איך להגיש בקשה לרישיון נשק ללא צורך בעורך דין?

אימות חתימה נוטריוני מה זה ומתי נצטרך? מה המחיר על פי תקנות משרד המשפטים

המדריך המלא חקיקה מעודכנת 2022

בקשת רישיון לכלי ירייה פרטי

איך להגיש בקשה לרישיון נשק ללא צורך בעורך דין?

מה צריך לצרף לבקשה?

 • הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא משפחה
 • הצהרת בריאות
 • צילום תעודת זהות וספח
 • אישור על שירות צבאי (טופס 830) או אישור שירות לאומי או אזרחי או פטור משירות
 • מסמכים נוספים התומכים בנתוני הבקשה
  לתשומת ליבכם, בקשה שתשלח ללא מסמכי תמיכה לא תטופל.

 

דרישות סף למתן רישיון פרטי

מי שרשום במשרד הפנים כאזרח או תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים האחרונות לפחות עובר להגשת הבקשה. הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישיון לאזרח ישראל או לתושב קבע אף אם לא שהה בישראל כאמור, ובלבד ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל.
בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן שיאפשר תשאול, הבנת הוראות וניהול רישום כנדרש. שליטה בשפה העברית ברמה מספקת לפי שיקול דעתו של פקיד רישוי.
גיל מינימלי לקבלת רישיון:

•           אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986: 18 שנים.

•           אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל של שנתיים: 21 שנים.

•           אזרח ישראל שלא שירת כאמור: 27 שנים.

•           תושב קבע שאינו אזרח ישראל שלא שירת כאמור: 45 שנים.

הצהרת בריאות החתומה על ידי המבקש ועל ידי רופא, אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישיון, לרבות התחייבות המבקש לעדכון פקיד הרישוי ללא דיחוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי שהוצהר. כמפורט בטופס ייעודי המצוי בלשכות הרישוי ובאתר האינטרנט.
הצהרה והתחייבות כאמור ייחתמו בכל חידוש רישיון.
עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות. בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת ולתקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018.
המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או נשיאה של כלי ירייה מבעל רישיון מיוחד, לפי הוראות סעיפים 10-9ג לחוק (אחת מן המטרות הבאות: הגנת ישובים; הגנת מפעלים; נשיאת כלי ירייה מטעם המדינה; סרטים, הצגות והופעות; שירותי שמירה) על אף האמור בתנאי סף זה, יוכל המבקש כאמור לקבל רישיון, אם הוכיח קיומו של תבחין שאינו למטרות המפורטות בסעיפים 10-9ג לחוק, בהתאמה.

 

איך מגישים את הבקשה

לפני הגשת הבקשה מומלץ להיעזר במחשבון הבודק את הזכאות לקבלת רישיון כלי ירייה.

https://www.gov.il/apps/mops/firearm_license_calculator/

יש למלא טופס בקשה לקבלת רישיון כלי ירייה פרטי, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח באופן מקוון.

 • ההגשה מתבצעת לאחר הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית, ומספקת שירות מותאם אישית לאחר רישום קצר וחד-פעמי, תוך אבטחה מקסימלית המגנה מהונאה וגניבת זהות.
 • לסרטוני הסבר על אופן ההרשמה.
 • לאחר ההרשמה, כניסה לאזור האישי תתבצע באמצעות סיסמה בלבד.

לאחר קליטת הבקשה יישלח מסרון עם מספר הבקשה וזמני הטיפול.

 

אחרי הגשת הבקשה

 1. לאחר בדיקת תקינות הבקשה ואישורה, תבחן זכאות לפטור מראיון או יישלח מסרון עם קישור לזימון תור לראיון אישי בלשכת רישוי.
 2. לאחר הריאיון, תיבחן זכאות לקבלת "אישור מותנה".
 3. תשלום אגרה – יש לבצע תשלום באמצעות שובר בשירות התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר.
  ניתן להתעדכן בתקנות ובסכומי האגרות.
  חיילי מילואים זכאים להנחה של 50% מסך אגרת הרישיון, בהצגת תעודה המקנה להם זכאות להנחה. למידע נוסף באתר 'מילואים'.
 4. רכישת כלי ירייה
רכישת כלי ירייה מסוחר העברת הבעלות, קבלת הכלי והתחמושת, וקבלת רישיון מנייר יתבצעו באמצעות הסוחר.
רכישת כלי ירייה מאדם פרטי לצורך העברת בעלות, יש לקבוע תור בלשכת רישוי באמצעות מרכז השירות.
המוכרים יציגו לפקיד הרישוי את רישיון כלי הירייה שבתוקף.

 

כלי ירייה הוא כלי מסוכן. כדי לשמור על ביטחונכם ועל ביטחון הסובבים אתכם, עליכם להתקין כספת ביתית ולאחסן בה את כלי הירייה. להנחיות להתקנת כספת ביתית.

 1. ביצוע הכשרה במטווח – יש לגשת למטווח מורשה עם אישור התשלום, העתק הצהרת הבריאות והאישור המותנה, ולבצע הכשרה על כלי הזהה לכלי הירייה שמבקשים לרכוש.
הכשרה רגילה משך ההכשרה 4.5 שעות ברצף, והיא כוללת:

–          הכשרה עיונית – בסיומה ייערך מבחן (ציון עובר – 70%).
מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי

–          הכשרה מעשית – אימון ירי של 80 כדורים, שבסיומו ייערך מבחן הסמכה של 20 כדורים (ציון עובר – 70%).

מי שלא יעמוד בדרישות תכנית ההכשרה רשאי לבצע הכשרה נוספת.

האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.

הכשרה מקוצרת

 

משך ההכשרה שעתיים ברצף, והיא כוללת:

–          הכשרה עיונית – בסיומה ייערך מבחן (ציון עובר – 70%).

–          הכשרה מעשית – אימון ירי של 20 כדורים, שבסיומו ייערך מבחן הסמכה של 10 כדורים (ציון עובר – 70%).

מי שלא יעמוד בדרישות תכנית ההכשרה, יבצע הכשרה בהיקף של 4.5 שעות או בהיקף שעות נמוך יותר, ובלבד שיעמוד בכל דרישות תכנית ההכשרה ושיעבור את מבחני ההסמכה בהצלחה.

 

בעל ידע והכשרה בתפעול אקדח יכול לקבל אישור להכשרה מקוצרת, באחד מהמקרים הבאים:

1.      שירת בגוף בטחוני, יש להציג אסמכתה על ידע והכשרה קודמים. 2.      עבר הכשרה במטווח קליעה מורשה ב3 השנים שקדמו לבקשה, והכשרתו דווחה לרשות המוסמכת. אם הכשרתו לא דווחה, יש לפנות למטווח לקבלת אסמכתה על הכשרה זו.

 

קבלת רישיון מגנטי – בתוך 90 יום מביצוע העברת הבעלות, יישלח רישיון מגנטי, לכתובת הדואר המעודכנת באגף לרישוי כלי ירייה.

תזכורת על הכשרת ריענון תישלח לבעלי הרישיונות בתחילת השנה השנייה לתקופת תוקף הרישיון, בדואר ובאמצעים אלקטרוניים.

להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

תבחינים לקבלת רישיון פרטי

שם תבחין הגדרה סוג כלי הירייה והתחמושת
מגורים ביישוב זכאי מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל. אקדח אחד ו-50 כדורים

 

עיסוק ביישוב זכאי מי שהוכיח שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
מורה דרך מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.
חקלאי מוכר חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב"ט המועצות האזוריות או מנכ"ל התאחדות האיכרים או מזכ"ל תנועת המושבים.
הובלת חומרי נפץ בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.
שירות בכוחות הביטחון משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:

 • קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
 • שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.

בצה"ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.

שירות במשטרת ישראל
 • שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.

מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.

הכשרה ייחודית
 • רשות שדות התעופה (בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מתקן יל"ה בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה).
 • שב"כ – בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.

מלמ"ב – בוגר קורס מאבטחים אחיד במערכת הביטחון.

המלצה פרטנית של משטרת ישראל
 • הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון בתבחין זה על אף שאין מתקיימים התנאים הקבועים בדרישות הסף 1 עד 3, אם מלאו למבקש 21 שנה, ובלבד שמשטרת ישראל המליצה בפנייתה כי יש לתת רישיון על אף שאין מתקיימים התנאים כאמור.

המלצה תינתן בהתאם לנוהל שנקבע על ידי המשטרה לעניין זה.

קצין ביטחון בגוף מוכר קצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל, שהוכשר על ידי המשטרה, המשמש בתפקיד זה בפועל ושאושר לכך על ידי ראש חטיבת אבטחה במשטרה.
כבאי כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
עובדים ומתנדבים בגופי הצלה
 • עובד מד"א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "זק"א – איתור חילוץ והצלה" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • מתנדב פעיל בעמותת "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.

עובד או מתנדב פעיל בעמותת "איחוד הצלה ישראל" בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.

מדריך ירי מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה. בעל רישיון מדריך ירי.
ספורטאי – יורה פעיל רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי:
חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה.רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי:
חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי.
כלי ירייה לפי המלצת התאחדות הקליעה, בכפוף להגבלות המצוינות בהגדרת התבחין

תחמושת לפי המלצת התאחדות הקליעה.

ציד בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים. כלי ירייה לפי המלצת רשות הטבע והגנים הלאומיים
700 כדורים מסוג שייקבע בהמלצת רשות הטבע והגנים.
צרכים וטרינריים
 • וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות

אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו

כלי ירייה המיועד לצרכים וטרינריים בלבד, לפי המלצת מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מדביר רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 תקף מהמשרד להגנת הסביבה רובה אוויר וכדורים לצרכי הדברה.
ביצוע ירי לפי תבחין זה ייעשה בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
מזכרת מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת.
במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת.
כלי ירייה שהוחזק ברישיון, במצב מושבת זמנית על פי נהלי האגף וללא תחמושת.

 מסמכים שניתן לצרף לבקשה:

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!