תרגום נוטריוני של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו"ל או בתואר בחו"ל

תרגום נוטריוני של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו"ל או בתואר בחו"ל

משרד הבריאות פרסם של שורה של קריטריונים אשר נדרשים לצורך הכרה בתואר של בוגרי תכניות לימודי סיעוד בחו"ל

קריטריונים להכרה מקצועית כאח/ות בישראל

בוגר תכנית לימודים בסיעוד בחו"ל, יהיה זכאי  להתחיל לעבוד בסיעוד  בישראל לאחר שעבר הליך הכרה במעמד המקצועי כמפורט בהמשך, עמד בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית בסיעוד והציג אישור הוכחת ידע בעברית (במידה ונבחן בשפה זרה) וקיבל רישיון לעסוק בסיעוד.

כאמור מלוא הקריטריונים נמצאים בהרחבה באתר משרד הבריאות ואנו מביאים את הודעת המשרד כלשונה לטובת הציבור הרחב.

תנאי הסף להכרה מקצועית כאח/ות בישראל:

אזרח או תושב ישראל.

בעל תעודה המעידה על סיום לימודי סיעוד בארץ המוצא.

הוכחת עבודה כאח/ות בארץ המוצא, של לפחות 18 חודשים בעשר השנים האחרונות, או סיום לימודי סיעוד בטווח עשר השנים האחרונות.

שליחת מסמכים ומידע למינהל הסיעוד – יש לשלוח למחלקה להסמכה במינהל הסיעוד את הפרטים הבאים ולצרף את המסמכים הנדרשים:
פרטים להתקשרות (יש לצרף דף מודפס או כתוב בכתב יד ברור וקריא):
שם פרטי ומשפחה בעברית ובלועזית
כתובת מגורים למשלוח דואר
מספר טלפון נייד  – יש למסור מספר טלפון נייד אליו ניתן למסור מסרונים (SMS).
דואר אלקטרוני (e-mail) פעיל

חשוב! תיבות מייל בעלות סיומות כגון ".ru" ואחרות, אינן מקבלות דואר אלקטרוני ממשרד הבריאות מסיבות טכניות. במקרה זה מומלץ לפתוח תיבת מייל של Gmail, Walla, Hotmail וכדומה לצורך התקשורת עם מינהל הסיעוד.
להתייעצות עם נוטריון בימים א-ה 03-7949755 במקרים דחופים 052-4616973
להתייעצות עם נוטריון בימים א-ה 03-7949755 במקרים דחופים 052-4616973

פירוט תהליך ההכרה:

שליחת מסמכים ומידע למינהל הסיעוד – יש לשלוח למחלקה להסמכה במינהל הסיעוד את הפרטים הבאים ולצרף את המסמכים הנדרשים:

 • פרטים להתקשרות (יש לצרף דף מודפס או כתוב בכתב יד ברור וקריא):
 • שם פרטי ומשפחה בעברית ובלועזית
 • כתובת מגורים למשלוח דואר
 • מספר טלפון נייד  – יש למסור מספר טלפון נייד אליו ניתן למסור מסרונים (SMS).
 • דואר אלקטרוני (e-mail) פעיל
 • חשוב! תיבות מייל בעלות סיומות כגון ".ru" ואחרות, אינן מקבלות דואר אלקטרוני ממשרד הבריאות מסיבות טכניות. במקרה זה מומלץ לפתוח תיבת מייל של Gmail, Walla, Hotmail וכדומה לצורך התקשורת עם מינהל הסיעוד.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להכרה מקצועית:

תעודה (דיפלומה) המעידה על סיום לימודי סיעוד בשפה המקורית.
תכניות לימודים מפורטות (Transcripts) מכל המוסדות הלימודיים, הכולל את:  נושאי הלימוד, ציונים ושעות לימוד עיוני ומעשי, עם פירוט מקומות ההתנסות הקלינית.
רישיון עבודה כאח/ות בארץ המוצא.
אישורים רשמיים על עבודה כאח/ות לאחר סיום לימודי סיעוד, הכוללים תאריך תחילה וסיום עבודה, תפקיד בעבודה.
תעודת בגרות ישראלית או אישור מ"המחלקה לאישורי השכלה" במשרד החינוך הישראלי, המאשר השכלה שוות ערך לבגרות (בעלי תואר אקדמי מוכר פטורים מדרישה זו).
צילום תעודת זהות כולל ספח או למי שאין לו תעודת זהות ישראלית: צילום דרכון עם ויזת עבודה.
צילום תעודת עולה / תעודת תושב חוזר
מסמך המעיד על שינוי שם (אם השם במסמכים שונה מהשם הנוכחי)
על המסמכים המקוריים להיות מתורגמים לעברית עם אישור נוטריון מורשה בישראל (עם הסרט האדום) המצהיר שהמסמך המתורגם נאמן למקור. אין לשלוח למינהל הסיעוד תעודות מקור בשפה זרה.
על פי הנחיית משרד הבריאות בעמוד הרשמי שלהם הטיפול בבקשה להכרה במעמד מקצועי יבוצע רק לאחר קבלת כל הנדרש.
על מנת שלא לעכב את התהליך, יש לוודא שכל המסמכים המבוקשים צורפו.
אנו מעניקים שירות של תרגום כל התעודות מחוץ לארץ לצורך הכרה בתואר מחו"ל בישראל ונשמח לסייע ניתן לשלוח תעודות בווטסאפ לצורך סיוע 052-4616973

אנו מעניקים שירותי נוטריון מורשה בישראל לכל המסמכים והתעודות בתרגום לעברית מכל השפות ונשמח לסייע פנו בווטסאפ או בשיחת טלפון 052-4616973

 • תעודה (דיפלומה) המעידה על סיום לימודי סיעוד בשפה המקורית
 • תכניות לימודים מפורטות (Transcripts) מכל המוסדות הלימודיים, הכולל את:  נושאי הלימוד, ציונים ושעות לימוד עיוני ומעשי, עם פירוט מקומות ההתנסות הקלינית.
 • רישיון עבודה כאח/ות בארץ המוצא.
 • אישורים רשמיים על עבודה כאח/ות לאחר סיום לימודי סיעוד, הכוללים תאריך תחילה וסיום עבודה, תפקיד בעבודה.
 • תעודת בגרות ישראלית או אישור מ"המחלקה לאישורי השכלה" במשרד החינוך הישראלי, המאשר השכלה שוות ערך לבגרות (בעלי תואר אקדמי מוכר פטורים מדרישה זו).
 • צילום תעודת זהות כולל ספח או למי שאין לו תעודת זהות ישראלית: צילום דרכון עם ויזת עבודה.
 • צילום תעודת עולה / תעודת תושב חוזר
 • מסמך המעיד על שינוי שם (אם השם במסמכים שונה מהשם הנוכחי)

אישור תעודות מחו"ל ותרגום ואימות תעודות

על המסמכים המקוריים להיות מתורגמים לעברית עם אישור נוטריון מורשה בישראל (עם הסרט האדום) המצהיר שהמסמך המתורגם נאמן למקור. אין לשלוח למינהל הסיעוד תעודות מקור בשפה זרה.

הטיפול בבקשה להכרה במעמד מקצועי יבוצע רק לאחר קבלת כל הנדרש.

על מנת שלא לעכב את התהליך, יש לוודא שכל המסמכים המבוקשים צורפו.

אימות חתימה של נוטריון הינו הכרחי לתהליך אימות התעודות ומסמכים לא יתקבלו בלעדיו.

לבעלי תואר אקדמי: מומלץ להגיש בקשה להכרה בתואר למשרד החינוך בישראל (הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל) במקביל להליך ההכרה המקצועי כאח/ות בישראל במינהל הסיעוד.

אישורי נוטריון לתעודות מחו"ל להיכן יש לשלוח את המסמכים?

יש לשלוח את כל המסמכים במעטפה אחת בדואר רשום לכבוד המחלקה להסמכה במינהל הסיעוד, רח' ירמיהו 39, ירושלים 94672, ישראל.
לתשומת לב המועמד, המסמכים לא יוחזרו.
העברת המסמכים לצורך הכרה במעמד מקצועי בסיעוד שלא בהתאם להנחיות הינה באחריות הפונה, ולא תאפשר התחלה ו/או המשך טיפול בבקשה על פי אמנת השירות.
באחריות הפונה לשמור עבורו העתקי המסמכים שימסרו למינהל הסיעוד.
אישורי נוטריון לתעודות מחו"ל לאן לשלוח את המסמכים?

יש לשלוח את כל המסמכים במעטפה אחת בדואר רשום לכבוד המחלקה להסמכה במינהל הסיעוד, רח' ירמיהו 39, ירושלים 94672, ישראל.

לתשומת לב המועמד, המסמכים לא יוחזרו.

העברת המסמכים לצורך הכרה במעמד מקצועי בסיעוד שלא בהתאם להנחיות הינה באחריות הפונה, ולא תאפשר התחלה ו/או המשך טיפול בבקשה על פי אמנת השירות.

באחריות הפונה לשמור עבורו העתקי המסמכים שימסרו למינהל הסיעוד.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!