ארבע סיבות טובות לערוך צוואה אצל נוטריון צוואה נוטריונית
צרו קשר

על מה דיברנו במאמר זה

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך

צוואה נוטריונית צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית צוואה בפני נוטריון מחיר ו-5 סיבות לעשות אותה

עשיית צוואה או בשפה משפטית עריכת צוואה הינה אחד משלושת הכלים המשפטיים החשובים ביותר אשר קיימים לאדם כדי לדאוג לכל ענייני הירושה לאחר מותו. 

צוואה נוטריונית למה בעצם?

מטרת עריכת הצוואה היא לוודא למעשה שכל רכושו שנצבר בעמל רב יועבר ליורשים שהוא יבחר ולא לאחרים ומנגד גם למנוע בדרך משפטית לגיטימית מצב שעזבונו יחולק שלא לפי רצונו. עניין זה מכונה בפסיקה רצון המצווה. בתי המשפט מכבדים מאוד את רצונו של המצווה ומכאן חשיבות עריכת צוואה ברורה על מנת שבתי המשפט יוכלו להתחקות אחר רצונו האמיתי של המנוח.

חוק הירושה מציין ארבע דרכים שבאמצעותן ניתן לערוך צוואה אשר ניתן יהיה לתת לה תוקף משפטי  בישראל אחת מהן נוטריונית

ערכתי מאמר שלם בנושא צוואה וכן צוואה לדוגמא ותוכלו למצוא אותו ממש כאן

נציין בקצרה כי ארבע הצוואות המדוברות הן צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים וכן צוואה בפני רשות.

לכל אחת מדרכי עשיית צוואה יש חסרונות ויתרונות.

עיקר החשיבות בצוואה היא השאלה עד כמה ניתן להתנגד לצוואה לאחר פטירתו של המוריש ועד כמה הצוואה חזקה ומוגנת מפני התנגדויות והאם ככל שיוגשו התנגדויות בית המשפט ידחה אותן על הסף או ידחה אותו מכוח פסק דין.

כאמור, במאמרים קודמים שלי,  על פי סעיף 22 לחוק הירושה, ניתן לערוך צוואה בפני רשות מול שופט, רשם הירושות, רשם בית המשפט או בפני חבר בית דין דתי. צוואה נוטריונית היא צוואה הנערכת בפני נוטריון, שמעמדו הוא כשל שופט לעניין צוואה נוטריונית.

מהם היתרונות אותם ניתן לקבל  בעריכת צוואה נוטריונית על פני צוואה מסוג אחר?

כאמור, לפי החוק דין נוטריון כדין שופט בכל הנוגע לעריכת צוואה בפני רשות. כלומר, סמכויותיו של הנוטריון בעת עריכת צוואה נוטריונית זהות לאלו של שופט ולכן עריכת צוואה נוטריונית המקבלת  אישור לפי חוק הנוטריונים מהווה ראיה בעלת משקל רב בהליכים משפטיים אם חלילה תוגש התנגדות לצוואה.

למעשה העובדה שמדובר בצוואה נוטריונית שנערכה בפני נוטריון מקטינה  באופן משמעותי את הסיכוי שההתנגדות לצוואה נוטריונית תגרום לפסילתה על ידי בית משפט אם חלילה תוגש התנגדות לצוואה.

בתי המשפט מעניקים משקל רב לפעולות משפטיות הנערכות באמצעות נוטריון, אשר קיבל רישיון מוועדה במשרד המשפטים.

שלא כמו צוואות הנערכות באופן אחר, כגון צוואה בעדים ואף צוואה בכתב, או כל צורה אחרת,  רמת הקבילות של צוואה נוטריונית גבוהה משמעותית מהשאר.