אזרחות אוסטרית \ דרכון אוסטרי | מדריך מקיף צעד אחר צעד 2024

אזרחות אוסטרית דרכון אוסטרי החוק החדש 2022

אזרחות אוסטרית דרכון אוסטרי

בחודש אוקטובר 2019 העביר הפרלמנט האוסטרי תיקון לחוק האזרחות האוסטרי מתוך ההכרה בחלקה של המדינה בהיסטוריית הפשעים כלפי קורבנות הנאצים וצאצאיהם. העיסוק בחוק האזרחות האוסטרי חשף מקרים שהתקנות לא הבהירו את דינם ועל כן בוצעה עבודה משפטית נוספת שהרחיבה את הזכאות לאזרחות אוסטרית. ההוראה נכנסה לתוקף ב- 1 במאי 2022.

איך אני יודע אם אני זכאי לדרכון אוסטרי?

חוק האזרחות האוסטרי מגדיר "נרדפים" על פי הקריטריונים הבאים:
אנשים שעקב רדיפות או חשש מרדיפות יצאו לחו"ל לפני ה-15 במאי 1955, כאזרחים של הממלכה האוסטרו – הונגרית לשעבר, או כאזרחים אוסטריים, או כחסרי אזרחות שמקום מגוריהם נכלל בשטח הפדרלי.
אנשים שעקב נישואיהם קיבלו אזרחות זרה קצת לפני שעזבו.
אנשים בעלי אזרחות אוסטרית שמקום מגוריהם לא נכלל בשטח הפדרלי עקב חשש מרדיפות או שמגורים בשטח היו מפגישים אותם לראשונה עם הפרעות וזאת בתקופה שבין ה-30 בינואר 1933 ל-9 במאי 1945.
אנשים שנהרגו או גורשו לחו"ל כאזרחים אוסטרים כתוצאה מהרדיפות לפני ה-9 במאי 1945.
אנשים שנהרגו או גורשו לחו"ל כאזרחים אוסטריים או אזרחים של הממלכה האוסטרו – הונגרית לשעבר או כחסרי אזרחות שמקום מגוריהם העיקרי נכלל בשטח הפדרלי וזאת לפני ה-9 במאי 1945.
אנשים שסבלו מרדיפה או נאלצו לחשוש מרדיפות בשל מחויבותם לרפובליקה הדמוקרטית של אוסטריה.
משרדנו ממליץ כי בטרם תחילת מילוי השאלון המקוון תבדקו במסמכים תחת איזו קטגוריה אתם מבקשים אזרחות אוסטרית ודרכון אוסטרי
אזרחות אוסטרית דרכון אוסטרי איך אני יודע אם אני זכאי

דרכון אוסטרי גם לנכדים ולנינים

ההוראה החדשה מאפשרת לנרדפים כפי שהוגדרו לעיל וצאצאיהם לקבל אזרחות אוסטרית על ידי הצהרה ללא ויתור על אזרחות קודמת שברשותם. יש לשים לב שישנן מדינות שהוצאת אזרחות זרה שוללת באופן אוטומטי את האזרחות הקודמת ויש לוודא לפני הליך הוצאת האזרחות. על פי ההוראה, גם קרובים ישירים לנרדפים כמו ילדים, נכדים, נינים וכן ילדים שאומצו כקטינים נחשבים זכאים.

הליך הוצאת האזרחות האוסטרית מתחיל במילוי שאלון מקוון באתר האינטרנט של השגרירות האוסטרית בשפות גרמנית/אנגלית/ספרית או עברית. שימו לב שמילוי השאלון חייב להתבצע מתוך האתר של השגרירות האוסטרית בישראל כיוון שרשות אחרת לא תוכל לתמוך או לקבל את ההצהרה. 

אזרחות אוסטרית דרכון אוסטרי שאלות ותשובות
אזרחות אוסטרית דרכון אוסטרי שאלות ותשובות

אילו מסמכים יש להוסיף להצהרה?

לצד ההצהרה יש מסמכים אישיים שיש להוסיף כאשר הם מופיעים בגרמנית או באנגלית או מתורגמים תרגום נוטריוני לגרמנית או תרגום נוטריוני לאנגלית יש לשים לב שהמסמכים דורשים אפוסטיל.

אלו הם המסמכים:

 • דרכון בתוקף
 • תמונה עדכנית
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין
 • תעודת נישואין, תעודת שינוי שם, תעודת גירושין או כל מסמך אחר הרלוונטי למצבכם המשפחתי
 • רישום פלילי מהמשטרה (רק בעלי רישום נקי רשאים לקבל אזרחות)

אם הינכם צאצאים ישירים לנרדפים, נוסף למסמכים אלו יש לצרף את המסמכים הבאים של הנרדפים:

 • אזרחות אוסטרית או אזרחות של ממלכת אוסטרו – הונגריה לשעבר.
 • מקום המגורים העיקרי בשטח הפדרלי או בחו"ל על פי התאריכים.
 • פרטים על הרדיפות מהם סבלו או נאלצו לחשוש/לברוח.
 • תיעוד יציאה מאוסטריה אם רלוונטי.
 • תיעוד הנישואין ששללו את האזרחות האוסטרית.

נוסף על כל המסמכים הללו יש צורך המסמכים המוכיחים את הקשר בין הצאצאים לנרדפים (תעודת לידה, תעודת נישואין, אישור אבהות, אישור אימוץ, תעודות שינוי שמות וכיוצא באלו).

השאלון של שגרירות אוסטריה

כדי לעשות סדר בין כל הדרישות והמסמכים שיש להגיש בהליך הבקשה לאזרחות, פותח השאלון המקוון כשירות מיוחד מטעם משרד החוץ האוסטרי. מילוי השאלון מנגיש למבקש האזרחות את המידע הכולל על המסמכים שעליו להגיש ו/או המסמכים הקיימים בתיקי הרשויות האוסטריות, בהתאם למקרה הנידון. מטרת השאלון היא לאפשר למבקשי האזרחות את התמיכה המדויקת ביותר לעניינם וביצוע מהיר של הליך הגשת ההצהרה. יש לשים לב שמילוי השאלון אינו חובה אך מומלץ בשל יתרונותיו ביצירת ממש אינדיבידואלי ומותאם לכל מבקש.

האם מספיק למלא את השאלון המקוון כדי להגיש הצהרה?

אין זה מספיק למלא את השאלון המקוון כיוון שזו לא דרך הגשת ההצהרה. השאלון יוצר מסמך מקוון שמאפשר לבצע את ההגשה בצורה מהירה על ידי מתן הנחיות מדויקות, אך אין לו תוקף כהצהרה. הטופס שתקבלו בסוף מילוי השאלון ישמש אתכם בהגשת ההצהרה. בתום מילוי השאלון יש לגשת לשגרירות האוסטרית הרלוונטית להמשך התהליך.

מה עליי לעשות לפני מילוי השאלון המקוון?

מומלץ להכין מראש את כל המידע כפי שפורט מעלה כדי למילוי השאלון יהיה קל ומהיר. אמנם, גם לאחר תחילת מילוי השאלון ניתן להשהות את הטופס על מנת לחפש מידע. מילוי השאלון מתאפשר למשך 72 שעות מרגע התחלתו. התצוגה המוקדמת של השאלון יכולה לסייע לכם להבין איזה מידע יש להכין מראש ולחסוך מכם את ההפסקות.

מי מהמשפחה צריך למלא את השאלון?

כל בן משפחה בגיר המבקש להגיש הצהרה יצטרך למלא את השאלון על פי נתוניו האישיים. כל ילד נדרש בהצהרה משלו ורק ילדים שנולדו לאחר מועד קבלת האזרחות, ירכשו אזרחות אוסטרית באופן אוטומטי. ילדים קטינים מתועדים בחלק נפרד בשאלון ההורים.
אם ברצונכם להגיש הצהרה אך הוריכם לא מעוניינים בהוצאת אזרחות אוסטרית, תוכלו לבצע את ההליך לבד.

באיזו שפה ניתן למלא את השאלון המקוון?

ניתן למלא את השאלון באחת מהשפות: אנגלית, גרמנית, ספרדית או עברית. לצד זאת, קיימים חלקים בשאלון בהם יש להזין טקסט חופשי, כאשר בחלקים אלו מותר השימוש בשפות האנגלית או הגרמנית. קיימות תשובות מסוגננות מראש על מנת להקל על דוברי שפות אחרות בהקלדה.

האם כל סעיפי השאלון הם חובה?

אין צורך לענות על כלל השאלות ללא יוצאת מן הכלל, אך יש לשים לב שניתן מענה לסעיפי החובה המסומנים בכוכבית. אם אינכם יודעים מידע מסוים הנשאל, הרשויות האוסטריות יסייעו לכם להשלים את התמונה ככל הניתן על סמך מידע הקיים בארכיונים. תשובה לא נכונה תקשה על הרשויות לערוך תחקיר ולכן מומלץ שלא לכתוב תשובות שאינן ודאיות. במהלך פרק הזמן המוקצב למילוי השאלון ניתן לשנות כל שדה כרצונכם.

מה עומד מאחורי סעיף השירות הצבאי בשאלון?

שירות צבאי החורג משירות החובה עלול לסכן את האינטרסים של הרפובליקה האוסטרית ועל כן יש לברר מה טיבו. נוסף על כך, המשך שירות צבאי בתום תקופת שירות החובה בצבאה של מדינה אחרת,  תיצור צורך לשלול את האזרחות האוסטרית של המשרת. אין העניין תקף לשירות חובה או שירות מילואים.

למה יש צורך בפירוט על הרדיפה שהקרובים נחשפו אליה או חששו ממנה?

מפני שהתיקון לחוק האוסטרי הרחיב את הגדרת "הנרדפים" ויש לוודא מה מבין הקריטריונים חל על הקרובים שבשמם מוקנית הזכות להגשת בקשה לאזרחות.

אילו מדינות נכללות בממלכה האוסטרו-הונגרית לשעבר?

אוסטריה, איטליה, יוגוסלביה, פולין, רומניה, צ'כוסלובקיה והונגריה.

האם ניתן להגיש הצהרה במקביל להגשת בקשה לאזרחות אחרת?

אזרחים אוסטריים המגישים בקשה לאזרחות אחרת, נשללת מהם אזרחותם, אך אם קיבלו אותה לפני האזרחות האוסטרית, מתאפשרת להם שמירת האזרחות הקודמת מבחינת הרשויות האוסטריות. מומלץ להמתין עם הגשת ההצהרה לאחר תום ההליכים מול מדינות אחרות וכן לוודא שהוצאת אזרחות אוסטרית אינה שוללת את אזרחותכם הקודמת מבחינת המדינה ממנה אתם מגיעים.

יש להבדיל אובדן אזרחות אוסטרית עקב בקשה לאזרחות זרה אחרת לבין קבלת אזרחות אחרת עקב בריחה מרדיפות. במקרה כזה, החוק האוסטרי השולל את האזרחות האוסטרית לא חל על כאלו שקיבלו אזרחות זרה אחרת.

איך בני זוג מתוקף נישואין יכולים לקבל אזרחות אוסטרית?

הזכות להגשת הצהרה אינה חלה על בני זוג לצאצאי הנרדפים אלא רק למי שמהווה בעצמו צאצא. כדי לקבל אזרחות, על בני הזוג להוכיח שהות של 6 שנים רצופות לפחות באוסטריה ו-5 שנות נישואין או ניהול משק בית משותף לפחות.

החוק החדש איך מוכיחים רדיפה על ידי הנאצים ועוזריהם?

במקרים רבים, הוכחת השתייכות הנרדף לאחת מהקבוצות שהוכרו כקורבנות רדיפה כמו דת, נטייה מינית, תפיסה פוליטית וכדומה – תספיק. תיעוד נוסף שלא מצריך הוכחות נוספות הוא תשלום מהקרן הלאומית של אוסטריה לקורבנות הנאצים.

מה חשוב לדעת לסמן בשאלון המקוון?

 • אם הדורות קודמים במשפחה קיבלו אזרחות אוסטרית מתוקף הזכאות לאזרחות לנרדפי המשטר הנאצי ועוזריהם.
 • אם הדורות קודמים במשפחה מחזיקים בתעודת קורבן.
 • אם הדורות קודמים במשפחה מסתייעים בעזרתה של הקרן הלאומית של אוסטריה לקורבנות הנאצים.
 • אם הדורות קודמים במשפחה מקבלים פיצויים מקרן הפיצויים הלאומית של אוסטריה לקורבנות הנאצים.

כל אלו מהווים הוכחה מספקת להיותכם דור ממשיך ל"נרדפים" כפי שמגדיר החוק האוסטרי.

מה ניתן לעשות בהיעדר מסמכים מקוריים של דורות קודמים?

אם ברשותכם עותקים של המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש אותם במקום מסמכים מקוריים לאחר שעברו אימות. הרשויות באוסטריה מתחייבות לבצע תחקיר אודות המשפחה כפי יכולתן על מנת להשיג את כל המידע הקיים ברישומים.  שימו לב לכך שמסמכים מקוריים שמוגשים יוחזרו בתום הליך הדיון בבקשה ועותקים יישארו אצל הרשויות.

מהי תעודת Heimatschein והאם יש בה צורך?

תעודה זו היא למעשה הגלגול הקודם של אישור האזרחות. כיום היא כבר לא מונפקת אך ייתכן ובין המסמכים של קרוביכם הנרדפים, אישור האזרחות יופיע כך. 

מהו אפוסטיל?

אפוסטיל היא חותמת בית משפט המאשרת את מהימנותו והופכת אותו כקביל במדינות זרות. כל המסמכים המקוריים שיש לצרף להצהרה מחויבים באפוסטיל, וניתן לעשות זאת בבית המשפט/משרד החוץ בהתאם לסוג המסמך.

מי צריך לנכוח בעת הגשת ההצהרה בשגרירות?

באופן עקרוני, אין חובה שמבקש האזרחות יהיה נוכח במסירת ההצהרה בשגרירות אך כלל המסמכים שמוגשים על ידי מי בשמו צריכים להיות המקוריים. אם מוגשת ההצהרה בשם ילדים אין צורך בנוכחותם או בנוכחות הוריהם אלא רק בחתימתם על ההצהרה.

מה נדרש בהצהרה עבור קטינים?

בהגשת הצהרה עבור קטינים נדרשים שני ההורים לחתום. אמנם אין צורך שיחתמו על אותו מסמך, אלא ניתן גם לצרף את הסכמתו של ההורה השני באמצעות תצהיר נפרד הכולל העתק דרכון.

כמה זמן נמשך הליך קבלת האזרחות?

מרגע הגשת ההצהרה בשגרירות, הבקשה מועברת לעיבוד באוסטריה. זמן העיבוד תלוי במשתנים כמו עומק התחקיר שיש לבצע בהתאם לפרטים שמולאו בהצהרה, כך שמילוי השאלון המקוון יכול לחסוך זמן המתנה משמעותי.

מה קורה אם הבקשה לאזרחות אוסטרית מאושרת?

לאחר השלמת הבדיקה וההחלטה של הממשל האוסטרי מתקבלת ההודעה על קבלת אזרחות אוסטרית דרך השגרירות. אזרחים אוסטריים זכאים לדרכון אוסטרי, שיש להגיש עבורו בקשה בשגרירות. זהו הליך נפרד מהגשת הבקשה לאזרחות כאשר הזכאות לדרכון מותנית באישור האזרחות. עלות דרכון למבוגר עומדת כיום על 76 יורו.

האם אזרחות אוסטרית מחייבת אותי בשירות צבאי?

אזרחי אוסטריה (ללא אזרחיות) מחויבים בשירות צבאי חובה החל מגיל 18. אם ברצונכם להתגורר באוסטריה, תהיו חייבים בהתייצבות לשירות אך אם אתם אזרחים אוסטריים המתגוררים מחוץ לשטחה, עליכם רק להירשם כחייבים בגיוס בשגרירות.

אזרחות אוסטרית החוק החדש מי צריך לנכוח בעת הגשת ההצהרה בשגרירות?

באופן עקרוני, אין חובה שמבקש האזרחות יהיה נוכח במסירת ההצהרה בשגרירות אך כלל המסמכים שמוגשים על ידי מי בשמו צריכים להיות המקוריים. אם מוגשת ההצהרה בשם ילדים אין צורך בנוכחותם או בנוכחות הוריהם אלא רק בחתימתם על ההצהרה.

אזרחות אוסטרית החוק החדש כמה זמן נמשך הליך קבלת האזרחות?

מרגע הגשת ההצהרה בשגרירות, הבקשה מועברת לעיבוד באוסטריה. זמן העיבוד תלוי במשתנים כמו עומק התחקיר שיש לבצע בהתאם לפרטים שמולאו בהצהרה, כך שמילוי השאלון המקוון יכול לחסוך זמן המתנה משמעותי.

אזרחות אוסטרית החוק החדש מה קורה אם הבקשה לאזרחות אוסטרית מאושרת?

לאחר השלמת הבדיקה וההחלטה של הממשל האוסטרי מתקבלת ההודעה על קבלת אזרחות אוסטרית דרך השגרירות. אזרחים אוסטריים זכאים לדרכון אוסטרי, שיש להגיש עבורו בקשה בשגרירות. זהו הליך נפרד מהגשת הבקשה לאזרחות כאשר הזכאות לדרכון מותנית באישור האזרחות. עלות דרכון למבוגר עומדת כיום על 76 יורו.

אזרחות אוסטרית החוק החדש האם אזרחות אוסטרית מחייבת אותי בשירות צבאי?

אזרחי אוסטריה (ללא אזרחיות) מחויבים בשירות צבאי חובה החל מגיל 18. אם ברצונכם להתגורר באוסטריה, תהיו חייבים בהתייצבות לשירות אך אם אתם אזרחים אוסטריים המתגוררים מחוץ לשטחה, עליכם רק להירשם כחייבים בגיוס בשגרירות.

בכל אחד מהמקרים שצוינו לעיל, דיוקו ומהימנותו של התרגום הינו קריטי ועל כן נדרש שיבוצע על ידי נוטריון ולא באופן עצמאי. נוספת על כך העובדה שהמונחים המשפטיים בתעודות דורשים הבנה ושליטה מוחלטת בשפה, מה שלא יכול להתבצע על ידי האזרח הישראלי לבדו.
ברוב המקרים יהיה על מגיש התרגומים, לצרף אליהם אישור אפוסטיל – חותמת שנותן בית המשפט על אישור נוטריוני, ההופך את המסמך לקביל בארץ זרה.

תרגום מסמכים נוטריוני לגרמנית כוללים את אלמנט התרגום ואלמנט הקבילות – אפוסטיל

משרדה של עורכת הדין והנוטריונית רחל שחר, מתמחה ומיומן בשירותי תרגום נוטריוניים לשפות רבות ובכללן השפה הגרמנית. אנו מכירים במורכבות האפשרית של הליכים שונים שישראלים רבים רוצים או נאלצים לבצע מול מדינות זרות, ועל כן המשרד מציע הליך פשוט, מדויק ונטול דאגות הכולל את התרגום ואישור הנוטריונית. נוספת לכך חותמת אפוסטיל של בית המשפט. המשרד מתרגם את כלל סוגי המסמכים כמו תעודות לידה, נישואין, גירושין, בגרות, מקצוע, תארים, יושר, זהות, וכן מסמכים משפטיים, רפואיים ועוד. במידת הצורך, נעזר המשרד במתרגמים מנוסים וותיקים, שהגרמנית היא שפת אימם, וכן הם בקיאים בתחומי המשפט והעולמות הציבוריים ומקצועיים.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!