לאשר הסכם ממון על ידי נוטריון| מה התהליך? כמה זה עולה? מדריך

מה זה הסכם ממון? למה צריך לאשר הסכם ממון?

הסכם ממון נועד למעשה ליצור מערכת יחסים כלכלית בין בני זוג אשר היא שונה מחוק יחסי ממון.

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם וזאת באופן שהוא שונה מהחוק אשר קובע חלוקה של חצי חצי בכל הרכוש המשותף שנצבר במהלך חיי הנישואין. הסכם יחסי ממון, שאושר כדין, הוא בעל תוקף גם לגבי מי שבוחרים להתחתן בחתונה אזרחית כולל בני זוג מאותו מין. במדינת ישראל, למרבה הצער, בני זוג מאותו המין לא יכולים לאשר את ההסכם בערכאה דתית.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973*

"פרק ראשון: הסדר מוסכם

הסכם ממון

  1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.
  2. (א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.(ב)  האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו. (ג)   בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין…. (ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו. (ד)  הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.
                                                                       חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973*

חוק יחסי ממון מהי החלוקה לפי חוק יחסי ממון ואיך משנים זאת?

חוק יחסי ממון בין בני בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים.

אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.

מה קובע חוק יחסי ממון ביחס לחלוקת רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים? 

פרק שני: הסדר איזון המשאבים

תחולת ההסדר

  1. (א) לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף 2.

          (ב)  בני זוג שלא ביקשו אימות של הסכם ממון בהתאם לסעיף 2(ג), יסביר להם רושם הנישואין לפני עריכתם את תכנו ומשמעותו של סעיף קטן (א).

העדר תוצאות במשך הנישואין

אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקנינים של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני.

הזכות לאיזון בפקיעת הנשואין (תיקון מס' 4)  תשס"ט-2008

  1. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

(1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(תיקון מס' 1)  תש"ן-1990

(2)   גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;

(3)   נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

          (ב)  בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

 
השיתוף הרכושי ללא הסכם ממון הוא חלוקה של חצי חצי בכל הנכסים שנצברו לאחר הנישואין בפועל בתי המשפט קבעו לא אחת שגם רכוש שנרכש לפני הנישואין, בנסיבות מסויימות, יחולק חצי חצי ולכן חשוב מאוד לערוך הסכם ממון  

למעשה הסכם ממון בא לגבור על חוק יחסי ממון ולקבוע באמצעות הסכם כללי משחק חדשים אשר יהיו תקפים לבני זוג אלה אשר ערכו את ההסכם ועל כן החשיבות הרבה בהיוועצות עם עורך דין בטרם חתימה על הסכם ממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג נועד להסדיר את נושא חלוקת הרכוש של זוג נשוי במקרה של גירושין או פטירה של אחד מהם.

אישור הסכם ממון בדרך קלה פשוטה ומשתלמת
רחל שחר עו"ד ונוטריון מאמר בנושא הסכם ממון

על פי החוק, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מרכושם המשותף, רכוש אשר נצבר במהלך החיים המשותפים.

נוסף לכך, החוק קובע שנכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין, או שקיבלם בירושה או במתנה במהלך הנישואין, לא יחולקו בין בני הזוג.

אם אינכם רוצים שיהיה שיתוף ביניכם או שאתם רוצים שהשיתוף יהיה רק לכבי רכוש מסויים ולגבי רכוש אחר אינכם רוצים, עליכם לגלם זאת בהסכם ממון שצריך לקבל אישור נוטריון או אישור בית משפט לענייני משפחה.

במקרים בהם בני זוג חתמו על הסכם יחסי ממון, כללי ההסכם יחליפו את כללי החוק ויקבעו לגבי אופן חלוקת הרכוש.

אישור נוטריוני להסכם ממון

אם אתם בני זוג וטרם התחתנתם הרי שתוכלו לאשר את ההסכם בפני נוטריון.

לעומת זאת אם אתם זוג נשוי וכעת החלטתם, מסיבות שונות שאתם רוצים לערוך הסכם ממון עליכם לערוך את הסכם הממון ולאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה.

מערכת בתי המשפט מעניקה ייעוץ בנושא אישור הסכם ממון בטלפון 077-2703332 מרכז המידע של בתי המשפט מעניק מידע בנוגע לקביעת מועד לאישור הסכם ממון. יחד עם זאת מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי. אם אתם נדרשים למידע משפטי מעורך דין המתמחה בנושא הסכמי ממון ניתן לפנות אלינו בימים א-ה 8:00-16:00 בטלפון 03-6359634 ונשמח לסייע

תל אביב בנייני עזריאלי המגדל העגול קומה 24

וגם בקריית אונו רחוב יפה נוף 64

אישור הסכם הממון יכול להיעשות להסכם ממון שבני הזוג מביאים איתם או לחלופין נשמח להעניק לכם שירות של עריכת הסכם הממון מתחילתו ועד סופו

כמה עולה לאשר הסכם ממון אצל נוטריון?

מחיר שירותי נוטריון לאימות הסכם ממון

אימות הסכם ממון אצל נוטריון 461 ש"ח
כל עותק נוסף של הסכם הממון 80 ש"ח

זכרו -לא תמיד חייבים נוטריון ולעיתים ניתן להסתפק בעורך דין לבירורים חייגו 03-6359634

אישור הסכם ממון כפוף גם הוא למחירון נוטריונים אשר מתפרסם מדי שנה על ידי משרד המשפטים.

כמה עולה לאמת חתימה נוטריוני על הסכם חיים משותפים?

אישור אימות חתימה כפוף גם הוא למחירון נוטריונים אשר מתפרסם מדי שנה על ידי משרד המשפטים. אישורי חתימה אצל נוטריון עלותם קבועה והיא 167 שקלים פלוס מעמ לחתימה.

אישור נוטריוני לאימות חתימה -167  ₪.

לכל עותק נוסף- 66 ₪.

למחירים הנ"ל יש להוסיף מע"מ.

אישור הסכם ממון האם חייבים לקבל אישור על הסכם ממון?

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף על פי חוק יחסי ממון יש לאשר אותו או אצל נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה.
החוק הרלבנטי במקרה שלנו הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג, 1973.
אנו עוסקים באישור נוטריוני להסכם ממון ובעריכת הסכם ממון ונשמח לסייע
עו"ד ונוטריונית רחל שחר אישור נוטריוני להסכם ממון ובעריכת הסכם ממון ונשמח לסייע

על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף על פי חוק יחסי ממון יש לאשר אותו או אצל נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה.

החוק הרלבנטי במקרה שלנו הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג, 1973.

למי יש סמכות לאשר הסכם ממון?
עו"ד ונוטריונית רחל שחר למי יש סמכות לאשר הסכם ממון?

למי יש סמכות לאשר הסכם ממון?

על מנת לאשר הסכם ממון החוק קובע חובת התייצבות בפני אחד מארבעה גורמים מוסמכים:

 נוטריון, בית משפט, רשם הנישואין, בית הדין הרבני.

אם אתם נשואים רק בית המשפט יכול לאשר את הסכם הממון או בית הדין הרבני שיש לו סמכות מקבילה בעניין זה.

עורך דין הסכם ממון יכול לערוך עבורכם את הסכם הממון מתחילתו ועד סופו וזאת על מנת שתוכלו לקבל שירות מלא ומקיף.

מה ההבדל בין נוטריון לבית משפט מבחינת אישור הסכם ממון?

הנוטריון ובית המשפט מאשרים כי ביום מסויים התייצבו בפניהם בני זוג שהביעו רצונם לאשר הסכם ממון. במובן של אישור הסכם ממון לפני הניושאין הסמכות של נוטריון היא מעין סמכות של בית משפט.

אישור הסכם ממון על ידי נוטריון משמעו שלעיתים קיימים סעיפים שבתי משפט לא יאשרו כגון פיצויים  מוסכמים במקרה של סרבנות גט.  

 אישור הסכם ממון על ידי נוטריון הוא זמין יותר לנוכח העומסים שבהם שרויים בתי משפט לענייני משפחה.

הסיכוי שנוטריון לא יאשר הסכם ממון שלכם, קלוש. לעומת זאת ישנם שופטים שמסרבים לאשר סעיפים שונים בהסכם ממון דבר שיכול ליצור בעיה עתידית לבני הזוג.

 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!