תרגומים נוטריונים שאלות ותשובות בעבודת הנוטריון

מחיר תרגום נוטריוני יכול להיות זול יותר ועדיין לעמוד בתקנות הנוטריוניים שכן לעיתים מספיקה הצהרת מתרגם דבר שיכול לסייע בהוזלה. מדריך שאלות ותשובות בנושא תרגום נוטריוני המותר והאסור גם בעניין מחיר.

תרגומים נוטריונים שאלות ותשובות בעבודת הנוטריון

האם כל תרגום נוטריוני צריך להיות מלווה בתצהיר המתרגם?

על פי תקנות הנוטריונים קיימות אך ורק  שתי אפשרויות של תרגום מסמכים נוטריוני בפני נוטריון:

מקבץ שאלות ותשובות אשר הינן מטעם משרד המשפטים ומופיעות באתר משרד המשפטים האdף לרישוי נוטריונים.

  • האפשרות הראשונה היא כאשר הנוטריון מבין את השפות ומתרגם במדויק את המסמך, הטופס הנדרש הוא טופס 6 "אישור תרגום". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 3 (א) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים). במקרה זה אין צורך בתצהיר למתרגם. במקרה הזה הנוטריון לוקח על עצמו את מלוא האחריות לתרגום הנוטריוני ומאשר המסמך המתורגם זהה למסמך המקורי מילה במילה כאשר אפילו תווים וסמלים יש לתרגם.
  • כיצד מחשבים מחיר תרגום נוטריוני. התשלום בתרגום נוטריוני הינו לכל מאה מילים, והמחיר לכן הינו חישוב מצטברת של כמות המילים הרלבנטית. ניתן לקבל הסבר על נושא עלויות תרגום נוטריוני ממש כאן באתר משרד המשפטים.
  • האפשרות השניה היא שהנוטריון אינו מבין את שפת המסמך הזר, והוא נעזר בשירותי מתרגם חיצוני, אז הטופס הנדרש הוא טופס 7 "אישור הצהרה". השכר הנגבה הינו בהתאם לקבוע בסעיף 6 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), ותשלום למתרגם. עבור הצהרת מתרגם התשלום הינו 197 ש"ח פלוס מע"מ ובנוסף לכך יש את עלויות התרגום הנוטריוני עצמו.
  • יצויין כי במקרה של הצהרת מתרגם  זו הצהרה של המתרגם ואיננה אישור תרגום של הנוטריון. משרד הפנים בישראל בכל המסמכים הרשמיים המוגשים אליו אוסר קבלת הצהרת מתרגם ודורש אישור תרגום נוטריוני. הנחייה זו בדבר אישור תרגום נוטריוני ולא הצהרת מתרגם חלה לגבי כל השפות ללא יוצא מן הכלל כולל שפות שקשה למצוא בהם תרגום: פיליפינית, קמבודית וכמובן שפות שגרתיות ספרדית, רוסית, צרפתית, אנגלית, רומנית וכיו"ב.
  • במקרה בו משתמשים בהצהרת מתרגם ולא באישור נוטריוני יש להוסיף על התרגום הנוטריוני את הנדרש בסעיף 14 (א) לתקנות הנוטריונים: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".
  • צריכים תרגום נוטריוני ברוסית? רומנית? ספרדית? פוטוגוזית ועוד 17 שפות צרו קשר היום  050-6914314
  • מחפשים נוטריון מוסמך בקריית אונו או בגבעת שמואל? אינדקס הנוטריונים לשרותכם לחצו ממש כאן

האם באישור תרגום של דרכון נחוץ הדרכון המקורי או שמא די בצילום שלו?

יצויין כי אמנם ניתן לאשר גם צילום של דרכון בלבד ואולם ​בטופס מספר 6 "אישור תרגום", על הנוטריון לציין האם המסמך שאותו מתרגמים הוא המקור או העתק . אם האישור הינו מצילום של דרכון ולא מדרכון מקורי יש לציין זאת בגוף האישור הנוטריוני. משכך, ניתן לתרגם מסמך שהינו צילום.

האם לצורך אימות חתימה בלבד, על מסמך בשפה שהיא זרה לנוטריון, נדרש תצהיר מתורגמן?

אימות חתימה הינה פעולה נוטריונית אם לקוח מגיע לחתום על מסמך הנוטריון צריך לוודא כי הלקוח מבין  על מה הוא חותם. אם הנוטריון אינו מבין את השפה באופן רהוט אזי  נדרש תרגום שיהא מצורף לאישור הנוטריוני, יחד עם תצהיר המתורגמן.

כאשר הוצג לנוטריון מסמך שחלק ממנו כתוב בשפה שהוא מבין וחלק לא, האם הוא יכול לאשר את נכונות התרגום של החלק במסמך שהוא מבין, ולציין באישור שהוא מתייחס רק לאותו חלק?

העיקרון הבסיסי העולה מהחוק ומהתקנות, לגבי האישורים הנוטריוניים, הוא כי הנוטריון נושא באחריות כי הוא והלקוח מבינים את המסמך הן מילולית והן מהותית.

הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר במסמך שהוא בשפה זרה.

על הנוטריון להבין את שפת המסמך ו/או לוודא כי המסמך מתורגם להנחת דעתו וכן כי הלקוח מבין את כל מה שכתוב במסמך, בכל השפות. לא ניתן לתרגם מסמך שלם ולהבין רק חלק ממנו. זה לא עולה עם הוראות הדין המחייבות כי הנוטריון יבין מה שכתוב ואף יסביר זאת ללקוח.

ההוראות החוקיות הישירות לעניין זה הן:

סעיף 15 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976, קובע כי:

"לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו".

תקנה 7 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, קובעת:

(א)  נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.

(ב)  למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו, או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור.

תקנה 14 א לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977:

(א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".

(ב) הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנה משנה (א).

אי לכך, נראה כי יש לתרגם את המסמך כולו ובכלל זה את כל השפות המופיעות בו. במידה והנוטריון אינו מבין את כל השפות הכתובות, יש לדאוג לתרגום של השפות שאינו מבין, כמו כן, על הנוטריון לוודא שהשפות הזרות הרשומות במסמך ואינן מובנות ללקוח, יתורגמו ויוסברו לו. בכל מקרה על הנוטריון לפרט באישור את הדרכים בהם נקט.

על מה דיברנו בעמוד זה

לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות בנושא תרגומים נוטריונים שאלות ותשובות בעבודת הנוטריון

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

השאר פרטים לייעוץ ללא התחייבות

לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות בנושא תרגומים נוטריונים שאלות ותשובות בעבודת הנוטריון

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!