מחירון עדכני של מחיר שירותי נוטריון 2020 על פי משרד המשפטים

תוכן עניינים

מחירון עדכני של מחיר שרותי נוטריון 2020

מחירון שרותי נוטריון 2020-לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 052-4616973
אנחנו מעניקים לכם מידע משפטי מהימן ומלא ללא כל פרסומות ונשמח אם תשתפו את המידע
זכרו לא תמיד חייבים נוטריון וניתן להסתפק בעורך דין

כל מחירי נוטריון להלן  כוללים מע”מ

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה על ידי נוטריון

(א) אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 195

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 77 ש”ח

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 77 ש”ח 

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 77 ש”ח

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –לעמוד הראשון 77 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 25 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תרגום על ידי נוטריון –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 247 ש”ח

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 195 ש”ח

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 94 ש”ח

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 77 ש”ח

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 על ידי נוטריון –

(א) לחותם ראשון 284 ש”ח

(ב) לכל חותם נוסף 145 ש”ח

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 87 ש”ח

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אישור חיים?

אישור נוטריון לצורך אישור חיים 195 ש"ח

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תצהיר בפני נוטריון או עוד

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך תצהיר בפני נוטריון?
למצהיר הראשון בפני הנוטריון 198 ש"ח
לכל מצהיר נוסף 73 שקלים
לא תמיד חייבים נוטריון לצורך תצהיר וניתן להסתפק בתצהיר בפני עורך דין
כדאי לברר האם חייבים נוטריון או עורך דין
שירותי נוטריון באיזור המרכז

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 198 ש”ח

(ב) לכל מצהיר נוסף 73 ש”ח

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 77 ש”ח

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,067

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,283

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179

כמה עולה שירות נוטריון לצורך אישור העתק נאמן למקור

עלות שירות נוטריון העתק נאמן למקור הינה 64 שקלים
לא תמיד חייבים העתק נאמן למקור של נוטריון וניתן להסתפק בעורך דין
אנחנו כאן לשאלות נוספות ונשמח לסייע 052-4616073

כמה עולה שירות נוטריון לצורך הגעה עד הבית

נוטריון יכול לפי החוק להגיע עד לביתו של הלקוח ולהעניק שירותי נוטריון
נוטריון יגיע אל בית הלקוח בכל מצב בו הלקוח מבקש זאת וקיימת לכך חשיבות רבה בימי הקורונה
מחירון נוטריון 2020 מתייחס גם למצב בו נוטריון מגיע אל הבית הלקוח
אנחנו כאן לשאלות נוספות ונשמח לסייע 052-4616073

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 635 ש”ח

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 195 ש”ח

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

כמה עולה שירותי נוטריון לצורך אימות הסכם ממון אצל נוטריון

אימות הסכם ממון אצל נוטריון עולה 434 ש"ח
כל עותק נוסף של הסכם הממון עולה 75 שקלים
אנחנו כאן כדי לעזור בשאלות נוספות ולסייע בשירותי נוטריון
שירותי נוטריון ניתנים רק לפי מחירון נוטריון עדכני של משרד המשפטים

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973

434 ש”ח

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 75 ש”ח

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

זכרו -לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 052-4616973

השאר פרטים לייעוץ ללא התחייבות