נישואין של חסרי דת, זוגות מדתות שונות ונישואין אזרחיים

אימות חתימה נוטריוני מה זה ומתי נצטרך? מה המחיר על פי תקנות משרד המשפטים

המדריך המלא חקיקה מעודכנת 2022

נישואין של חסרי דת, זוגות מדתות שונות ונישואין אזרחיים

רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל

 

 • על אזרח ישראל או תושב ישראל שנישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל לרשום את הנישואים בישראל
 • על פי החוק, אי דיווח על הנישואים בתוך 30 ימים מיום הנישואים הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס

במדינת ישראל לא ניתן להינשא בנישואים אזרחיים, אלא בנישואים המוכרים על ידי בתי הדין הדתיים בלבד (למעט חסרי דת).

 • נישואים אזרחיים בחו"ל מאפשרים לזוגות שאינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, למסד את הקשר ביניהם (כולל זוגות בני אותו המין).
 • אזרח ישראלי או תושב ישראל שנישא בחו"ל (לאזרח ישראלי או לאזרח זר) צריך להירשם כנשוי במרשם האוכלוסין בישראל.
 • לשם כך יש להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין ולהגיש בקשה לרישום.
 • אם שני בני הזוג הם אזרחי ישראל, שניהם נדרשים להתייצב כדי להגיש את הבקשה.
 • אם אחד מבני הזוג הוא אזרח זר, נדרשת רק התייצבותו של בן הזוג שהוא אזרח ישראלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין) שלפחות אחד מהם הוא תושב ישראל, או אזרח ישראל שאינו נמצא בישראל, והם נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.
 • תושב הוא מי שנמצא בישראל כאזרח ישראלי או על פי אשרת עולה או על פי תעודת עולה או על פי רישיון לישיבת קבע.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות ללשכת רישום האוכלוסין הסמוכה לאזור המגורים (ראו רשימת הלשכות ופרטים על שעות קבלת קהל).
 • אם שני בני הזוג הם אזרחי ישראל, חובה על שניהם להתייצב בלשכה.
 • אם אחד מבני הזוג הוא אזרח זר, רק בן הזוג שהוא אזרח ישראלי נדרש להתייצב.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הודעה על שינוי מעמד אישי.
 • אם בני הזוג מעוניינים לשנות את שם משפחתם, עליהם להגיש בנוסף בקשה לשינוי שם משפחה למי שנישא.
 • יש להגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:
 • תעודות זהות של שני בני הזוג.
 • דרכונים ישראלים (אם יש) של שני בני הזוג.
 • תמונת דרכון (פספורט) צבעונית, עדכנית, חזותית, על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
 • תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לעריכת נישואין במדינה שבה נישאו.
 • על תעודת הנישואין להיות מאושרת ומאומתת באחד מהאמצעים הבאים:
 • חותמת אפוסטיל (Apostille) במדינות בהן ישנה אפשרות לאפוסטיל (חותמת אפוסטיל היא חותמת אשרור בינלאומית המעידה כי המסמכים הם בעלי תוקף משפטי. את חותמת האפוסטיל יש לקבל מבית משפט מקומי או בסמוך לאחד ממשרדי הממשלה באותה המדינה).
 • במדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל ואינן מעניקות חותמת זו, על בני הזוג להגיע לשגרירות ישראל כדי לאמת שם את תעודת הנישואים.
 • אם תעודת הנישואין לא הונפקה בעברית או ערבית, יש צורך בתרגום נוטריוני של התעודה לעברית.
 • אם תעודת הנישואין ניתנה על ידי רשות דתית, התעודה חייבת להיות מאושרת על ידי הרשות האזרחית המוסמכת באותה מדינה.

 

מידע פרטים
זוגות מעורבים (לפחות אחד מהם ישראלי) אם אחד מבני הזוג הוא ישראלי, ניתן לרשום את הנישואים האזרחיים מחו"ל.
הגדרת תושב מעמד תושבות מבוסס על אזרחות ישראלית, תעודת עלייה, תושבות קבע ועוד.
יצירת קשר עם לשכת רישום האוכלוסין יש לגשת ללשכת רישום האוכלוסין הקרובה; פרטים על מיקומים ושעות פעילות יסופקו.
מסמכים נדרשים – תעודות זהות של שני בני הזוג

– דרכונים ישראלים (אם קיימים)- תמונות דרכון

– תעודת נישואין מקורית מהרשות המוסמכת במדינה חוץ-ישראל.
אישור תעודת הנישואין ממדינה חו"ל נדרש אפוסטיל או אישור שגרירות ישראל, תלוי במדינה שהתעודה הונפקה בה.
תרגום של תעודת נישואין ממדינה חו"ל אם התעודה אינה בעברית או ערבית, נדרש תרגום נוטריוני.
תעודת נישואין דתית נדרש אישור מרשות האזרחית אם התעודה הונפקה על ידי רשות דתית.
צעדים משפטיים לאחר הרישום לאחר הרישום, הזוגות נחשבים לנשואים משפטית.
תשלום עלות אין תשלום על תהליך הרישום עצמו. על שינוי שם משפחה עשויים להיות עלויות

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, פקיד רשות האוכלוסין יבדוק את המסמכים שהוצגו לו ואם ימצא כי הם תקינים ירשום את בני הזוג כנשואים, ישנה את מצבם המשפחתי במרשם האוכלוסין וינפיק להם ספח חדש לתעודת הזהות שבו רשום מצבם המשפחתי החדש ("נשוי" או "נשואה").
 • במקרים מסוימים ייתכן שיהיה צורך לבצע בירורים נוספים.
 • אם התבקש שינוי שם משפחה יונפקו לבני הזוג תעודות זהות חדשות עם השם החדש ותעודה המעידה על בחירת שם משפחה.
 • למי שיש דרכון, יעודכן שינוי השם בדרכון.
 • במקרה שהמבקש לרשום את הנישואין הוא אזרח/ית ישראלי/ת שנישא/ת לאזרח/ית זר/ה:
 • אם מוגשת בקשה למעמד עבור האזרח/ית הזר/ה, יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי.
 • אם אין כוונה להגיש בקשה למעמד עבור האזרח/ית הזר/ה, המסמכים שהוגשו ייבחנו, וייתכן שייערך שימוע לבירור נסיבות העניין, בהתאם למפורט בסעיפים 4.1-4.5 בנוהל ביצוע שינויים ותיקונים במצב אישי (נישואין/גירושין/התאלמנות).
רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל
רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל

שימו לב    

בג"ץ פסל את סעיפים 4.2 ו-4.3 לנוהל שקבעו מצבם האישי של ישראלים המבקשים לרשום את נישואיהם לאזרח זר יירשם למשך 3 חודשים "בבירור".

בג"ץ קבע כי לאחר אימות התעודה הציבורית מטעם המבקש בהתאם לנהלי הרשות, ואם נמצא שאין פגם בתעודה וכי אין בה פריט מידע שאיננו נכון (עובדתית) באופן ברור וגלוי לעין המצדיק קיומו של בירור נוסף – על פקיד הרישום לרשום את השינוי במצב האישי של התושב הישראלי, ללא תלות בשאלה האם בן זוגו הוא אזרח ישראל או לא, וממילא אין בידיו הסמכות לשנות את מצבו האישי ל-"בבירור".

מרגע רישום הנישואים במרשם האוכלוסין, נחשבים בני הזוג כנשואים לכל דבר ועניין (מלבד בני זוג מאותו מין שלגביהם הרישום אינו מקנה להם בהכרח מעמד של נשואים – ראו נישואים חד-מיניים).

שימו לב    

בית המשפט לעניינים מנהליים קבע שזוגות שהתחתנו בנישואים אזרחיים על פי חוקי מדינה מסוימת, ואותה מדינה אישרה זאת בתעודה ציבורית, זכאים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין הישראלי גם אם החתונה נעשתה באופן מקוון.

מידע פרטים
אזרחים ותושבים ישראלים חייבים לרשום את הנישואים שנערכו מחו"ל בישראל.
מועד הדיווח יש לדווח על הנישואים תוך 30 ימים מיום הנישואים; אי הדיווח מביא לענישה.
נישואים אזרחיים בישראל מותרים רק לנישואים שמוכרים על ידי בתי הדין הדתיים, למעט חסרי דת.
נישואים אזרחיים בחו"ל מותרים לזוגות שאינם רוצים או לא יכולים להתחתן לפי הדין הדתי.
תהליך הרישום יש להגיע ללשכת רישום האוכלוסין ולהגיש בקשה לרישום.
שני בני הזוג הם אזרחי ישראל שני בני הזוג חייבים להגיע יחד כדי להגיש את הבקשה.
אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי והשני אזרח זר רק הבן הזוג הישראלי צריך להגיע לרישום.

 

תשלום אגרה

 • הליך רישום הנישואים עצמו אינו כרוך בתשלום אגרה.
 • בקשה לשינוי שם המשפחה הנעשית בתוך חצי שנה מיום הנישואים תעשה ללא עלות.
 • כל בקשה נוספת לשינוי השם או בקשה המוגשת כעבור למעלה מחצי שנה ממועד הנישואים כרוכה בתשלום אגרה.

ערעור

 • במקרה שרשות האוכלוסין מסרבת לבצע את הרישום ניתן להגיש ערר על ההחלטה בתוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה, בלשכת הרשות שבה התקבלה ההחלטה.
 • לאחר קבלת החלטה בערר נשלחת אל העורר הודעה מנומקת בכתב. אם בערר הוחלט שלא לבצע את הרישום ניתן לעתור על ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
 • רצוי להיעזר בייעוץ משפטי.

חשוב לדעת

 • אם בני הזוג לא מבקשים לשנות את שם משפחתם בעקבות הנישואים, אין צורך בהחלפה של תעודת הזהות והדרכונים (אך יש להגיע ללשכה עם תעודת הזהות לצורך זיהוי).
 • על-פי חוק מרשם האוכלוסין, תושב ישראל או אזרח ישראלי חייב לדווח על נישואיו בתוך 30 ימים מיום נישואיו. אי דיווח הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס.

בני זוג יהודים, מוסלמים, נוצרים או כל בני עדה מוכרת אחרת בישראל, שנישאו בנישואים אזרחיים שנרשמו בישראל וירצו להתגרש בישראל, ייאלצו לעשות זאת על פי הדין הדתי החל עליהם, מלבד בני זוג מאותו מין שיכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה.

ברית זוגיות לחסרי דת

 • גבר ואישה שאינם יהודים, מוסלמים, דרוזים או נוצרים, יכולים לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות במשרד המשפטים
 • בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים (פרט למספר נושאים שיפורטו בהמשך)
 • הבקשה להירשם במרשם הזוגיות כרוכה בתשלום אגרה

גבר ואשה, אשר שניהם אינם יהודים, מוסלמים, דרוזים או נוצרים, יכולים לבוא בברית זוגיות, שהמשמעות שלה מבחינה משפטית זהה לנישואים לכל עניין ודבר (מלבד מספר חריגים המפורטים בהמשך).

 • ברית הזוגיות היא הסכם בין בני הזוג הקובע כי יחיו יחד, יקיימו חיי משפחה וכן משק בית משותף.
 • מימוש ההסכם של ברית הזוגיות הוא תהליך מורכב כמפורט בהמשך.

 

הגשת הבקשה —–> פרסום הבקשה והזדמנות להגשת התנגדויות —–> רישום במרשם הזוגיות

או

דחיית הבקשה ואפשרות ערעור

 

 • בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים וזכאים לכל הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים, מלבד 2 הבדלים:
 1. הקלות במתן מעמד בישראל הניתנות לבני זוג נשואים לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל לא ניתנות לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות.
 2. האפשרות לאמץ ילדים או להיכנס להליך של הבאת ילד באמצעות פונדקאות תינתן לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.

מי זכאי?

 • בני זוג שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
 • הם גבר ואישה (ולא בני זוג מאותו מין).
 • הם מעל לגיל 18.
 • הם תושבי ישראל.
 • שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת.
 • הם אינם קרובי משפחה (הורה, הורה של הורה, צאצא, בן זוג או מי שהיה בן זוג של כל אחד מהם, וכן אח או אחות ובני זוגם).
 • הם אינם נשואים זה לזו או לאחרים.

הגשת הבקשה

 • על בני הזוג המעוניינים לבוא בברית הזוגיות להגיש בקשת רישום זוגיות לרשם הזוגיות ביחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים.
 • לפני הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישום.
 • התשלום נעשה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (ניתן לראות שם את סכום האגרה העדכני).
 • בני הזוג יהיו זכאים להנחה בשיעור 40% מסכום האגרה, אם אחד מבני הזוג הוא אחד מאלה:
 • סטודנט
 • חייל
 • עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו לארץ
 • זכאי להבטחת הכנסה
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה לרישום, ולצרף:
 1. אישור על תשלום האגרה
 2. תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 3. למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה.

אם תעודת הלידה אינה כתובה באנגלית או בערבית, יש לצרף תרגום מאושר (נוטוריוני) לעברית.

 1. במקרה של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס, יש לצרף העתק מאושר של החלטת בית המשפט המאשרת לו לבוא בברית הזוגיות וצו מינוי אפוטרופוס.
 • יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום בלבד לרשם הזוגיות לכתובת: רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 91490.
פרטים הסבר
גבר ואשה שאינם יהודים, מוסלמים, דרוזים או נוצרים, יכולים לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות במשרד המשפטים. זוגות עם חוץ דתי יכולים לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות לצורך משפטי.
בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים (פרט למספר נושאים שיפורטו בהמשך). לאחר הרישום, הם מקבלים את הסטטוס של בני זוג נשואים ונהנים מרוב הזכויות שלהם, כמעט במלואן.
הבקשה להירשם במרשם הזוגיות כרוכה בתשלום אגרה. על חייבי הבקשה לשלם אגרה לצורך התהליך.

 

טיפ

אם בין בני זוג קיים הסכם ממון והם מעוניינים כי בנוסף לרישום הזוגיות יאומת הסכם הממון שערכו, הם יכולים לצרף את נוסח הסכם הממון.

אם הסכם הממון כתוב בשפה אחרת, יש לצרף גם תרגום מאושר (נוטריוני) של ההסכם לעברית.

פרסום הבקשה והזדמנות להגשת התנגדויות

לאחר שהבקשה תיבחן ותימצא כעומדת בדרישות החוק, רשם הזוגיות יפרסם הודעה לציבור אודות הבקשה. הבקשה מפורסמת בעיתון יומי ובאתר רשם הזוגיות.

התנגדויות הציבור

 • כל אדם רשאי להגיש התנגדות לרישום הזוגיות בטענה שבני הזוג אינם עומדים בתנאים הקבועים בחוק.
 • התנגדות לרישום יש להגיש על גבי טופס התנגדות לרישום במרשם הזוגיות.
 • אם הוגשו התנגדויות, על רשם הזוגיות לבקש את תגובת בני הזוג טרם קבלת החלטה.
 • אם רשם הזוגיות קיבל התנגדות שהוגשה לבקשה, ידחה הרשם את הבקשה לרישום הזוגיות.
 • על הרשם להודיע לבני הזוג אם החליט לדחות את בקשתם.
 • על החלטה זו ניתן לערער (ראו פירוט בפסקה "ערעור על החלטת רשם הזוגיות").

התנגדויות ראש בית דין דתי

 • הרשם מעביר עותק מהבקשה לכל אחד מראשי בתי הדין של העדות המוכרות.
 • אם ראש בית דין דתי סבור שאחד מבני הזוג הוא בן עדה דתית מוכרת, עליו לקיים הליך בירור.
 • במסגרת ההליך על ראש בית הדין הדתי לאפשר לבן הזוג הרלבנטי לטעון טענותיו.
 • לאחר ההליך יחליט ראש בית הדין הדתי אם להתנגד או לא להתנגד לרישום בני הזוג במרשם.
 • אם ראש בית דין דתי הכריע שהוא מתנגד לרישום והודיע על כך לרשם, ידחה הרשם את הבקשה לרישום.
 • על הרשם להודיע לבני הזוג אם החליט לדחות את בקשתם.
 • על החלטה כאמור ניתן לערער (ראו פירוט בפסקה "ערעור על החלטת ראש בית דין דתי").
ברית זוגיות לחסרי דת
ברית זוגיות לחסרי דת

רישום במרשם הזוגיות

אם בני הזוג עומדים בתנאי החוק, ולא הוגשה התנגדות לבקשה (או שהתנגדות שהוגשה נדחתה), יוזמנו בני הזוג לבוא בפני הרשם, ויחתמו בפניו על הסכם הזוגיות.

לאחר החתימה על הסכם הזוגיות יירשמו בני הזוג במרשם הזוגיות כ"בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות".

ערעור

ערעור על החלטת רשם הזוגיות

יש להגיש ערעור על החלטת הרשם לבית המשפט לענייני משפחה אם בקשת הרישום של בני זוג נדחתה מהטעמים הבאים:

 1. הרשם קבע כי בני הזוג לא עמדו בתנאי החוק.
 2. הרשם קיבל התנגדות של אדם שאינו ראש בית דין דתי לבקשה.

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת הערעור.

ערעור על החלטת ראש בית דין דתי

אם הבקשה לרישום נדחתה על ידי הרשם בגלל שראש בית דתי התנגד לבקשה, ניתן לערער על החלטת בית הדין הדתי לערכאת הערעור שלה (בהתאם לסוג בית הדין הדתי).

אם ערעורם של בני הזוג יידחה על ידי ערכאת הערעור הדתית, ניתן לפנות בעתירה לבג"ץ על הכרעת ערכת הערעור.

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת הערעור.

פרטים הסבר
הגשת הבקשה יש להגיש בקשה לרישום במרשם הזוגיות.
פרסום הבקשה והזדמנות להגיש התנגדויות לאחר בחינת הבקשה ואישורה, נערכת הפרסום הציבורי וניתנת הזדמנות להגיש התנגדות.
רישום במרשם הזוגיות אם אין התנגדויות (או שהתנגדויות נדחו), הזוג יוזמן לרשום את הברית במרשם הזוגיות.
ערעור ניתן להגיש ערעור על החלטות רשם הזוגיות.
התרת הזוגיות ומחיקת רישום ממרשם הזוגיות ניתן להתיר את ברית הזוגיות ולמחוק אותה מהמרשם.

 

מעמדם המשפטי של הרשומים במרשם הזוגיות

 • בני הזוג שירשמו במרשם ברית הזוגיות יכונו במינוח: "בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות".
 • בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים, וייהנו מכל הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים, מלבד 2 הבדלים:
 1. הקלות במתן מעמד בישראל הניתנות לבני זוג נשואים לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל לא ניתנות לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות.
 2. האפשרות לאמץ ילדים וכן האפשרות להיכנס להליך של הבאת ילד באמצעות פונדקאות יוענקו לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.

התרת הזוגיות ומחיקת רישום ממרשם הזוגיות

ניתן להתיר את ברית הזוגיות ולמחוק אותה מהמרשם.

חשוב לדעת

כל מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או נוצרי, נחשב ל"חסר דת".

לפניות ובירורים ניתן לפנות לרשם הזוגיות בטלפון: 073-3928333 (ימים א' עד ה' בין השעות 13:00-10:00). בפקס: 02-6467890 או בדוא"ל: RashamHazugiyut@justice.gov.il.

בני זוג שהגישו בקשה לרישום ובקשתם נדחתה, אינם יכולים להינשא בישראל. במקרה כזה, וכן במקרה שבני הזוג אינם מעוניינים בברית זוגיות אלא בנישואים, פתוחה בפניהם האפשרות להינשא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל ולאחר מכן לרשום את נישואיהם בישראל. במקרה כזה אם בני הזוג ירצו להתגרש, הם יוכלו לעשות זאת באמצעות הליך המכונה התרת נישואים.

נישואים חד-מיניים

 • בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים, זכאים להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים
 • אסור לסרב לבקשת בני זוג להט"בים שנישאו בחו"ל לשנות את רישום מצבם האישי במרשם האוכלוסין מ"רווק" ל"נשוי"
 • הרישום במרשם האוכלוסין לא מקנה לבני זוג להט"בים זכויות של בני זוג הטרוסקסואליים נשואים
 • גירושים של בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, נעשה באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה

 

 • נישואין בישראל נערכים לפי הדין הדתי ובגלל שהדינים הדתיים לא מכירים בנישואים חד-מיניים, בני זוג להט"בים לא יכולים להינשא בישראל.

 

 • בני זוג להט"בים שנישאו במדינה זרה שבה מוכרים נישואים חד-מיניים, והציגו תעודה שמעידה על כך לפקיד הרישום של משרד הפנים, רשאים להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים.
 • לפקיד הרישום אסור לסרב לרשום את מצבם המשפחתי החדש ("נשוי") של בני זוג בהתבסס על היותם מאותו מין.
 • בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו גירושין של בני זוג מאותו מין.
תנאי/זכות תיאור
נישואים ביחס חד-מיני זוגות מאותו מין שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים יכולים להירשם כנשואים ברשות האוכלוסין בישראל.
שינוי מצב בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל יכולים לבקש לשנות את מצבם האישי מ"רווק" ל"נשוי" ברשות האוכלוסין.
רישום לא שווה לזכויות הרישום כנשואים ברשות האוכלוסין אינו נותן לבני זוג מאותו מין את אותן הזכויות הניתנות לזוגות נשואים הטרוסקסואליים.
גירושי בני זוג מאותו מין בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים ברשות האוכלוסין בישראל יכולים לבקש גירושין דרך בית המשפט לענייני משפחה.
נישואין דתיים בישראל, נישואין נערכים לפי הדין הדתי. לכן, בני זוג מאותו מין לא יכולים להינשא בישראל בשל חוסר ההכרה בנישואים חד-מיניים בדין הדתי.
נישואין בחו"ל במדינה מכירה בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה זרה שמכירה בנישואים חד-מיניים, והציגו תעודה מתאימה לפקיד הרישום במשרד הפנים, רשאים להירשם כנשואים.
סירוב לרישום הפקיד הרישום אינו יכול לסרב לרשום את המצב המשפחתי החדש ("נשוי") של בני זוג מאותו מין.
זכויות לגירושין בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים ברשות האוכלוסין בישראל יכולים לבקש גירושין דרך בית המשפט לענייני משפחה.
נישואים חד מיניים
נישואים חד מיניים

מי זכאי?

 • בני/בנות זוג להט"בים/ות שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים.
 • תהליך מימוש הזכות
 • יש לגשת לפקיד הרישום במשרד הפנים ולהציג בפניו מסמכים שמאמתים את הנישואים.
 • אם פקיד הרישום מסרב לרישום ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים.
 • למידע נוסף ראו רישום נישואין אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל.

טיפ

אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • לרישום המצב המשפחתי במרשם האוכלוסין אין תוקף משפטי. הוא לא מעיד שבני הזוג נשואים, והוא לא מקנה להם זכויות של בני זוג הטרוסקסואליים נשואים, כגון: הזכות לבצע הליך פונדקאות בארץ, הכרה אוטומטית בהורות של בן הזוג הלא ביולוגי ללא צורך בפנייה לבית המשפט (לצורך צו הורות פסיקתי) והליך קבלת מעמד לבן זוג ממדינה זרה.
 • עם זאת, בני זוג מאותו מין זכאים לרוב הזכויות שמוענקות לבני זוג הטרוסקסואליים (בלי קשר לנישואים או לרישומם), כגון: נקודות זיכוי ממס הכנסה, קצבאות ביטוח לאומי, זכאות להתדיין בבית המשפט לענייני משפחה ועוד.
 • יתכן שלצורך מימוש חלק מהזכויות הללו יידרשו בני הזוג להציג ראיות שהם מנהלים חיי זוגיות ורישום נישואין עשוי להיחשב כראייה לכך.
 • בכל הקשור לזכויות בביטוח לאומי, כמו הזכות לחלוק את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה, הן יינתנו לבני זוג מאותו מין שרשומים כנשואים במרשם האוכלוסין. אם בני הזוג לא רשומים כנשואים, הם יוכלו לקבל את מלוא הזכויות שניתנות לזוגות נשואים, אך עליהם להירשם כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי לשם כך.
 • חופשה לרגל נישואים- על פי החוק אין חובה על המעסיק לתת לעובד חופשה לרגל נישואין, ועובד רשאי בהסכמת המעסיק לקחת ימי חופשה לרגל נישואיו על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו. יחד עם זאת ישנם ענפים במשק בהם העובדים זכאים לחופשה לרגל נישואין בהתאם להסכמים קיבוצים או צוו הרחבה החלים עליהם ויש לבדוק בכל מקרה על מי חלה הטבה זו. למידע נוסף ראו חופשות וימי היעדרות מעבודה.

 

זכאות/תהליך שלבים
בני זוג זכאים בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים.
תהליך הטבעה ביקור אצל הפקיד הרישום במשרד הפנים והצגת מסמכים המאמתים את הנישואים.
סירוב לרישום אם הפקיד הרישום מסרב לרישום, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המינהלי.
סיוע משפטי אם נתקלים בקשיים ביישום הזכויות, ניתן לפנות למחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב לקבלת סיוע משפטי.
הערה חשובה הרישום של מצב משפחתי ברשות האוכלוסין אינו רגילות משפטית. הוא אינו משמע כי בני הזוג נשואים ואינו נותן להם זכויות מסוימות.
זכויות לבני זוג מאותו מין בני זוג מאותו מין זכאים למגוון רחב של זכויות, ללא קשר לנישואין או רישום. כך כולל זכויות מס הכנסה, ביטוח לאומי, זכויות בבית המשפט לענייני משפחה ועוד.
הצגת ראיות על מנת לגשת לחלק מהזכויות הללו, עשויים להצטרך בני הזוג להציג ראיות לשותפותם המשפחתית. רישום הנישואין יכול לשמש כראייה במקרים מסוימים.
זכויות ביטוח לאומי בני זוג מאותו מין שנרשמו כנשואים ברשות האוכלוסין יכולים לגשת לזכויות מלאות בביטוח לאומי. אם אינם רשומים, ניתן לקבל את הזכויות על ידי הרשמה כשותפים ידועים למוסד לביטוח לאומי.
חופשת נישואים מעסיקים אינם חייבים להעניק חופשת נישואים, אך חלק מהתחומים עשויים להציע הטבה זו על פי הסכמים או תקנות. יש לוודא את התנאים המדויקים בכל מקרה.

 

ידועים בציבור

 • ידועים בציבור הם בני זוג שאינם נשואים, אך יש ביניהם מערכת יחסים זוגית בדומה לבני זוג נשואים
 • בני זוג עשויים לבחור במעמד של ידועים בציבור מרצון, או משום שאינם יכולים להתחתן בישראל, כגון בני זוג מאותו מין או פסולי חיתון
 • זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו בארץ הם נשואים לכל דבר ואינם במעמד של ידועים בציבור
 • לידועים בציבור חלק גדול מהזכויות שזכאים להן זוגות נשואים

 

הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על בני זוג שאינם מעוניינים, או אינם יכולים, להינשא על-פי חוקי המדינה (הדין הדתי).

 

 • דוגמאות לזוגות שאינם יכולים להינשא על-פי חוקי המדינה:
 • חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק.
 • זוגות מעורבים מבחינה דתית.
 • זוגות מאותו מין.
 • פסולי חיתון – מי שבית-הדין הרבני קבע כי אינם יכולים להינשא כדת משה וישראל, בגלל הסיבות הבאות:
 • ממזרות.
 • נישואין בין כהן לגרושה.
 • מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר.
 • נשים האסורות לבעלן ולבועלן – אישה שבגדה בבעלה – בית-הדין מחייב את בני הזוג להתגרש ואוסר על האישה לשאת את הגבר שעמו בגדה.
 • חללה – נישואין בין כהן ובין צאצא של כהן שמעמדו נתחלל.
 • מכיוון שאין הליך לנישואין אזרחיים בישראל, פותחו שתי חלופות לנישואין בטקס דתי:
 1. מוסד "הידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין ומקנה להם חלק גדול מהזכויות להן זכאים זוגות נשואים.
 2. רישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ למדינה. אלה נחשבים נשואים לכל דבר והם לא במעמד של ידועים בציבור.

מי נחשבים ידועים בציבור

ההגדרה לידועים בציבור אינה מופיעה בחוק.

בני זוג אשר נרשמו בביטוח לאומי כידועים בציבור, או שמחזיקים בתעודת תצהיר כי הם ידועים בציבור, יתקבלו ברוב המקרים כידועים בציבור ללא צורך להוכיח תנאים נוספים.

אם בני הזוג לא נרשמו ואין להם תעודה כאמור, השאלה אם הם ידועים בציבור או לא תוכרע בהתאם לנסיבות חייהם.

מסמכים שיכולים להעיד על כך שבני הזוג ידועים בציבור

לרוב, תעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה" או תעודת חופה וזוגיות מטעם התנועה הרפורמית, יכולה לשמש כראיה לכך שמדובר בידועים בציבור (התעודה לא מוכיחה כי מדובר בידועים בציבור, אלא היא מהווה תצהיר רגיל שבו מצהירים בני הזוג על חייהם המשותפים).

בנוסף, בני הזוג יכולים להירשם כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי.

תנאים המלמדים על כך שבני הזוג ידועים בציבור

 • אם בני הזוג לא רשומים בביטוח לאומי ואין להם תעודה לפיה הם מצהירים כי הם ידועים בציבור, השאלה האם מדובר בידועים בציבור תוכרע לפי נסיבות החיים של בני הזוג ובהתאם למקרה.
 • לצורך ההגדרה כידועים בציבור, צריכים להתקיים כמה תנאים, שגם הם עשויים להיות גמישים בהתאם לנסיבות:
 • הצדדים מקיימים ביניהם קשר זוגי, בעל אופי מחייב. בעבר התקיימה דרישה גם למשך זמן מסוים, אך היום זוגות עשוים להיחשב כידועים בציבור גם לאחר פרק זמן קצר של זוגיות.
 • משק בית משותף. בעבר היתה דרישה כי בני הזוג יתגוררו בבית אחד, אך כיום מגורים בדירות נפרדות לא ימנעו בהכרח את ההגדרה כידועים בציבור.
 • סממנים של חיי זוגיות משותפים – מוכרים על ידי המשפחות והחברים כבני זוג, מבלים את מרבית זמנם ביחד, יש להם תכניות משותפות ועוד.
 • במקרים מסוימים ידועים בציבור עשויים להיות מוכרים ככאלה לצורך מסוים (למשל לצורך קבלת פנסיית שאירים של בן הזוג) אך לא יוכרו ככאלה לצורך אחר (למשל לצורך ירושה). מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין בתחום.
קטגוריה תיאור
קטגוריות של "ידועים בציבור" זוגות שנחשפים פומבית הם זוגות שאינם נשואים המתנהלים בקשר רומנטי דומה לזה של זוגות נשואים.
הגדרה זוגות יכולים לבחור במעמד של זוגות ידועים בציבור מרצון, או בשל סיבות שאינן מאפשרות נישואין בישראל, כמו זוגות מאותו מין או מקרים של חתונות פסולות.
זוגות נשואים ומעמדם של ידועים בציבור זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו במדינה הם נשואים משפטית ואינם נחשבים לזוגות ידועים בציבור.
זכויות של זוגות ידועים בציבור לזוגות ידועים בציבור ישנה מגוון רחב של זכויות, דומה לזכויות של זוגות נשואים.
מטרת ההגדרה הגדרת זוגות כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על זוגות שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן לפי החוקים של המדינה (חוקים דתיים).
דוגמאות למקרים שלא רשאיים להינשא כנשואים חלק זוגות שאינם רשאיים להינשא כנשואים כוללים אנשים שיהדותם בספק, זוגות מאותו מין, זוגות חד מיניים, פסולי חיתון, ועוד.
שני אפשרויות לנישואין לא-אזרחיים בישראל לא-אזרחים רשאים לבחור מבין שני אפשרויות להינשא באופן דתי: במוסד "ידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו בלי נישואין והוא נותן להם זכויות רבות שדומות לזוגות נשואים; או ברישום במרשם האוכלוסין של זוגות שנישאו בחו"ל, שנחשבים לנשואים ואינם נחשבים לזוגות ידועים בציבור.
תנאים להגדרת מעמד "ידועים בציבור" תנאים להגדרת מעמד "ידועים בציבור" כוללים יחס רומנטי מחויב, שותפות במגורים, סימני התחייבות משותפת המוכרים למשפחה ולחברים, ועוד.
זוגות ידועים בציבור והחוק אף שאין גוף משפטי אחיד לזוגות ידועים בציבור בישראל, המעמד המשפטי שלהם התקרב אל המעמד של זוגות נשואים מבחינה משפטית, בזכות שינויים בפסקי הדין ובחקיקה.
הפניות משפטיות לזוגות ידועים בציבור בחוקים שונים זוגות ידועים בציבור מוזכרים בחוקים שונים בישראל, המראים כי הם חלק מהגוף המשפטי, ואינם מוגבלים רק לזוגות נשואים. דוגמאות כוללות חוקים הקשורים למניעת אלימות משפחתית וביטוח לאומי.
זכויות כלכליות וזכויות הילד לזוגות ידועים בציבור ישנן זכויות כלכליות וזכויות הילד דומות לזכויות של זוגות נשואים, כולל זכויות להטבות מס, זכויות הורות ועוד.
זכויות נחלה לזוגות ידועים בציבור ישנן זכויות נחלה דומות לזכויות הנחלה של זוגות נשואים, בתנאים מסוימים כמו זוגות בעלי מעמד נשואים בעת המוות וחוסר תווך רשות מצד שני הצדדים.

 

מעמדם של ידועים בציבור

 • המסגרת של "ידועים בציבור" עדיין לא הוסדרה בחקיקה בישראל, אולם בפועל מעמדם של הידועים בציבור הולך ומשתווה בשנים האחרונות לזה של זוגות נשואים, במידה רבה בשל הפסיקה בעניין זה. עם זאת, מעמדם עדיין אינו זהה לחלוטין לזה של זוגות נשואים.
 • בחוקים רבים בישראל מוזכרים "ידועים בציבור" כחלק מהמושג "בני-זוג" (כלומר, לא רק זוגות נשואים), למשל:
 • בחוק למניעת אלימות במשפחה – נכתב בהגדרת בן-זוג – "לרבות ידוע בציבור".
 • בחוק הביטוח הלאומי – מצוין בהגדרת המונח אשתו – "לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו".
 • עדיין אין בישראל חקיקה שמסדירה באופן אחיד את מעמדם של הידועים בציבור.
 • בפועל, הפער בין זכויותיהם וחובותיהם של הידועים בציבור לבין אלו של זוגות נשואים הולך ומצטמצם, זאת במידה רבה בשל פסיקת בתי-המשפט.
ידועים בציבור
ידועים בציבור

זכויות הידועים בציבור

קיימים מספר מישורים לזכויותיהם של ידועים בציבור:

 1. זכויותיהם הכלכליות של ידועים בציבור כמעט זהות היום לאלו של זוגות נשואים, למעט כמה מקרים:
 • נקודות זיכוי ממס הכנסה המתייחסות לבני זוג.
 1. זכויות הקשורות להורות:
 • בכל הנוגע לילדים ביולוגיים הנולדים כדרך הטבע, לא קיים הבדל בין ידועים בציבור ובין זוגות נשואים, ומעמדם של ילדים שנולדו לידועים בציבור זהה למעמדם של ילדים שנולדו להורים נשואים. עם זאת, במקרים מסוימים עשויות להתקיים דרישות נוספות, למשל במקרה של הוצאת דרכון לקטין.
 • בכל הנוגע לאימוץ ילדים, אין הבדל בין נשואים לבין ידועים בציבור, ומשרד הרווחה והביטחון החברתי מאפשר לידועים בציבור החיים ביחד שנתיים לפחות להגיש בקשה לאמץ. לפרטים ראו אתר השירותים והמידע הממשלתי.
 1. זכויות הקשורות בפרידת בני הזוג:
 • בכל הנוגע למשמורת על הילדים ולמזונות ילדים, אין הבדל בין זוגות נשואים ובין ידועים בציבור.
 • בכל הנוגע למזונות האישה, לא קיימת חובה על הגבר לשלם לה.
 • בנוגע לחלוקת הרכוש של ידועים בציבור בפרידה – ראו חזקת השיתוף בין בני זוג.
 1. זכויות הקשורות בהתדיינויות משפטיות – ידועים בציבור נהנים ממעמד דומה לבני זוג נשואים בכל הנוגע לפרוצדורה שקיימת בדיונים בבית המשפט, למשל:
 • דיון בדלתיים סגורות – כאשר הדיון עוסק בענייני משפחה, הדיון בבית המשפט יתנהל בנוכחות הצדדים בלבד ועורכי דינם.
 • מניעת מתן עדות של אדם נגד בן זוגו – ידועים בציבור (בדומה לזוגות נשואים) מנועים מלהעיד אחד נגד השני בבית המשפט, מלבד במקרים מסוימים הקשורים בעבירות אלימות של אחד מהם.
 1. זכויות בירושה – זכויותיהם של ידועים בציבור לרשת זה את זה זהות לזכותם של בני זוג נשואים, וזאת בתנאי שאף אחד מבני הזוג הידועים בציבור לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה, ובתנאי שאין צוואה הקובעת אחרת.
 2. זכויות ידועים בציבור בנושאי דיור
 • בזכאויות שונות של בני זוג לקבלת סיוע בנושאי דיור מטעם משרד הבינוי והשיכון נכללים ידועים בציבור, לרבות זוגות חד מיניים.
 • למימוש הזכאויות יש להציג, בין שאר המסמכים, טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור שנחתם בפני עורך דין.
 • אם יש לבני הזוג תעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה", אין צורך לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל סניף החברה שבה נרשמים לקבלת הסיוע.
 1. ידועים בציבור בנושאי הביטוח הלאומי
 • בני זוג שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כידועים בציבור נחשבים כבני זוג נשואים, הן לעניין חובות והן לעניין זכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה להם.
 • לקבלת מעמד של ידועים בציבור בביטוח לאומי, על בני הזוג למלא שאלון מיוחד ולהעבירו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב.
הקמת והכרה במעמד זוגות ידועים בציבור תיאור
הקמת מעמד "ידועים בציבור" זוגות יכולים להקים מעמד "ידועים בציבור" דרך אישורים כמו תעודות מארגונים כגון "משפחה חדשה", "האגודה" או תנועת הרפורם, או על ידי רישום בהנדסת הביטוח הלאומי.
הכרה בהליך משפטי זוגות ידועים בציבור מוכרים בהליכים משפטיים, כגון השמעות נסגרות והצהרות עדים. במקרים מסוימים, הם יכולים להתעדות זה אחד נגד השני באופן דומה לזוגות נשואים.
זכויות לדיור והתיישבות לזוגות ידועים בציבור ישנן זכויות דיור דומות לזכויות של זוגות נשואים במגוון נושאים הקשורים לדיור והתיישבות, כולל הסיוע ממשרד הבנייה והשכונות, תמיכה ברכישת דירה ועוד.

 

קשיים במעמד הידועים בציבור

למרות ההכרה ההולכת וגוברת בזכויותיהם של הידועים בציבור בישראל, קיימים כמה קשיים מרכזיים שעל ידועים בציבור להתמודד מולם:

 • זכויותיהם של בני זוג הידועים בציבור אינן זהות לחלוטין לזכויותיהם של זוגות נשואים.
 • ההכרה בזכויות ידועים בציבור נעשית באופן נקודתי, לפי חוק ספציפי וכלפי רשויות שונות. לכן, השגת כלל הזכויות של ידועים בציבור עשויה להיות כרוכה בהתדיינות עם גופים רבים.
 • מכיוון שאין הגדרה חוקית פורמלית לידועים בציבור, הגדרתם קשורה בקיום נסיבות עובדתיות הקשורות להתנהלות היחסים בין בני הזוג. לכן, זוגות המבקשים ליהנות מזכויות של ידועים בציבור צריכים להוכיח באופן פרטני כי אורח חייהם עונה לדרישות, ובתוך כך לחשוף פרטים אינטימיים על חייהם.
 • התרת הקשר הזוגי בין ידועים בציבור אינה כרוכה בהליך ממוסד, והדבר מחליש את ההגנה המשפטית על הקשר ביניהם.

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

שם אתר דוא"ל טלפון
מוקד מענה ממשלתי מרכזי https://www.gov.il/he/departments/central-government-call-center/govil-landing-page

 

moked1299@mail.gov.il

 

1299
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח https://www.gov.il/he//departments/bureaus/?OfficeId=4fa63b79-3d73-4a66-b3f5-ff385dd31cc7&categories=7cbc48b1-bf90-4136-8c16-749e77d1ecca

 

פנייה מקוונת 118
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה https://www.gov.il/he/departments/Units/equal-opportunities-at-work-unit

 

shivion@Economy.gov.il

 

074-7696562

 

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!