נוטריון תרגום תעודת נישואין משרד הפנים

תרגום נוטריון תעודת נישואין

מה זה תרגום נוטריון לתעודת נישואין ולמה צריך תרגום נוטריון?
תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמך משפטי משפה אחת לשפה אחרת, שאושרר על ידי נוטריון, במטרה להגישו לגורם כלשהו שאינו דובר את שפת המקור – למשל, במקרה שבו מתבצעים עסקים בינלאומיים או יש צורך להגיש מסמכים משפטיים לרשויות שלטוניות במדינות זרות.

הסיבה לשימוש בשירותי תרגום נוטריוני היא לוודא שהמסמך תורגם בצורה מדויקת מבחינה משפטית, ולא נפלו בו טעויות תרגום שמשנות את המשמעות המשפטית של המסמך – באופן שיכול לחשוף את המגיש לתביעות או לאבד זכויות כלשהן. למסמכים משפטיים יש השלכות רחבות היקף, וכל מילה או משפט בהם נכתב בצורה מדויקת על מנת להקנות היקף מוגדר של חובות וזכויות לבעל המסמך. לכן, יש חשיבות רבה לכך שהתרגום ייעשה על ידי איש מקצוע בעל השכלה משפטית.
בישראל לא קיימת רשות ציבורית אחת האמונה על תרגום רשמי של מסמכים משפטיים, ולכן לעתים נדרש אישור תרגום נוטריוני בהגשת מסמכים לרשויות שונות או לאנשים אחרים.

נוטריון תרגום תעודת נישואין האם נוטריון יכול לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא?

לפי החוק, נוטריון מוסמך לאשר נכונות של תרגום של כל מסמך, לרבות תעודת נישואין. במישור העקרוני, ניתן להשתמש בסמכות זו של הנוטריון בעבור כל שפות המקור וכל שפות התרגום שקיימות, והחוק והתקנות אינם קובעים רשימה סגורה של שפות שניתן לאשר את נכונות התרגום שלהן באמצעות אישור נוטריוני.
יחד עם זאת, על פי החוק, נוטריון אינו רשאי לאשר תרגום תעודת נישואין אלא אם הוא בעצמו שולט בשתי השפות – שפת המקור ושפת התרגום. כמו כן, הנוטריון שמאשר את התרגום מחויב לערוך את התרגום בעצמו או לחילופין לוודא בעצמו כי התרגום, שבוצע בידי צד ג', בוצע כהלכה ובאופן נאמן למקור. כלומר, הנוטריון אינו רשאי לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא, אלא רק בשפות בהן הוא בקיא בעצמו.

נוטריון רחל שחר תרגום תעודת נישואין משרד הפנים
נוטריון רחל שחר תרגום תעודת נישואין משרד הפנים

נוטריון תרגום תעודת נישואין הצהרת מתרגם

פעמים רבות מתעורר צורך לתרגם מסמך משפה אחת לשפה אחרת, וקשה למצוא נוטריון אשר דובר באופן איכותי את שתי השפות, באופן שמאפשר לו להעניק שירותי תרגום נוטריוני כאמור. במקרה כאלה, ישנה אפשרות אחרת, שאיננה תרגום נוטריוני, ואותה יכול לבצע אף נוטריון שאיננו בקיא בשפה – אישור של הצהרת המתרגם. כלומר, הנוטריון או הלקוח עצמו יכולים להשתמש בשירותי מתרגם מקצועי, והנוטריון יאמת כי המתרגם הוא אכן מקצועי ובקיא בשתי השפות הרלוונטיות.
הנוטריון מחויב בתחילת כל תהליך להסביר ללקוח את ההבדל שבין אישור תצהיר תרגום לבין תרגום נוטריוני לפי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים.
כמו כן, נוטריון אשר חותם על אישור תצהיר מתרגם, מחויב להצהיר במסגרת האישור כי אישור זה איננו מהווה אישור של נכונות התרגום בהתאם להסמכת סעיף 7(4). 

נוטריון תרגום תעודת נישואין אפוסטיל על תרגום נוטריוני לאנגלית

אפוסטיל הוא מונח משפטי המבטא את האישור שניתן על כך שמסמך ציבורי – למשל, תעודה רשמית של המדינה –  לצורך הצגתו במדינה אחרת. מקור המונח הוא באמנת אפוסטיל, אשר הסדירה את סוגיית אימות המסמכים הבינלאומיים, על מנת לחסוך תהליך ארוך של אימות. האמנה קובעת כי האישור שיידרש לצורך הצגת מסמכים רשמיים של מדינה אחת בפני מדינה אחרת הוא אישור של רשות המוסמכת על ידי המדינה לכך שהמסמך הציבורי הוא רשמי, תקף וחוקי, וכי הנוטריון שחתום על המסמך הוא אכן גורם המוסמך לעשות זאת במדינת המקור.
בהעדר הוראות האמנה, נדרש תהליך ארוך של אימות במשרדי הממשלה של מדינת המקור, לאחר מכן במשרד החוץ של מדינת המקור ולבסוף בשגרירות מדינת היעד במדינת המקור. מדינות שונות אשר אינן חתומות על האמנה הבינלאומית עדיין דורשות הליך סבוך זה בשביל להסכים ולקבל מסמך משפטי כמחייב, תקף ורשמי.
בישראל ישנם שני מסלולים מרכזיים דרכם ניתן להשיג אפוסטיל על תרגום נוטריוני לאנגלית. דרך אחת, היא באמצעות שירותי משרד החוץ, והיא מיועדת למסמכים רשמיים של מדינת ישראל – למשל, תעודת פטירה, תעודת נישואין, פסק דין או החלטת בית משפט. הדרך השנייה, היא דרך מזכירות בית המשפט, במרבית בתי המשפט ברחבי הארץ, והיא מיועדת לאישור מסמכים נוטריונים – כלומר, לאישור כי האדם אשר אישר מסמך, חתימה או תרגום הינו נוטריון המוסמך לכך על פי החוק הישראלי.

אישור נוטריון לתרגום – לא רק לתעודת נישואין?

ישנם מסמכים שונים אשר דורשים כמעט תמיד אישור תרגום נוטריוני – תעודת נישואין, תעודת לידה, תעודת גירושין או תעודת פטירה. כמו כן, צו ירושה או צו קיום לצוואה דורש אף הוא תרגום נוטריוני, וכן החלטות ופסקי דין של בית המשפט. יתרה מכך, מסמכים של חברה בע"מ, תעודת בגרות, תעודת עוסק מורשה ותעודת זהות דורשות תרגום נוטריוני.
השאלה האם נדרש אישור תרגום נוטריוני או שמספיק אישור תצהיר מתרגם תלויה בגוף שדורש את המסמך המתורגם. כך, למשל, מרבית משרדי הממשלה בישראל דורשים אישור תרגום נוטריוני, ולא מסתפקים באישור הצהרת מתרגם.

תרגום נוטריוני תעודת נישואין מחיר

תקנות הנוטריונים קובעות תעריפים ומחירונים ברורים, קבועים ואחידים לכל שירותי הנוטריונים. נוטריון אשר גובה מחיר גבוה או נמוך מהמחירים שקבועים בתקנות, חשוף לעבירת משמעת. על פי החוק, העלות נקבעת על פי מספר המילים – העלות של 100 המילים הראשונות הוא 209 שקלים; לאחר מכן, כל 100 מילים נוספות יעלו 166 שקלים; לבסוף, במסמכים ארוכים במיוחד, כל 100 מילים מעבר לרף ה-1000 מילים, יעלו 80 שקלים נוספים.

יחד עם זאת, התקנות קובעות הוראות אך ורק ביחס לאישור התרגום – ולא ביחס להליך התרגום עצמו. כזכור, על פי החוק אישור לתרגום ניתן לתת בשני אמצעים – באמצעות ביצוע התרגום על ידי הנוטריון עצמו או באמצעות שימוש במתורגמן מקצועי ולאחר מכן וידוא של הנוטריון אשר בקיא בשפה כי התרגום מדויק.

שאלות ותשובות לגבי תרגום ואפוסטיל לתעודת נישואין

האם נוטריון יכול לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא?

לפי החוק, נוטריון מוסמך לאשר נכונות של תרגום של כל מסמך, לרבות תעודת נישואין. במישור העקרוני, ניתן להשתמש בסמכות זו של הנוטריון בעבור כל שפות המקור וכל שפות התרגום שקיימות, והחוק והתקנות אינם קובעים רשימה סגורה של שפות שניתן לאשר את נכונות התרגום שלהן באמצעות אישור נוטריוני…

כמה עולה תרגום נוטריוני לתעודת נישואין?

תקנות הנוטריונים קובעות תעריפים ומחירונים ברורים, קבועים ואחידים לכל שירותי הנוטריונים. נוטריון אשר גובה מחיר גבוה או נמוך מהמחירים שקבועים בתקנות, חשוף לעבירת משמעת. על פי החוק, העלות נקבעת על פי מספר המילים – העלות של 100 המילים הראשונות הוא 209 שקלים; לאחר מכן, כל 100 מילים נוספות יעלו 166 שקלים; לבסוף, במסמכים ארוכים במיוחד, כל 100 מילים מעבר לרף ה-1000 מילים, יעלו 80 שקלים נוספים.

מה זה תעודת נישואין דיגיטלית?

עד עתה נאלצו אזרחי ישראל המבקשים לקבל העתק של תעודת נישואין שלהם – עבור קבלת משכנתא, רישום לנישואין של בני משפחתם, קבלת אזרחות זרה – להגיע למשרדי המועצה הדתית או למשרד לשירותי דת. המהלך החדש בו ניתן למצוא את העתק תעודת הנישואין באזור האישי my.gov.il חוסך את הבירוקרטיה בטיפול בבקשה, ומעתה השירות זמין לכל אזרח בכניסה לאזור האישי הממשלתי.

איזה מסמכים צריך לאיתור תעודת ניושאין?

יש להצטייד בפרטים מזהים של בני הזוג הרשומים בתעודת הנישואין:
מספרי תעודת זהות או דרכון של שני בני הזוג הרשומים בתעודת הנישואין
כתובת מגורים לפני הנישואין
וכן בפרטי תעודת הנישואין, אם הם ידועים:תאריך הנישואין תאריך מלא עברי או לועזי
מקום רישום הנישואין
מספר תעודת הנישואין

משרד הפנים תעודת נישואין  תעודת נישואין בקליק

משרד הפנים השיק שירות חדש שבמסגרתו ניתן להפיק תעודת נישואין באמצעות אתר האינטרנט ללא צורך בהגעה ללשכה עצמה.

שירות זה מאפשר לקבל העתק סרוק של תעודת הנישואין באופן מיידי, ללא צורך בהגשת בקשה באתר המשרד לשירותי דת, וללא צורך בהמתנה לקבלת התעודה.משרד הפנים תעודת נישואין לנוחותכם העלנו טפסים אשר יכולים לסייע לכם באיתור תעודות נישואין או תיקון שלהם

 • תיקון תעודת נישואין טופס להורדה בהמשך הדף
 • איתור תעודת נישואין טופס להורדה בהמשך הדף
 • תרגום נוטריון תעודות נישואין דיגיטלית

ביוזמת רשות התקשוב הממשלתי במערך הדיגיטל הלאומי ואגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת – מעתה חסל סדר בירוקרטיה: ניתן לקבל תעודות נישואין דיגיטליות באזור האישי הממשלתי my.gov.il • הפתרון מהווה בשורה לכל המבקש למצוא העתק של תעודת נישואין

תעודת נישואין דיגיטלית נוטריון

עד עתה נאלצו אזרחי ישראל המבקשים לקבל העתק של תעודת נישואין שלהם – עבור קבלת משכנתא, רישום לנישואין של בני משפחתם, קבלת אזרחות זרה – להגיע למשרדי המועצה הדתית או למשרד לשירותי דת. המהלך החדש בו ניתן למצוא את העתק תעודת הנישואין באזור האישי my.gov.il חוסך את הבירוקרטיה בטיפול בבקשה, ומעתה השירות זמין לכל אזרח בכניסה לאזור האישי הממשלתי.
על פי הודעה לעיתונות של משרד הפנים, מי שעומדים מאחורי הפרויקט הוא מר ליאור אשכנזי, מנהל אגף בכיר טכנולוגיה במשרד לשירותי דת והרב חזקיהו סאמין מנהל אגף נישואין ורבנים במשרד לשירותי דת ויחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי. "המטרה שמנחה אותנו היא שיפור השירות לאזרח וצמצום הבירוקרטיה עם קדמת הטכנולוגיה", אמר אשכנזי, "השירות החדש, לצד תוכנת שירת הים ואפליקציית הכשרות אותה פיתחנו לפני כשנתיים, מעמידים את המשרד לשירותי דת בחזית החדשנות הטכנולוגית הממשלתית".
השר לשירותי דת, מתן כהנא, ברך על השירות: "המטרה שלנו היא לשפר את השירות לאזרח ולשים את האזרח במרכז. פרויקט זה הוא חלק מרצף של שיפורים שבהם המשרד לשירותי דת מנגיש את שירותיו לאזרח".
במשרד לשירותי דת מציינים כי המערכת זמינה ופעילה וניתן למצוא העתקי תעודות נישואין משנת 1948.   

אפוסטיל ואיתור תעודת נישואין

אם יש לכם שאלות כמו איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית מי מוסמך לתרגם לאנגלית או מי מוסמך להנפיק תעודת נישואין  ניתן להפנות אלינו ואנו יודעים לאיזה משרד ממשלתי להפנות כל בקשה: משרד החוץ, משרד הפנים, משרד המשפטים או משרדי ממשלה אחרים.הוצאת אזרחות זרה כרוכה בראש ובראשונה באיתור מסמכים שונים ובהם תעודת נישואין, תעודת גירושין תעודת לידה ותעודת פטירה.

אפוסטיל ותרגום לכל התעודות במהירות ונוחות
אפוסטיל ותרגום לכל התעודות במהירות ונוחות

מטרת דף מידע זה היא להעניק מידע באופן בו ניתן לאתר את תעודת הנישואין בלשכת הנישואין בה הונפקה, ולעבור אתכם שלב שלב עד תעודת נישואין מתורמת, אפוסטיל בתי משפט ואפוסטיל משרד החוץ.

איזה מסמכים צריך לאיתור תעודת ניושאין?

יש להצטייד בפרטים מזהים של בני הזוג הרשומים בתעודת הנישואין:

 • מספרי תעודת זהות או דרכון של שני בני הזוג הרשומים בתעודת הנישואין
 • כתובת מגורים לפני הנישואין.
 • וכן בפרטי תעודת הנישואין, אם הם ידועים:
  • תאריך הנישואין תאריך מלא עברי או לועזי
  • מקום רישום הנישואין
  • מספר תעודת הנישואין.

משרד הדתות מעניק שירות איתור תעודת נישואין ניתן ללא תשלום כל אגרה.

תעודת נישואין איתור תרגום ואפוסטיל

איתור תעודת נישואין מהם הדרכים להגשת הבקשה-לפני אפוסטיל

אם ברצונכם להגיש את הטפס בצורה מקוונת באמצעות האינטרנט יש למלא את טופס הבקשה המקוון לאיתור תעודת נישואין על פי ההנחיות.
אם ברצונכם להגיש את הבקשה בדואר אלקטרוני או פקס יש להדפיס את טופס הבקשה הידני לאיתור תעודת נישואין, ולמלא בכתב יד את הפרטים הנדרשים.
את הטופס יש להגיש בצירוף המסמכים הנדרשים למחלקת נישואין, בדואר אלקטרוני AvishagS@dat.gov.il או בפקס 02-6529221.אשרור תעודות נישואין לחתימת אפוסטיל
מחלקת הנישואין במשרד לשירותי דת אחראית על אשרור תעודות נישואין למדינות ושגרירויות זרות עבור אחד מבני הזוג המעוניין לקבל אזרחות נוספת.

משרד הפנים שעות קבלת קהל תעודת נישואין אפוסטיל

שירות אשרור תעודת נישואין ניתן במחלקת נישואין במשרד לשירותי דת בלבד.
כתובת המשרד לקבלת קהל ושליחת מכתבים:
רח' כנפי נשרים 7 (קומה 1) , גבעת שאול, ירושלים.
קבלת קהל בימים:

א'-ב' בין השעות 08:30-12:30.
יום ד' בין השעות 08:30-12:30.
יום ה' בין השעות 08:30-12:30.
שימו לב: ימי שלישי אין קבלת קהל.

מענה טלפוני בטל' 02-5311031 יינתן בימים א'-ה' בין השעות 13:30-15:00.

איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית

תעודת נישואין מתקבלת על ידי משרד הדתות בשפה העברית בלבד. על מנת שתעודת הנישואין תתקבל בשגרירויות שונות ברחבי העולם עליכם תחילה לתרגם את התעודה תרגום נוטראיוני

השלבים הם כדלקמן:

 • איתור תעודת נישואין
 • תרגום תעודת נישואין לאנגלית
 • אפוסטיל בית משפט
 • אפוסטיל משרד החוץ
 • התעודה ערוכה להגשה בשגרירות
 • אפוסטיל לתעודת נישואין לאנגלית

עובדי ציבור בבתי המשפט ברחבי הארץ  קיבלו הסמכה על ידי משרד המשפטים לאמת חתימת נוטריון או אפוסטיל למסמכים ציבוריים שונים כמו תעודות לידה, תעודות נישואין, אישורי חיים, אישורי לימודים ועוד.
תהליך זה הקרוי, כאמור, אפוסטיל נעשה על מנת שיקבלו תוקף במדינות שונות בחוץ לארץ בדרך כלל בתחום סמכותו של משרד החוץ.
חשוב מאוד-ללא אפוסטיל אין למסמכים תוקף.

איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית מה גובה האגרה?

התקשרו וקבלו תשובות לשאלות כמו איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית לאימות מסמכים ציבוריים כמו תעודות לידה, תעודות נישואין, תעודות השכלה ועוד.
תשלום אגרה
תשומת ליבכם כי קבלת תעודות ומסמכים שונים המטופלים על ידי אפוסטיל במשרדי הממשלה השונים כרוכה בדרך כלל בתשלום אגרה.
אם אתם מחפשים תשובה לשאלה כמו איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית לשירותים שנועדו למנוע זיוף מסמכים רשמיים ומסמכי נוטריון התקשרו אלינו היום לטלפון המופיע באתר ונשמח לסייע לכם.
אם יש לכם שאלות כמו איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית או מי מוסמך להנפיק תעודת נישואין  ניתן להפנות אלינו ואנו יודעים לאיזה משרד ממשלתי להפנות כל בקשה: משרד החוץ, משרד הפנים, משרד המשפטים או משרדי ממשלה אחרים.
תשומת ליבכם לכך כי בהליך חיפוש מידע כמו איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית עליכם להכין פרטי אימות שלכם כמו דרכון או תעודת זהות כשאתם מגיעים למשרד הפנים או משרד החוץ לדוגמה.
אם אתם מחפשים איך מוציאים תעודת נישואין באנגלית על ידי נוטריון או על ידי משרד ממשלתי אנו הכתובת שלכם. פנו אלינו ונשמח לספק לכם את שירותינו.
להורדת טופס בקשה לאיתור תעודת נישואין לחץ כאן

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!