צוואה נוטריונית לעומת צוואה בעדים
צרו קשר

צוואה נוטריונית לעומת צוואה רגילה

צוואה נוטריונית לעומת צוואה רגילה

צוואה נוטריונית צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית – על פי חוק הירושה,התשכ”א 1965  ניתן לערוך צוואה בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

צוואה יכולה להיות בכתב יד, בעדים, בפני רשות או על-פה (סעיף 18 לחוק הירושה). הצוואה שנערכה בפרשה שלפנינו הינה צוואה בפני רשות (סעיף 22 לחוק הירושה). סעיף 22 קובע:

"צוואה   בפני   רשות

 22.      (א)   צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט, או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ב)        דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין  הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור".

לעניין צוואה בפני רשות, דין נוטריון כדין שופט (סעיף 22(ז) לחוק הירושה, שהוסף על-ידי סעיף 53 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976).

 צוואה נוטריונית יתרונות על פני צוואה רגילה

צוואה נוטריונית

כאמור, סעיף 22 (ז) מעניק לנוטריון סמכויות וחובות של שופט ועל כן כל הסמכויות הנתונות לשופט באישור צוואה שהוקראה בפניו, נתונות גם לנוטריון.

בנוסף, צוואה נוטריונית מגדילה פעמים רבות את הודאות המשפטית שכן על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת.

עצם עריכת הצוואה בפני נוטריון נותנת לה מעמד איתן יותר ומגדילה את הסיכוי לאישורה אם חלילה היורשים יחליטו להגיש התנגדות לצוואה.

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה בפני נוטריון חייגו עכשיו 03-6359634 או  052-4616973

צוואה נוטריונית מהן דרישות החוק ביחס לעריכת צוואה נוטריונית?

כל דרישות החוק הצורניות והמהותיות ביחס לצוואה בפני נוטריון מפורטות בסעיף 22 לחוק הירושה:

א.   המצווה אומר לנוטריון בעל פה, את דברי הצוואה או הוא מגיש לנוטריון את דברי הצוואה בכתב.

ב.    אם המצווה אומר את דברי הצוואה בעל פה יירשמו דבריו על ידי הנוטריון וייקראו בפניו.

ג.    המצווה יצהיר בפני הנוטריון שזו צוואתו והנוטריון יאשר על פני הצוואה הנוטריונית שזו הוקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר בפניו כאמור.

ד.    אם בחר המצווה להגיש לנוטריון את דברי הצוואה בכתב, אין כל צורך ברישום ודי במילוי הדרישות האחרות.

פסקי דין רבים קבעו כי צוואה שנערכה על ידי נוטריון ואשר  בה פגם מבחינה צורנית מתקיימת בה חזקת התקינות וכל מי שטוען שהיא אינה תקינה עליו חובת ההוכחה.

באתרנו מצוי  נוהל של היחידה לרישוי ורישום נוטריונים הנוגע לדגשים בעריכת צוואה נוטריונית דגשים אלה יכולים לסייע לכם להבין את עולם התוכן של הנוטריון ואת הדגשים הרלבנטיים לעריכת צוואה

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה נוטריונית  צרו קשר עם משרדנו 03-7949755

צוואה נוטריונית, מתי נדרש אישור רפואי בטרם עריכת צוואה נוטריונית

 תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל”ז-1977 קובעת כי:

“(ה) לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון.”

התקנות החוק והפסיקה הרחיבו רבות על חובתו של  נוטריון אשר מתבקש לאשר צוואה של אדם שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, לקבל אישור רפואי על יכולתו של המצווה להבין את צוואתו. תקנות הנוטריון קובעות כי  הוא מנוע לעשות כן לפני שהוצגה בפניו תעודה רפואית על יכולתו הקוגניטיבית של המצווה לצוות את הצוואה הנוטריונית.

 צוואה נוטריונית מחיר – כמה עולה צוואה נוטריונית?

תעריף שכר הטרחה של הנוטריון לאימות צוואה נוטריונית מוסדר בתקנות הנוטריונים כאשר גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה אף עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק.

יצויין כי תעריף שכר טרחה זה הינו בעבור אימות הצוואה הנוטריונית ולא בעבור עריכת צוואה שעליה גובה הנוטריון מחיר נפרד בכובעו כעורך דין.

עלות אישורה של צוואה נוטריונית היא 241 ש”ח + מע”מ לחותם ראשון ו 123 ש”ח + מע”מ לחותם נוסף. עבור כל העתק נוסף מהצוואה הנוטריונית 74 ש”ח+ מע”מ.

כל המחירים  מעודכנים בהתאם לתעריף שנקבע על ידי משרד המשפטים נכון לשנת 2021.

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית ו/או לאישור נוטריוני לעריכת צוואה חייגו עכשיו 03-6359634 , 03-7949755

על מה דיברנו במאמר זה