אימות חתימה האם על ידי נוטריון או עורך דין? בדרך קלה פשוטה ומשתלמת
צרו קשר

אימות חתימה האם על ידי נוטריון או עורך דין? בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

אימות חתימה האם על ידי נוטריון או עורך דין? בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

מובאות בזאת שאלות ותשובות מטעם המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים

את השאלות והתשובות כולן במלואן ניתן למצוא באתר המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים.

האם נוטריון יכול לאמת מסמך בעניין של עצמו?

לא ניתן לעשות אימות של מסמך בעניין של עצמו, שכן סעיף 10 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 קובע כי לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בעניין של עצמו וכו'.

מחפשים נוטריון ברמת גן מומלץ גולשי גוגל עם המלצות?✔️

✔️  צוות שעובד בשבילך 24 שעות

✔️ שירותי תרגום סימולטני במידת הצורך
✔️  מעניקים את כל סוגי האישורים הנוטריונים על פי חוק הנוטריונים
נוטריון אמריקאי ברמת גן  ✔️ 
 
✔️אפשרות שליח מדלת לדלת
שליחות ללא עלות לחברות הרוכשות מנוי לתרגום נוטריוני ✔️
אמינות ✔️ זמינות ✔️שירותיות✔️

והכי חשוב שירות מקצועי ואמין מובטח

חייגו 03-7949755 לשירות באיכות ללא פשרות

כיצד ייערך אישור נוטריוני כאשר חותמים בשם חברה?

כאשר החתימות על המסמך הם בשם חברה, יש להשתמש בטופס 9 לתקנות, שהוא אימות חתימה של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר.

על הנוטריון לוודא את זהותם של האנשים החותמים בפניו, ואת היותו של האדם מורשה חתימה בשם החברה. יש לאמת זאת ע"י ראיה בכתב אשר יש לצרפה לעותק האישור הנוטריוני אשר נשאר בידי הנוטריון (סעיף 14 לחוק הנוטריונים+תקנה 3 לתקנות הנוטריונים).

נוטריון יציין באישור עצמו את מהות הראיה, את הרשות או האדם שהוציאה ואת המועד להוצאתה. כשהחתימה היא בשם התאגיד, הראיה בכתב תהיה על פי פנקס המתנהל על פי חיקוק, או על ידי מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.

על כן, יש לבדוק קודם כי התאגיד קיים, דהיינו לבקש תעודת רישום של החברה.

אם למשל מדובר בחברה אשר מקומה בקריית אונו על נוטריון המעניק שירותי נוטריון בעיר קריית אונו לוודא זאת.

כן יש לבדוק במסמכי התאגיד כי החותם אכן רשאי לחתום בשם החברה, ועדיף לדרוש אישור מעו"ד או רו"ח החברה כי החותם אכן מורשה חתימה.

כיצד יש להחתים אדם על טופס אימות חתימה נוטריון כאשר מבקש לחתום בעצמו, ובנוסף כמורשה חתימה מטעם חברה?

התקנות מתייחסות בנפרד לחתימה של אדם פרטי (טופס 1) ובנפרד לחתימה בשם אחר (טופס 9).

ניתן לצרף את הניסוח של אימות חתימה רגיל לטופס של אימות חתימה בשם אחר, כך שיהיה ברור מי חותם, מה אופן הוכחת זהותו ובשם מי הוא חותם.

להסבר נוסף על אימות חתימה לחץ כאן

האם אפשר לאגד מספר מסמכים של אותו לקוח במסמך אחד?

ניתן לאגד באותו מסמך נוטריוני אימות חתימה של כמה מסמכים ע"י אותו אדם.

יש לפרט בטופס כי האדם חתם על מסמכים המסומנים א', ב', ג', וכו' ולציין על הנספחים את מספרם.

כיצד ינוסח אימות חתימה כאשר מועד ההתייצבות והחתימה התקיים במועד א', ומועד הוצאת האישור הנוטריוני התקיים במועד ב'?

בטופס מס' 1 טופס אימות חתימה, ישנם שני תאריכים שעל הנוטריון למלא: היום בו חתם הלקוח מייפה הכח, והתאריך בו אישר הנוטריון את החתימה. הכלל הוא כי הפעולה הנוטריונית והחתימה יתבצע באותו מועד.

רק במקרים מיוחדים, בהם לא ניתן לעשות כן, כמו במקרה של חתימת הלקוח מחוץ למשרד או מתן שירות בחו"ל, יישא האישור שני מועדים- את מועד החתימה של הלקוח ואת מועד הוצאת האישור הנוטריוני.

(עו"ד ונוטריון יונה דה לוי (דיני הנוטריון ותולדותיהם), עמוד 269)

המספור של הטופס יינתן במועד הוצאת האישור הנוטריוני, למרות שנחתם עוד קודם לכן.         

באיזה טופס ישתמש נוטריון על מנת לאמת חתימה של אלמן, בשמו ובשם ילדיו הקטינים (העסקה אושרה ע"י בימ"ש), על ייפוי כוח לביצוע פעולות בזכויות מקרקעין במסגרת הסכם משכנתא.

לכאורה טופס 3 מכיוון להחתמת הקטין עצמו ולא באמצעות אפוטרופוס.

להורדת טופס ייפוי כח בלתי חוזר למשכנתא לצורך התרשמות לחץ כאן.

הנוטריון רשאי לאשר שהחותם על המסמך בשם זולתו, היה מוסמך לכך (סעיף 7(2)לחוק הנוטריונים, תשל"ו 1976), ולצורך כך עליו לוודא את זכותו של האב לחתום בשם ילדיו בהוכחה ע"י מסמכים שיש בהם ראיה לדבר (סעיף 14, שם).

אם פעולת הקטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, יוכל הנוטריון לתת את האישור רק אם הוכחה לו ההסכמה ע"י תעודה ציבורית (פסק דין) או שנוסף סעיף באישור, על פיו האישור כפוף להסכמה כזו.

נראה כי באם ההסכמה לחתימה ניתנה ע"י תעודה ציבורית (ובמיוחד מכיוון שזו פעולה שנדרש עליה אישור בית המשפט על פי סעיף 20 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962) כי אז אין צורך בחתימת הקטין על האישור, וניתן להשתמש בטופס 2 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977(חתימה בשם אחר), ולצרף לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריו.

את התעודה הציבורית ואת הוכחת הזהות של החותם. רק באם ההסכמה לחתימה ניתנה ע"י הקטין במעמד הפעולה (למשל כאשר הוא מבין את משמעות העסקה) כי אז יש להשתמש בטופס 3 לתקנות. את האב יש להחתים על טופס 1 לתקנות.

ניתן לאגד מספר פעולות באותו מסמך נוטריוני ע"פ בקשת הלקוח, כאשר כולם מתייחסים לאותו אדם (כגון אימות חתימה של האב ואימות חתימה בשם הקטין).

יש לפרט על אישור נוטריוני לגבי כל אחד מהם את הנוסח המלא בטופס.

השכר הנוטריוני ייגבה כאילו מדובר במסמכים נוטריונים נפרדים. לא מדובר בהוזלה של השכר הנוטריוני.

יש לציין כי כל הנוטריונים בכל רחבי הארץ כפופים למחירון נוטריון 2020 אשר מתפרסם כל שנה ואינם יכולים לקבוע מחיר על פי שיקול דעתם.

על מה דיברנו במאמר זה