בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים-איך מגישים צעד אחר צעד

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איך מתחילים?

אזרחים ישראלים או תושבי קבע, המקיימים קשר זוגי עם אזרח/אזרחית ממדינה זרה, זכאים להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל עבור בן/בת הזוג, במסגרת הליך מדורג.

מטרת ההליך המדורג הינה בחינת הקשר על ידי משרד הפנים באופן הדרגתי על מנת לבחון האם בני הזוג מקיימים  תא משפחתי כן, אמיתי, בלעדי וייחודי בישראל ולשהות בארץ לצד בן/ת הזוג.

חובה להציג תעודת זהות בקבלת שירות בלשכות הרשות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.

 בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח זוגיות עם בעלי אזרחות ישראלית או תושבוּת קבע

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים

תשומת לבכם כי כיום ניתן להגיש את הבקשה בקשה לקבלת מעמד עבור בני זוג זרים שנישאו עם בעל/בעלת אזרחות או תושבות קבע ישראלית, באופן מקוון.

בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח זוגיות עם בעלי אזרחות ישראלית או תושבוּת קבע

תהליך בקשה וקבלת מעמד בעקבות נישואין

אזרחים ותושבי קבע ישראלים שנישאו לנתינים זרים ומעוניינים לקיים יחד תא משפחתי כן ואמיתי בישראל ולהגיש בקשה עבור בני זוגם לשם קבלת מעמד בישראל – יגישו את הבקשה בצירוף כל המסמכים והתעודות הנדרשות לבקשה.

הטיפול בבקשה יחל לאחר תשלום האגרה וקבלת כל המסמכים והתעודות הנדרשות לרבות מסמכים מאומתים הן באמצעות אפוסטיל או שרשרת חתימות.

המעמד שיינתן בישראל לבן הזוג הזר, מכוח ההליך המדורג, משתנה בהתאם להליך בו תטופל הבקשה ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל שמספרו 5.2.0008 או 5.2.0011.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איזה מסמכים נדרשים

על פי פרסומים רשמיים של רשות האוכלוסין וההגירה ההחלטה על אישור הבקשה והסדרת המעמד בישראל בהליך מדורג תתקבל, בין היתר, לאחר עמידה בתנאים אלו:
הצגת כלל המסמכים הנדרשים וקיום מרכז חיים משותף בישראל
ביצוע בדיקה מקיפה ומעמיקה של כנות הקשר הזוגי הבלעדי בין בני הזוג
עריכת ראיון בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית
היעדר מניעה ביטחונית או פלילית, לרבות עבר פלילי בחו"ל
בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח זוגיות עם בעלי אזרחות ישראלית התהליך לאחר אישור הבקשה
תקופת ההליך המדורג תהיה 4 שנים ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5.
הרישיון יוארך בכל שנה בכפוף לעמידה בתנאי הנוהל ובהיעדר מניעה בבדיקות העדכניות שתיערכנה.
בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח זוגיות עם בעלי אזרחות ישראלית – עבור נישואין עם תושב/תושבת קבע
תקופת ההליך המדורג תהיה 5.3 שנים בסך הכל כמפורט:
27 חודשים באשרה ורישיון עבודה מסוג ב/1. לאחר מכן יינתן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 לתקופה כוללת של 3 שנים.
לתושבי איזור יינתן היתר מת"ק בלבד, בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג 2003.
הרישיון יוארך בכל שנה בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה ובהיעדר מניעה בבדיקות העדכניות שתיערכנה.
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איזה מסמכים נדרשים?

 

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים, מי יכול להגיש את הבקשה

אזרחים או תושבי קבע ישראליים שנישאו לבן או בת זוג זרים.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים, מה צריך לצרף לבקשה

יש לצרף את כל המסמכים המפורטים. על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה ללא צירוף מסמכים אלו – הבקשה לא תטופל.

א. בקשה לקבלה או להארכת רשיון ישיבה:

אם המוזמן נמצא בארץ יש לצרף טופס אש-3 לקבלת הטופס לחצו כאן

אם המוזמן/מוזמנת בחו"ל – יש לצרף טופס אש/1- בקשה לאשרת כניסה לישראל לקבלת הטופס לחצו כאן טופס אש/6 –

בקשה להארכת רישיון ישיבה לקבלת הטופס לחצו כאן

מוזמן/מוזמנת "תושבי האיזור" – יש למלא גם את טופס קורות חיים לאבחון לקבלת הטופס לחצו כאן

טופס הודעה על שינוי מצב אישי

ב. תמונות חזותיות (דרכון) של כל אחד מבני הזוג.

ג.  צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג הישראלי, כולל הספח

ד.  צילום הדרכון זר של בן/בת הזוג הזר, בתוקף לשנתיים לפחות.

ה.  תעודת נישואין מקורית, מאומתת ומתורגמת על ידי נוטריון

ו.   תיעוד עדכני של בן/בת הזוג הזר, מקורי מאומת ובמידת הצורך גם מתורגם

תעודה לידה – תעודת לידה מקורית, מאומתת ומתורגמת במידת הנדרש. על ידי נוטריון

שינויי שם – אם בוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה), יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי שם, על מנת לקבל תעודה ציבורית המעידה על שינוי שם יש לפנות למשרד הפנים בישראל אם האדם נולד בישראל או למשרד הפנים במדינה ממנה בא. משרד החוץ בישראל מאמת בחותמת אפוסטיל רק תעודות רשמיות מישראל

מצב אישי – תעודה ציבורית עדכנית ממדינת אזרחותו המעידה על מצב אישי נוכחי.

תעודת יושר – הצגת מסמך רשמי ממדינת המוצא (הכוללת שינויי שם, אם היו), שהונפק בחצי השנה האחרונה המאשר שאין למבקש עבר פלילי או הרשעות כלשהו.

במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מהמחוז אליו משתייכים המוזמן או המוזמנת, לפי העניין.

ז. מסמכים המעידים על כנות קשר וקיום מרכז חיים משותף:

מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם, חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם וכדומה.

תצהיר ערוך כדין ומאומת על ידי עורך דין בחתימת בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה עוד נדרש להציג?  
הוכחות לכנות קשר ולקיום מרכז חיים משותף לפחות מהשנה האחרונה כמו:
תמונות משותפות
חוזה שכירות
חשבונות משותפים
 
מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים (יש לצרף צילום תעודת זהות של כל ממליץ ופרטי התקשרות).
ח.  אם לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם – יש לצרף את המסמכים המפורטים עבור כל אחד מהקטינים:
תעודת לידה  – מקורית, מאומתת בחותמת אפוסטיל, ובמידת הצורך, אם אינה בעברית,  גם מתורגמת לעברית
דרכון זר, התקף לשנתיים לפחות
עבור קטין מעל גיל 14 – יש להציג תעודת יושר
עבור קטין מעל גיל 15 – יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות.
 
ח.  אם לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם – יש לצרף את המסמכים המפורטים עבור כל אחד מהקטינים:
תעודת לידה  – מקורית, מאומתת בחותמת אפוסטיל , ובמידת הצורך, אם אינה בעברית,  גם מתורגמת לעברית
דרכון זר, התקף לשנתיים לפחות
עבור קטין מעל גיל 14 – יש להציג תעודת יושר
עבור קטין מעל גיל 15 – יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות.
 
תעודת לידה  – מקורית, מאומתת בחותמת אפוסטיל, ובמידת הצורך, אם אינה בעברית,  גם מתורגמת לעברית
דרכון זר, התקף לשנתיים לפחות
עבור קטין מעל גיל 14 – יש להציג תעודת יושר
עבור קטין מעל גיל 15 – יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות
 
בור קטין מעל גיל 14 – יש להציג תעודת יושר
עבור קטין מעל גיל 15 – יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות
 
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה עוד נדרש להציג?

 

עמדת ההורה הנוסף – פירוט מורחב בנוהל

ט. בבקשה לאיחוד משפחות בהליך מדורג עבור זימון של בן/בת זוג "תושב האיזור" (בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג 2003) –

אזרח או תושב קבע רשאי להגיש בקשה למתן היתר שהייה עבור בת זוג "תושבת איזור" שגילה מעל 25 שנים.

אזרחית או תושבת קבע רשאית להגיש בקשה למתן היתר שהייה עבור בן זוג "תושב איזור" שגילו מעל 35 שנים.

הדרישות המחייבות הן כלל הדרישות כפי שמפורסם בנהלי הרשות.

למרות האמור לעיל, בזמן הפגישה ברשות האוכלוסין וההגירה, עובד לשכת מינהל האוכלוסין יכול לדרוש מסמכים ו/או תעודות נוספות מעבר למפורט בדף זה והכל בהתאם לתנאים המלאים המפורטים בנוהל.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה עלות השירות

השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.
איחוד משפחות לאזרחים ישראלים – 940 ש"ח במעמד הבקשה, 700 ש"ח במעמד קבלת אזרחות ישראלית. סה"כ 1,630 ש"ח.
איחוד משפחות לתושבי קבע – 1,615 ש"ח במעמד הבקשה, 1,220 ש"ח במועד קבלת אשרה ורישיון. סה"כ 2,835 ש"ח.
אגרת החלפת סוג רישיון – 175 ש"ח
המגיעים ממדינה חייבת באשרה – ישלמו אגרת אשרת כניסה בסך 90 ש"ח
מוזמן או מוזמנת השוהים בחו"ל ומגיעים ממדינות הפטורות מאשרת כניסה – תיגבה אגרה על הארכת תוקף/החלפת סוג רישיון בלבד, וזאת לאחר הכניסה לישראל.
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה עלות השירות

השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.

איחוד משפחות לאזרחים ישראלים – 940 ש"ח במעמד הבקשה, 700 ש"ח במעמד קבלת אזרחות ישראלית. סה"כ 1,630 ש"ח.

איחוד משפחות לתושבי קבע – 1,615 ש"ח במעמד הבקשה, 1,220 ש"ח במועד קבלת אשרה ורישיון. סה"כ 2,835 ש"ח.

אגרת החלפת סוג רישיון – 175 ש"ח

המגיעים ממדינה חייבת באשרה – ישלמו אגרת אשרת כניסה בסך 90 ש"ח

מוזמן או מוזמנת השוהים בחו"ל ומגיעים ממדינות הפטורות מאשרת כניסה – תיגבה אגרה על הארכת תוקף/החלפת סוג רישיון בלבד, וזאת לאחר הכניסה לישראל.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איך מגישים את הבקשה

אם בן/בת הזוג (שעבורם מבקשים מעמד) שוהה בחו"ל, על בן/בת הזוג הישראלי להגיש את הבקשה מראש, לפני הכניסה לישראל.
יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המקוון לבקשת מעמד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
יש לשלם את האגרות הנדרשות.
אם בני הזוג שוהים בחו"ל, ניתן להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים בנציגות הישראלית בחו"ל
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים המלצות רשות האוכלוסין וההגירה להכנת המסמכים להגשה:
מומלץ לסרוק מבעוד מועד את המסמכים הנדרשים.
חובה לסרוק כל מסמך בנפרד ומשני צדיו (אם קיימים)
מומלץ לשמור את המסמך בשם הטופס ולמקם את כל הטפסים בתיקייה אחת.
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה מומלץ לעשות לאחר הגשת הבקשה?
לאחר שליחת הבקשה – יישלח למגישי הבקשה דואר אלקטרוני המאשר את הגשת הבקשה עם מספר סימוכין.
נציגי השירות בלשכה יבדקו את שלמות, אמיתות ונכונות המסמכים.
במידת הצורך – תישלח בקשה למגישים להשלמת מסמכים נוספים.
אם הבקשה תקינה – ייקבע מועד לראיון של בני הזוג שלאחריו יוחלט האם לאשר או לסרב את הבקשה. במעמד הריאיון יש להציג את המסמכים הציבוריים המקוריים מארץ המוצא של בן/בת הזוג.
אם הבקשה תאושר – בן או בת הזוג הזרים יקבל רישיון ישיבה בישראל.
בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים איך מגישים את הבקשה

אם בן/בת הזוג (שעבורם מבקשים מעמד) שוהה בחו"ל, על בן/בת הזוג הישראלי להגיש את הבקשה מראש, לפני הכניסה לישראל.

יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המקוון לבקשת מעמד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

יש לשלם את האגרות הנדרשות.

אם בני הזוג שוהים בחו"ל, ניתן להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים בנציגות הישראלית בחו"ל

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים המלצות רשות האוכלוסין וההגירה להכנת המסמכים להגשה:

מומלץ לסרוק מבעוד מועד את המסמכים הנדרשים.

חובה לסרוק כל מסמך בנפרד ומשני צדיו (אם קיימים)

מומלץ לשמור את המסמך בשם הטופס ולמקם את כל הטפסים בתיקייה אחת.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים מה מומלץ לעשות לאחר הגשת הבקשה?

לאחר שליחת הבקשה – יישלח למגישי הבקשה דואר אלקטרוני המאשר את הגשת הבקשה עם מספר סימוכין.

נציגי השירות בלשכה יבדקו את שלמות, אמיתות ונכונות המסמכים.

במידת הצורך – תישלח בקשה למגישים להשלמת מסמכים נוספים.

אם הבקשה תקינה – ייקבע מועד לראיון של בני הזוג שלאחריו יוחלט האם לאשר או לסרב את הבקשה. במעמד הריאיון יש להציג את המסמכים הציבוריים המקוריים מארץ המוצא של בן/בת הזוג.

אם הבקשה תאושר – בן או בת הזוג הזרים יקבל רישיון ישיבה בישראל.

בקשה לקבלת מעמד בישראל בעקבות נישואין עם בני זוג זרים במקרים הבאים יש להגיע ללשכה לפני מועד הריאיון:

קבלת הפנייה ללשכת הקשר לתושבי חבר המדינות.

אם בן/בת הזוג הזרים מחזיקים ברישיון ישיבה תקף – יש+ להגיע ללשכה בתיאום מראש, לשם הארכת הרישיון הקיים ועד לסיום הבדיקות בבקשה. 

לאחר אישור הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

 

אנשים פותחים חשבונות בנק במדינות זרות מסיבות שונות ומגוונות. ראשית, עבור משקיעים שיש בבעלותם נכסים בחו"ל, או שהשקעותיהם מבוססות בחו"ל – פתיחת חשבון בנק בחו"ל תהיה יעילה מאוד עבורם, משום שבצורה כזו נחסכות עמלות שונות (כמו עמלות המרה), ונחסכות גם נסיעות עסקים שונות לצורך סידורים, מכיוון שהבנק בחו"ל אמון על הניהול השוטף.
ייפוי כוח ברומנית לצורך פתיחת חשבון בנק בחו"לעורך דין נוטריון קפריסין פתיחת חשבון בנק?

 

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!