צרו קשר בוואצאפ

תרגום נוטריוני של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו”ל או בתואר בחו”ל

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר

תרגום נוטריוני של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו”ל או בתואר בחו”ל

משרד הבריאות פרסם של שורה של קריטריונים אשר נדרשים לצורך הכרה בתואר של בוגרי תכניות לימודי סיעוד בחו”ל

קריטריונים להכרה מקצועית כאח/ות בישראל

בוגר תכנית לימודים בסיעוד בחו”ל, יהיה זכאי  להתחיל לעבוד בסיעוד  בישראל לאחר שעבר הליך הכרה במעמד המקצועי כמפורט בהמשך, עמד בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד והציג אישור הוכחת ידע בעברית (במידה ונבחן בשפה זרה) וקיבל רישיון לעסוק בסיעוד.

כאמור מלוא הקריטריונים נמצאים בהרחבה באתר משרד הבריאות ואנו מביאים את הודעת המשרד כלשונה לטובת הציבור הרחב.

תנאי הסף להכרה מקצועית כאח/ות בישראל:

אזרח או תושב ישראל.

בעל תעודה המעידה על סיום לימודי סיעוד בארץ המוצא.

הוכחת עבודה כאח/ות בארץ המוצא, של לפחות 18 חודשים בעשר השנים האחרונות, או סיום לימודי סיעוד בטווח עשר השנים האחרונות.

שליחת מסמכים ומידע למינהל הסיעוד – יש לשלוח למחלקה להסמכה במינהל הסיעוד את הפרטים הבאים ולצרף את המסמכים הנדרשים:
פרטים להתקשרות (יש לצרף דף מודפס או כתוב בכתב יד ברור וקריא):
שם פרטי ומשפחה בעברית ובלועזית
כתובת מגורים למשלוח דואר
מספר טלפון נייד  – יש למסור מספר טלפון נייד אליו ניתן למסור מסרונים (SMS).
דואר אלקטרוני (e-mail) פעיל

חשוב! תיבות מייל בעלות סיומות כגון “.ru” ואחרות, אינן מקבלות דואר אלקטרוני ממשרד הבריאות מסיבות טכניות. במקרה זה מומלץ לפתוח תיבת מייל של Gmail, Walla, Hotmail וכדומה לצורך התקשורת עם מינהל הסיעוד.
להתייעצות עם נוטריון בימים א-ה 03-7949755 במקרים דחופים 052-4616973
להתייעצות עם נוטריון בימים א-ה 03-7949755 במקרים דחופים 052-4616973

פירוט תהליך ההכרה:

שליחת מסמכים ומידע למינהל הסיעוד – יש לשלוח למחלקה להסמכה במינהל הסיעוד את הפרטים הבאים ולצרף את המסמכים הנדרשים:

 • פרטים להתקשרות (יש לצרף דף מודפס או כתוב בכתב יד ברור וקריא):
 • שם פרטי ומשפחה בעברית ובלועזית
 • כתובת מגורים למשלוח דואר
 • מספר טלפון נייד  – יש למסור מספר טלפון נייד אליו ניתן למסור מסרונים (SMS).
 • דואר אלקטרוני (e-mail) פעיל
 • חשוב! תיבות מייל בעלות סיומות כגון “.ru” ואחרות, אינן מקבלות דואר אלקטרוני ממשרד הבריאות מסיבות טכניות. במקרה זה מומלץ לפתוח תיבת מייל של Gmail, Walla, Hotmail וכדומה לצורך התקשורת עם מינהל הסיעוד.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להכרה מקצועית:

תעודה (דיפלומה) המעידה על סיום לימודי סיעוד בשפה המקורית.
תכניות לימודים מפורטות (Transcripts) מכל המוסדות הלימודיים, הכולל את:  נושאי הלימוד, ציונים ושעות לימוד עיוני ומעשי, עם פירוט מקומות ההתנסות הקלינית.
רישיון עבודה כאח/ות בארץ המוצא.
אישורים רשמיים על עבודה כאח/ות לאחר סיום לימודי סיעוד, הכוללים תאריך תחילה וסיום עבודה, תפקיד בעבודה.
תעודת בגרות ישראלית או אישור מ”המחלקה לאישורי השכלה” במשרד החינוך הישראלי, המאשר השכלה שוות ערך לבגרות (בעלי תואר אקדמי מוכר פטורים מדרישה זו).
צילום תעודת זהות כולל ספח או למי שאין לו תעודת זהות ישראלית: צילום דרכון עם ויזת עבודה.
צילום תעודת עולה / תעודת תושב חוזר
מסמך המעיד על שינוי שם (אם השם במסמכים שונה מהשם הנוכחי)
על המסמכים המקוריים להיות מתורגמים לעברית עם אישור נוטריון מורשה בישראל (עם הסרט האדום) המצהיר שהמסמך המתורגם נאמן למקור. אין לשלוח למינהל הסיעוד תעודות מקור בשפה זרה.
על פי הנחיית משרד הבריאות בעמוד הרשמי שלהם הטיפול בבקשה להכרה במעמד מקצועי יבוצע רק לאחר קבלת כל הנדרש.
על מנת שלא לעכב את התהליך, יש לוודא שכל המסמכים המבוקשים צורפו.
אנו מעניקים שירות של תרגום כל התעודות מחוץ לארץ לצורך הכרה בתואר מחו”ל בישראל ונשמח לסייע ניתן לשלוח תעודות בווטסאפ לצורך סיוע 052-4616973

אנו מעניקים שירותי נוטריון מורשה בישראל לכל המסמכים והתעודות בתרגום לעברית מכל השפות ונשמח לסייע פנו בווטסאפ או בשיחת טלפון 052-4616973

 • תעודה (דיפלומה) המעידה על סיום לימודי סיעוד בשפה המקורית
 • תכניות לימודים מפורטות (Transcripts) מכל המוסדות הלימודיים, הכולל את:  נושאי הלימוד, ציונים ושעות לימוד עיוני ומעשי, עם פירוט מקומות ההתנסות הקלינית.
 • רישיון עבודה כאח/ות בארץ המוצא.
 • אישורים רשמיים על עבודה כאח/ות לאחר סיום לימודי סיעוד, הכוללים תאריך תחילה וסיום עבודה, תפקיד בעבודה.
 • תעודת בגרות ישראלית או אישור מ”המחלקה לאישורי השכלה” במשרד החינוך הישראלי, המאשר השכלה שוות ערך לבגרות (בעלי תואר אקדמי מוכר פטורים מדרישה זו).
 • צילום תעודת זהות כולל ספח או למי שאין לו תעודת זהות ישראלית: צילום דרכון עם ויזת עבודה.
 • צילום תעודת עולה / תעודת תושב חוזר
 • מסמך המעיד על שינוי שם (אם השם במסמכים שונה מהשם הנוכחי)

אישור תעודות מחו”ל ותרגום ואימות תעודות

על המסמכים המקוריים להיות מתורגמים לעברית עם אישור נוטריון מורשה בישראל (עם הסרט האדום) המצהיר שהמסמך המתורגם נאמן למקור. אין לשלוח למינהל הסיעוד תעודות מקור בשפה זרה.

הטיפול בבקשה להכרה במעמד מקצועי יבוצע רק לאחר קבלת כל הנדרש.

על מנת שלא לעכב את התהליך, יש לוודא שכל המסמכים המבוקשים צורפו.

אימות חתימה של נוטריון הינו הכרחי לתהליך אימות התעודות ומסמכים לא יתקבלו בלעדיו.

לבעלי תואר אקדמי: מומלץ להגיש בקשה להכרה בתואר למשרד החינוך בישראל (הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו”ל) במקביל להליך ההכרה המקצועי כאח/ות בישראל במינהל הסיעוד.

אישורי נוטריון לתעודות מחו”ל להיכן יש לשלוח את המסמכים?

יש לשלוח את כל המסמכים במעטפה אחת בדואר רשום לכבוד המחלקה להסמכה במינהל הסיעוד, רח’ ירמיהו 39, ירושלים 94672, ישראל.
לתשומת לב המועמד, המסמכים לא יוחזרו.
העברת המסמכים לצורך הכרה במעמד מקצועי בסיעוד שלא בהתאם להנחיות הינה באחריות הפונה, ולא תאפשר התחלה ו/או המשך טיפול בבקשה על פי אמנת השירות.
באחריות הפונה לשמור עבורו העתקי המסמכים שימסרו למינהל הסיעוד.
אישורי נוטריון לתעודות מחו”ל לאן לשלוח את המסמכים?

יש לשלוח את כל המסמכים במעטפה אחת בדואר רשום לכבוד המחלקה להסמכה במינהל הסיעוד, רח’ ירמיהו 39, ירושלים 94672, ישראל.

לתשומת לב המועמד, המסמכים לא יוחזרו.

העברת המסמכים לצורך הכרה במעמד מקצועי בסיעוד שלא בהתאם להנחיות הינה באחריות הפונה, ולא תאפשר התחלה ו/או המשך טיפול בבקשה על פי אמנת השירות.

באחריות הפונה לשמור עבורו העתקי המסמכים שימסרו למינהל הסיעוד.

מה במאמר זה
שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
מה במאמר זה
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
ייפוי כוח נוטריוני ברומנית
יובל עקובוביץ
יובל עקובוביץ
ביקורת אחת
קרא עוד
הגענו לקבלת שירותי נוטריון ולאחר מכן שירותי אפוסטיל. התקבלנו על ידי צוות מיומן שתיאם לנו במהירות פגישה עם הנוטריונית. לאחר מכן קיבלנו שירותי מקצועי ויעיל עם הבנה מלאה של מלוא הנדרש על ידי הרשויות וכן אפוסטיל משרד החוץ. היינו מרוצים מאוד ונמליץ בחום לחברינו על שירותי הנוטריון שקיבלנו.
tal gal
tal gal
ביקורת אחת
קרא עוד
רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום!
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחל המקסימה מקצוענית, מקבלת בכל שעה. השירות הוא ברמה גבוהה עד לפרטים הקטנים תמיד בחיוך ואהבה.
Batel Avni
Batel Avni
2 ביקורות
קרא עוד
רחלי נתנה לי שירות מקצועי, מהיר ואדיב ביותר. פגשה אותי עוד באותו יום ונתנה לי מענה מיידי. זכיתי להכיר עורכת דין שהיא קודם כל אדם. כן ירבו כמותה.
Keren Hendel
Keren Hendel
3 ביקורות
קרא עוד
אחרי הרבה חיפושים מצאתי את רחל המקסימה שטיפלה בכל צרכי הנוטוריון שלי במהרה ובדיוק מופלא. רחל חסכה לי המון זמן בחתימת המסמכים שאני צריכה להעביר לממשלת ארה״ב (בלתי אפשרי להגיע לקונסוליה במיוחד בזמן הסגר). רחל גם נתנה לי מידע לגבי המשך הצעדים שעליי לעשות כדי שלא אפספס שום דבר. תודה רבה על השירות!
osnat eldar
osnat eldar
2 ביקורות
קרא עוד
קיבלנו שירות מצויין, הסברים ברורים ומדויקים. עו״ד רחל שחר ליוותה אותנו בכל תהליך החתימה הנוטריונית וסייעה לנו בשעות שונות ולא רגילות. היא היתה זמינה תמיד ונכונה לסייע ככל שיכלה. הרגשנו שאנחנו בידים בטוחות ואכן, כל מה שהיינו צריכים בוצע לשביעות רצוננו המלאה ולשביעות רצונם של מי שהיינו איתם בקשר בחו״ל.
דני פלדמן
דני פלדמן
ביקורת אחת
קרא עוד
שירות נוטריוני מצוין מקצועי ואמין. זמינות ממש בכל שעה רחל מאוד עזרה בכל מה שקשור לאישור נוטריוני לארצות הברית. מחיר לפי מחירון ברור. ממליץ.
הקודם
הבא