צרו קשר בוואצאפ

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה מהם כללי משרד הבריאות לקבלת רישיון

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה מהם כללי משרד הבריאות לקבלת רישיון

על פי הודעת משרד הבריאות תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל , לבוגרי רפואת שיניים בחו”ל, כולל את השלבים הבאים:

1. הגשת בקשה לקבלת רישיון ברפואת שיניים

בוגרי חו”ל נדרשים לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה להכרה בלימודי רפואת שיניים.

על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:

2 תמונות פספורט

2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)

במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל

או

צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף

שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות

טופס בקשה להיבחן בבחינות הרישוי ברפואת שיניים

דיפלומה סופית ברפואת שיניים מאוניברסיטה מוכרת או לחילופין, אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחוייבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה במקצוע שתוענק במועד מסויים

אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים. במידה והלימודים התקיימו ביותר ממוסד אחד, יש להמציא אישורים רשמיים על מהלך הלימודים והקורסים שנלמדו בכל מוסד ומוסד

רישיון עיסוק במקצוע מהמדינה בה הבוגר למד ו/או עסק (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר)

אישורי עבודה רשמיים מהמוסדות הרפואיים המתאימים, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד (במקרים הרלבנטיים – פנקס עבודה)

תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה בה למד או עסק.

התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד מבקש התעודה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

איזה תרגום נוטריוני של מסמכים צריך לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה?  

תרגום נוטריוני ואימות תעודות ומסמכים לצורך קבלת רישיון רפואת שיניים

על פי הודעות משרד הבריאות, אין לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.

על פי דרישת משרד הבריאות נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל.

יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סך הכל שני עותקים).

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. יש להקפיד לקבל אישור על מסירת המסמכים במקום.

יש להגיש בקשה מלאה לא יאוחר מ-30 יום לפני הבחינה. בקשות לא מלאות או בקשות שיוגשו פחות מ-30 יום לפני הבחינה לא יידונו. 

על פי הודעת משרד הבריאות, לשם קבלת הרישיון, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש הרישיון רישום פלילי.

האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור ולאחר קבלתו, יונפק רישיון למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות.

על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ”ל ישירות ממבקש הרישיון.

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה או במדינות נוספות בחו”ל קבלת רישיון קבוע

תנאים למתן רישיון קבוע לעסוק ברפואת שיניים לבוגרי חו”ל:

סיימו את לימודיהם בבית ספר לרפואת שיניים ברמה אוניברסיטאית בבית ספר המוכר על ידי משרד הבריאות.

הציגו דיפלומה ולימודיהם הוכרו על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

עמדו בהצלחה בשני שלבי בחינת הרישוי הממשלתית ברפואת שיניים (שלב א’ ושלב ב’).

בעלי אזרחות ישראלית או כאלו המוגדרים לפי חוק כ”תושב ישראל”.

לעומדים בתנאי החוק והתקנות ישלח מסרון (SMS) המודיע על זכאותם לרישיון קבוע ובו הנחיה לשלם את אגרת הרישיון הקבוע.

את האגרה יש לשלם באתר התשלומים הממשלתי.

המבקשים לשלם את האגרה באמצעות בנק הדואר מתבקשים לפנות למוקד קול הבריאות ולבקש לקבל בדואר שובר תשלום.

לאחר תשלום האגרה יונפק הרישיון הקבוע לעסוק ברפואת שיניים וישלח לרופאי השיניים בדואר רשום, לכתובת המעודכנת במשרד הבריאות.

מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק לבוגר רישיון זמני לעסוק ברפואת שיניים.

משרדנו משרד שירותי תרגום נוטריוני של תעודות לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בחו”ל מעניק מגוון רחב של שירותים נוטריוניים ובכלל זה:

שירותי תרגום נוטריון הונגרית לתעודות

שירותי תרגום נוטריון הונגרית להכנת ייפוי כח

אנו מעניקים את כל סוגי תרגומי הנוטריון לתעודות וגליון ציונים ונשמח לסייע בטלפון 03-7949755 בימים א-ה

כמה עולה שירותי תרגום נוטריוני לתעודות לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בחו”ל  

תעריפי השירותים הנוטריוניים קבועים בחוק – הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) התשס”ו 2006 המתעדכנים מפעם לפעם. להלן דוגמאות לתעריפים של אישורי תרגומים נכון לינואר 2020 (התעריף הסופי נקבע לפי ספירת מילים ממוחשבת במסמך המתורגם נכון לשנת 2021 המחירים אשר פורסמו על ידי משרד המשפטים הינם כדלקמן::

סך של 211 ₪ + מע”מ: לעד מאה המלים הראשונות שבמסמך המתורגם.

סך של 167 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן שבמסמך המתורגם עד לאלף מלים.

סך של 80 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות מעל אלף.

סך של 66 ₪ + מע”מ: לכל העתק נוסף.

שלחו בבקשה למשרדנו בדואר אלקטרוני rachel.pirsom@gmail.com  את כל התעודות שאותן מבקשים לתרגם.

יש להעביר צילומי דרכונים לצורך האיות הרלבנטי בתעודות.

אם הנכם מבקשים שהנוטריון יאשר גם שהתעודה המקורית הוצגה בפניו יש להביא אותה למשרדנו עם סיום העבודה.

משך הטיפול הינו שני ימי עסקים בלבד

משרדנו מעניק גם שירותי אפוסטיל לכל התעודות גם אפוסטיל משרד החוץ וגם אפוסטיל של בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

משרדנו אשר מעניק שירות בכל איזור המרכז ערוך  לספק שירות שירותי תרגום נוטריוני לגרמנית באיזור סביון בתוך מספר שעות בודדות.

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 15/08/2021  שעה 22:26

אודותינו

עזרה

אודות משרד עו”ד ונוטריון בקריית אונו ופתח תקווה רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא”ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא”ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין ותרגומים משפטיים בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו”ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 03-7949755

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא