חוות דעת הדין הזר ירושה תאגידים ועסקאות בגרמניה | מה התהליך וכמה זה עולה 2023

חוות דעת דין זר הדין הגרמני בנושא ירושה ועסקאות המשפט הבינלאומי קובע כי ישנם מקרים בהם תידרש חוות דעת של מומחה כדי להשלים פעולות שחלקן מקושרות אל גורמים מחוץ לישראל. המומחים האלו הם אנשים הבקיאים בחוק במדינות זרות הרלוונטיות לפעולות האלו, ותפקידם לגשר בין החוק הזר לחוק הישראלי על ידי הגשת תצהיר המפרט את נקודות הממשק וחוקיות הפעולות

חוות דעת דין זר הדין הגרמני בנושא ירושה ועסקאות

המשפט הבינלאומי קובע כי ישנם מקרים בהם תידרש חוות דעת של מומחה כדי להשלים פעולות שחלקן מקושרות אל גורמים מחוץ לישראל. המומחים האלו הם אנשים הבקיאים בחוק במדינות זרות הרלוונטיות לפעולות האלו, ותפקידם לגשר בין החוק הזר לחוק הישראלי על ידי הגשת תצהיר המפרט את נקודות הממשק וחוקיות הפעולות. במאמר זה נסביר מי הם אותם מומחים, מתי נצטרך להגיש חוות דעת מומחה לדין זר, ניתן דוגמאות מהחוק הגרמני ונבין כיצד זה קורה מול בית המשפט.

מתי צריך חוות דעת מומחה לדין הזר הגרמני?

ישנן פעולות משפטיות שקשורות לגורמים או עניינים שמעבר לים, שכדי להשלים אותן יש צורך בחוות דעת של מומחה לדין הזר של המדינה הרלוונטית. אחד המקרים המוכרים ביותר בו יש צורך בחוות דעת כזאת הוא בפטירתו של אדם שהתגורר בחו"ל אך הותיר אחריו נכסים בישראל. הסיבה לכך היא שהדין בישראל עשוי להיות שונה לחלוטין ואף להתנגש עם הדין הזר בנושאי הירושה של אותו אדם. למשל – כיצד תבוצע חלוקת הנכסים? האם על פי דין ישראל או על פי דין המדינה הזרה?

על פי חוק הירושה, מי שמקום מושבו היה במדינה זרה, על הירושה שלו יחול הדין של המדינה הזרה בה ישב. כאשר ירצו יורשיו לקבל צו ירושה מהרשם, העניין יובא לדיון בבית משפט לענייני משפחה, ויהיה להציג בפניו חוות דעת של מומחה דין זר של המדינה בה ישב המוריש.

מה התהליך על מנת לקבל חוות דעת הדין הזר לירושה או עסקים בגרמניה וכמה זה עולה?

על מנת להתחיל את התהליך עליכם להיכנס אל עמוד הבית שלנו ולשלוח במייל או ווסטאפ את הבקשה ולפרט על מה נדרשת חוות הדעת. נציג ממשרדנו יצור איתכם קשר על מנת להגיש לכם הצעת מחיר וכן על מנת להסביר את השלבים בחוות הדעת. משרדנו מספק גם שירותי אפוסטיל המקובל על בתי המשפט והרשויות השונות בגרמניה ולבסוף משרדנו מספק גם שירות שילוח של חוות הדעת לדין הזר הגרמני, ישירות אל גרמניה. במידה ואתם נדרשים להנפקת מסמכים בגרמניה למשרדנו נציגים אשר יכולים לאתר עבורכם תעודות אשר רלבנטיות עבורכם.

חוות דעת מומחה לדין זר בעסקאות מול תאגידים בגרמניה

עד לפני שנת 2011 שרר חוסר סדר משמעותי בכל נושא הרישום על שם תאגידים וחברות. כדי לפתור את הכאוס שנוצר ולהקל על זיהוי בעלי הזכויות, אכיפה של הלבנות הון והשלטת סדר בפרטים, נוספה החובה להצגת חוות דעתו של מומחה לדין זר אל תקנות המקרקעין.

על פי תקנות המקרקעין משנת 2011, בכל פעם שרוצה אזרח ישראל לבצע פעולה כלשהי בלשכת רישום המקרקעין כאשר צד אחד הוא תאגיד זר, עליו יהיה לצרף חוות דעת מומחה לדין זר של מדינתו של האחרון. חוות הדעת הזו צריכה לקבוע כי ניתן על פי הדין הזר, אותו תאגיד יכול לקיים את חלקו בעסקה.

פעולה נוספת בלשכת רישום המקרקעין שמחייבת חוות דעת מומחה לדין זר היא כל רישום על שם גוף הרשום בחו"ל, בין אם מדובר על חברה, עמותה, שותפות וכיוצא באלו. חוות הדעת צריכה להעיד כי כל שלבי ההליך תקינים ומתאפשרים על פי הדין הזר לפיו פועל התאגיד, כמו גם אישור על חוקיותו וחוקיות הרישום על שמו.

חוק אכיפת פסקי חוץ מגרמניה בישראל

חוק אכיפת פסקי חוץ משנת 1958 קובע כי בהתאם לחוק, מדינת ישראל יכולה לאכוף פסק דין שניתן בחו"ל. כדי לעשות כן, יש חשיבות לוודא שפסק הדין אכן תקף, שמוצו כל הליכי הערעור האפשריים כנגדו ושהוא בר ביצוע. את כל המידע הזה ומידע הכרחי נוסף יש להציג במסגרת חוות דעת מומחה לדין הזר של המדינה בה נקבע פסק הדין. בהתאם, גם הצד שיבקש להתגונן מהוצאתו לפועל של פסק הדין, יצטרך להמציא חוות דעת שכזו שתוכיח כי אין הוא בר ביצוע בישראל.

בנוסף, הדבר נכון גם לכיוון השני – אם ירצה אדם לאכוף פסק דין ישראלי במדינה זרה, יהיה עליו לפעול באותה הדרך. כל חוות דעת כזו תהיה חייבת להתייחס גם לאמנות בין לאומיות, הסכמים בין מדינות והדין המקומי, נוסף כמובן על הדין הזר.

חשוב לציין כי צווי ירושה אינם שייכים לקטגוריית פסקי חוץ. ועל כן אם ירצו בני משפחה של מנוח לאכוף את צו הירושה שלו בארץ, יהיה עליהם לבצע את כל ההליך במדינת ישראל.

האם יש מקרים דומים בהם לא יהיה צורך בחוות דעת מומחה לדין זר?

במקרים מסוימים לא יהיה צורך בהצגת חוות דעתו של מומה לדין זר, כאשר ברור לכל מה על המנגנונים לעשות. למשל – מקרה שבו נפטר אדם שמקום מושבו בחו"ל, אך הותיר אחריו חסכונות בהם רשומים מוטבים כמו קרן פנסיה או פוליסות ביטוח, ברור כי אלו יועברו למוטבים ואין צורך להיעזר בדין הזר לשם כך.

מי יכול להיחשב מומחה חוות דעת הדין הזר?

ישנן מספר קבוצות של אנשי מקצוע שיכולים לשמש כמומחים לדין זר ולהעניק את חוות דעתם במקרים כפי שסקרנו כעת:

עורכי דין הפועלים במדינה הזרה הרלוונטית יכולים לשמש כעדים בבית המשפט ולהגיד חוות דעת מומחה לדין הזר שלה.

החוק הישראלי יקבל את חוות דעתו של המומחה כל עוד לא נמצאה לה סתירה, על כן גם משפטן העוסק בדין הזר מבלי להיות בעלים של רישיון עורך דין, יכול לשמש כעד מומחה. עליו כמובן להיות בעל ידע רחב ומבוסס במסגרת שיטת המשפט של המדינה הזרה.

נוספים על אלו אנשי מקצוע שמתוקף עיסוקם רכשו ידע נרחב בתחום הרלוונטי לחוק. אלו יצטרכו לפרט בתחילת חוות דעתם כמומחים על היכרותם עם הנושא, את הכשרתם וניסיונם כדי שבית המשפט יוכל להכיר בהם כמומחים לגיטימיים למדינה הזרה.

כיצד מתייחס בית המשפט לחוות הדעת של המומחים לדין הזר ואיך אפשר לבחור מומחה מתאים?

חוות דעת של מומחה דין זר תקבל את אישורו של בית המשפט במידה ולא ימצאו לה סתירות וכל עוד היא תהיה משכנעת במידה מספקת. עם אישורה, בית המשפט ייקבע מה מידת ההסתמכות שלו על חוות הדעת של המומחה כאשר בדרך כלל הוא אכן נוהג לקבל אותה.

בכל מקרה בו תרצו להשיג את חוות דעתו של מומחה זר, הקפידו לוודא מספר דברים:

  • המומחה, גם אם אינו עורך דין או משפטן, מחזיק בדי והותר ניסיון והיכרות עמוקה עם הדין במקום מושבו.
  • המומחה מקבל את הכרתם של הגופים מולם הוא עובד במקום מושבו.
  • המומחה נותר בכל עת מעודכן במתרחש בדין.
  • אם יש צורך בעורך דין שישמש כעד מומחה, ניתן להיעזר ברשימת המומחים לדין זר המופיעה בלשכת עורכי הדין (הרשימה מחולקת על פי מדינות).

איך מגישים את חוות הדעת ולמי?

כשמדובר על מקרה בו נפטר אדם ויש להציג חוות דעת מומחה לדין זר כדי להמציא צו ירושה, חוות הדעת תצורף לבקשה של היורשים כשזו תוגש לרשם הירושה המקומי של האזור בו נותרו הנכסים. בית המשפט יכול לקבוע כי על המומחה להגיע ולהעיד בנושא.

קצת על הדין הגרמני

כאמור, אם חי אדם במדינה זרה, לצורך העניין – גרמניה, ולאחר מותו השאיר נכסים ליורשיו בישראל, יהיה עליהם להמציא חוות דעת מומחה לדין הגרמני ולצרף אותה לבקשה לצו הירושה. על פי הדין הגרמני, עד שנת 2015 אזרחותו של האדם העידה הדין על פיו נכסיו יחולקו. כלומר, אם אזרח ישראל שחי את חייו בגרמניה נפטר בשנת 2013, נכסיו בישראל יחולקו על פי הדין הישראלי.

החל משנת 2015, החוק הגרמני קובע כי מדינתו מושבו של הנפטר תעיד על הדין על פיו נכסיו יחולקו. כלומר, אם למשל האדם ישב בישראל, אך נפטר והותיר אחריו נכסים בשטח גרמניה, יחול עליהם החוק הגרמני.

במקרה כזה, בו ברור שקיימת סתירה בין הדין הישראלי לדין הזר – הגרמני, חוות דעתו של מומחה לדין הגרמני תהיה המפתח להסדרת העניין.

כמה עולה תרגום המסמכים הרלבנטיים לצורך חוות דעת הדין הזר?

תרגום נוטריוני למסמכים יידרש כחלק מהתהליך לעריכת חוות הדעת לדין הזר. המסמכים המתורגמים יצורפו לחוות הדעת, ככל שזה יידרש, על ידי הגורמים המוסמכים. לא בכל מקרה יידרש תרגום נוטריוני למסמכים אך הבאנו בפניכם טבלת מחירים על מנת שתוכלו להתרשם ממחירי משרד המשפטים 

סוג התרגום מחיר מחיר לתעודה
תרגום נוטריון לאנגלית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לגרמנית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לפורטוגזית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לספרדית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לרוסית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לצרפתית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
תרגום נוטריון לאוקראינית 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
חוות דעת דין זר הדין הגרמני בנושא ירושה ועסקאות מה התהליך וכמה זה עולה?
חוות דעת דין זר הדין הגרמני בנושא ירושה ועסקאות מה התהליך וכמה זה עולה?

מהו אפוסטיל לצורך חוות דעת הדין הזר?

אפוסטיל היא חותמת בית משפט המאשרת את מהימנותו והופכת אותו כקביל במדינות זרות. כל המסמכים המקוריים שיש לצרף להצהרה מחויבים באפוסטיל, וניתן לעשות זאת בבית המשפט/משרד החוץ בהתאם לסוג המסמך.תרגום מסמכים נוטריוני לגרמנית כוללים את אלמנט התרגום ואלמנט הקבילות – אפוסטיל

משרדה של עורכת הדין והנוטריונית רחל שחר, מתמחה ומיומן בשירותי תרגום נוטריוניים לשפות רבות ובכללן השפה הגרמנית. אנו מכירים במורכבות האפשרית של הליכים שונים שישראלים רבים רוצים או נאלצים לבצע מול מדינות זרות, ועל כן המשרד מציע הליך פשוט, מדויק ונטול דאגות הכולל את התרגום ואישור הנוטריונית. נוספת לכך חותמת אפוסטיל של בית המשפט. המשרד מתרגם את כלל סוגי המסמכים כמו תעודות לידה, נישואין, גירושין, בגרות, מקצוע, תארים, יושר, זהות, וכן מסמכים משפטיים, רפואיים ועוד. במידת הצורך, נעזר המשרד במתרגמים מנוסים וותיקים, שהגרמנית היא שפת אימם, וכן הם בקיאים בתחומי המשפט והעולמות הציבוריים ומקצועיים.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!