תרגום נוטריוני – מה התהליך מה דרישות השגרירות? וכמה זה עולה?

תרגום נוטריוני הוא תרגום של כל מסמך משפטי לשפה זרה, הנדרש עבור לקוחות המעוניינים להציג מסמך במדינה זרה. אף על פי כן, תרגום המסמך לשפה אחרת לא יספיק כדי שהוא יקבל תוקף משפטי במדינת היעד. כאן נכנסים הנוטריונים לתמונה. תפקידם של הנוטריונים אינו מסתכם בתרגום המסמך – הם גם מאמתים את זהותכם ונותנים תוקף משפטי לאמינות המסמך החתום.

מהו תרגום נוטריוני?

תרגום נוטריוני הוא תרגום של כל מסמך משפטי לשפה זרה, הנדרש עבור לקוחות המעוניינים להציג מסמך במדינה זרה. אף על פי כן, תרגום המסמך לשפה אחרת לא יספיק כדי שהוא יקבל תוקף משפטי במדינת היעד. כאן נכנסים הנוטריונים לתמונה. תפקידם של הנוטריונים אינו מסתכם בתרגום המסמך – הם גם מאמתים את זהותכם ונותנים תוקף משפטי לאמינות המסמך החתום.

מיהו הנוטריון?

נוטריון הוא עורך דין אשר עבר הסמכה רשמית על ידי משרד המשפטים לאישור, אימות ועריכת מסמכים משפטיים אשר דורשים אישור נוטריוני על פי חוק הנוטריוניים, תשל"ז-1976 (להלן: חוק הנוטריונים).
חתימת הנוטריון תיחשב בעיני בתי המשפט לתעודה ציבורית המאשרת את זהות הגורם שחתם על המסמך וכן לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו החופשי. מסמכים נוטריוניים מהווים ראייה קבילה בבית המשפט וברשויות אחרות בארץ ובעולם.
מקורה ההיסטורי של משרת הנוטריון ברומא העתיקה ובמהלך השנים אימצו מדינות אירופאיות את השיטה ופיתחו אותה. משרת הנוטריון הוכרה על ידי המשפט העות'מאני שחלש על פני ארץ ישראל לפני המנדט הבריטי ואף הוסדרה על ידי חוק הנוטריון העות'מאני בשנת 1913. כאשר כבשו הבריטים את ארץ ישראל, הם פיצלו את משרת הנוטריון לשתי משרות – נוטריון ציבורי אשר עסק באישור מסמכים בתוך ארץ ישראל והיה עובד מדינה ונוטריון למסמכים יוצאי חוץ שתפקידו לערוך מסמכים לצורך הצגתם במדינות חוץ, שהיה עורך דין פרטי שעבר הסמכה לתפקיד. הפרדה זו בוטלה באופן רשמי בשנת 1976 עם חקיקתו של חוק הנוטריונים.

האם די בחתימת נוטריון כדי להציג מסמכים במדינות זרות?

התשובה לשאלה זו היא שלילית. מרבית המדינות דרשו לאמת את זהותו של הנוטריון על מנת לוודא שהתרגום הנוטריוני אכן אמין. כדי לאמת מסמכים נוטריוניים אשר נחתמו בישראל, התפתח מוסד האפוסטיל. לפי אמנת אפוסטיל שנחתמה בהאג בשנת 1961 ומדינת ישראל היא צד לה, ובהתאם לתקנות לביצוע האמנה אשר תוקנו במדינת ישראל בשנת 1993, עובד ציבור ישראלי יכול לאשר שמסמך נוטריוני פלוני אכן נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. אישור האפוסטיל תקף בכל מאה עשרים המדינות החתומות על האמנה. ראוי לציין כי על מנת לחסוך ללקוחות זמן ומאמץ, מרבית הנוטריונים בארץ כוללים בשירותים שהם מציעים גם השגת חותמת אפוסטיל מהגופים הרלוונטיים.

מהם תפקידיו של הנוטריון?

סמכויותיו של הנוטריון קבועות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים. עם סמכויותיו של הנוטריון ניתן למנות אחת עשרה פעולות עיקריות:

 • אימות חתימה על גבי מסמך;
 • אישור כי החתום על גבי מסמך על שם אדם אחר הוסמך לעשות פעולה זו;
 • אישור נכונות העתק של מסמך;
 • אישור נכונות תרגום של מסמך;
 • קבלת ואישור תצהיר וכל הצהרה אחרת;
 • אישור כי אדם פלוני חי;
 • אישור נכונותה של רשימת מצאי;
 • עריכת העדה של מסמך סחיר;
 • עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת במסמך כאשר העריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין (לרבות דין של מדינת חוץ) או על פי כל מסמך אחר;
 • שימוש בסמכותו של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 • אימות הסכם ממון בין בני זוג אשר נחתם לפני הנישואין.
  בנוסף, על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, נוטריון יכול לאשר צוואה ומוסמך לכתוב "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמכים לכך שופטים. חוקים רבים נוספים קובעים תפקידים וסמכויות אחרים עבור נוטריון, אשר מתמקדים בתרגום ואישור של מסמכים המצוינים בחוקים אלה. כך, לדוגמה, בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, נקבע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין לאומי תהא מלווה בחוות דעת מקיפה על הדין הזר אשר תכלול תרגום של החוק הזר לעניין האימוץ ותכלול אישור נוטריוני.

מתי צריך אישור נוטריוני?

נשאלת השאלה, מתי בכלל צריך תרגום או אישור נוטריוני? כפי שציינו לעיל, תרגום נוטריוני נדרש כמעט בכל פעם שאנו מעוניינים להציג מסמכים ישראליים בגופים בחוץ לארץ, ולהפך. עם המסמכים שסביר להניח שתצטרכו להציג, ניתן למנות תעודת לידה, אישורים אקדמיים שונים, תעודות נישואין וכיוצא באלה. תרגום נוטריוני נפוץ במיוחד במקרים הבאים:
לימודים בחוץ לארץ – במידה שאתם מעוניינים ללמוד מעבר לים, תידרשו להציג תרגום נוטריוני של גיליון הציונים שלכם ושל תעודות לימודים נוספות, בהתאם לדרישתו של מוסד הלימודים שאליו אתם מעוניינים להתקבל.
קבלת אזרחות של מדינה זרה – האם אתם מעוניינים לנצל את שורשיכם המשפחתיים על מנת לקבל אזרחות זרה ממדינת המוצא שלכם, יהיה עליכם להגיש במסגרת תהליך הבקשה תרגומים נוטריוניים של תעודות הלידה של קרובי משפחתכם, תעודות נישואין, מסמכים צבאיים ועוד.
פעילויות עסקיות במדינות זרות – במידה שאתם מעוניינים לבצע פעולות עסקיות בחוץ לארץ, יהיה עליכם להציג במדינת היעד תרגומים נוטריוניים של מסמכים עסקיים לרבות תעודת עוסק מורשה או חברה בע"מ וחשבונות שונים. התרגום הנוטריוני של מסמכים אלה הכרחי כדי שהמדינה שבה אתם מעוניינים לפעול תאמת את זהותכם ואת פרטי העסק שלכם ותעניק לכם אישור לבצע פעולות עסקיות בשטחיה באופן חוקי.

כיצד נראה אישור נוטריוני?

לפי חוק הנוטריונים, אישור נוטריוני ייחתם בחותמו של הנוטריון. חותם נוטריוני הוא חותמת לחץ העשויה מתכת, שעל גביה רשום שמו של הנוטריון והכיתוב "נוטריון" בעברית, באנגלית ובערבית (או לחלופין – בצרפתית). אם נדרש אישור נוטריוני על כמה מסמכים שונים, גיליונותיהם יקשרו יחד בסרט אדום, המחובר לתו אדום אשר מוטבע בחותמו של הנוטריון. כמובן שבמדינות שונות מופיעים המסמכים הנוטריוניים בצורות שונות.

מה ההבדל בין תרגום נוטריון לתצהיר מתרגם?

תרגום נוטריון יכול להתבצע בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא תרגום על ידי נוטריון. במסגרת זו, הנוטריון אמון על תרגום המסמך וכן על אישורו. על הנוטריון המתרגם לגלות בקיאות בשתי השפות. מספר גופים, ביניהם משרדים ממשלתיים ובנקים, דורשים מלקוחותיהם להציג מסמך אשר תורגם ישירות על ידי נוטריון.
הדרך השנייה לביצוע תרגום נוטריוני היא תצהיר מתרגם. במסגרת זו, תוכלו לפנות למתרגם חיצוני אשר יצהיר כי הוא תרגם את המסמך כהלכה. המסמך המתורגם והתצהיר ימסרו לנוטריון, שייבחן את המסמך ויעניק אישור נוטריוני אם יימצא את התרגום תקין.

אתיקה מקצועית

נוטריונים כפופים לכללי אתיקה מחמירים אשר קבועים בחוק, המתמקדים בשמירה על כבוד המקצוע, איסור פרסום, נאמנות ללקוחות, שמירה על סודיות מקצועית, איסור שידול לקבלת עבירה, ניהול ארכיון לשמירה, טיפול ועיון במסמכים ועוד. כלל הנוטריונים כפופים לשיפוט משמעתי מטעם בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין, אשר מוסמך לשלול את רישיונם אם יבצעו עבירות חמורות על כללי האתיקה המנויים לעיל. בנוסף לכך, לנוטריונים אסור לעבוד בשותפות עם מי שאינם נוטריונים, או לחלוק בשכר שקיבל עם אדם אחר שאינו נוטריון או אלמנתו או ילדיו הקטינים של נוטריון שותף שנפטר.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא תרגום נוטריוני – מה התהליך מה דרישות השגרירות? וכמה זה עולה?