אישור הסכם ממון|כל הזכויות שלכם|נוטריון או בית המשפט|כל התשובות לכל השאלות

אישור הסכם ממון|כל הזכויות שלכם|נוטריון או בית המשפט|כל התשובות לכל השאלות

עו"ד לענייני משפחה ונוטריון רחל שחר

אישור הסכם ממון בפני נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה בדרך קלה פשוטה ומשתלמת
אישור הסכם ממון בפני נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

אישור הסכם ממון בפני נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה: הסכם קדם נישואין

הסכם קדם נישואין (או הסכם טרום נישואין) הוא השם שניתן להסכם ממון לפני הנישואין שעורכים בני זוג ואשר נועד להסדיר עניינים שונים בחייהם המשותפים בזמן הנישואין, לרוב לפני הנישואין. אישור הסכם ממון לפני הניושאין יכול להיעשות בפני נוטריון.

הסכמים מסוג זה המסדירים נושאים שונים בחיי בני זוג יכולים להיחתם גם לאחר הנישואין

כדי שהסכם קדם נישואין שיש בו התייחסות לענייני כספים ורכוש יקבל תוקף משפטי מחייב, יש לאשר אותו אצל גורם מוסמך כמפורט בהמשך הערך

מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני משפחה או בעורך דין הסכם ממון  כדי לנסח את ההסכם אך את אישור ההסכם עצמו ניתן לעשות בפני נוטריון.

תמיד רצי לאשר את הסכם הממון בפני נוטריון שהוא גם עו"ד לענייני משפחה שכן כך יוכל לתת לכם זויות נוספת או מבט נוסף על הסכם המממון ואפילו לנסח אותו בעבורכם.

הסכם קדם נישואין הוא הסכם משפטי שעורכים בני זוג לפני מיסוד הקשר ביניהם ושמטרתו הסדרת היבטים שונים בחיי הזוגיות.

במקרים רבים הסכם הממון נחתם על מנת להקטין את הסיכון של כל אחד מבני הזוג להיפגע במקרה של סיום הקשר.

הסכם המסדיר נושאים אלו יכול להיחתם גם לאחר הנישואין. בערך זה נתייחס לשני סוגי ההסכמים אולם נכנה את שניהם "הסכם קדם נישואין".

מה צריך לכלול הסכם קדם נישואין?

ההסכם יכול לכלול כל עניין שהצדדים סבורים שיש להסדירו במסגרת מערכת היחסים הזוגית שביניהם, כגון:

הסדרה של ענייני הכספים והרכוש של בני הזוג כגון החלטות על רמת הוצאות לסיוע לילדים

מנגנון להסדרת מחלוקות עם סיום הנישואין כולל (אופן ומועד של חלוקת הרכוש).

מנגנון למניעת סרבנות גט של אחד מבני הזוג (כאשר מדובר ביהודים).

הגירושין במדינת ישראל בין יהודים נעשים רק בהסכמת שני בני הזוג. התלות בהסכמת בן הזוג למתן/קבלת גט יכולה להביא לתופעה של סרבנות גט ואף לסחטנות של הצד המבקש להתגרש.

במסגרת ההסכם ניתן לקבוע תנאים לפיהם אם תתבע האישה גט והאיש יסרב לגרשה ישולם כסף לאישה בגין כל יום בו אינה מקבלת את הגט̈, ולהיפך – אם יבקש הגבר להתגרש והאישה תסרב.

יש לשים לב שההסכם אינו יכול לכלול התחייבות מפורשת למתן גט או לקבלתו, מאחר שהתחייבות כזו היא חסרת כל תוקף מבחינה משפטית.

מתי ניתן לאשר הסכם ממון בפני נוטריון ואין צורך בבית משפט לענייני משפחה?

בני זוג העומדים להינשא (או שהם נשואים) אשר מעוניינים להסדיר בהסכמה עניינים שונים בחייהם המשותפים או לקבוע הוראות בנוגע לסיום הקשר הזוגי.

הסכם הממון כולל התיחסות לענייני רכוש

כדי לתת תוקף משפטי להסכם קדם נישואין שעוסק בענייני כספים ורכוש (סוגיות ממוניות), או כולל ענייני כספים ונושאים אחרים, יש לאשרו אצל גורם מוסמך.

אם הסכם הממון או הסכם הקדם נישואין נחתם לפני הנישואין, ניתן לתת תוקף משפטי להסכם באמצעות אישור ההסכם אצל נוטריון או רושם הנישואין.

יש לשים לב כי חתימה בפני עורך טקס הנישואין או החופה אינה מעניקה להסכם תוקף.

רושם הנישואין יכול לאמת הסכם ממון לא רק לפני הנישואין אלא גם בשעת עריכת הנישואין.

אם ההסכם נחתם לאחר הנישואין, חוק יחסי ממון בישראל מחייב את בני הזוג לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי המוסמך לדון בענייני הנישואין והגירושין של בני הזוג (בני זוג מוסלמים בבית הדין השרעי, בני זוג יהודים בבית הדין הרבני וכו'). למידע נוסף ראו הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים.

הרשות המאשרת את ההסכם חייבת לוודא, שבני הזוג עשו את הסכם הממון מרצונם החופשי ומתוך הבנת משמעותו ותוצאותיו.

הסכם ממון שלא כולל התייחסות לענייני רכוש וכספים

הסכם קדם נישואין שאין בו התייחסות לענייני כספים ורכוש, אינו מחייב אישור אצל גורם מוסמך, והוא תקף גם ללא אישור זה.

למרות זה רצוי לאשרו בפני אחד הגורמים אשר פורטו לעיל על מנת להעניק לו תוקף של פסק דין (שניתן לאכוף באמצעות רשות האכיפה והגבייה בלא צורך בפניה נוספת לבית המשפט או לבית הדין הדתי).

ערעור על החלטה לא לאשר הסכם ממון האם אפשרי?
עורך דין נוטריון הסכם ממון 

ערעור על החלטה לא לאשר הסכם ממון האם אפשרי?

ניתן לערער הן על החלטה לאשר את הסכם קדם הנישואין והן על החלטה שלא לאשר את הסכם קדם הנישואין.

ערעור על החלטה של רשות בעניין אישור ההסכם יכול להיות מן הטעם שלא מולאו דרישות החוק, כלומר הרשות לא וידאה כי בני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

ערעור על סירוב של רב רושם נישואין לאמת את ההסכם:

חוק יחסי ממון מטיל חובה על הרב רושם הנישואין לאמת הסכם ממון אם יתבקש לכך על ידי בני הזוג הנרשמים לנישואין.

אם רושם הנישואין מסרב לאשר את הסכם ניתן לפנות בתלונה למשרד לשירותי דת.

ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני האזורי בעניין אישור הסכם קדם נישואין – יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ערעור על החלטה של בית משפט לענייני משפחה בעניין אישור הסכם קדם נישואין – יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

חשוב לדעת על הסכמי ממון והסכמי קדם נישואין

ישנם דיינים המתנגדים לחתימה על הסכמי קדם נישואין המכילים מנגנון למניעת סרבנות גט וטוענים כי הסכם זה פסול מבחינה הלכתית. יחד עם זאת סוגיית אכיפת הסכמי קדם נישואין לעניין סרבנות גט טרם נדונה בבתי הדין הרבניים בישראל.

מודע בעצם צריך אישור נוטריון להסכם ממון?

תפקיד הנוטריון במשפט הישראלי הינו לוודא כי בני הזוג הבינו היטב את הסכם הממון עליו הם חותמים וכי איש לא לחץ עליהם לחתום על ההסכם.

במובן הזה תפקידו של הנוטריון באישור הסכם ממון הינו תפקיד ציבורי.

חשוב מכך כאשר בני זוג פונים לנוטריון על מנת לקבל ממנו  אישור הסכם ממון בפני נוטריון, תפקידו של הנוטריון לוודא כי בכוונת בני הזוג להתחתן בטוווח הקרוב שאם לא כן להסכם הממון לא יהיה כל תוקף והוא יישאר אות מתה.

הסכם ממון כמה טיפים מעורך דין נוטריון לענייני משפחה המתמחה בהסכמי ממון

  1. קיימת חשיבות רבה לאישור הסכם הממון בפני נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה שכן ללא אישור ההסכם הוא יהיה חסר תוקף משפטי.
  2. חובה לפעול על פי הסכם הממון ולחיות לפיו. אם אינכם מקיימים את ההסכם ייתכן שבית המשפט יקבע כי היה שינוי הסכם הממון שינוי בהתנהגות הצדדים.
  3. כל שינוי של הסכם ממון חייב להיות בכתב

כאשר תוכן ההסכם משתנה בעל פה ואיננו מתבצע בכתב מול נוטריון

הסכם ממון מה זה?

הסכם ממון הוא הסכם שנועד להסדיר את מלוא חלוקת הזכויות בין בני זוג לעת גירושין או פטירה לכן קיימת חשיבות רבה להבנת ההסכם בטרם חתימה עליו. עורך דין הסכם ממון הוא עורך דין העוסק בדיני משפחה ומתמחה, בתחום יחסי ממון בין בני זוג, הן בהיבט ההסכמי והן בהיבטי המחלוקות.

על פי סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג, 1973) נקבע:

"הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-  ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".

על פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג, 1973) נקבע:

(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג)  בהסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(ג1)  הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם-ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

חוק יחסי ממון מבהיר לנו רבות על החשיבות הפרוצדורלית של הסכמי הממון וכל שינוי שלו צריך להיעשות בכתב.

הסכם ממון מבטל וגובר על חוק יחסי ממון

עורכת דין לענייני משפחה ונוטריון רחל שחר הינה נוטריון מנוסה מאוד בעריכת הסכם ממון ייעוץ בענייני עריכת הסכמי הממון ואימות הסכם ממון בפני נוטריון.

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 14/05/2023  שעה06:53 

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד לענייני משפחה ונוטריון בקריית אונו ופתח תקווה רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין לענייני משפחה בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 03-7949755

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!