שירותים נוטריוניים שגרירות ארה"ב בישראל כיצד ניתן לקבל כשהשגרירות סגורה
צרו קשר

שירותים נוטריוניים שגרירות ארהב בישראל כיצד ניתן לקבל כשהשגרירות סגורה

שירותים נוטריוניים שגרירות ארהב בישראל כיצד ניתן לקבל כשהשגרירות סגורה

שירותים נוטריוניים שגרירות ארהב בישראל כיצד ניתן לקבל? 03-7949755 שגרירות ארה"ב סיפקה באופן מסורתי שירותים נוטוריונים ובכלל זה שירותים עבור אזרחים אמריקאיים ואזרחי ישראל הנדרשים לביצוע פעולות הדורשות נוטריון אמריקאי בישראל.

מאז תחילת הקורונה הודיעה שגרירות ארהב כי לא תספק שירותי חתימת נוטריון ועד כה ההודעה עומדת בתוקף ולכן על פי הודעת שגרירות ארצות הברית לא ניתן לקבל בשלב זה ועד להודעה חדשה שירותים קונסולריים.

אנו מעניקים שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי במחירים על פי מחירון נוטריון והכל על פי דין ואין צורך בקביעת פגישה בשגרירות ארהב לצורך חתימה על מסמכים נוטריוניים נשמח לסייע 052-4616973

שירותי נוטריוניים שגרירות ארהב בישראל

מהם המסמכים להם נדרש אישור נוטריון אמריקאי?

חתימה על מסמכים לצורך מכירת נכס ובהם warrant deed, closing agreement, covid 19 affidavit
חתימה על מסמכים לצורך רכישת נכס בארצות הברית
חתימה על מסמכים לצורך מחזור משכנתא בארצות הברית
חתימה על ייפוי כוח נוטריוני לצורך ייפוי כוחו של אדם אחר לחתום בשמנו
חתימה לצורך חידוש דרכון של קטין אשר אחד מההורים אינו יכול להגיע לפגישה, יש לחתום על טופס DS-3053 מול נוטוריון. יש להגיש את הטופס בצירוף צילום של תעודה מזהה של ההורה רק מסמכים מסוימים יכולים לקבל חתימה נוטוריונית :
מכתב או טופס אשר חייב להיות חתום על ידך ואשר יהיה בשימוש רק בארה"ב.
תצהיר חתום על ידי נוטריון אמריקאי בשבועה
ייפוי כוח חתום על ידי נוטריון אמריקאי
תצהיר נדל"ן או תצהיר פיננסי
כאמור בשלב זה השגרירות אינה מספקת שירותי נוטריון ואנו נשמח לסייע במתן שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי בישראל 03-7949755
שירותים נוטריוניים שגרירות ארהב

שירותים נוטריוניים שגרירות ארהב בישראל

אגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ארצות הברית-על פי הוראות שגרירות ארצות הברית אין אפשרות להציג אגרות חוב ממשלתיות כשהבעלים נמצאים בחו"ל. בעל האגרות חוב חייב להיות נוכח בזמן החתימה בשגרירות ארה"ב, ולאחר מכן עליו לשלוח אותם לרשות הממשלתי המתאימה בארה"ב. על פי הנחיית שגרירות ארצות הברית לאחר החתימה  יישלח שיק בדולרים לבעל אגרות החוב. לפגישה בשגרירות ש להביא: דרכון בתוקף כתעודה מזהה. אם השם שעל הדרכון אינו תואם את השם שעל אגרות החוב, יש להמציא אישור על שינוי שם כגון תעודת נישואין.

באתר שגרירות ארצות הברית קיימות הנחיות ברורות כיצד לנהוג לאחר שהחתימה אומתה בשגרירות.

לאחר החתימה שגרירות ארצות הברית יש יש לשלוח את אגרות החוב לארה"ב על מנת לקבל את הכסף. השיק יישלח אליך תוך שלושה חודשים.

הכתובות שאליהן יש לשלוח את המסמכים הם:

Federal Reserve

P.O. Box 867

Pittsburgh, PA 15230

or

Bank of Pittsburgh Bureau of the Public Debt

P.O. Box 7012

Parkersburg, WV 26106-7012

על מה דיברנו במאמר זה