אימות חתימה נוטריון – מדריך זכויות 2024 – מה התהליך וכמה זה עולה

אימות חקיקה נוטריוני - המדריך המלא + החקיקה המעודכנת ל-2022

אימות חתימה נוטריוני הוא מתן אישור למסמך, אשר מעניק לאותו המסמך תוקף משפטי מחייב ומלא. רק מסמך אשר מאומת על ידי נוטריון יכול להיות קביל על ידי בתי המשפט, הרשויות השונות, בנקים למשכנתאות ושגרירויות.

אימות נוטריוני, בין לחתימה ובין למסמך אם כך, הוא אימות מוסמך המעניק תוקף חוקי ומשפטי למסמך שאותו הוא מאשר ומאמת. רק לאחר שהתקבל האימות אפשר יהיה להתייחס למסמך או לחתימה כמקוריים, אמינים, ואל התוכן כמאומת.

במסגרת מתן האישור של האימות הנוטריוני של המסמך, הנוטריון קובע כי המסמך מקורי וכי ניתן להסתמך על השלכותיו המשפטיות והחוקיות, גם כראיה קבילה בבית משפט. אימות חתימה נוטריוני הוא הליך במסגרתו נוטריון מאשר כי חתימה של אדם על מסמך, היא אכן חתימתו.

האדם החותם מתייצב באופן רשמי בפני הנוטריון, מזדהה בפניו ומאשר שאכן החתימה על המסמכים היא חתימתו. מלבד בחינת אמיתות המסמך וזהות הצדדים, הנוטריון אף יבחן שהחותמים על המסמך מבינים את מהותו, את החובות והזכויות שצומחות להם מהמסך, ואת ההשלכות של חתימה על המסמך.

אימות חתימה נוטריון
אימות חתימה נוטריון

עלות אימות חתימה נוטריוני

עלות אימות חתימה נוטריוני היא עלות הקבועה בחוק. נוטריון אינו רשאי לגבות בעבור אימות חתימה מחיר יקר או זול יותר מסכום זה. מחירי אימות חתימה נוטריוני על מסמך הם:

מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה מעודכן 2023

אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 208 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 82 ש”ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
82 ש”ח
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדי לכל העתק כאמור 82 ש”ח
אישור העתק צילומי של מסמך לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח

כמה עולה לאמת חתימה על ייפוי כוח נוטריוני באנגלית?

מחירי חתימה על מסמכים נוטריוניים במשרד נוטריון נקבע על פי מחירון נוטריון המתעדכן אחת לשנה. כמו כן, חשוב לדעת שהמחיר שייגבה בעבור אימות חתימה על מסמכי ייפוי כוח באנגלית, בין אם ייפוי כוח לאדם פרטי באנגלית, ייפוי כוח אפוסטיל או ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר באנגלית , הוא אותו הסכום שייגבה בעבור חתימה על מסמך כזה בעברית, והוא כאמור כפוף לסכום שנקבע במחירון משרד המשפטים לתעריף שירותי נוטריון. עלות חתימה על ייפוי כוח באנגלית, היא כמפורט לעיל: 

הנוטריון צריך לדעת את שפת המסמך שהוא מאמת חתימה על גביו. המלצתי היא שאם אתם צריכים חתימה על ייפוי באגלית שכרו את שירותיו של נוטריון דובר אנגלית.

מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה על ייפוי כוח באנגלית

אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 208 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 82 ש”ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
82 ש”ח
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדי לכל העתק כאמור 82 ש”ח
אישור העתק צילומי של מסמך לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח

איך מבצעים אימות חתימה נוטריוני במקרה שהאדם חולה?

ישנם מקרים מיוחדים, בהם יש דרישות נוספות בהליך אימות החתימה. למשל, באישור חתימה של אדם חולה, נדרש אף אישור רפואי המצהיר כי החותם הוא בעל דעה צלולה ובעמדה שיכולה להיות לו כשרות משפטית לבצע פעולות בפני נוטריון מתוך דעה נקייה. דוגמה אחרת, היא מקרה שבו שפת המסמך איננה ידועה ללקוח – במקרה כזה, יידרש אף תרגום או אישור תרגום של המסמך. במסגרת תרגום נוטריוני, הנוטריון עצמו בקיא בשתי השפות, ומבצע את התרגום או מאשר את מהימנותו של התרגום לאחר קריאה מדוקדקת שלו. במקרה של אישור תרגום, הנוטריון לא מתרגם בעצמו את המסמך, אך הוא מאשר כי המתרגם דובר את שתי השפות, וכי מדובר במתרגם אובייקטיבי, אמין וחיצוני לעסקה.

במקרה של אימות חתימה של קטין, אף תידרש מעורבות של הוריו של הקטין בתהליך. במסגרת זו, הנוטריון יידרש להעיד בחתימתו כי הוא קיבל את הצהרת ההורים, או שההורים נכחו בעת החתימה בפניו. לצד אימות זהותו של הקטין, יידרש הנוטריון אף לאמת את זהותם של ההורים, ולהבטיח כי ביניהם לבין החותם אכן מצוי קשר משפחתי הורי.

לסיכום, אימות חתימה בידי נוטריון בחו"ל איננו הליך מורכב, אך עליו להיעשות באמצעות לווי מקצועי ומשפטי, על מנת להבטיח כי המסמך המשפטי שבידיכם הוא מקורי, וכי תהיו מוגנים מבחינה משפטית בכל ההיבטים.

אימות חתימה הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה של אחד מהם או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים. יחד עם זאת, החוק מחריג ונותן לבני הזוג רשות להחליט אם רצונם לערוך הסכם אצל עורך דין אשר יגבר על חוק יחסי ממון. במקרה כזה, אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.

עריכת הסכם הממון יכולה התרחש לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. מועד עריכת הסכם הממון ישפיע על  האופן שבו ניתן לאשר אותו.

חוק יחסי ממון יעמוד בתוקפו גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.

על אף קיומו של חוק יחסי ממון, בית דין רבני מוסלמי או דרוזי יסרבו לאשר את ההסכם בערכאה הדתית. גם הסכם נישואים אזרחיים לא יאושר בערכאות הדתיות. כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור. עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין ונוטריון לעריכת הסכם ממון . שימו לב פסיקות בתי המשפט קבעו כי הסכם אשר לא אושר כדין על ידי בית המשפט או נוטריון, לפי העניין, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק, אך עשוי להיחשב כהסכם תקף בין הצדדים לפי חוק החוזים. נוסף על כך, במסגרת הסכם ממון , בני הזוג יכולים להסכים בכתב כי נכסים מסוימים לא יהיו משותפים לצדדים, ואין צורך לאשר הסכם כאמור בבית משפט או אצל נוטריון. משרדנו ערך עבורכם מספר מאמרי ידע בעניין זה הסדר איזון משאבים.

הורדת טופס ייפוי כוח אימות חתימה נוטריוני לדוגמא:

ייפוי כוח באנגלית – לחצו להורדה >>>

ייפוי כוח בעברית – לחצו להורדה >>>

אימות חתימה נוטריוני בחו"ל

אימות חתימה נדרש במקרים שונים, וביניהם במקרים בהם אחד החותמים נמצא בחו"ל. במקרים בהם הצדדים מצויים במרחק רב אחד מהשני, לא באותה מדינה ולא חל עליהם אותו הדין, יש צורך ביתר שאת באימות חתימה נוטריוני משתי סיבות מרכזיות:

ראשית, הפער המשפטי בין המדינות עשוי להעלות סוגיות מורכבות, ולכן הנוטריון נדרש לוודא כי המסמך נעשה בהתאם לדין של שתי המדינות על מנת להיות בעל תוקף מחייב.

שנית, המרחק הפיזי בין הצדדים עשוי להוות פרצה לזיוף חתימות והונאה, ולכן אימות חתימה על ידי נוטריון בחו"ל נדרש באופן מיוחד.

על פי הדין בישראל, הנוטריון הישראלי מוסמך לבצע כל פעולה בחו"ל, כל עוד אותה פעולה נוטריונית נמצאת בזיקה לישראל. למשל, הנוטריון הישראלי רשאי לאמת חתימה על הסכם הנוגע למקרקעין בישראל או לכל פעולה הנוגעת לאזרח ישראלי המצוי בחו"ל.

במקרה ואין בנמצא נוטריון ישראלי, והלקוח מעוניין לבצע אישור חתימה למסמך שנדרש לו תוקף תחת הדין הישראלי, עומדות בפניו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, היא לחתום על המסמך בפני נוטריון מקומי, תחת הדין המקומי הנוגע להליך אישור החתימה.

לאחר מכן, ניתן לשלוח את אישור החתימה עם חותמת אפוסטיל של הרשות המוסמכת לעשות כן. יש לשים לב, כי אפשרות זו רלוונטית רק למדינות אשר חתומות על אמנת האג. אפשרות אחרת, היא לחתום על המסמך בפני השגרירות או הקונסוליה המקומית. במקרים בהם אין נציגות ישראלית במדינה הזרה, לא תהא אפשרות לערוך את המסמך בדרך זו.

אימות חתימה על עסקאות בחו"ל

יש לשים לב כי אימות חתימה על עסקאות בחו"ל כפוף לכל הדינים הנוגעים לאותה עסקה במסגרת המדינה בה היא מתבצעת. למשל, אימות חתימה על צוואה המתבצע בחו"ל, עשוי להיות כפוף להתאמת הצוואה לדיני הצוואות במדינה הרלוונטית, אף אם יש זיקה ברורה בין הצוואה או המצווה לישראל.

בדומה לכך, הנוטריון עשוי להידרש לעמוד בדרישות הקיימות בחו"ל לצורך אימות זהות ולוודא כי אין איסור חוקי במדינה המארחת לגבי הפעילות הנוטריונית.

יחד עם זאת, יש לשים לב, כי בכל מקרה אימות חתימה על ידי נוטריון בחו"ל כפוף לכלל הדינים הנוגעים לאימות חתימה בישראל. דהיינו, הנוטריון יצטרך לעמוד בכל הדרישות החוקיות אליהן כפוף נוטריון בישראל – כולל דרישות ההזדהות, ההקפדה על בחינת מודעותם של הצדדים ויתר התנאים בהם המסמך צריך לעמוד על מנת לקבל אישור של אמתותו.

יש לשים לב כי אימות חתימה נוטריוני איננו תרגום נוטריוני. לכן, ככל שהמסמך כתוב בשפה זרה ויש לתרגם אותו לעברית על מנת להעניק לו תוקף מחייב ומלא בישראל, נדרש מלבד אימות החתימה אף תרגום נוטריוני או אישור תרגום, לפני העניין. התרגום הנוטריוני מתבצע על ידי נוטריון אשר דובר את שתי השפות – עברית והשפה הזרה – באופן שמאפשר לו לאשר את אמיתות התרגום.

אימות חתימה נוטריוני בחו"ל
עלות חתימה נוטריוני על ייפוי כוח באנגלית

כיצד מתבצע אימות חתימה נוטריוני בחו"ל?

האימות הנוטריוני בחו"ל נעשה בעצם בשני שלבים – בשלב הראשון, מתבצע המפגש בחו"ל בין החותמים הרלוונטיים לבין הנוטריון, בגדרו הנוטריון מבצע את כלל הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח את אמיתות המסמך, אמיתות החתימה ומודעות הצדדים למשמעויותיה.

עם זאת, על פי תקנות הנוטריונים, החתימה הנוטריונית על אימות חתימה בחו"ל נעשית בארץ. זאת, על מנת להבטיח שכל הציוד הנוטריוני (חותם רשמי, פנקסים וכרטסת) נשארים במשרדו של הנוטריון בישראל. אם כן, השלמת האישור הנוטריוני נעשה במשרדו של הנוטריון בישראל, שם מתבצע הליך הרישום והחתימה הנוטריונית.

אימות חתימה נוטריוני בשם תאגיד

על מנת שנוטריון יאשר חתימה בשם תאגיד יש להציג בפניו את אחד מהמסמכים הבאים:

 1. פרוטוקול ישיבת הנהלת תאגיד
 2. פרוטוקול אסיפה כללית
 3. פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין
 4. תעודת התאגדות ופרוטוקול ישיבת הנהלת תאגיד
 5. פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של התאגיד
 6. תעודת התאגדות ופרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של התאגיד
 7. אישור עורך דין בדבר זכויות החתימה בתאגיד
 8. אישור רואה החשבון של התאגיד
 9. תעודת התאגדות ואישור רואה החשבון של התאגיד
 10. אישור כונס הנכסים של התאגיד
 11. צו פירוק ואישור כונס הנכסים של התאגיד

ציטוטים מחוק הנוטריונים:

ייפוי כוח בחו"ל או בישראל

פרק ד': התוצאות של פעולה נוטריונית
כוחו של אישור
19.אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.
יפוי-כוח
(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978
20.
(א)יפוי-כוח כללי ויפוי-כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.
(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978
(ב)סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו נית
ייפוי כוח הוא מסמך שנחתם בין לקוח לנציג, בגדרו מעניק הלקוח לנציג את הכוח וההרשאה לבצע בשמו פעולות משפטיות שונות, אשר עשויות להטיל על הלקוח זכויות וחובות אף כלפי צדדים שלישיים. במקרים בהם ייפוי כוח נחתם בחו"ל, ויש צורך בביצוע פעולות משפטיות באמצעות אותו המסמך גם בישראל, יש צורך באימות החתימה על המסמך אף בידי נוטריון. יש לשים לב, כי גם ההפך הוא הנכון – במקרים בהם ייפוי הכוח נחתם בישראל, והפעולות המשפטיות שנעשות בשמו מבוצעות בחו"ל.
לדוגמה, מקרה טיפוסי בו נדרש אימות חתימה על ייפוי כוח בחו"ל הוא מקרה שבו אזרח ישראלי אשר מתגורר בחו"ל מבקש למכור נכס אשר נמצא בישראל, ולשם כך הוא מעוניין לייפות את כוחם של בני משפחתו לבצע את הפעולה המשפטית הזו.
חוק הנוטריונים קובע כי לנוטריון יהיו הסמכויות הבאות:
פרק ב': סמכויות הנוטריון
סמכויות הנוטריון
7. נוטריון מוסמך –
(1)לאמת חתימה על מסמך;
(2)לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
(3)לאשר נכונותו של העתק מסמך;
(4)לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
(5)לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
(6)לאשר שאדם פלוני חי;
(7)לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
(8)לערוך העדה של מסמך סחיר;
(9)לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
(10)להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
(תיקון מס' 6) תשנ"ה-1995
(11)לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.
ייחוד פעולות8.פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 7(1), (3), (7), (8) ו-(9), כשהמסמך הנוטריוני דרוש לצרכי שימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, לא תיעשה אלא בידי נוטריון.
שמירת סמכויות9 .אין בהוראות פרק זה כדי למנוע עשיית פעולה בידי עובד ציבורי המוסמך לכך במילוי תפקידו, או בידי אדם אחר המוסמך לכך על פי חיקוק.

החוק על חתימה נוטריוני בשם תאגיד:

פרק ג': דרכים ותנאים לביצוע פעולה נוטריונית
איסור השימוש בסמכות לטובת קרובים
10.(א)לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בעניין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.
(ב)לעניין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון –
(1)בן זוג;
(2)הורה, הורה הורה, הורה בן-זוג, צאצא, צאצא בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;
(3)אח או אחות ובני זוגם.
אימות חתימה
11.לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.
אישור העתק
12.לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים.
אישור נכונות של רשימת מצאי
13.לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי.
אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו
14.לא יאשר נוטריון שהחתום על מסמך בשם זולתו זכאי לחתום עליו כך, אלא אם זכותו לחתום הוכחה לנוטריון על ידי מסמכים שיש בהם ראיה לדבר, ואם חתם בשם תאגיד – על ידי פנקס המתנהל על פי חיקוק, בין בידי עובד ציבורי ובין בדרך אחרת, או על ידי מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.

החוק על אימות חתימה נוטריוני על אישור תרגום:

15.לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו.

אישור שאדם נמצא בחיים

16.לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה.

אי-ביול

17.לא ישתמש נוטריון בסמכותו לגבי מסמך שאינו מבוייל כדין.

דרכי הביצוע של פעולה נוטריונית

18.שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה נוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר –

(1)בירור כשרותו המשפטית של המתייצב לפניו לשם ביצוע של הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;

(2)רשומות שעל הנוטריון לנהל על הפעולות הנוטריוניות שביצע, העתקים ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך זמנה.

משרד נוטריון בקריית אונו בהובלתה של נוטריון בקריית אונו רחל רייצ'ל שחר מעניקים שירותים נוטריוניים שונים ובכללם טיפול במסמכי הגירה, הליכי קבלת דרכון ואזרחות זרה, אישורי עלייה וכן טיפול ברישום נישואים אזרחיים שנערכו בחו"ל וכן בקבלת אזרחות בישראל.

למשרד שיתופי פעולה לצורך טיפול בשירותים נוטריוניים על מנת לתת שירות מיטבי. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות המשרד מעניק לכל שירות נוטריוני יחס ותשומת לב הנדרשים תוך מתן זמינות מיידית.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!