הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה מהם כללי משרד הבריאות מדריך 2024

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה מהם כללי משרד הבריאות לקבלת רישיון

על פי הודעת משרד הבריאות תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואת שיניים בישראל , לבוגרי רפואת שיניים בחו"ל, כולל את השלבים הבאים:

1. הגשת בקשה לקבלת רישיון ברפואת שיניים

בוגרי חו"ל נדרשים לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה להכרה בלימודי רפואת שיניים.

על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:

2 תמונות פספורט

2 צילומים של תעודת זהות, כולל ספח הכתובת וציון המעמד בישראל (אזרחות או תושבות)

במידה והמעמד בישראל לא מצוין על גבי תעודת הזהות, ניתן לשלוח צילום של דרכון ישראלי או אישור ממשרד הפנים על המעמד בישראל

או

צילום דרכון עם אישור שהייה בארץ בר תוקף

שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות

טופס בקשה להיבחן בבחינות הרישוי ברפואת שיניים

דיפלומה סופית ברפואת שיניים מאוניברסיטה מוכרת או לחילופין, אישור מהאוניברסיטה על סיום הלימודים, השלמת כל המחוייבויות לאוניברסיטה וזכאות לדיפלומה במקצוע שתוענק במועד מסויים

אישור רשמי על תאריך התחלה וסיום של הלימודים. במידה והלימודים התקיימו ביותר ממוסד אחד, יש להמציא אישורים רשמיים על מהלך הלימודים והקורסים שנלמדו בכל מוסד ומוסד

רישיון עיסוק במקצוע מהמדינה בה הבוגר למד ו/או עסק (במידה ולא ניתן לצרף הרישיון כמבוקש, יש לצרף על כך מכתב הסבר)

אישורי עבודה רשמיים מהמוסדות הרפואיים המתאימים, וציון תאריך התחלה וסיום של העבודה בכל מוסד (במקרים הרלבנטיים – פנקס עבודה)

תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה בה למד או עסק.

התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד מבקש התעודה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

איזה תרגום נוטריוני של מסמכים צריך לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה?  

תרגום נוטריוני ואימות תעודות ומסמכים לצורך קבלת רישיון רפואת שיניים

על פי הודעות משרד הבריאות, אין לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים תעודות מקוריות, אלא העתקים בלבד.

על פי דרישת משרד הבריאות נאמנות העתקי המסמכים למקור יש לאשר על ידי נוטריון מורשה בישראל.

יש לשלוח לאגף את האישור הנוטריוני המקורי (עם הסרט האדום) והעתק נוסף שלו (סך הכל שני עותקים).

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. יש להקפיד לקבל אישור על מסירת המסמכים במקום.

יש להגיש בקשה מלאה לא יאוחר מ-30 יום לפני הבחינה. בקשות לא מלאות או בקשות שיוגשו פחות מ-30 יום לפני הבחינה לא יידונו. 

על פי הודעת משרד הבריאות, לשם קבלת הרישיון, על משרד הבריאות לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין על שם מבקש הרישיון רישום פלילי.

האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות יפנה למשטרת ישראל לקבלת האישור ולאחר קבלתו, יונפק רישיון למי שעמדו בכל דרישות החוק האחרות.

על פי החוק, משרד הבריאות אינו רשאי לבקש את האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרישיון.

 

הכרה בלימודי רפואת שיניים בהונגריה או במדינות נוספות בחו"ל קבלת רישיון קבוע

תנאים למתן רישיון קבוע לעסוק ברפואת שיניים לבוגרי חו"ל:

סיימו את לימודיהם בבית ספר לרפואת שיניים ברמה אוניברסיטאית בבית ספר המוכר על ידי משרד הבריאות.

הציגו דיפלומה ולימודיהם הוכרו על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

עמדו בהצלחה בשני שלבי בחינת הרישוי הממשלתית ברפואת שיניים (שלב א' ושלב ב').

בעלי אזרחות ישראלית או כאלו המוגדרים לפי חוק כ"תושב ישראל".

לעומדים בתנאי החוק והתקנות ישלח מסרון (SMS) המודיע על זכאותם לרישיון קבוע ובו הנחיה לשלם את אגרת הרישיון הקבוע.

את האגרה יש לשלם באתר התשלומים הממשלתי.

המבקשים לשלם את האגרה באמצעות בנק הדואר מתבקשים לפנות למוקד קול הבריאות ולבקש לקבל בדואר שובר תשלום.

לאחר תשלום האגרה יונפק הרישיון הקבוע לעסוק ברפואת שיניים וישלח לרופאי השיניים בדואר רשום, לכתובת המעודכנת במשרד הבריאות.

מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק לבוגר רישיון זמני לעסוק ברפואת שיניים.

 

משרדנו משרד שירותי תרגום נוטריוני של תעודות לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בחו"ל מעניק מגוון רחב של שירותים נוטריוניים ובכלל זה:

שירותי תרגום נוטריון הונגרית לתעודות

שירותי תרגום נוטריון הונגרית להכנת ייפוי כח

 

אנו מעניקים את כל סוגי תרגומי הנוטריון לתעודות וגליון ציונים ונשמח לסייע בטלפון 03-7949755 בימים א-ה

כמה עולה שירותי תרגום נוטריוני לתעודות לצורך הכרה בלימודי רפואת שיניים בחו"ל  

תעריפי השירותים הנוטריוניים קבועים בחוק – הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) התשס"ו 2006 המתעדכנים מפעם לפעם. להלן דוגמאות לתעריפים של אישורי תרגומים נכון לינואר 2020 (התעריף הסופי נקבע לפי ספירת מילים ממוחשבת במסמך המתורגם נכון לשנת 2021 המחירים אשר פורסמו על ידי משרד המשפטים הינם כדלקמן::

סך של 211 ₪ + מע”מ: לעד מאה המלים הראשונות שבמסמך המתורגם.

סך של 167 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן שבמסמך המתורגם עד לאלף מלים.

סך של 80 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות מעל אלף.

סך של 66 ₪ + מע”מ: לכל העתק נוסף.

 

שלחו בבקשה למשרדנו בדואר אלקטרוני rachel.pirsom@gmail.com  את כל התעודות שאותן מבקשים לתרגם.

יש להעביר צילומי דרכונים לצורך האיות הרלבנטי בתעודות.

אם הנכם מבקשים שהנוטריון יאשר גם שהתעודה המקורית הוצגה בפניו יש להביא אותה למשרדנו עם סיום העבודה.

משך הטיפול הינו שני ימי עסקים בלבד

משרדנו מעניק גם שירותי אפוסטיל לכל התעודות גם אפוסטיל משרד החוץ וגם אפוסטיל של בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

משרדנו אשר מעניק שירות בכל איזור המרכז ערוך  לספק שירות שירותי תרגום נוטריוני לגרמנית באיזור סביון בתוך מספר שעות בודדות.

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

אודותינו

עזרה

 

אודות משרד עו"ד ונוטריון  רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!