יפוי כח נוטריוני באנגלית

ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח שצריך להיחתם בנוכחות נוטריון ולקבל חותמת נוטריון על כן ייפוי כח זה קרוי ייפוי כח נוטריוני. אם הנוטריון לא ערך את ייפוי הכוח, או שלא אימת את החתימות שעל גביו, לא יהיה למסמך ייפוי כח נוטריוני כל תוקף משפטי. תפקידו של הנוטריון לוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

כאשר עולה הצורך בחתימת נוטריון על מסמכים משפטיים, כמו למשל ייפוי כוח באנגלית, לא תמיד יש לנו את הזמן או את הידע והניסיון המספיקים כדי לחתום עליהם, ולהבין לחלוטין את ההתחייבות שביצענו, ואת ההשלכות של החתימה על אותו מסמך ייפוי כוח נוטריוני באנגלית או הסכם. יתרה מזאת, ישנם מסמכים משפטיים או פעולות משפטיות שאנחנו, כאנשים פרטיים ללא השכלה משפטית וללא רישיון עורך דין, אינם מורשים לבצע כלל. במצבים כאלה, ניתן לפנות לנוטריון או לבצע ייפוי כוח נוטריוני עבור עורך דין או אדם פרטי שיבצע עבורנו את הפעולה.

מי הוא נוטריון? ולמה הוא משמש?

נוטריון הינו עורך דין במקצועו, אשר הוכשר בהסמכה נוספת המקנה לו סמכויות שונות ורחבות, ותפקידים רבים. לדוגמא, ישנן פעולות משפטיות מסוימות אשר רק נוטריון הוא בעל הסמכות הבלעדית לבצע אותן, והן לא ניתנות לביצוע על ידי אף אדם אחר. נוטריון מהווה גושפנקא, או במילים אחרות "חותמת כשרות" על מסמכים מסוימים שיש בהם חשיבות או רגישות מסוימת, או חשש מפני חוסר הסכמה או חוסר הבנה של החתומים עליו את התחייבותם המשפטית.

הנוטריון אמון על אישור או אימות מסמכים משפטיים מסוגים מגוונים, אשר מצוינים ברשימה מפורטת בחוק הנוטריונים. סמכויותיו של הנוטריון מפורטות באופן ברור בסעיף מספר 7 לחוק הנוטריונים האמור, ומופיעות בו כאחת עשרה סמכויות שונות, הנוגעות באופן ישיר לאורחות חיינו, כמו מסמכי ירושה או צוואה, אימות הסכמי ממון שנחתמים לפני טקס הנישואין הפורמלי, וכמו כן, יש לו גם הסמכות לאשר את נכונותו של תרגום מסמך מסוים לשפה אחרת (לדוגמא, הוא יכול לחתום על ייפוי כוח לאדם פרטי באנגלית, או על ייפוי כוח בלתי חוזר באנגלית

על מנת לקבל את כל הסמכויות הללו לרשותו, עורך דין המעוניין להיות גם נוטריון יצטרך לעבור הסמכה הכוללת תנאים נוקשים ומרובים, וביניהם הדרישה שאותו עורך דין עוסק במשלח ידו (במקצוע עריכת הדין) לפחות למשך 10 שנים, נדרש מעורך הדין להיות חבר בלשכת עורכי הדין הכללית, עורך הדין המעוניין להיות גם נוטריון צריך להיות בעל עבר פלילי נקי לחלוטין, ללא הרשעה הטומנת בחובה קלון, וללא השעיות מסיבה כזו או אחרת מלשכת עורכי הדין, לאורך שנות פעילותו. כמובן שגם נדרש מאותו עורך דין להיות בעל אזרחות ישראלית במדינה.

במידה שאותו עורך דין עמד בדרישות הרבות והשונות, הוא יחל בהסמכת השתלמות מיוחדת, וכאשר יסיים ויעבור אותה – אותו עורך דין יוכל להגיש בקשה לוועדה ייחודית המתכנסת פעמיים בשנה בלבד מטעם משרד המשפטים הממשלתי. הבקשה לקבלת רישיון נוטריון.

תיבחן על ידי אותה ועדה וחבריה, ובמידה שתאשר הוועדה את אותה בקשה – יהפוך עורך הדין המבקש לנוטריון לכל דבר ועניין, ויקבל את הסמכויות בהתאם לכך.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית מה זה

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית – מה זה, והאם צריך נוטריון עבורו?

תחום נוסף ונרחב ביותר שעליו אמון הנוטריון, הוא מסמכי ייפוי כוח.

ייפוי כוח (או באנגלית: Power of attorney) הינו למעשה העברת סמכות לביצוע פעולה משפטית מסוימת מאדם לאדם, לרוב מאדם פרטי לעורך דינו. כלומר, כאשר אדם א' נדרש לבצע פעולה משפטית מחייבת מסוימת, אך מסיבה כזו או אחרת הוא אינו מסוגל או מעוניין לבצע אותה בעצמו (בין אם בגלל מוגבלות פיזית שמקשה עליו להתנייד, או בין בגלל חוסר הבנה באותו תחום) – יש לו הזכות והאפשרות להעביר את הסמכות הנתונה לו לאדם אחר, הנקרא "מיופה כוח".

אותו מיופה כוח יהיה בדרך כלל עורך דין, אך קיימות כמה פעולות משפטיות שביצוען יכול להיעשות בידי כל אדם, ולאו דווקא בידי עורך דין. במצבים כאלה, יוכל אותו אדם א' להעביר את סמכותו לאדם פרטי אחר.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית
ייפוי כוח נוטריוני באנגלית

לאחר מתן ההרשאה לאותו מיופה כוח, ייחשב מיופה הכוח כאילו הוא אדם א', וכל פעולה שהוא יבצע בשמו, תהיה תקפה ותחייב את אדם א' מבחינה משפטית. כמובן שייפוי כוח מבוסס כולו על הסכמה מוחלטת של מייפה הכוח (אותו אדם א' שמעביר את הסמכות) – ובדיוק בגלל זה, בחלק מהמקרים ייכנס לתמונה הנוטריון, שיהיה אחראי לאמת את החתימה של אדם א' על מסמך ייפוי הכוח, תוך שהוא מאשר את מצבו ואת הבנתו את הסיטואציה. כמו כן, נוטריון מוודא את זהות האדם מייפה הכוח, ואת זהות מיופה הכוח, זאת כדי להימנע מהתחזות או מטעויות ואי הבנות.

ישנם סוגים שונים של ייפויי כוח, כאשר הם יכולים לשמש בתחומים רבים ומגוונים, כגון ביצוע הליכים רפואיים והסכמה מדעת עליהם, או פעולות המתבצעות בתחום הנדל"ן והמקרקעין אודות קנייה או מכירת קרקעות או נכסים. בנוסף, ייפוי כח משמש גם להרשאה לפתיחת חשבונות מסוגים שונים, משמש לצורך טיפול בבירוקרטיות מול גופים ורשויות ממשלתיות, או לצורך ביצוע פעולות שונות בתחום הפיננסיים, כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים למיניהם וקרנות פנסיה.

במסמך ייפוי כח תקין, יופיעו כראוי ובאופן תקין שמות הצדדים, האדם שמייפה את כוחו, והאדם המיופה שמקבל את הסמכות. כמו כן, ייכתבו מספרי תעודות הזהות שלהם, ותופיע חתימתם.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית להורדה

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/EN-general_power_of_attorney-form-4.doc

ייפוי כוח נוטריוני בעברית להורדה

http://notary-israel.com/wp-content/uploads/2022/06/form-general-15.doc

ייפוי כוח יכול להיות משמעותי ביותר במצבים מורכבים בחיים, והוא יכול לעשות הבדל של ממש במצבים מסוימים. לדוגמא, אם יש לאדם קרן פנסיה, והוא מעוניין לבצע בה משיכה או כל פעולה אחר העולה על דעתו, ואין לו את הזמן או את הסבלנות והידע להתעסק עם הטפסים השונים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולה – יוכל הוא לחתום על טופס ייפוי כוח שעליו חתום עורך דין או נוטריון (לפי העניין כחוק), וכך אדם אחר שהוא סומך עליו יוכל לטפל לו במשיכה מאותה קרן פנסיה.

במצבים רבים, התעסקות בפיננסיים, ביטוחים או עסקאות רכישה או מכירה – דורשת ידע וניסיון רבים כדי להימנע מתקלות. ולפעמים, אדם יעדיף שמישהו בקיא יותר יעזור לו לממש את זכויותיו בהתנהלות נכונה בכל תחומי החיים השונים. ייפוי הכוח נותן לאותו אדם את האפשרות לנהל את חייו בצורה נוחה יותר.

ייפוי כוח נוטריוני באנגלית – למה שאזקק לזה?

במידה שאתם מעוניינים לבצע עסקה מסוימת שהינה חוצה מדינות, לדוגמא, דמיינו שאתם מעוניינים לבצע עסקת רכישה או מכירה של נכס מקרקעין בארצות הברית. עבור כך, תצטרכו להצטייד עם ייפוי כח באנגלית. בדיוק בשביל זה, נוטריון הוא האדם בעל הסמכות לאשר את תרגום המסמך לאנגלית.

ואם אתם מעוניינים בלקיחה או בסילוק של משכנתא בעבור נכס שנמצא בארצות הברית, גם אז יידרש מכם להגיע בפני נוטריון, עם ייפוי כח אפוסטיל אמריקאי. ייפוי כוח זה, או power of attorney יעניק לכם את האפשרות לבצע את העסקה המבוקשת מעבר לים. חותמת האפוסטיל תידרש בעבור כל אדם שנחשב לאזרח ישראלי, כאשר הוא מעוניין להשתמש במסמך רשמי כלשהו מטעם מדינת ישראל כדי להציג אותו בפני מדינה זרה ורשויותיה, למען ביצוע פעולות באותה מדינה.

כמה עולה לאמת ייפוי כוח נוטריוני באנגלית?

מחירי חתימה על מסמכים נוטריוניים במשרד נוטריון נקבע על פי מחירון נוטריון המתעדכן אחת לשנה. כמו כן, חשוב לדעת שהמחיר שייגבה בעבור אימות חתימה על מסמכי ייפוי כוח באנגלית, בין אם ייפוי כוח לאדם פרטי באנגלית, ייפוי כח אפוסטיל או ייפויי כוח בלתי חוזר באנגלית , הוא אותו הסכום שייגבה בעבור חתימה על מסמך כזה בעברית, והוא כאמור כפוף לסכום שנקבע במחירון משרד המשפטים לתעריף שירותי נוטריון.

https://youtu.be/ASPctovao2I
https://youtu.be/dz9MW6Nwl-4
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!