שירותי נוטריון שגרירות ארהב

שירותי נוטריון שגרירות ארהב

נוטריון אמריקאי בישראל-מה זה בעצם נוטריון אמריקאי והאם הביטוי עצמו מדוייק?

שירותי נוטריון שגרירות ארצות הברית מהם?

תפקידו של נוטריון הוא לאמת מסמכים רשמיים בכדי שניתן יהיה להסתמך עליהם בעסקאות שונות, בהתנהלות מול רשויות שלטוניות או בתי משפט, או בעבור גופים שנמצאים מחוץ לארץ. בין תפקידיו של נוטריון כלולים אימות חתימה על מסמך, קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת, אישור נכונותו של העתק או תרגום של מסמך, אימות הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין, אישור שאדם פלוני חי וכדומה. כל נוטריון הוא עורך דין, אך לא כל עורך דין מוסמך לעשות את תפקידו של נוטריון. חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 מסדיר את תפקידיו של הנוטריון והסמכתו, כמו את הדין החל על נוטריונים ועל אימות מסמכים מהארץ ומחו"ל.

מכיוון שלכל מדינה יש כללים אחרים בנוגע לאישור מהימנותם של מסמכים, כאשר מדובר באימות מסמכים בין מדינות שונות יש צורך באחידות ומעין יישור קו. על נוטריון ישראלי לא בהכרח יחולו אותם חוקים כמו נוטריון מארה"ב. ניתן להשיג את יישור הקו על ידי אישור אפוסטיל בנוסף על חתימת הנוטריון. במדינות החתומות על אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים (אמנה שישראל וארצות הברית חתומות עליה) התהליך הבירוקרטי של אימות מסמכים הרבה יותר קל ופשוט.

יש מספר דרכי פעולה אפשריות עבור מי שיש לו צורך באימות מסמכים שנערכו בחו"ל בשביל רשות ישראלית, כמו אימות חתימה על מסמכים אמריקאיים

ראשית, בדיון שנערך במשרד המשפטים נקבע כי יש לפעולות של נוטריון ישראלי תוקף גם בחו"ל, בהתאם למגבלות הדינים התקפים במדינה המדוברת. אם למסמך יש תוקף בישראל בהתאם לדין החל עליו, החתימה הנוטריונית תקפה בהתאם לדיני הנוטריון הישראליים, ובדין האמריקאי אין איסור על הפעולה, נוטריון ישראלי בהחלט יוכל לסייע באימות חתימה על מסמכים אמריקאיים שנדרשים בישראל.

שירותי נוטריון שגרירות ארהב
שירותי נוטריון שגרירות ארהב אמריקאי בארץ לאימות חתימה על מסמכים israel notary public search

שנית, קיימת האפשרות לחתום על המסמך בפני נוטריון מהמדינה הזרה ולאחר מכן להשיג אישור אפוסטיל עבור המסמך, בהנחה שהמדינה הזרה חתומה על אמנת האג. מאחר וארצות הברית חתומה על האמנה, נציג מטעם שירותי נוטריון ארהב יוכל לאמת מסמכים שנדרשים בישראל.

יתר על כך, חתימה על המסמך בפני הקונסוליה הישראלית במדינה היא שוות ערך לחתימה בפני נוטריון. וכך במקרים דחופים במיוחד יש אלטרנטיבה לשירותיו של נוטריון. עם זאת, יש לציין כי הרשויות בישראל רשאיות לקבוע מהן דרכי ההוכחה של מסמכים שנערכו בחו"ל, וכל רשות יכולה להחליט על כך בעצמה.

נוטריון אמריקאי בישראל מה זה?
נוטריון אמריקאי בישראל מה זה?

שירותי נוטריון שגרירות ארהב אימות חתימה על מסמכים אמריקאיים

מהצד השני של המטבע, המצב המקביל מתרחש כאשר יש צורך באימות מסמך ישראלי עבור רשות ממדינה זרה. במקרים אלה, לכל מדינה החוקים החלים בה, ולא ניתן להכליל עבור כל המדינות. בהקשר של שגרירות ארצות הברית, קיימת האפשרות לחתום על מסמך בנוכחות קונסול אמריקאי.

היחידה לאזרחים אמריקאים תוכל לספק שירותי נוטריון בשגרירות ארצות הברית גם עבור אזרחים אמריקאים וגם עבור אלו שאינם אזרחים אמריקאים. אם מדובר בחתימה נויטרונית למסמכים הנדרשים על ידי ממשלת ארצות הברית, לדוגמה טופס DS-3053, לא ייגבה תשלום. עבור מסמכים אחרים, עלות חתימה נוטריונית היא 50 דולר. בשגרירות ארצות הברית, קביעת תור לשירותי נוטריון נדרשת על מנת שניתן יהיה לקבל חתימה נוטריונית. בנוסף, ישנה מגבלה על כמות המסמכים.

המסמכים שיכולים לקבל חתימה נוטריונית בשגרירות ארצות הברית הם: תצהיר בשבועה, תצהיר נדל"ן או תצהיר פיננסי, ייפוי כוח, העתק נאמן למקור של דרכון אמריקאי, או מכתב או טופס החתום על ידי המבקש וכן יהיו בשימוש רק בתוך ארצות הברית. בנוסף לאלה, בשגרירות ארצות הברית בתל אביב, נוטריון יוכל לאמת אישורים של אגרות חוב אמריקאיות, בכדי שניתן יהיה לשלוח אותן לרשויות האמריקאיות לאחר מכן ולקבל את הכסף. יתר על כך, יש אפשרות בשגרירות ארצות הברית לחידוש דרכון, אך מי שמבקש לחדש דרכון אמריקאי של קטין במצב בו אחד ההורים לא יוכל להגיע לשגרירות, נדרשת חתימה על טופס DS-3053 המהווה תצהיר הסכמה.

יש לציין כי במקרים בהם יש צורך בעדים לטובת חתימה על המסמך, מבקש החתימה נדרש להביא את העדים לשגרירות עימו. כלומר, הצוות הקונסולרי לא יוכל לשמש כעדים, ויש להתכונן לכך מראש. גם בני זוג וקרובי משפחה לא יוכלו לשמש כעדים. בנוסף לכך, במידה ונדרשת חתימה נוטריונית בשם תאגיד, יידרשו הוכחות לכך שמבקש החתימה הוא אכן בעל תפקיד בתאגיד, ולהציג את המסמכים הרלוונטיים בשם התאגיד. חשוב לקחת את זה בחשבון, במיוחד בשגרירות ארצות הברית בקביעת תור לשירותי נוטריון, בכדי לא לעכב את התהליך או להגיע סתם ולגלות בשגרירות עצמה שאי אפשר לאמת את המסמכים כי לא התקיימו כל ההכנות הנדרשות.

מהם השירותים הנפוצים שניתן לקבל מכל נוטריון אפוסטיל אמריקאי (על פי אמנת האג) בישראל? 
  • שירותי נוטריון לצרכים עסקיים כגון הקמת חברה בארצות הברית
  • שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה על מסמכים 
  • שירותי נוטריון לצורך חתימה על שחזור משכנתא על נכס בארצות הברית
  • שירותי נוטריון אמריקאי לצורך חתימה על ייפוי כח (poa) לרכישת נכס

אישור נוטריוני על מכירת נכס בחו״ל

מי שרוצה למכור נכס בחו"ל יצטרך אישור נוטריון ואימות חתימה על מסמכים לפני מכירת נכס בארצות הברית. בדרך כלל המסמכים הרלוונטיים כוללים הצהרות מס, פוליסות ביטוח וכן את שטר הבעלות על הנכס. הרשויות האמריקאיות דורשות חתימה נוטריונית על מסמכים אלה בכל מקרה שבו צד לעסקה אינו אמריקאי.

מסמכים אלה לא תמיד נמצאים ברשימת המסמכים שכלולים בשירותי נוטריון בשגרירות ארצות הברית. לכן לא בהכרח חייבים לפנות לשגרירות ארצות הברית בתל אביב. נוטריון ישראלי מוסמך בעל שליטה מלאה באנגלית יוכל לאמת את המסמכים ולספק אישור נוטריוני על מכירת נכס בחו"ל. כאשר נוטריון ישראלי מאמת את המסמך, ונוסף על כך אישור אפוסטיל, הפעולה שקולה לאישור נוטריון מאהר"ב. בדרך זו גם ניתן לעקוף את הדרישה של שגרירות ארצות הברית לקביעת תור לשירותי נוטריון.

חשוב מאוד לשים לב אילו מסמכים רלוונטיים ונדרשים לאישור ואילו מסמכים לא. זאת בכדי לוודא שמגיעים מוכנים לכל פגישה ולא לעכב את העסקה למכירת נכס בחו"ל בגלל דברים פשוטים כגון אישור מסמכים. האישור הנוטריוני על מכירת נכס בחו"ל ישתנה מעסקה לעסקה וממדינה למדינה, ולכן יש חשיבות מכרעת לתשומת לב לפרטים הקטנים בעניין זה, וכן לוודאות שיש אימות חתימה על מסמכים לפני מכירת נכס בארצות הברית.

שגרירות ארצות הברית נוטריון חידוש דרכון

בשגרירות ארצות הברית, חידוש דרכון מתאפשר בהתאם לסוג השירות המבוקש- בקשה לדרכון אמריקאי ראשון, חידוש דרכון, החלפת דרכון זמני בדרכון רגיל, החלפת דרכון שניזוק, דיווח על דרכון שאבד או נגנב, וכן בקשות לדרכונים אמריקאיים עבור קטינים מתחת לגיל 18 בהתאם לסטטוס האזרחות שלהם.

עבור כל סוג של שירות, נדרש אימות חתימה על מסמכים אמריקאיים שונים. בדומה לאימות חתימה על מסמכים לפני מכירת נכס בארצות הברית, גם במקרה הזה חשוב לשים לב לפרטים הקטנים ולוודא שמגיעים מוכנים עם על המסמכים לראיון בשגרירות. אם מגיעים לראיון ללא המסמכים הנדרשים, או ללא קביעת תור מראש, הדבר עלול להשפיע מאוד ולעכב את תהליך חידוש הדרכון.

בכדי להשלים את תהליך חידוש הדרכון בביקור אחד בלבד בשגרירות ארצות הברית, חשוב להגיע עם המסמכים הבאים: בקשה לדרכון אמריקאי- ישנם טפסים שונים למבוגרים (ds-82), חידוש דרכון לקטינים (ds-11), או הנפקת דרכון ראשון לקטינים שהוריהם אזרחי ארצות הברית. בנוסף, נדרשים הוכחות של האזרחות האמריקאית, תעודה מזהה ותמונת פספורט.

צריכים שירותי נוטריון אמריקאי בישראל וחותמת אפוסטיל אמריקאי – ניתן לקבל במהירות שירותי אפוסטיל אמריקאי בישראל תוך שעות בודדות ובמחירי מחירון נוטריון 2021

צריכים להגיש חוזה חתום או מסמך כלשהו לרשויות ומוסדות בנקים או כל מוסד אחר בארצות הברית? למשרדנו משרד עורכות דין ונוטריונית רחל שחר אשר מעניק שירות בתל אביב קריית אונו ירושלים והרצליה ניסיון רב במתן שירותינוטריון אמריקאי בישראל.

מדי יום אנו מסייעים בשמחה ללקוחות רבים אשר מחפשים נוטריון אמריקאי  אפוסטיל אמריקאי לקבל את מלוא השירות הנדרש וזאת תוך שעות בודדות.

שירותי נוטריון שגרירות ארהב-ערכנו עבורכם סרטון הסבר בנושא

מכייון שקיים לעיתים בלבול בשאלה מהו נוטריון אמריקאי בישראל והאם קיים נוטריון אמריקאי בישראל ערכנו ראיון מקיף בנושא נוטריון אמריקאי בישראל על מנת שלקוחותינו וגולשי האתר יכולו להבין מהם שירותי נוטריון אמריקאי בישראל וכיצד ניתן לקבל חותמת נוטריון אמריקאי בישראל.

אנו ממליצים בחום לצפות בסרטון זה המעניק מענה נרחב לשאלה זו.


שירותי נוטריון שגרירות ארהב מתי נצטרך? notary near me

יצויין כי הביטוי "נוטריון אמריקאי בישראל" לכשעצמו שגוי שכן נוטריון אמריקאי הוא באמריקה ולעומת זאת ניתן לתת שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי בישראל .

בשל העובדה שארצות הברית מורכבת ממדינות שונות עורך דין או נוטריון אמריקאי יכול להעניק שירותים ספציפיים למדינה בה רשיונו מוכר. כך למשל נוטריון בוושינגטון אינו יכול להעניק שירותי נוטריון בניו יורק.

אם כך לאור ההסבר כיצד יכול מי שנמצא בישראל ומעוניין בחתימת נוטריון אמריקאי בישראל לקבל חתימה אשר תהיה תקפה בארצות הברית?

האפשרות הראשונה עליה לעיתים ממליצות חברות טייטל רבות הפועלות בארצות הברית היא לקבל שירותי נוטריון אמריקאי בשגרירות ארצות הברית המצויה בתל אביב.

אלא שפעמים רבות נדרשת המתנה ממושכת לשירותי השגרירות ולעיתים ההמתנה לנוטריון אמריקאי בשגרירות ארצות הברית בישראל כה ארוכה עדד כי מועד החוזה כבר עובר והתור לא הגיע. נוסף על כך בשל מחלת הקורונה לא מתאשפשרת קבלת קהל בשגרירות האמריקאית בישראל אלא למקרים מוגדרים וספציפיחים אשר הוגדרו על ידי השגרירות.

לכן אפשרות זו היא הפחות מועדפת.

אפשרות נוספת אשר קיימת הינה נסיעה לארצות הברית על מנת להיפגש במדינה בספציפית עם הנוטריון האמריקאי.

גם אפשרות זו אינה נעדרת קשיים אך מי שמעוניין לטוס לארצות הברית יכול כיום לאחר פתיחת השמיים לעשות זאת אם כי עליו לבדוק נושא מדיניות הבידוד המעודכנת לכל מדינה.

שירותי נוטריון שגרירות ארהב  אפוסטיל אמריקאי – למסמכים שנחתמו בישראל

מדינת ישראל חתומה יחד עם ארצות הברית על אמנת האג ועל כן כאשר נדרש אישור אפוסטיל לחתימת הנוטריון אנו מעניקים אותה. על מנת לסייע בידי לקוחותינו אנו מצויים בקשר ישיר עם חברות הטייטל בארצות הברית אשר מצידן מעניקות הנחיות ברורות כיצד הן רוצות שמסמכי הנוטריון יגיעו בדרך אמריקאי מישראל אליהם.

צריכים שירותי אפוסטיל או ליווי לחתימה על מסמכים שונים עם "נוטריון אמריקאי בישראל"?

רבים מאיתנו יזדקקו לשירותים נוטריונים אולי פעם אחת בחיים. יחד עם זאת חשוב שבעת שאנו נזקקים לסיוע בתחום של שירותים נוטריונים נוכל לקבל אותם באופן מהיר ומקצועי.

גולשי גוגל מצביעים שנה אחר שנה במשרדנו כמשרד מצטיין בעל איכות בלתי מתפשרת והכל על פי מחירון נוטריון משרד המשפטים.

אנו גאים בביקורות הגולשים ונשמח שתקדישו לקריאתם זמן כדי ללמוד מהם השירותים הנוטריוניים שנוכל להעניק לכם.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!