תרגום נוטריוני לסינית מה התהליך וכמה זה עולה?

תרגום נוטריוני לסינית מה התהליך וכמה זה עולה?

תרגומים נוטריוניים לשפה הסינית הופכים למוצר מבוקש יותר ויותר. במאמר זה תוכלו להתרשם מהאתגר שהמשימה הזו דורשת, המקרים בהם ייתכן ותזדקקו לשירותי התרגום הנוטריוני מעברית לסינית או מסינית לעברית והקריטריונים שיסייעו לכם לבחור היכן לתרגם את המסמכים שלכם.

מחירון תרגום נוטריוני לסינית

אחד העקרונות המאפיינים את עבודתו של נוטריון ציבורי במדינת ישראל נוגעת לכך שבעבור כל פעולה נוטריונית שהוא מבצע מוצמד מחיר לשירות זה.

מובן כי נוטריון ציבורי זכאי לספק שירותים שונים כעורך דין ואולם שירותים אלה אינם כפופים למחירון נוטריון כי אם למחירי השוק החופשי.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השירותים אותם רשאי לגבות נוטריון ציבורי.


 

חתימתו של נוטריון ציבורי, ברשימת מקרים המוסדרת בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט וכן בעיני גורמים רשמיים כתעודה ציבורית לאימות זהותו של החותם עליו לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם וכן כי החותם הבין את המסמך על בוריו. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות. ככל שמסמכי נוטריון נדרשים להיות מוצגים בישראל אין כל דרישה כי תהא עליהם חותמת אפוסטיל, בשעה שככל שהמסמכים יידרשו להיות מוצגים בחו"ל יהא עליכם לספק לרשות הרשמית הרלבנטית אישור אפוסטיל.

במשפט הישראלי הוסדר עיסוק נוטריון בחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976.

מחירון נוטריון מלא ומפורט על פי תקנות משרד המשפטים
מחירון נוטריון מלא ומפורט על פי תקנות משרד המשפטים

מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה לסינית

אימות חתימת יחיד אצל נוטריון כחותם ראשון 208 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 82 ש”ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)
82 ש”ח
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדי לכל העתק כאמור 82 ש”ח
אישור העתק צילומי של מסמך לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
מחיר שירותי נוטריון לצורך אימות חתימה

תרגום נוטריוני לסינית מה התהליך וכמה זה עולה?
公证中文翻译流程是怎样的,费用是多少?

מחיר שירותי תרגום על ידי נוטריוני לסינית

עד מאה המילים הראשונות בתרגום 262 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן (עד אלף מילים) 208 ש”ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן – מעל אלף המילים הראשונות 101 ש”ח
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום כל אישור נוסף 82 ש”ח
מחיר שירותי תרגום על ידי נוטריון

מחיר שירותי נוטריוני  לצורך אישור צוואה בסינית

חותם ראשון 303 ש"ח
כל חותם נוסף 154 ש"ח
ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה לכל אישור 92 ש”ח
היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון תיווסף מחצית מן השכר הקבוע
בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה
* אישור צוואה נוטריוני יכול להיות עם תרגום נוטריוני לצוואה וגם ללא תרגום נוטריוני לצוואה

מחיר שירותי נוטריוני לצורך אישור חיים לסינית

אישור נוטריון לצורך אישור חיים 208 ש"ח
מחיר אישור נוטריון לאישור חיים

מחיר תצהיר בפני נוטריון לסינית

מצהיר הראשון בפני הנוטריון 211 ש"ח
כל מצהיר נוסף 84 ש"ח
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר כל אישור נוסף 82 ש”ח
מחיר תצהיר בפני נוטריון

שימו לב: לא תמיד חייבים נוטריון לצורך תצהיר וניתן להסתפק בתצהיר בפני עורך דין, כדאי לברר האם חייבים נוטריון או עורך דין

מחיר שירותי נוטריון לסינית לצורך העדה של מסמך סחיר

אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,329 ש"ח
עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,843 ש"ח
קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון 223 ש"ח
מחיר שירותי נוטריון לצורך העדה של מסמך סחיר

מחיר שירות נוטריון לסינית לאישור העתק נאמן למקור

עלות שירות נוטריון העתק נאמן למקור 80 ש
מחיר שירות נוטריון לאישור העתק נאמן למקור

שימו לב: לא תמיד חייבים העתק נאמן למקור של נוטריון וניתן להסתפק בעורך דין

כמה עולה שירות נוטריון לסינית לצורך הגעה עד משרדי החברה?

נוטריון יכול לפי החוק להגיע עד לביתו של הלקוח ולהעניק שירותי נוטריון, נוטריון יגיע אל בית הלקוח בכל מצב בו הלקוח מבקש זאת. מחירון נוטריון 2023 מתייחס גם למצב בו נוטריון מגיע אל הבית הלקוח.

לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 676 ש”ח
כל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 208 ש"ח
מחיר שירות נוטריון מחוץ למשרד הנוטריון

ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה

מחיר שירותי נוטריוני לאימות הסכם ממון לסינית

אימות הסכם ממון אצל נוטריון 461 ש"ח
כל עותק נוסף של הסכם הממון 80 ש"ח
אימות הסכם ממון על ידי נוטריון

זכרו -לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 052-4616973

שירות נוטריוני לסינית שירותים מקיפים מה הם כוללים?

ראשית בתרגום נוטריוני מילות התרגום נספרות על פי מחיר המילים בשפת היעד. כך שאם כמות המילים בשפה הראשית 1,000 וכמות המילים בשפת היעד 900 אזי החישוב של שכר הנוטריון יצטרך להתבצע עבור מחירון שפת היעד.

תרגום נוטריוני – תרגום מסמכים שונים רשמיים או עסקיים לגופים בישראל ובחו"ל. כפי שציינו לעיל מרבית הגופים אשר מקבלים תרגום נוטריוני בחו"ל ידרשו חותמת אפוסטיל.

לעיתים גופים אלה ידרשו חותמת אפוסטיל של משרד החוץ, לעיתים חותמת אפוסטיל של משרד המשפטים ולעיתים את שתי החותמות.

• אימות חתימה לחוזים עסקאות והסכמים משפטיים שונים

• ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לעסקאות מכר מקרקעין.

• אישור נוטריוני להסכמי ממון בטרם הנישואין

• תצהירים שונים של רשויות רשמיות הדורשים אישור נוטריוני

עריכת צוואות נוטריוניות ושאינן נוטריוניות (צוואה לא נוטריונית על פי חוק הירושה), אישור צוואה נוטריוני.

מהם שירותי תרגום נוטריוני לסינית וכמה זה עולה?

אנו מעניקים שירותי תרגום מסינית לעברית ומעברית לסינית בכל התחומים הבאים:

מחירון שירותי נוטריון לסינית

תרגום נוטריוני לסינית 208 ש"ח
תרגום נוטריוני מסינית 82 ש”ח
תרגום נוטריוני תמצית רישום מעברית לסינית ומסינית לעברית 82 ש”ח
תרגום תעודות לידה מעברית לסינית ומסינית לעברית לכל העתק כאמור 82 ש”ח
תרגום תעודות גירושין מעברית לסינית ומסינית לעברית לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
תרגום משפטי לסינית לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
תרגום רישיונות עבודה מסינית לעברית
תרגום רישיונות עבודה מעברית לסינית 208 ש"ח
תרגום נוטריוני מסינית 82 ש”ח
תרגום תעודות גירושין מעברית לסינית ומסינית לעברית 82 ש”ח
תרגום תעודות גירושין מעברית לסינית ומסינית לעברית לכל העתק כאמור 82 ש”ח
תרגום תעודות גירושין מעברית לסינית ומסינית לעברית לעמוד הראשון 82 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
תרגום משפטי לסינית לעמוד הראשון 27 ש”ח
כל עמוד נוסף 6 ש”ח
תרגום רישיונות עבודה לסינית

 

עו"ד ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר – ייעוץ פרטני

עו"ד ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר מציבה כאחד מערכי המשרד מתן שירות נאות ללקוח תוך הקפדה על מקצועיות ללא פשרות.

המקצועיות והיעילות של צוות המשרד, מעמיד לרשותכם שירותי נוטריון מהירים ויעילים, ובמידת הצורך תוכלו לקבל תרגומים תוך יום עסקים אחד בלבד.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

מחיר אישור נוטריוני לסינית – על מה הוא חל לעומת שכר עורך דין?

מחירון נוטריון רלבנטי לאישורים שונים הדורשים חתימת נוטריון לסינית ואולם לנוכח ניסיונו הרב של הנוטריון הוא יכול לסייע לכם לא רק באימות הנוטריוני של המסמך אלא גם ובעיקר בהכנת המסמכים המשפטיים השונים לרבות עריכת החוזים בהתאם לדרישות הרשויות, בחינת ההסכמים השונים וכל זאת בעבודתו כעורך דין. נוטריונים רבים, מטבע הדברים, בעלי ידע רב בעריכת חוזים משפטיים, ניסוח ייפוי כוח שונים לפי דרישות של מדינות שונות, ייצוג בני זוג במטרה לסייע להם לנסח הסכם ממון וכמובן עריכת צוואה או בדיקת פגמים שונים בצוואות..

מחירון נוטריון – שכר תרגום

שכר הנקוב במחירון נוטריון בעבור קבלת אישור תרגום נוטריוני כולל את האישור הנוטריוני בלבד בלבד ולא את ביצוע התרגום עצמו. בחלק מהמקרים הנוטריון מבצע את עבודת התרגום בעצמו ואולם  במסגרת השירותים אותם משרדו של הנוטריון מספק ניתן ניתן יהיה לקבל תרגום בכל שפה הנדרשת לצורך ביצוע האישור הנוטריוני.

בנוסף לכך, עריכת מסמך משפטי ואישורו נוטריונית בשפה שאינה ידועה לאחד החותמים תדרוש תרגום של המסמך לשפה המובנת לשני הצדדים.

מחיר קבוע – מהו ההיגיון מאחוריו?

הרציונל הטמון בכך שמחירון נוטריון הוא קבוע נובע מהאחריות הרבה ותפקידו הרגיש של הנוטריון. תפקיד הנוטריון הינו מעין ציבורי, ובעבר אגרת הנוטריון הייתה משולמת לפקיד ציבור שהיה מפיק את האישורים.

הנוטריון ממלא פונקציה ציבורית בעלת חשיבות רבה. משכך, נכון שיהיו שירותיו של הנוטריון נגישים לכל אדם, ללא קשר ליכולותיו הכלכליות. משרד המשפטים מעדכן את שכר השירותים הנוטריונים פעם בשנה. אל מחיר אישור נוטריוני יתווסף מע"מ כדין.

שכר נוטריון חוק הנוטריונים תקנות שכר נוטריונים
נוטריוני מעברית לסינית נוטריוני מסינית לעברית

 

מומלץ לבחון את מרכיבי השירות הנוספים שאינם רכיבי שכר טרחה למשל:

כחלק מעבודת הנוטריון הוא נדרש לפעול לעיתים מול הרשויות, ולכן נשאף לבחור נוטריון אשר משרדו ממוקם במיקום יחסית מרכזי וקרוב לאלה. עובדה זו תשפיע גם על הצורך להגיע כלקוח למשרד הנוטריון בכל פעולה, ובשל המיקום המרכזי, סביר כי יהיה קל ופשוט יותר להתנהל.

איך מוערך הנוטריון כעורך דין?

כאמור, כל נוטריון הוא בהכרח עורך דין. אחד מתנאי הסף לקבל רישיון נוטריון הוא ניסיון כעורך דין לפחות 10 שנים, אשר מתוכן לפחות שנתיים בארץ. במהלך אותה תקופה צובר הנוטריון ניסיון כעורך דין בתחומי המשפט השונים. לכן, כאשר באים לבחור נוטריון עבור אישור הסכם ממון, מומלץ לבחור אותו בהתאם לתחום ניסיונו כעורך דין. נוטריון שעסק כעורך דין בדיני משפחה ובקיא בכל תחום זה, יהיה עדיף על נוטריון שעסק במקרקעין – הכל בהתאם לשירות אותו אנו מבקשים לקבל. הדבר נכון לא רק להסכמי ממון, אלא גם לתחומים אחרים.

מהן השפות הידועות לנוטריון?

בין כלל הסמכויות של נוטריון, אחת מסמכויותיו היא אימות תרגום ותרגום מסמכים לשם כך. מומלץ לבדוק את בקיאות הנוטריון בשפות הרצויות. זוהי דרך חשובה גם לתקשורת בין לקוח לנוטריון. נוטריון שבקיא בשפה הספרדית יוכל גם להעניק את שירותיו בשפה זו, ובכך להקל את התקשורת בינו לבין הלקוח.

מהן דרכי התקשרות?

בסיום, מומלץ לבדוק את דרכי ההתקשרות עם הנוטריון. לעיתים ישנם נוטריונים שבעבור שירותים מסוימים פוטרים את הלקוח מלהגיע פיזית אל משרדו, ובכך מקלים משמעותית על ההליכים מולו ובכלל. לדוגמה, כאשר נדרש תרגום נוטריוני של מסמכים – מספיק יהיה לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם דרך אימייל אל הנוטריון, ובכך לחסוך את ההגעה הפיזית שלא תמיד נוחה ללקוח.
לסיכום, חשוב להכיר ולהתעדכן במידת הצורך בתעריפים הקבועים בחוק. כמו כן, לצד פרמטר השוואת המחירים, מומלץ לחשב פרמטרים נוספים בבואנו לשכור את שירותיו של הנוטריון. ההיגיון הפנימי שבאחידות התעריף הנוטריוני הוא בכך שהנוטריון משמש גם כפונקציה ציבורית, וככזה, ראוי שתעריף שכרו ייקבע על ידי המחוקק. (בדומה לסנגוריה הציבורית בארץ).

האם שכר תרגום לסינית הוא קבוע בין נוטריונים?

שכר תרגום משתנה בין נוטריון לנוטריון, עמלת קבלת אישור נכונות תרגום נוטריוני זהה בין נוטריונים
 
 
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!