ייפוי כח וייפוי כח מתמשך

ראיון עם עורכת דין ונוטריונית בנושא כלים משפטיים ייפוי כח וייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

המחוקק הישראלי מספק לציבור מספר מנגנוני הסדר משפטיים שונים, שנועדו לאפשר לבני משפחה לקבל החלטות עבור מבוגר אשר אינו מסוגל לקבל את ההחלטות עבור עצמו וזאת לאחר שאיבד יכולת קוגניטיבית או שמצוי במצב בריאותי שאינו מאפשר ו לעשות זאת.

כלים משפטיים אלו, שחלקם חדשים, שונים אלו מסייעים לכל משפחה להתאים עבור המבוגר הנזקק את הסיוע המתאים לו ביותר בעת תהליך קבלת ההחלטות.

לצורך כך אנו מראיינים את עורכת דין לענייני משפחה ונוטריון רחל שחר

הכלים המרכזיים בתכנון הזקנה הם:

א. ייפוי כוח מתמשך-רק על ידי עורכי דין שהוסמכו לייפוי כח מתמשך

ב. תמיכה בקבלת החלטות

ג. אפוטרופסות על רכוש

ד. אפוטרופסות על גוף

ה. אפוטרופסות משולבת גוף ורכוש

ו. אפיקי הגנה על רכוש ספציפי – לדוגמה: מינוי מורשה חתימה בחשבון העו”ש הבנקאי, או רישום הערת אזהרה על נכס נדל”ן

ז. ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

מגוון הכלים המשפטיים השונים  מאפשר לעורכי דין להעניק ללקוחותיהםמגוון שירותים וכלים לתכנון הזיקנה צוואה וייפוי כח מתמשך הם הראשיים שבהם.

כל זאת על מנת לספק בצורה מושכלת  לכל אדם מבוגר הנזקק לסיוע, את הפתרון האישי המתאים לו ולרמת תפקודו, בצורה העולה בקנה אחד עם צרכיו.

נוטריון ועורך דין רחל שחר מהו ייפוי כוח כללי?

באופן כללי, ייפוי כוח הינו פעולה על פי חוק השליחות שבמסגרתה אנו מעניקים הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי.

 ישנם סוגים שונים של ייפוי כוח, הרלוונטיים לפעילות בתחומים שונים, ובנסיבות שונות: קיים ייפוי כוח כללי (לביצוע פעולות בכל תחום), ייפוי כוח מיוחד (לביצוע פעולה ספציפית או פעילות בתחום אחד בלבד הנוגע למעניק ייפוי הכוח), ועוד.

נתינת ייפוי כוח לאדם או לגוף אינה דבר של מה בכך שכן בעצם מתן ייפו הכוח אנו מעניקים לאותו אדם את הכוח לפעול בשמנו.

נוטריון ועורך דין רחל שחר מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך נולד למעשה לנוכח הקושי הגדול שהיה מוטל על משפחות אשר נאלצו להתרוצץ במטרה להוציא צו אפוטרופוסות ליקיריהם בעודם נאלצים גם לטפל בו.

על כן נולד הפתרון של ייפוי כח מתמשך אשר מעניק לאדם את היכולת להחליט עוד בעוד קוגניטיבי כיצד יפעלו בעת היותו סיעודי.

ייפוי כוח מתמשך עשוי להיות מקיף ולהתייחס לכל היבטי החיים, או עשוי להיות פרטני, ביחס לתחום מוגדר – כדוגמת טיפול בענייניו הבריאותיים או הכספיים של אדם, בלבד.

נוטריון רחל שחר  מה ההבדל בין ייפוי כוח רגיל לבין ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח רגיל הוא נקודתי לעניין מסויים ומסתיים כשהעניין מסתיים. לעומתו ייפוי כח מתמשך יימשך למעשה עד אשר האדם יעצום את עיניו ואז תיכנס לתוקפה צוואה שכתב, אם כתב.

כיצד ניתן לקבל ייפוי כוח מתמשך? מדוע משרדי עורכי דין שעברו הסמכה מיוחדת הם היחידים שיכולים לעסוק בכך?

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך בפני עורך דין מוסמך אשר סיים הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי.

על ייפוי הכוח לכלול את החתימות של ההורה הממנה (מעניק ייפוי הכוח), בן המשפחה מיופה הכוח, ועורך הדין עצמו. מסמך ייפוי הכוח ניתן לחתימה אלקטרונית ע”י עורך הדין. לאחר החתימות, יש להפקיד את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

עורכי דין בעלי 'כרטיס חכם' יכולים לבצע את ההפקדה באופן מקוון, אך תוך 14 יום עליהם לשלוח לאפוטרופוס הכללי בדואר רשום גם את ההעתק המקורי של ייפוי הכוח. לחלופין, ניתן להפקיד את המסמך באופן אישי במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז המתאים, תוך הצגת תעודה מזהה של ההורה הממנה.

כאמור, על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך יש צורך בחתימה של עורך-דין המורשה להכין מסמך משפטי זה. בישראל כאלפיים עורכי דין אשר הוסמכו לכך.

עלות הכנת ייפוי הכוח המתמשך היא של כמה אלפי שקלים בודדים בלבד.

כיצד ניתן לפקח על מיופה כוח ולוודא כי יבצע את תפקידו נאמנה?

האדם הממנה רשאי לקבוע מנגנונים שונים לפיקוח. המלצתנו האישית היא לקבוע שני מיופי כוח ומיופה שלישי שיהיה ברורר ביניהם במקרה של חילוקי דעות.

במצב כזה שני מיופי הכוח ישמרו אחד על השני ושניהם ישמרו טוב יותר על האינטרסים שלך.

האם מיופה הכוח בייפוי כח מתמשך רשאי לקבל שכר על תפקידו? ומה לגבי החזר הוצאות?

כן. להורה הממנה (מעניק ייפוי הכוח המתמשך) מותר לקבוע כי בן המשפחה מיופה הכוח יקבל שכר בגין מילוי תפקידו. יש לכלול במסמך ייפוי הכוח את גובה השכר. בנוסף, על פי החוק הישראלי, במידה ובמסגרת מילוי תחומי אחריותו, מיופה הכוח נדרש להוצאות שונות – הוא זכאי להחזר בגינן, ובלבד שמדובר בהוצאות סבירות, בהתאם להקשר.

מהי אפוטרופסות?

במצב בו אדם כבר הכין ייפוי כוח מתמשך מראש לא תזדקקו לעולם לאפוטרופסות. אם לא הכנתם ייפוי כח מתמשך אזי תיאלצו להזדקק לאפוטרופסות.

המטרה של מעמד האפוטרופסות היא להימנע מסיטואציות במסגרתם אדם יישאר חסר אונים או חשוף לניצול, כאשר אין ביכולתו לנהל את ענייניו בעצמו לקבל החלטות עצמאיות לטובתו. האפוטרופוס – אותו מינה בית המשפט, מייצג את האדם הנזקק ופועל למענו בכל תחום – תוך הקפדה לשמור על האינטרס של האדם הנזקק, ובהתאם לסמכויות שהוענקו לאפוטרופוס על ידי בית המשפט.

נושא האפוטרופסות בישראל מוסדר באמצעות "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – תשכ"ב", אשר עבר תיקונים והתאמות בשנת 2016.

אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא מינוי של בית משפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה יבחן אפשרות של מינוי אפוטרופוס לאדם במידה והאדם אינו במצב של מסוגלות לנהל (באופן קבוע או זמני) את ענייניו מכל סיבה שהיא ימונה לו אפוטרופוס.

אפוטרופוס הינה למעשה שלילה של חלק נכבד מקבלת ההחלטות הנתונות לבחירתו של אדם ולכן בית המשפט יבחן את סוגיית האפוטרופוסות בקפידה ומקרוב.

האפוטרופסות היא לרוב מוצא אחרון, כאשר פתרונות חלופיים כדוגמת 'תומך החלטות' או ייפוי כוח, אינם מתאימים. בהקשר לאנשים בגיל מבוגר, ההחלטה על מינוי האפוטרופוס תתקבל בעיקר עבור אנשים שאינם מסוגלים לנהל את עצמם כלל – כדוגמת חולי אלצהיימר או דמנציה במצב מתקדם (תשושי נפש), או מבוגרים שנמצאים במצב סיעודי.

במרבית המקרים בהם האדם המבוגר יותר עצמאי, מומלץ לשקול אפשרות של מתן ייפוי כוח לבן משפחה או לאדם קרוב ולא אפוטרופסות מלאה.

בניגוד לאפוטרופסות, את ייפוי הכוח נוטוריוני או רגיל  ניתן להגביל לתחומים ספציפיים מאד – וזהו מעמד משפטי אותו ניתן להפסיקו בכל זמן, לפי רצונו של האדם שהעניק את ייפוי הכוח, והכל לפי חוק השליחות.

איך מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס?

קשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים או הרפואיים.

אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

הבקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת לבית המשפט על ידי בן המשפחה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס או באמצעות עורך דין המייצגו. במידה ובן המשפחה מאושפז בבית החולים, ניתן להסתייע בעו"ס של בית החולים במילוי טופס הבקשה ובהגשתו לבית המשפט במקרים בהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לעניינים רפואיים.

ניתן לבקש מינוי קבוע או זמני.

איזה מסמכים נדרשים לצורך קבלת אפוטרופסות בשונה ממסמך ייפוי כח מתמשך?

יש למלא את טופס הבקשה והתצהיר המצורף.

יש לאמת את התצהיר בפני עו"ד או בעל סמכות בבית המשפט.

מומלץ לצרף לבקשה תעודות רפואיות ערוכות כדין המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם  שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

במקרה ובית המשפט מורה בהחלטתו להגיש כתב הסכמה של בני המשפחה למינוי המבקש כאפוטרופוס, יש להחתים כל אחד מבני המשפחה על הטופס שלהלן בפני עובד סוציאלי או מזכירות בית המשפט ולהגיש את הטפסים החתומים לבית המשפט.

יש להגיש הבקשה בשני עותקים.

דרכים להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס

מזכירות בית משפט

ניתן למלא את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים, ולהגישו למזכירות בית המשפט לענייני משפחה.

את הבקשה יש להגיש בבית המשפט שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

פתיחת הליך זה כרוכה בתשלום אגרה.

גובה האגרה נקבע בתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), תשנ"ו- 1995.

סכום האגרה מתעדכן פעמים בשנה בחודשים יולי וינואר.

על המבקש לשלם אגרה באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט או במזומן בסניף הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

מהו 'תומך החלטות' בהליך הגשת מסמך ייפוי כח מתמשך?

תומך החלטות

תומך החלטות הוא אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות

מינוי תומך החלטות יכול להוות חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם לא נדרשת שלילת כשרותו המשפטית של האדם הנתמך

תומך ההחלטות מסייע לנתמך לקבל החלטות, ואינו מקבל החלטות במקומו

לפרטים נוספים ראו קבלת החלטות נתמכת באתר האפוטרופוס הכללי

תומך החלטות מסייע לאדם הזקוק לליווי ותמיכה בניהול ענייניו הכספיים ובקבלת החלטות.

ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם הקשיים של הנתמך אינם חמורים דיים כדי לשלול את כשרותו המשפטית. לפרטים על ההליך, ראו מינוי תומך החלטות.

תומך ההחלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לנתמך, וכך שומר על העצמאות ועל זכות ההחלטה שלו. למידע נוסף ראו תפקידו וסמכויותיו של תומך החלטות.

מי יכול להתמנות כתומך החלטות במסגרת ייפוי כח מתמשך

כל אדם המבקש להתמנות כתומך החלטות צריך לענות על התנאים הכלליים (ראו בהמשך).

בנוסף, ישנן דרישות ייחודיות בהתאם לסוגים השונים של תומכי ההחלטות, שיפורטו בהמשך (תומך החלטות לקרוב, תומך החלטות מתנדב, תומך החלטות מקצועי).

באופן כללי, אדם אמור לאתר מסביבתו הקרובה מישהו שהוא סומך עליו שימונה עבורו כמקבל החלטות. אם אין בסביבתו מישהו שיכול להתאים לתפקיד, הוא יכול לבקש למנות תומך החלטות מתנדב או מקצועי.

מי יכול להתמנות כתומך החלטות?

ניתן למנות אדם כתומך החלטות, אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

הוא בגיר (מעל גיל 18), המתגורר כדין ובדרך קבע בישראל.

האדם המבקש שימונה לו תומך החלטות מעוניין במינויו.

הוא הסכים לשמש כתומך החלטות.

לא מונה לו אפוטרופוס.

לא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.

הוא אינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות (האדם שעבורו הוא ימונה), שעשויים לדעת בית המשפט לפגוע פגיעה של ממש במתן התמיכה.

הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות.

אם האדם כבר משמש כתומך החלטות לאדם אחר באותם עניינים המתבקשים במינוי הנוכחי (למשל בענייני רכוש), יש ליידע את בית המשפט על כך בבקשת המינוי.

תומך החלטות לקרוב

תומך החלטות לקרוב הוא אדם המשמש תומך החלטות לקרוב משפחתו, או לידיד קרוב.

ניתן למנות אדם כתומך החלטות לקרוב אם, בנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-3 אנשים.

לאחר מינויו, תומך החלטות לקרוב צריך להשתתף בפגישת תיאום שתיערך על ידי האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמם (מקבל ההחלטות יהיה נוכח גם הוא בפגישה אם הדבר יתאפשר).

תומך החלטות מתנדב

תומך החלטות מתנדב הוא אדם המשמש תומך החלטות, ללא תשלום, למי שאינו קרוב משפחתו או שאין לו היכרות מוקדמת עמו.

לתפקיד תומך החלטות מתנדב יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, עונה על שני התנאים הבאים:

הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-3 אנשים.

הוא השתתף בתכנית הכשרה בהיקף של כ-15 שעות הנערכת מטעם האפוטרופוס הכללי ומיועדת למקבלי החלטות מתנדבים.

תומך החלטות מקצועי

תומך החלטות מקצועי הוא אדם המשמש תומך החלטות בתשלום.

לתפקיד תומך החלטות מקצועי יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, עונה על כל התנאים הבאים:

הוא בעל ניסיון מקצועי או ניסיון חיים המתאים לנושאים שבהם נדרשת התמיכה.

הוא סיים בהצלחה הכשרה מוכרת מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהיקף של 60 שעות לפחות.

הוא נכלל במאגר תומכי החלטות מקצועיים המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-15 אנשים.

אם מדובר בתומך החלטות לעניינים רכושיים, צריכים להתקיים גם שני התנאים הבאים:

הוא לא הוכרז פושט רגל ולא ניתן לו הפטר.

הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!