ASPctovao2I
https://youtu.be/dz9MW6Nwl-4
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!