נוטריון תרגום לרישום בפנקס המנדסים והאדריכלים

נוטריון רישום מהנדסים ואדריכלים

מהנדסים ואדריכלים רבים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ועם חזרתם ארצה מבקשים להירשם בפנקס המקצועי הרלוונטי עבורם.

השירות מאפשר למהנדסים ואדריכלים להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בין היתר, כתנאי לעיסוק במקצועות בעלי ייחוד פעולות בחוק ולצורך קבלת רישיון בהמשך.

 

איך מגישים את הבקשה לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים?

הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מקנה הכרה בתואר מהנדס/אדריכל, ומהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בתחומי ההנדסה והאדריכלות, כאמור.

רישום מהנדסים ואדריכלים מתבצע על ידי רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד העבודה, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים- תשי"ח-1958 ותקנותיו.

בהתאם לסעיף 9 לחוק, הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מתבסס על השכלה אקדמית מלאה, התמחות מוגדרת בהנדסה/אדריכלות מאת מוסד אקדמי שהוכר ע"י השר לאחר התייעצות במועצה.

תנאי סף לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

דרישות ותנאי סף לרישום באדריכלות

השלמת לימודי אדריכלות בחו"ל

רשם המהנדסים והאדריכלים פירסם בתאריך 25.6.2000 קריטריונים מעודכנים למעוניינים להשלים לימודיהם באדריכלות בחו"ל.

הקריטריונים הנ"ל יחליפו את הקריטריונים שפורסמו בתאריך 17.2.97. הקריטריונים החדשים יכנסו לתוקף החל מתאריך 1.9.2000 לגבי תלמידים שיתחילו את לימודיהם בחו"ל אחרי מועד זה.

תלמידים שהחלו את לימודיהם בחו"ל לפני פרסום הקריטריונים המעודכנים ילמדו לפי הקריטריונים מתאריך 17.2.97.

 

הודעת הרשם מתאריך 25.6.2000 – הנחיות משלימות לקריטריונים הכלליים לרישום לפי מדורים

דרישות ותנאי סף לרישום בהנדסה אזרחית – מבנים

דרישות לרישום בענפים ומדורים נוספים

איזה מסמכים צריך  לצרף לבקשה לרישום מהנדסים ואדריכלים?

 

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

דיפלומה

גיליון ציונים

צילום תעודת זהות

סילבוס (לפי הצורך)

פרויקט גמר (לפי הצורך)

 

איזה מסמכים צריכים להציג בעלי דיפלומה מחו"ל מתורגמים על ידי נוטריון?

על בעלי דיפלומה מחו"ל להציג:

 

דיפלומה מקורית

גיליון ציונים חתום על ידי המוסד האקדמי

אם המסמכים כתובים בשפה זרה יש לצרף תרגום מקורי לעברית או אנגלית, החתום על ידי נוטריון

תצלום תעודת זהות

מילוי שאלון בקשה לבחינת זכאות לרישום

הגשת הבקשה לרישום

יש למלא טופס מקוון לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים , לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע

 

איך מגישים בקשה לערעור על רישום מהנדסים ואדריכלים?

בקשה להשגה מחדש על החלטת הרשם ניתן להגיש באמצעות שליחת טופס ערעור לכתובת המייל: engineer@labor.gov.il

מוסדות לימוד מוכרים

תאריך פרסום

בדף זה מפורטים התנאים למוסדות המוכרים לעניין רישום מהנדסים ואדריכלים בארץ.

 

Educationalinstitution

מוסדות לימוד מוכרים בארץ

מוסדות הלימוד המוכרים לעניין רישום מהנדסים ואדריכלים בארץ הינם המוסדות המופיעים ברשימת המוסדות המוכרים שמפרסמת היחידה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים של האגף לרישום ורישוי עיסוקים בזרוע העבודה.

 

רשימת מוסדות לימוד מוכרים

 

הכרה בתעודה ממוסד בחו"ל

ניתן להיעזר ברשימת המוסדות המוכרים לרישום בחו"ל מפורסמים בספרות המקצועית "International Handbook of Universities".

עם זאת, כל בקשה לרישום תיבדק באופן פרטני בהתאם לקריטריון הקבוע בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.

 

הכרה בתעודה מטעם שלוחה של מוסד בחו"ל

הכרה בתעודות מטעם שלוחות של מוסדות לימוד בחו"ל, איננה ניתנת על סמך הכרה שניתנה לתעודות מטעם מוסד הלימודים הראשי, אם ניתנה, והיא נבחנת בנפרד בכל מקרה לגופו.

 

לימודים בשיטת "התכתבות" או "לימוד מרחוק"

לפי מדיניות רשם המהנדסים והאדריכלים, לא מוכרים לעניין הרישום לימודים בשיטת "התכתבות" או "לימוד מרחוק" במוסד כלשהו.

 

אי ההכרה בלימודים מרחוק/בהתכתבות, נגזר מהשיקולים כדלהלן:

העדר התנסות במעבדות

העדר אינטראקציה בין הסטודנטים

העדר סיעור מוחות בלימודים כולל בתרגולים

העדר מצגת עבודות ודיונים בהתאם

חוסר בספיגת אווירת לימודים

העדר הצורך בשמיעת המרצים כולל שאלות ונושאים שעולים תוך כדי לימוד

קיימות אפשרויות גדולות יותר לעבודה לא עצמאית

דיאלוג בין סטודנטים לגבי פרויקטים שונים – התנסות והכרת פרויקטים ושיקולים שונים לאותו נושא.

פרויקט בחדרי הסטודיו בין הסטודנטים – עבודה בצוות חשיבה לפרויקטים מקיפים וגדולים.

הפנמת ביקורות שונות לפרויקטים שונים.

התנסות ברעיונות אחרים שונים בנושאים מגוונים.

הדרישות המוזכרות הינן חלק מנימוקים רחבים ורבים נוספים והן הכרח בהכשרתם של מהנדסים ואדריכלים ברמה אקדמית.

יודגש כי, מסלול הנדסת תעשייה וניהול נלמד באוניברסיטה הפתוחה במסגרת לימודית פרונטלית בכיתות עם הנחייה פיזית.

תרגום נוטריוני דוגמאות מהשטח

על אף שלעיתים תרגומים נוטריוניים נחשבים לכאורה הליך פרוצדורלי יש לזכור שלא כל הרשויות מוכנות לקבל כל תרגום נוטריוני.
כך למשל, משרד הפנים בישראל דורש כי התרגום הנוטריוני יתבצע על ידי נוטריון אשר דובר את השפה בעצמו.
עבודה בתרגומים נוטריוניים באופן שגרתי עם השגרירויות השונות יכולה להעניק לנוטריון ידע וניסיון להדריך את הלקוח בשאלה כיצד עליו לפעול מול השגרירורויות השונות.
תרגום נוטריוני של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו"ל או בתואר בחו"ל– רבים מהישראלים אשר לומדים רפואה או רפואת שיניים בחו"ל ומגיעים ארצה ומתבקשים על ידי משרד הבריאות בישראל לתרגם את כל התעודות אשר ברשותם משפת מדינת היעד לעברית. אני מתמחים בתרגומי נוטריון של תעודות למטרת הכרה בלימודים בחו"ל או לתואר בחו"ל ונשמח לסייע.
כתבתנו מאמר במיוחד בנושא זה עבורכם תרגום נוטריוני הכרה בתואר ממש כאן.
תרגום נוטריוני גיליון ציונים- ישראלים רבים בעלי אזרחות זרה וגם מי שאינם בעלי אזרחות זרה גילו את עולם הלימודים בחו"ל. על מנת להתקבל ללימודים אקדמאיים מעבר לים תצטרכו תרגום נוטריוני לגליונות הציונים של תעודת הבגרות שלכם ותעודות לימודים אחרות לצורך הוכחת זכאות לתואר והכל בהתאם לדרישות מוסד הלימודים בו אתם צפויים ללמוד.

איך מגישים את הבקשה

 

באינטרנט

להגשת הפנייה או התלונה יש למלא את הטופס המקוון ולשלוח.

 

דואר

עבור הממונה על פניות הציבור, משרד העבודה.

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 9103101.

 

פנייה באמצעות המוקדים הטלפוניים או קבלת קהל

ניתן לפנות למוקדים הטלפוניים של המשרד בתחומים השונים:

 

מוקד עידוד תעסוקת הורים (לשעבר מעונות יום), למעט הנושאים הבאים שעברו לאחריות משרד החינוך: התנהלות מסגרת או תלונה על מעון, ילד עם אלרגיה, עובדים במסגרת, זכויות כלליות, בינוי מעונות, אישור ראשוני להפעלת מסגרת, מצלמות ובטיחות. לפניות הציבור של משרד החינוך לחצו כאן.

עידוד תעסוקת הורים (מעונות יום): טלפון: 2969* שעות המענה: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

 

 

הכשרה מקצועית

צפנת וידברג 074-7696506, בימים א', ב', ה' בין השעות 15:30-08:30

פדגוגיה/בחינות 074-7696579 בימים א', ג', ה' בין השעות 16:00-08:30

פקס: 02-6662966

 

 

פניות ותלונות בחוקי עבודה

טלפון:  2570*, 1-800-354354

 

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

חרדים – 5882*

מיעוטים (ריאן) – צפון: *6584 | מרכז ודרום: *3934 | ירושלים: 02-5671715

אנשים עם מוגבלות (תעסוקה שווה) – 3968* או 1-700-50-76-76

הורים עצמאיים (סל גמיש חד הוריות) 03-5652310

 

מוקד היחידה לרישוי ורישום מהנדסים ואדריכלים

טלפון:  074-7696660

שעות המענה: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

קבלת קהל ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

 

מוקד היחידה לרישוי חשמלאים

טלפון:  074-7696661

שעות המענה: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

קבלת קהל ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

 

מוקד היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

טלפון:  074-7696662

שעות המענה: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

קבלת קהל ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

 

פניות למינהל הבטיחות והבריאות

טלפון: 074-7696157

דואר אלקטרוני: MBP@labor.gov.il

שעות המענה: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00

 

פניות אל יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים

טלפון: 074-7696161

דואר אלקטרוני: foreignr@labor.gov.il

 

למידע בנושא חוק החופש המידע לחצו כאן

מי יכול לקבל את השירות

אזרחים יכולים לפנות ולהגיש תלונות בנוגע לשירותים הניתנים על ידי משרד העבודה. התלונות מטופלות על ידי המחלקה לפניות הציבור.

 

אין לפנות בעניינים שנידונים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.

לפניות בנושא ביטוח לאומי יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

לפניות בנושא שירות התעסוקה יש לפנות ישירות לשירות התעסוקה.

לפניות בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה יש לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לטלפון 074-7696577

מענה בימים ראשון – חמישי בשעות 12:00-09:00, 15:00-13:00.

מחירים של תרגום נוטריוני

תרגומים נוטריונים במס' שפות: אנגלית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, צרפתית ואוקראינית.

התקנות קובעות הוראות אך ורק ביחס לאישור התרגום – ולא ביחס להליך התרגום עצמו. כזכור, על פי החוק אישור לתרגום ניתן לתת בשני אמצעים – באמצעות ביצוע התרגום על ידי הנוטריון עצמו או באמצעות שימוש במתורגמן מקצועי ולאחר מכן וידוא של הנוטריון אשר בקיא בשפה כי התרגום מדויק. אם כן, החוק איננו מתייחס אל שירות התרגום עצמו, אותו לכאורה ניתן לתמחר בנפרד.

תקנות הנוטריונים קובעות תעריפים ומחירונים ברורים, קבועים ואחידים לכל שירותי הנוטריונים. נוטריון אשר גובה מחיר גבוה או נמוך מהמחירים שקבועים בתקנות, חשוף לעבירת משמעת. על פי החוק, העלות נקבעת על פי מספר המילים:

סוג התרגום מחיר מחיר לתעודה
תרגום נוטריון לאנגלית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לגרמנית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לפורטוגזית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לספרדית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לרוסית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לצרפתית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לאוקראינית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני

יש להעביר צילומי דרכונים לצורך האיות הרלבנטי בתעודות.

כדי לקבל את האישור הנוטריוני יש להביא את התעודה המקורית ולהציגה בפני הנוטריון.

משך הטיפול הינו שני ימי עסקים בלבד

תרגום נוטריוני מיהו נוטריון?

החוק המרכזי שמסדיר את תחום הנוטריונים בישראל ויחד איתו את כל סמכויות הנוטריון והתרגומים הנוטריוניים עונה לשם – חוק הנוטריונים, שנחקק לפני למעלה מ- 30 שנים.
ההגדרה מי יכול להיות נוטריון, מעוגנת בסעיפו הראשון של החוק, באופן הבא: רישוי: ועדת רשיונות (תיקון מס' 1) תשל"ח-1978
1. רישיון נוטריון יינתן מאת ועדת רישיונות של שבעה שימנה שר המשפטים, מהם שניים על פי הצעת לשכת עורכי הדין; היושב ראש יהיה משפטן עובד המדינה, שני חברים לפחות יהיו נציגי ציבור וחבר אחד לפחות יהיה נוטריון. כשירות
(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:
(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לעניין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:
(א) עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

למידע נוסף ולייעוץ על ידי  עורך דין נוטריון 03-7949755

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!