תעודת מידע פלילי משטרת ישראל-תעודת יושר מהמשטרה בלי לצאת מהבית

תעודת מידע פלילי משטרת ישראל – תעודת יושר לדרכון או כל מטרה אחרת היא תעודה ציבורית המופקת על ידי משטרת ישראל והמעידה כי אין לך כל רישום פלילי.

לפחות פעם אחת בחיים רבים מאיתנו ידרשו להפיק תעודת יושר ולהציגה בפני גורמים הדורשים זאת למטרות שונות.

תעודת מידע פלילי תעודת יושר יכולה לשמש מעסיקים במעמד ראיונות עבודה, בעת שאתם מעוניינים להוציא דרכון זר או אזרחות זרה לשאת נשק קבוע או להגיש בקשה לאימוץ ילדים.

תעודת מידע פלילי-תעודת יושר נקייה הינה תעודה שבה אין כל רישום פלילי. לעומת זאת, אדם שנחקר בעבר במשטרה או אדם שהורשע פלילית, עלול למצוא את עצמו עם תעודת יושר מוכתמת שיכולה להוות עבורו מכשולים.

תעודת יושר מידע פלילי משטרת ישראל בנוסף, אם אתם בהליך לאזרחות זרה אזי מדינות שונות ידרשו תרגום נוטריוני לתעודת יושר לצורך קבלת אזרחות ועל כך נרחיב במאמר אחר.

הנפקה מהירה לתעודת מידע פלילי משטרת ישראל תעודת יושר תרגום נוטריוני

זקוקים לסיוע בהוצאת תעודת יושר או בתרגום נוטריוני לתעודת יושר? צרו קשר כעת 03-7949755

תעודת מידע פלילי משטרת ישראל – כיצד מקבלים תעודת יושר צורך דרכון ?

בקשה לתעודת "תעודת מידע פלילי/ תעבורתי", תוגש בכל תחנת משטרה, על ידי מי שהמידע על אודותיו, לאחר שהזדהה בתעודת זהות או דרכון, או ע"י מי שהוא ייפה את כוחו בייפוי כוח ספציפי ולאחר שמיופה הכוח הזדהה בתעודת זהות/דרכון בר תוקף, הציג ייפוי כוח וצילום העמוד הראשון בדרכונו של המבקש, בו מופיעים פרטי המבקש.

התעודה תופק בשפה העברית והאנגלית ויצוינו בה הפרטים הדמוגרפים של המבקש, היעד ועצם קיומו/העדרו של מידע פלילי/תעבורתי אודותיו. במידה וקיים מידע פלילי/תעבורתי אודות המבקש (הרשעות שניתנו בבית המשפט, אשר טרם התיישנו ותיקים הממתינים לבירור דין- מב"ד), יצורף פירוט ההרשעות, ככל שישנן, ויופיע בשפה העברית בלבד, שכן המרשם הפלילי/תעבורתי מנוהל בשפה העברית.
התעודה תשלח לנציגויות זרות בישראל ישירות בדואר, לנציגיות ישראל בחו"ל, באמצעות משרד החוץ, וישירות לרשות המרכזית לאימוץ בן ארצי (אימוץ בחו"ל). יצוין כי קונסול כבוד אינו מהווה נציגות זרה בישראל לצורך זה, אלא אם אין נציגות בישראל לאותה מדינה. בנוסף מדינות אשר אין להן נציגות ישראלית, ניתן להעביר האישור באמצעות מדינה "אמונה" על פי הנחיית משרד החוץ.
בהתאם להוראות החוק, לא ניתן למסור התעודה, או העתק ממנה, ישרות למבקש או לבא כוחו. התעודה נשלח ישירות לגוף הזכאי לקבלה בלבד (שגרירות/קונסוליות/משרד הרווחה).
בהתאם להוראות החוק, לא ניתן למסור התעודה, או העתק ממנה, ישרות למבקש או לבא כוחו. התעודה נשלח ישירות לגוף הזכאי לקבלה בלבד (שגרירות/קונסוליות/משרד הרווחה).
תשלום אגרת אפוסטיל:
בעת הגשת בקשה ל"תעודת מידע פלילי/תעבורתי", המיועדת לנציגות ישראלית במדינה החתומה על אמנת האג, על המבקש לשלם אגרת אפוסטיל עבור "חותמת אפוסטיל" המוטבעת על ידי משרד החוץ, ולציין את מספר הקבלה במעמד הגשת הבקשה כתנאי להשלמת תהליך הטיפול בבקשה.
בעת הגשת בקשה בתחנה – עליך לצרף את הקבלה המקורית על תשלום האגרה. בעת הפקת תעודה, מספרה של הקבלה יירשם על גבי התעודה, והתעודה תועבר על ידי משרד החוץ לנציגות הישראלית בחו"ל בצירוף החתימה.
התשלום עבור חותמת אפוסטיל עומד על סך 34 ₪ והוא מיועד למשרד החוץ. (זוהי עלות התשלום לשנת 2016 והעלות מתעדכנת מידי שנה ע"י משרד החוץ).
את התשלום ניתן לבצע בכל סניפי בנק הדואר למס' ח-ן 0-026789 וכן באמצעות שרת התשלומים דרך אתר האינטרנט של משרד החוץ www.mfa.gov.il .
כיצד מקבלים תעודת יושר – טבלה
 1. התעודה תופק בשפה העברית והאנגלית ויצוינו בה הפרטים הדמוגרפים של המבקש, היעד ועצם קיומו/העדרו של מידע פלילי/תעבורתי אודותיו. במידה וקיים מידע פלילי/תעבורתי אודות המבקש (הרשעות שניתנו בבית המשפט, אשר טרם התיישנו ותיקים הממתינים לבירור דין- מב"ד), יצורף פירוט ההרשעות, ככל שישנן, ויופיע בשפה העברית בלבד, שכן המרשם הפלילי/תעבורתי מנוהל בשפה העברית.
 2. התעודה תשלח לנציגויות זרות בישראל ישירות בדואר, לנציגיות ישראל בחו"ל, באמצעות משרד החוץ, וישירות לרשות המרכזית לאימוץ בן ארצי (אימוץ בחו"ל). יצוין כי קונסול כבוד אינו מהווה נציגות זרה בישראל לצורך זה, אלא אם אין נציגות בישראל לאותה מדינה. בנוסף מדינות אשר אין להן נציגות ישראלית, ניתן להעביר האישור באמצעות מדינה "אמונה" על פי הנחיית משרד החוץ.
 3. בהתאם להוראות החוק, לא ניתן למסור התעודה, או העתק ממנה, ישרות למבקש או לבא כוחו. התעודה נשלח ישירות לגוף הזכאי לקבלה בלבד (שגרירות/קונסוליות/משרד הרווחה
 4. תשלום אגרת אפוסטיל:
 5. בעת הגשת בקשה ל"תעודת מידע פלילי/תעבורתי", המיועדת לנציגות ישראלית במדינה החתומה על אמנת האג, על המבקש לשלם אגרת אפוסטיל עבור "חותמת אפוסטיל" המוטבעת על ידי משרד החוץ, ולציין את מספר הקבלה במעמד הגשת הבקשה כתנאי להשלמת תהליך הטיפול בבקשה.
 6. בעת הגשת בקשה בתחנה – עליך לצרף את הקבלה המקורית על תשלום האגרה. בעת הפקת תעודה, מספרה של הקבלה יירשם על גבי התעודה, והתעודה תועבר על ידי משרד החוץ לנציגות הישראלית בחו"ל בצירוף החתימה.
 7. התשלום עבור חותמת אפוסטיל עומד על סך 34 ₪ והוא מיועד למשרד החוץ. (זוהי עלות התשלום לשנת 2016 והעלות מתעדכנת מידי שנה ע"י משרד החוץ).
 8. את התשלום ניתן לבצע בכל סניפי בנק הדואר למס' ח-ן 0-026789 וכן באמצעות שרת התשלומים דרך אתר האינטרנט של משרד החוץ www.mfa.gov.il .
 9. לבירורים :

1). משלוח תעודה מהמשטרה למשרד החוץ : 02-5429799/8 בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00.

2). משלוח התעודה ממשרד החוץ ליעדה בחו"ל : 02-5303301/8.

בקשה לתעודת "תעודת מידע פלילי / תעבורתי", תוגש בכל תחנת משטרה, על ידי האדם שמבקש את התעודה.

כדי לקבל את התעודה חובה להזדהות בתעודת זהות או דרכון, או אם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין אז עורך הדין צריך להצטייד בייפוי כוח וכן העמוד הראשון בדרכון של מי שמבקש את תעודת היושר.

תעודת יושר מופקת בשתי שפות עברית ואנגלית ומצויינות בה כתובתו של המבקש, ועצם קיומו/העדרו של מידע פלילי/תעבורתי אודותיו.

במידה וקיים מידע פלילי על המבקש יצורף פירוט ההרשעות והוא יהיה בשפה העברית בלבד שכן המרשם הפלילי במדינת ישראל מנוהל בשפה העברי. תעודת היושר נשלחת לנציגויות זרות בישראל ישירות בדואר, לנציגויות ישראל בחו"ל, באמצעות משרד החוץ, וישירות לרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי.

תעודת מידע פלילי משטרת ישראל – תעודת יושר בפיקוח משרד עורכי דין רחל שחר 

מה אנחנו מציעים לכם?
הנפקת תעודת היושר

תרגום נוטריוני על פי התקנות בכל השפות
שירות מהיום להיום
שליח עד הבית אקספרס
זמינות טלפונית נוטריון מוסמך 03-7949755

הנפקת תעודת מידע פלילי תעודת יושר
 • מה אנחנו מציעים לכם?
 • תרגום נוטריוני על פי התקנות בכל השפות
 • שירות מהיום להיום
 • שליח עד הבית אקספרס
 • זמינות טלפונית נוטריון מוסמך 03-7949755

הנפקת תעודת יושר מידע פלילי משטרת ישראל תעודת יושר עבור שגרירות 

ישנם מקרים שונים שבהם בכפוף להסכמתך המשטרה תמסור מידע מהרישום הפלילי שלך ישירות לגוף הציבורי הדורש אות. כך למשל אם אדם מבקש להשתתף במכרז לגוף ציבורי או מבקש לקבל רישיון לעריכת דין שאו משאות מקרקעין וגם רופא, בכל המקרים האלה נדרשת תעודת יושר.

, שאדם מבקש לקבל רישיון מקצועי (דוגמת רישיון עריכת דין, רפואה וכד') שאחד השיקולים בהענקתו הוא העבר הפלילי של האדם.

תעודת יושר מידע פלילי משטרת ישראל תעודת יושר קונסולרית לצורך קבלת דרכון או אזרחות זרה

כל המדינות המעניקות אזרחות זרה דורשות תעודת יושר ממי שמועמד להיות אזרח במדינה הזרה. כמו כן על מנת להתקבל לפקולטאות מסוימות ללימודים בחו"ל תידרשו להציג תעודת יושר. לאחר שהוצאתם מהמשטרה תעודת יושר, עליכם לפנות לנוטריון (עו"ד עם ותק של 10 שנים שהוסמך לאימות מסמכים) על מנת לבצע תרגום נוטריוני.

אנו מציעים שירותי תעודת יושר קונסולרית במחיר הקבוע על פי התקנות ונשמח לעמוד לרשותכם 03-7949755
הנפקת תעודת יושר היעדר מידע פלילי לצורך דרכון במהירות 03-6359634

תעודת יושר מידע פלילי משטרת ישראל תעודת יושר תרגום נוטריוני מחיר

תרגום תעודת היושר יכול להיעשות רק לאחר שהנוטריון ראה את המקור של תעודת היושר ורק אז הוא יכול לחתום על כך שתרגם את התעודה המקורית ולתת את אישורו לתרגום.

תעריף התרגום הנוטריוני קבוע בתקנות משרד המשפטים במסגרת מחירון נוטריון

מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה או אישור העתק תעודת יושר

אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 208 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 82 ש”ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
82 ש”ח
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדי לכל העתק כאמור 82 ש”ח
אישור העתק צילומי של מסמך לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה

מחיר שירותי תרגום על ידי נוטריון לצורך תעודת יושר 

עד מאה המילים הראשונות בתרגום 262 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן (עד אלף מילים) 208 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן – מעל אלף המילים הראשונות 101 ש”ח
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום כל אישור נוסף 82 ש”ח
מחיר שירותי תרגום על ידי נוטריון

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!