כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים
צרו קשר

על מה דיברנו במאמר זה

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך
נוטריון בקריית אונו-דרך קלה משתלמת ומנצחת למציאת נוטריון בקרית אונו חוק הנוטריונים מחייב נוטריונים לפעול על פי מחירון נוטריון קבוע ואחיד תעריף זה מתפרסם

אישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין עם סבא ב-3 צעדים

אישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין עם סבא ב-3 צעדים

צריכים אישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין להורים גרושים האם שונה מאישור יציאה מהארץ לקטין עם סבא להורים נשואים?

התשובה היא חד משמעית כן ובשדה התעופה אתם עלולים למצוא עצמכם חוזרים ארצה ללא האישורים הנוטריוניים המתאימים.

גם בעת שמדובר על קטין להורים גרושים וגם בקטין להורים נשואים נדרשים באופן זהה אותם המסמכים.

טופס אישור נוטריון יציאה מהארץ חתום על ידי שני ההורים

ניתן למצוא ממש כאן דוגמא של טופס

ניתן להוריד את הטופס מאתר אינדקס הנוטריונים אשר מכיל את כל הטפסים הנוטריוניים הקיימים ומאושרים במדינת ישראל על פי התקנות.

המסמכים הבאים הינם חובה לצורך אישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין

  • טופס חתימה עם אישור נוטריון של מלווה שמתחייב לשמור על הקטין דרכון ההורים
  • דרכון הקטין
  • כרטיסי טיסה
  • הכל חתום ומאושר על ידי נוטריון.

טופס אישור יציאה מהארץ לקטין באנגלית להורדה

בבואכם אל הנוטריון הוא יכין עבורכם טופס אישור נוטריוני לצורך יציאה מהארץ לקטין ויחתים אתכם בהתאם לתקנות.

כניסה ויציאה מהארץ של קטינים ישראלים ללא ליווי הורים

קטין ישראלי היוצא ממדינת ישראל או נכנס אליה לבדו, ללא ליווי הורים או אפוטרופוס, חייב באישורים מתאימים

בגילאים הצעירים יותר, הכניסה והיציאה מישראל תתאפשר רק אם יש לקטין ליווי מתאים בביקורת הגבולות

למידע נוסף ראו נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול

קטינים ישראלים היוצאים ממדינת ישראל או נכנסים אליה לבדם, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס, זקוקים לאישורים נוטריונים מתאימים לצורך מעבר הגבולות.

בגילאים הצעירים יותר יש להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך מעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל וביציאה ממנה.

ההליך נועד לאפשר כניסה של הקטין לארץ או יציאה שלו ממנה, ואינו נוגע לסכסוכי משמורת או סכסוכים אחרים בין המבוגרים האחראים על הקטין.

שימו לב כמה דברים חשובים בנוגע לאישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין

ההליך עוסק בכניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם אזרחי או תושבי ישראל בלבד. למידע על כניסה ויציאה מהארץ של קטינים שהם נתינים זרים ראו כניסה ויציאה מהארץ של קטינים זרים ללא ליווי הורים.

מי צריך אישור נוטריוני יציאה מהארץ לקטין?

קטינים שהם תושבי ישראל או אזרחיה, המגיעים למעברי גבול במטרה לצאת מהארץ או להיכנס אליה, ואינם מלווים על ידי הוריהם או האפוטרופוס שלהם.

ליווי הקטין

קטינים עד גיל 5 שנים

בגילאי 5-0 שנים יש חובה להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול, הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה.

הקטין צריך להיות מלווה על-ידי אדם שאושר על ידי ההורה בטופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל).

המלווה שאישר ההורה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאי 14-5

איזה אישור נוטריוני נידרש ביציאה מהארץ לקטין בגילאי 5-14

הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.

יש לברר את הדרישות ישירות מול שגרירות המדינה וחברת התעופה.

איזה אישור נוטריוני נידרש ביציאה מהארץ לקטין בגילאי 5-14 בכניסה לארץ:

הליווי לקטינים בגילאי 14-5 ייעשה בהתאם לדרישות חברת התעופה שבה טס הקטין.

יש לברר את הדרישות ישירות מול חברת התעופה.

אם חברת התעופה אינה מחייבת ליווי לקטין והוא נכנס לארץ ללא מלווה, על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

איזה אישור נוטריוני נידרש ביציאה מהארץ לקטין בגילאי בגילאי 18-14

בגילאים אלה אין צורך במלווה עבור הקטין.

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול

הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:

מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).

טופס הסכמת הורה (נספח א' לנוהל) חתום בהתאם לדרישות הבאות:

אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.

אם אחד מההורים הוא תושב חו"ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי ויצורף אליו צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.

אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו"ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.

הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.

אם האפוטרופוס של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.

ביציאה מהארץ המלווה יחתום על "הצהרת מלווה ליציאה" המופיעה בטופס הסכמת ההורה לקטין ישראלי.

בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה נשמח לסייע 052-4616973