ייפוי כוח נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי למכירת דירה בארצות הברית או למחיקת משכנתא

משרדנו מעניק שירותי ייפוי כוח נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי למכירת דירה בארצות הברית או למחיקת משכנתא ונשמח לסייע 052-4616973

ראשית לשאלה מהו ייפוי כוח באופן כללי?

ייפוי כוח על פי חוק השליחות הישראלי הוא מתן הרשאה למיופה כוח, אדם אחר,  שהוגדר מראש לבצע פעולה משפטית כלשהי, כלפי צד שלישי.

ישנן פעולות בהן מיופה הכוח הוא עורך דין, ואז אנחנו חותמים על ייפוי כוח משפטי לעורך דין.

אם אנו חותמים על ייפוי כוח לעורך דין ייפוי כוח מתמשך אז במצב כזה הלקוח מייפה את כוחו של עורך הדין כדי לבצע בשמו פעולות משפטיות.

ישנן פעולות שלא יוחדו בדין לעורך דין ולכן אין כל מניעה לייפות את כוחו של כל אדם אחר לביצוע פעולות אלו, למשל בן משפחה. כך למשל ניתן לתת ייפוי כוח כללי לבן משפחה לצורך הוצאת משכורת מהבנק או לצורך חתימה על עסקאות בשמך.

על מנת לתת יפוי כוח כללי לבן משפחה או לכל אדם אחר נדרש לגשת לנוטריון אשר מכין מסמך ייפוי כוח כללי על פי ההנחיות שתתנו לו ואז מכין אותו ולאחר שאתם מזדהים בפניו באמצעות תעודת זהות או דרכון הוא יכין בעבורכם ייפוי כח כללי נוטריוני.

לעומת זאת כל פעולה בבית משפט הנדרשת מאת בעל דין, או המותרת לו על פי דין – רשאי בעל הדין לעשות בעצמו או על ידי ייצוג של עורך דין כל עוד אין הוראה מפורשת אחרת.

ואולם, בבית משפט לתביעות קטנות- לא ניתן לתת ייפוי כח לעורך דין על מנת שייצג אותך אלא עליך להתייצב בעצמך ללא עורך דין.

קיימים חריגים מסויימים לכלל הזה וכאשר בית המשפט מתרשם כי לא תוכל לנהל את התיק בעצמך הוא יעניק לך רשות מיוחדת להיות מיוצג על ידי עורך דין.

הייחודיות של נוטריון אמריקאי היא שמקבלי המסמכים בארצות הברית מרגישים בנוח עם חתימה של נוטריון אמריקאי. מבחינת דורשי החתימה, הגשת מסמכים אל נוטריון באמצעות אפוסטיל אמריקאי יכולה להיעשות בצורה קלה ופשוטה.

מלבד שגרירות ארצות הברית המציעה שירותי נוטריון אמריקאי ישנם גם משרדי נוטריון ישראלים המציעים שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי.

קיימים שירותים רבים ונפוצים שניתן לקבל דרך נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי

  1. אישורי חתימות – מדובר על השירות הנפוץ ביותר המגיע אל שולחנו של הנוטריון עם אפוסטיל אמריקאי.
  2. בהרבה מקרים ישראלים רוכשים דירות בארצות הברית או מוכרים דירות בארצות הברית ובמקרה כזה בכל עסקה של מכירת דירה או קניית דירה הנמצאת בארצות הברית נדרשת חתימת נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי. חתימה דומה נדרשת גם במחיקת משכנתא אשר נלקחה לצורך רכישת הנכס בארצות הברית.
  3. תצהירים שונים – חשוב לזכור כי בארצות הברית אפילו מסמכים בנקאיים פשוטים דורשים חתימה של נוטריון.
  4. היות ויש צורך בחתימות רבות של נוטריונים נקבעו קריטריונים שונים לקבלת האישור של נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי גם לשירותים נוטריוניים הנדרשים על ידי חברות ובעלי עסקים כגון תצהיר על הקמת חברה בארצות הברית.

קיימים סוגים שונים של ייפוי כח למטרות שונות ובעיקר מדובר על הסוגים הבאים:

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח מיוחד

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח נוטריוני מהו ולאלו מטרות הוא משמש?

במקרים אחדים נדרשת חובה לפנות אל משרד נוטריון לשם חתימה על ייפוי הכוח. אם הנוטריון לא ערך את ייפוי הכוח או שלא אימת את החתימות שעל גביו, אין לו תוקף משפטי.

המטרה בייפוי כח נוטריוני היא  שהנוטריון יוודא שמייפה הכוח כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

ייפוי כוח כללי מהו ולאלו מטרות הוא משמש?

ייפוי כוח כללי – במסגרתו הרשאתו של מיופה הכוח אינה מוגבלת לנושא משפטי מסוים או לסוג מסוים של פעולות משפטיות. למעשה כאשר אנו מחזיקים ייפוי כח כללי של אדם אחר בידינו אנו יכולים לעשות הכל במקומו כולל לקנות נכסים ולמכור אותם, למכור מניות וכיו"ב.

בשל היקפו הרחב קבע המחוקק שייפוי הכוח אינו בר תוקף אם הוא לא נערך או אומת על ידי נוטריון.

גם במקרה של ייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום בלשכת המקרקעין – מדובר בפעולות משפטיות בעלות ערך כלכלי רב ולכן קבע המחוקק שייפוי הכוח ייחתם בפני נוטריון על מנת שהנוטריון יוודא שהאדם שחותם בפניו כשיר משפטית ומבין את הפעולות שהוא מבצעועושה אותן מרצונו החופשי.

ייפוי כוח מיוחד למטרות שונות

ייפוי כוח זה מסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולה משפטית אחת בנושא מסוים או מספר פעולות משפטיות המוגדרות בייפוי הכוח מראש. חתימה על ייפוי כוח מיוחד איננה מצריכה פנייה אל נוטריון.

ייפוי כוח בלתי חוזר למטרות שונות

ייפוי כוח שניתן לטובת צד שלישי מסוים ביחס לנכס מסוים ונועד להבטחת זכויותיו של אותו צד שלישי. תוקפו של ייפוי הכוח הבלתי חוזר אינו ניתן לביטול, אלא בהתאם לתנאים שמכוחם ניתן, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. היות ייפוי הכוח בלתי חוזר תלוי בתוכנו של ייפוי הכוח ולא בכותרתו.

ייפוי כוח מתמשך לאוכלוסייה מגונת

סוג מסויים ביותר של ייפוי כח אשר מתייחס לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נכנס לתוקף באפריל 2017 ונועד לתת מענה למקרים של אובדן הכשירות לקבלת החלטות הינו ייפוי כוח מתמשך. בניגוד למצב המשפטי הקודם, שבמסגרתו מינוי אפוטרופוס לחסוי נעשה באמצעות הליך משפטי, בעקבות התיקון בחוק מתאפשר לכל בגיר בעודו כשיר לקבלת החלטות, לקבוע בעצמו מי יטפל בו ובענייניו במקרה של אובדן הכשירות וזאת ללא הגעה לבית המשפט.

בניגוד לאפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך מאפשר למנות כמה אנשים שיהיו מיופים בעבור אותו אדם – ולחלק ביניהם את הסמכויות השונות לגביו בנושאי רכוש, בריאות, רווחה או כסף.

כאמור, ניתן להכין מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין או נוטריון, ללא קיום הליך משפטי ובלבד שעברו הכשרה המקנה להם אישור לעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך.

פקיעת ייפוי כוח-מתי פג תוקפו של ייפוי הכוח?

ייפוי כוח כללי פוקע בכל אחד מהמקרים הבאים:

ייפוי הכוח בוטל על ידי מייפה הכוח.

ייפוי הכוח ניתן לתקופה מוגבלת.

מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטר.

נגרעה כשרותו המשפטית של מייפה הכוח ו/או מיופה הכוח.

חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח בלתי חוזר אינו ניתן לביטול בהתקיים אחד מהמקרים דלעיל. הוא ממשיך לעמוד בתוקפו שכן על פי טיבו הוא נועד להבטחת זכויות של צדדים שלישיים.

אתר זה מרכז מידע עדכני בנושא הקורונה כדי שתכירו את זכויותיכם ותפעלו בהתאם להנחיות

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 4/12/20 שעה 17:53

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד לענייני משפחה ונוטריון רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

זיקנה והזדקנות

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד רחל שחר 052-4616973

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!