צרו קשר

על מה דיברנו במאמר זה

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך

עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו 03-7949755

עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו 03-7949755

עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו

עומדים לעזוב את הארץ למספר שנים ונדרשים להכנת ייפוי כוח כללי? אין לכם מה לדאוג. בעזרת פנייה לעורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו  או בכל מקום אחר בארץ, ניתן לטפל ביעילות ובמהירות בהכנת אישורי נוטריון שונים, כפי שיבואר במאמר שלפניכם.

מתי נצטרך עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו?

לפני שנסביר לכם כיצד הפנייה לעורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו תסייע בטיפול בהכנת סוגים שונים של ייפויי כוח נבין תחילה מכוח מה שואב מוסד ייפוי הכוח את כוחו המשפטי.

חוק השליחות קובע הוראות בנוגע למתן כל סוגי ייפויי הכוח.

באמצעות ייפוי כוח רשאי אדם, המכונה שלוח, לבצע פעולות משפטיות, בשמו או במקומו של השולח, כלפי כל צד שלישי.

חוק השליחות קובע כי ניתן לתת יייפוי כוח ולהפוך אדם לשלוח לכל פעולה משפטית שאנו רוצים לבצע

חוק השליחות מעניק מספר אפשרויות למתן ייפוי כוח וזאת באחת מהדרכים הבאות

(1) בכתב (2) בעל פה (3) בהודעה מאת מייפה הכוח לצד שלישי (4) על ידי התנהגות השולח כלפי מיופה הכוח או צד ג.

הגרסה המוכרת ביותר של ייפוי כוח הינו ייפוי כוח בכתב. בתוך "מחלקה" זו ניתן למצוא ייפוי כוח כללי, ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר וייפוי כוח זמני לפעולה ספציפית בלבד.

הפסיקה מבחינה בין ייפוי כוח כללי לייפוי כוח ספציפי. בשעה שייפוי כוח ספציפי מעניק לשלוח ייפוי כוח רק לעניין ספציפי בודד או לפעולה מסויימת אזי לעומת זאת, ייפוי כוח כללי ניתן במטרה לאפשר לשלוח לבצע כל פעולה ללא מגבלה..

האם כל ייפוי כוח חייב להיחתם בפני נוטריון?

חוק הנוטריונים מתייחס לכך וקובע כי קיימים שני סוגי ייפוי כוח אשר חייבים להיחתם בפני נוטריון.

החוק קובע כי ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין יהיו ברי תוקף רק במידה ואימות החתימה על ייפוי הכוח יתבצע בפני נוטריון מוסמך. כך למשל, כאשר אדם נוסע לתקופה ממושכת לארץ אחרת הוא הוא  מעניק לאדם נאמן מטעמו ייפוי כוח כללי עם אימות חתימה ואישור נוטריוני המאפשר לו לפעול בשמו בכל העניינים הרכושיים על פי כל פירוט שהוא בוחר. יצויין כי כמובן גם ייפוי כוח כללי ניתן להגבלה לרכוש ספציפי זה או אחר.

יחד עם זאת כאשר מעניקים לעורך דין לביצוע עסקה במקרקעין ניתן לעורך דין אין צורך באישור נוטריוני וזאת על פי החריג הקבוע בסעיף 91 לחוק המקרקעין.

מתי פג תוקפו של ייפוי הכוח הנוטריוני?

ייפוי הכוח מתבטל באחד מהמקרים הבאים:

(1) מי שערך את ייפוי הכוח מבטל אותו

האדם שערך את ייפוי הכוח נפטר

האדם שערך את ייפוי הכוח כבר אינו כשיר משפטית

האדם אשר ערך את ייפוי הכוח פשט רגל

כאשר מדובר שהעניק ייפוי כוח אזי בעת פירוק התאגיד בטלים כל ייפויי הכוח שהוענקו על ידי התאגיד לכל מאן דהוא

מתי לא ניתן לבטל ייפוי כוח?

  • כאשר ייפוי הכוח נועד להבטיח זכותו של צד ג' כלשהו
  • ייפוי כוח בלתי חוזר

 פנייה לעורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו

מתי תצרכו לשכור שירותיו של עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו? אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים

  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני באנגלית
  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני בעברית
  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני בגרמנית
  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני באוקראינית
  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני ברוסית
  • הכנת ייפוי כח כללי נוטריוני בפורטוגזית
  • אימות חתימה על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר
  • אימות חתימה ייפו כוח כללי בשפות שצויינו לעיל

עורך דין נוטריון ייפוי כוח לתאגיד ייפוי כוח לבצע עסקאות, האם אפשרי?

סעיף 5 לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 קובע כי השליחות חלה, באין הגבלה בהרשאה, על כל פעולה הדרושה באופן סביר לביצועו התקין של נושא השליחות. מטבע הדברים, החלטת תאגיד לבצע פעולה/עסקה במקרקעין, כוללת בחובה גם הרשאה למנות עו"ד מיופה כח (לרבות באופן בלתי חוזר) כדי שיבצע את כל הפעולות הדרושות להשלמת העסקה.

לכן נקבע במשרד המשפטים כי יש לפרש החלטה/פרוטוקול של התאגיד לבצע פעולה/עסקה במקרקעין, ככוללת גם מתן הרשאה למורשי החתימה מטעם התאגיד (אף אם שמם של מורשי החתימה צוין באישור נפרד בהתאם לנוהל 4/17) למנות עו"ד מיופה כח על מנת שיבצע את הדרוש לשם כך, אלא אם כן הדבר נאסר מפורשות בהחלטה/ בפרוטוקול של התאגיד. למען הסר ספק האמור נכון רק ביחס למינוי עו"ד כמיופה כח.

בכל מקרה בו חתמו מורשי חתימה על ייפוי כח מטעם תאגיד, יש לציין בייפוי הכח לצד חתימתם את שמותיהם.

במקרה בו ייפוי הכח כולל אישור נוטריון בהתאם לתקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, לפיו מי שחתם על ייפוי הכח רשאי לחתום בשם התאגיד, אין צורך לצרף את הפרוטוקול/ההחלטה של  התאגיד. למען הסר ספק מובהר כי כאשר ייפוי הכח אינו כולל אישור כאמור, יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לעניין.

כאשר במסגרת החלטת התאגיד (או הפרוטוקול) מונה/ו עורך/כי דין כמורשה/ים מטעם התאגיד, ואחד מהם אימת את החתימות המופיעות ע"ג ההחלטה, ניתן לראות במסמך זה גם ייפוי כח לעורך הדין מורשה החתימה.

על פי הנחיות משרד המשפטים, בנוהל שפורסם בהמשך לנוהל 4/16 במקרה שבו מוגש שטר החתום בשם תאגיד באמצעות ייפוי כח בלתי חוזר, ניתן לקבל את האישור הנדרש לפי תקנה 10 לתקנות המקרקעין, גם אם הוא מתייחס למועד מתן ייפוי הכח.

כל פנייה של תאגיד לביצוע עסקה חייבת להיות מלווה בייפוי כוח לביצוע הפעולה הנדרשת. לכן בעלי חברות נדרשים להכין מבעוד מועד מסמכים רלבנטיים לצורך פעולה של גורם מטעם התאגיד וזאת באמצעות הכנת ייפוי כוח נוטריוני המלמד על החלטת התאגיד המורה לו לבצע החלטות אלה.

כיצד לבחור עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו

שוק עורכי הדין בישראל מוצף בעורכי דין ונוטריונים שמציגים עצמם כמומחים במספר רב של תחומים. על מנת לבחור עורך דין נוטריון ייפוי כוח בקריית אונו, שיסייע בהכנת כל סוג נדרש של ייפוי כוח כגון ייפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני או ייפוי כוח כללי באנגלית או ייפוי כוח כללי בעברית, יש לבחון מספר מרכיבים הכרחיים.

ראשית, יש לתת את הדעת על ניסיונו של עו"ד נוטריון. באופן טבעי ככל שלעורך הדין יהיה יותר ניסיון, כך הוא יוכל להכין בעבורכם ייפוי כוח המותאם לצרכיכם בצורה מדוייקת וללא כל שגיאות. כמו כן, מומלץ להתבונן בפרסומים ציבוריים אודות איכות השירות ומקצועיותו של עורך הדין אשר אמור לערוך בעבורכם את ייפוי הכוח.  בטיפול וליווי בהליכי הכנת ייפוי כוח כללי, נדרשת רגישות רבה – הלא בסופו של יום מדובר פעמים רבות בהורים קשישים המעניקים לילדיהם ייפוי כוח לטפל בענייניהם בסוף חייהם, לעיתים מדובר על הכת ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בהליכי גירושין והעברת דירות בין בני זוג ועל כן נדרש עורך הדין לגלות אמפתיות ורגישות בהליך – לכל אורכו.