מתרגרשים? כל מה שרציתם לדעת בנושא הכלכלי

מתרגרשים? כל מה שרציתם לדעת בנושא הכלכלי

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים הוא הסדר הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (עקב גירושין או מוות של אחד מהם)

על פי ההסדר, עם פקיעת הנישואין מחולק שוויו של כלל הרכוש בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת

ההסדר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974 ולא הסכימו ביניהם אחרת בהסכם ממון או בהסכם גירושין

למידע רשמי ראו פרק שני לחוק יחסי ממון בין בני זוג

הסדר איזון משאבים הוא כלל משפטי הקיים בחוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג).

 • הסדר איזון משאבים קובע, כי בעת פקיעת הנישואין או פרידה של בני זוג, יש לערוך חלוקת רכוש שווה, של רכוש שמוגדר כמשותף לבני הזוג.
 • המשמעות היא שעם סיום מערכת היחסים, כל בן זוג יהיה זכאי למחצית מן הרכוש המשותף של בני הזוג, כולל קופות גמל, חסכונות, פנסיה, מוניטין עסקי ועוד.
 • נכסי בני הזוג מחולקים ביניהם שווה בשווה, כך שאם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, הוא ישלם לבן הזוג השני את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי.
 • למרות האמור לעיל, בית המשפט יכול להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית
 • ישנם נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון המשאבים, ובמועד הפרידה בן הזוג שהם שייכים לו בלבד לא יידרש לחלוק בהם עם בן הזוג השני או לשלם הפרשי איזון בגינם.
 • עם זאת, בן הזוג השני יכול לנסות ולהוכיח כי התקיים שיתוף בנכסים אלה, או שהתקיימו נסיבות המצדיקות סטייה מחלוקה שוויונית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הסדר איזון משאבים חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974 ולא ערכו ביניהם הסכם ממון תקף, או שלא הגיעו להסכמה על אופן חלוקת הרכוש ביניהם בהסכם הגירושין.
 • מי שלא חלה עליו הסדר איזון משאבים, חלה עליו חזקת השיתוף בין בני זוג.

ההבדל בין הסדר איזון משאבים לבין חזקת השיתוף

 • הוכחת השיתוף:

  • לפי הסדר איזון משאבים, נכסים שהגיעו לידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין, נחשבים משותפים באופן אוטומטי אלא אם הוכח אחרת (חוץ מנכסים שההסדר אינו חל עליהם, כמתואר בהמשך).
  • בניגוד להסדר משאבים, כאשר מדובר בחזקת השיתוף בין בני זוג, השיתוף אינו אוטומטי, וצריך להוכיח התקיימות של תנאים מסויימים כדי להראות שאכן קיים שיתוף.
 • סוג

  השיתוף:

  • הבדל נוסף הוא שלפי הסדר איזון המשאבים, בעת הפרידה הנכסים לא יחולקו "בעין" ככל הניתן, אלא יתקיים איזון כך שהצד האמיד יותר ישלם לצד השני את שווי ההפרש.
  • לפי חזקת השיתוף, השיתוף הוא "בעין", כלומר בן הזוג השני זכאי למחצית מהנכס עצמו של משנהו. עם זאת, בית המשפט יעדיף שלא לפסוק חלוקה בעין אם הדבר לא מתחייב ואם החלוקה תגרום נזק (למשל, להימנע מהעברת מניות בחברה הרשומה על שם בן הזוג כדי שלא יווצר מצב בו בני הזוג שנפרדו הופכים לשותפים בניהול החברה).
 • גם בהסדר איזון משאבים וגם בחזקת השיתוף, יש אפשרות להוכיח כי למרות שלא מתקיים שיתוף כללי, עשוי להתקיים שיתוף בנכס מסויים. עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.
נושא תיאור
הסדר איזון משאבים הסדר הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג).
תיאור הסדר בפרק שני לחוק יחסי ממון בין בני זוג נמצאים פרטים רשמיים על ההסדר.
תקפות הסדר חל על בני זוג שנישאו לאחר 01.01.1974 ולא ערכו הסכמים ממון או גירושין על חלוקת הרכוש.
חלוקת רכוש מחלוקת רכוש שווה על פי הסדר איזון משאבים.
חלוקה לא שוויונית בית המשפט יכול להחליט על חלוקה לא שוויונית במקרים מיוחדים.
נכסים שאינם משותפים ישנם נכסים שלא נכללים בהסדר, ולבן זוג אחד בלבד יש זכויות בהם.
חזקת השיתוף מצב בו אין הסדר איזון משאבים ומתחייבת הוכחת קיומו של שיתוף בנכסים.
הבדלים בהסדר איזון, השיתוף אוטומטי והחלוקה כדי לשוות ערך של הנכסים. בחזקת השיתוף, השיתוף נכנס בתוקף בהוכחה.

 

נכסים המוגדרים משותפים שהסדר איזון המשאבים חל עליהם

 • חוק יחסי ממון קובע כי כל הנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין, נחשבים באופן אוטומטי כנכסים משותפים, גם אם הם שייכים או רשומים רק על שם אחד מבני הזוג, למעט נכסים שיוזכרו בהמשך.
 • נכסים אלה יכולים להיות נכסי מקרקעין, חסכונות, ניירות ערך, כלי רכב וכדומה.

דוגמה

דוגמאות לנכסים משותפים: דירה משותפת שקנו הצדדים במהלך חיי הנישואין, חברה שהקים אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין וכל המניות רשומות על שמו, חשבון בנק שפתח אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין אשר רשום על שמו.

 • עם זאת, יש נכסים שלא ייחשבו משותפים, וההסדר לא חל עליהם, גם אם הגיעו לידי אחד הצדדים במהלך הנישואין.
 • השיתוף חל גם על זכויות עתידיות כגון פנסיה, ביטוח מנהלים, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים. השיתוף בזכויותיו העתידיות של בן הזוג השני היא סוגיה מורכבת, ורצוי לפנות לייעוץ משפטי בנושא. לפרטים נוספים ראו חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו.
הסדר איזון משאבים
הסדר איזון משאבים

נכסים שאינם משותפים והסדר איזון משאבים אינו חל עליהם

נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם, יישארו בבעלותו של אותו בן-זוג לאחר הפרידה, ובית המשפט לא ייקח אותם בחשבון כשהוא קובע את תשלומי האיזון או חלוקת הרכוש.

 • הסדר איזון המשאבים לא יחול על כל אחד מהנכסים הבאים:
  • נכסים שהוסכם בין הצדדים בכתב (לא בהכרח בהסכם ממון) כי לא יהיו משותפים.
  • כספי גמלה המגיעים לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.
  • פיצוי כספי שנפסק או מגיע על-פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף או מוות.
 • בנוסף, ההסדר לא יחול על הנכסים הבאים, אלא אם הוכח שהיתה כוונה שבן הזוג השני כן יהיה שותף בהם:
  • נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונשארו בבעלותו במהלך הנישואין.
   • נכסים שהתקבלו בירושה במהלך הנישואין.
  • נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין.

דוגמה

דוגמה לכוונת שיתוף יכולה להיות, למשל, העברת כספים שהתקבלו בירושה או במתנה לתוך החשבון המשותף של בן הזוג או השתתפות של בן הזוג השני בתשלום משכנתא על דירה שנרכשה ונרשמה רק על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין

 • עם זאת, כל אחד מבני הזוג יכול לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לכלול באיזון המשאבים גם נכסים שהסדר איזון המשאבים לא חל עליהם (ראו "חריגה מהסדר איזון המשאבים" בהמשך).
 • דירת מגורים – בפסקי דין רבים מחשיבים דירת מגורים כנכס משותף, גם אם נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונרשמה על שמו בלבד, ובית המשפט מקל יחסית על מי שמבקש לטעון כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לכלול את דירת המגורים בהסדר. עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בנושא.

אופן עריכת הסדר איזון המשאבים

 • ככל הניתן, בית המשפט לא מחלק את הנכסים ב"עין", כלומר לא מחלק את הנכסים עצמם, אלא מאזן את השווי הכספי שלהם.
 • ברוב המקרים, הסדר איזון המשאבים נערך לאחר פקיעת הנישואין, כלומר לאחר מתן הגט (לפרטים לגבי עריכת איזון המשאבים במועד מוקדם יותר, ראו בהמשך).
 • יש לבצע הערכת שווי לכל נכסי בני הזוג המשותפים להם, בין אם הם רשומים על שניהם ובין אם הם רשומים על שם אחד מהם (למעט נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון המשאבים). הערכת השווי נעשית לרוב בעזרת רואה חשבון או אקטואר.
 • משווי הנכסים של כל אחד מבני הזוג שההסדר חל עליהם, יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו.
 • אם שווי נכסיו של בן זוג אחד עולה על שווי נכסי בן הזוג השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש – בכסף או בשווה כסף (כלומר, בן הזוג יכול לשלם לבן הזוג השני סכום כספי, או להעביר אליו נכס מנכסיו באותו הסכום).
 • בסופו של האיזון, נכסי בני הזוג יחולקו ביניהם באופן שווה (באמצעות חלוקת הנכסים עצמם או על-ידי ביצוע תשלומי איזון), אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות לבצע חלוקת משאבים לא שוויונית.

דוגמה

בן הזוג הקים חברה על שמו במהלך שנות הנישואין, וכל המניות רשומות על שמו בלבד. בית המשפט פסק כי החברה היא נכס משותף לשני בני הזוג והעריך את שוויה ב-2 מיליון ש"ח. ככל הניתן, בית המשפט יעדיף שלא לרשום מחצית מן המניות על שם בן הזוג השני ולחייב את הצדדים להיות שותפים בחברה, אלא לקבוע כי בן הזוג הראשון ישלם לבן הזוג השני את שווי חלקו בחברה, כלומר 1 מיליון ש"ח, בכסף או באמצעות נכס אחר.

הקדמת מועד ביצוע הסדר איזון משאבים

 • בית המשפט רשאי להורות על ביצוע הסדר איזון המשאבים גם לפני פקיעת הנישואין, אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים:
  • בין הצדדים קיים קרע מהותי.
  • בני הזוג חיים בנפרד במשך 9 חודשים לפחות.
  • חלפה שנה מהיום שנפתח בו אחד מההליכים הבאים:
   1. הליך שנועד לסיים את הנישואין (כולל בקשה לגירושין, בקשה לביטול נישואין וכדומה, בהתאם לדין החל על בני הזוג).
   2. הליך בנוגע לרכוש בני הזוג (כולל בקשה לפירוק שיתוף, בקשה להצהיר על זכויות בנכס, בקשה לביצוע איזון משאבים או תביעה לחלוקת רכוש).
 • ניתן להורות על קיצור התקופות האמורות בנסיבות מסוימות, למשל במקרים של אלימות במשפחה.
 • בתי המשפט רשאים להורות על חלוקת הרכוש המשותף הרשום על שמותיהם של שני בני הזוג ביחד, בלי קשר למתן הגט.

 

נכסים המוגדרים משותפים שהסדר איזון המשאבים חל עליהם • הסדר איזון משאבים חל על נכסים משותפים שנצברו במהלך חיי הנישואין
• זה כולל נכסי מקרקעין, חסכונות, ניירות ערך, וכלי רכב, לדוגמה
• השיתוף גם יכול לכלול זכויות עתידיות כמו פנסיה, ביטוח מנהלים, ועוד, וכאשר מדובר בזכויות אלו של בן הזוג השני, זה דורש ייעוץ משפטי.
נכסים שאינם משותפים והסדר איזון משאבים אינו חל עליהם • נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם נשארים בבעלות אותו בן הזוג
• זה כולל נכסים שהוסכם שהם לא יהיו משותפים, כספי גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, פיצוי כספי שנפסקו על פי חוק, ועוד
• הסדר איזון אינו חל על נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שהותקבלו בירושה או במתנה במהלך הנישואין.
אופן עריכת הסדר איזון המשאבים • הסדר איזון משאבים מאזן את השווי הכספי של הנכסים
• הסדר איזון מתבצע לרוב לאחר פקיעת הנישואין, ובהמקרים המיוחדים לפני פקיעת הנישואין
• הערכת השווי של נכסי כל אחד מבני הזוג והחישוב של החובות מתבצעים בתהליך
• נכסי הבניין המשותפים יחולקו באופן שווה, אלא אם הוכחו נסיבות מיוחדות.
חריגה מהסדר איזון המשאבים • המשפט רשאי להורות חלוקה שאינה שוויונית או לכלול נכסים שאינם כלולים בסדר איזון משאבים
• במקרים מיוחדים, יש הכשל לכלול נכסים שלא היו בבעלות שני בני הזוג לפני הנישואין.

 

חריגה מהסדר איזון המשאבים

 • לבית המשפט יש סמכות להורות כי חלוקת הנכסים בין בני הזוג לא תהיה באופן שוויוני.
 • במסגרת סמכות זו בית המשפט יכול להכליל באיזון המשאבים גם נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם, או להחליט על חלוקה שאינה שוויונית.

דוגמה

בין המקרים בהם עשוי בית המשפט לעשות שימוש בסמכות זאת:

 • יכולת ההשתכרות ופוטנציאל ההשתכרות של אחד מבני הזוג גבוהים באופן קיצוני מיכולת ההשתכרות ופוטנציאל ההשתכרות של בן הזוג השני (ניסיון מקצועי, נכסי קריירה, מוניטין וכד').
 • אחד מבני הזוג הבריח נכסים או הסתיר הכנסות לא מדווחות ("כסף שחור" או רישום פיקטיבי של נכסים על שם בן משפחה אחר).
 • אחד מבני הזוג השתמש בכספים משותפים של שניהם למטרות שאינן חוקיות או להימורים, מבלי שהצד השני ידע או הסכים לכך.
 • אחד מבני הזוג נהג באלימות פיזית ונפשית, לאורך זמן, כלפי בן הזוג השני (בדרך כלל כלפי האישה).

 

חזקת השיתוף בין בני זוג

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת פרידה של ידועים בציבור כולל בני זוג מאותו מין

החזקה חלה גם על זוגות שנישאו לפני יום 01.01.1974

מי שטוען לתחולה של החזקה ולשיתוף בנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים, צריך להוכיח שמתקיימים תנאים מסוימים

אפשר לסתור את החזקה אם מראים שבני הזוג התכוונו שלא לקיים שיתוף בנכסים, למשל בהסכם

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור.

 • החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).
 • גם אם התנאים האמורים מתקיימים, החזקה עשויה להתבטל אם ניתן להראות שהצדדים התכוונו שלא יהיה ביניהם שיתוף, ביחס לנכסים מסוימים או באופן כללי (למשל בהסכם חיים משותפים או בהתנהגות).
 • בהתקיים נסיבות מסוימות, הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).
חזקת השיתוף בין בני זוג
חזקת השיתוף בין בני זוג

על מי חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:
  • הם שנישאו לפני יום 01.01.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג).
  • הם בני זוג שאינם נשואים (ידועים בציבור), כולל בני זוג מאותו מין.
 • שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 , לא חלה חזקת השיתוף אלא חל "הסדר איזון המשאבים"' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג.

ההבדל בין הסדר איזון משאבים לחזקת השיתוף

 • הוכחת השיתוף:

  • לפי הסדר איזון משאבים, נכסים שהגיעו לידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין, נחשבים משותפים באופן אוטומטי אלא אם הוכח אחרת (חוץ מנכסים שההסדר אינו חל עליהם).
  • בניגוד להסדר איזון משאבים, כאשר מדובר בחזקת השיתוף, השיתוף אינו אוטומטי, וצריך להוכיח התקיימות של תנאים מסויימים כדי שחזקת השיתוף תחול.
 • סוג השיתוף:

  • הבדל נוסף הוא שלפי הסדר איזון המשאבים, בעת הפרידה הנכסים לא יחולקו "בעין" ככל הניתן, אלא יתקיים איזון כך שהצד האמיד יותר ישלם לצד השני את שווי ההפרש.
  • לפי חזקת השיתוף, השיתוף הוא "בעין", כלומר בן הזוג השני זכאי למחצית מהנכס עצמו של משנהו. עם זאת, בית המשפט יעדיף שלא לפסוק חלוקה בעין אם הדבר לא מתחייב ואם החלוקה תגרום נזק (למשל, להימנע מהעברת מניות בחברה הרשומה על שם בן הזוג כדי שלא יווצר מצב בו בני הזוג שנפרדו הופכים לשותפים בניהול החברה).
 • גם בהסדר איזון משאבים וגם בחזקת השיתוף, יש אפשרות להוכיח כי למרות שלא מתקיים שיתוף כללי, עשוי להתקיים שיתוף בנכס מסויים. עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

באילו מקרים קמה חזקת שיתוף

 • כאמור, חזקת השיתוף אינה אוטומטית, ומי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:
  • בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים – באופן כללי, יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים. עם זאת, בית המשפט עשוי להקל בדרישות מסוימות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.
  • מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:
   • מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.
   • לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס, ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
   • ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.

דוגמה

 • בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 • האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 • לבני הזוג חשבון בנק משותף.
 • בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים.
Topic Description
חזקת השיתוף בין בני זוג • חזקת השיתוף היא כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת פרידה של ידועים בציבור, כולל בני זוג מאותו מין.
• החזקה חלה גם על זוגות שנישאו לפני יום 01.01.1974.
• מי שטוען לחזקת השיתוף חייב להוכיח שמתקיימים תנאים מסוימים.
הוכחת החזקה • נדרש להוכיח שבני הזוג מנהלים חיים משותפים תקינים ומשתתפים במאמץ משותף, תוך הצגת המקורות המתאימים.
• המאמץ המשותף כולל פרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת.
• יש להוכיח גם את התנהגותם המשותפת בנוגע לרכוש המרכזי ולנכסים המצטברים במהלך החיים המשותפים.
בטלת החזקה • ניתן לסתור את החזקה אם מראים שבני הזוג התכוונו שלא לקיים שיתוף בנכסים, למשל בהסכם או בהתנהגות.
• בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974, נחלים מהסדר איזון המשאבים מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג.
סוגיות משותפות לחזקת השיתוף • השיתוף חל על בני זוג שנישאו לפני יום 01.01.1974 או על בני זוג שאינם נשואים (ידועים בציבור), כולל בני זוג מאותו מין.
• השיתוף אינו אוטומטי ויש להוכיח התקיימות של מאמצים משותפים ותנאים מסוימים.
• נכסי השיתוף נחלקים "בעין", כלומר כל אחד זכאי לחצי מהנכסים.
הבדל בין הסדר איזון משאבים וחזקת השיתוף • בהסדר איזון משאבים, הנכסים משותפים אוטומטית אלא אם הוכח אחרת, והחלוקה היא לפי איזון השווי הכספי.
• בחזקת השיתוף, השיתוף אינו אוטומטי ויש צורך להוכיח את התנאים והמאמצים המשותפים.
• השיתוף בחזקה הוא "בעין", כלומר כל אחד זכאי לחצי מהנכס עצמו.
הבדל בין חזקת השיתוף והסדר איזון משאבים • השיתוף חל גם על זוגות שנישאו לפני יום 01.01.1974, בעוד שהסדר איזון משאבים נחל על זוגות שנישאו לאחר תאריך זה.
• בהסדר איזון משאבים, הנכסים מתחלקים על פי איזון שווי הכספי, תוך

 

על אלו נכסים חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמה:
  • דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),
  • זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה. למידע על אופן חלוקת הפנסיה במקרה של פרידה של בני הזוג ראו חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על "נכסי קריירה" ומוניטין גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג. נכסי קריירה הם נכסים שנצברים במהלך קריירה כגון: אופציות, מניות וכל נכס אחר שהושג במהלך עבודתו של אחד מבני הזוג.
 • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.

דוגמה

חזקת השיתוף עשויה לחול על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן, גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד. המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.

דוגמה

חזקת השיתוף עשויה לחול על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג.

על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לפני החיים המשותפים וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.
  • הכלל הוא שנכסים שאחד מבני הזוג צבר לפני החיים המשותפים או קיבל במתנה או בירושה שייכים לו בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אלה.
  • למרות האמור לעיל, חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס, או אם בן הזוג, אשר לו שייך הנכס, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו לשתף את בן הזוג השני בנכס.

דוגמה

 • בני זוג ידועים בציבור משנת 2012, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • לאחר החיים המשותפים קיבל בן הזוג ירושה מהוריו בסך מליון ₪.
 • בן הזוג הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגו.
 • במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של פרידה בת זוגו תהיה זכאית ל-50% מהסכום.
 • אילו הפקיד בן הזוג את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של פרידה כל הסכום היה שלו בלבד.
 • חזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו ביניהם שהחזקה לא תחול עליהם. לפרטים נוספים ראו: הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור
 • במקרה שקיימת מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. אם בית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף.

הליך מימוש חזקת השיתוף

 • בן הזוג התובע את החלת חזקת השיתוף על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, צריך להוכיח לערכאה השיפוטית הדנה בנושא את התנאים לתחולת חזקת השיתוף.

 

נכסים עליהם חלה חזקת השיתוף נכסים לא חלה חזקת השיתוף
דירת מגורים משותפת של בני הזוג (גם אם רק אחד השקיע כסף) נכסים שצברו לפני החיים המשותפים או נכסים במתנה או ירושה
זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך השיתוף נכסים שבני הזוג הסכימו שלא תחול עליהם חזקת השיתוף
נכסים עסקיים (גם אם נוהלו על ידי אחד מבני הזוג)
נכסי "קריירה" ומוניטין (שנצברו על ידי אחד מבני הזוג)
נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג (במקרים מסוימים)  

 

סתירת חזקת השיתוף

 • לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.
 • בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.

הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם

הסכם יחסי ממון תקף גם לגבי מי שנישאו או עתידים להינשא בנישואים אזרחיים כולל בני זוג מאותו מין

בני זוג מאותו המין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה דתית

מומלץ להסתייע בעורך דין בעריכת ההסכם

בקשה לאישור הסכם כרוכה בתשלום אגרה

נושא פרטים
הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים הסכם להגדרת חלוקת הנכסים לאחר סיום נישואיהם
תוקף ההסכם גם לבני זוג מאותו מין שנישאו או עתידים להינשא כולל בני זוג מאותו מין
חרגים מתוך ההסכם בני זוג מאותו מין לא יכולים לאשר את ההסכם בערכאה דתית
שלבי ההליך מעריכת ההסכם, אישור רשמי מבית משפט לענייני משפחה או נוטריון ועוד
השקפת ההסכם בחוק החלק הכללי המגדיר את התקנות לחלוקת הנכסים בסיום הנישואים
עריכת ההסכם מומלץ להסתייע בעורך דין
דרישה לאישור ההסכם הדרישה כוללת תשלום אגרה
עריכת ההסכם לפני הנישואין יכולות הצדדים להגדיר את התקנות לחלוקת הנכסים לפני הנישואין
האישור הדיני כללי האישור הדיני על פי סוג ההסכם והזמן בו נערך
בני זוג מאותו מין בחו"ל האישור הנדרש לפי המצב והמקום בו הסכימו בני הזוג להסכם הממון
אישור אחרון אישור בערכאה דתית או חוקית והשפעתו על הסכם הממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים.

 • אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.
 • בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. חשוב לציין שמועד עריכת ההסכם משפיע על האופן שבו ניתן לאשר אותו.
 • החוק תקף גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.
 • בני זוג מאותו מין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה הדתית, ולא כל הערכאות הדתיות יסכימו לאשר הסכם עבור זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים.
 • כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג אשר עומדים להינשא, או שכבר נשואים.
 • האמור חל גם על מי שעומדים להינשא או נשואים בנישואין אזרחיים בחו"ל, כולל בני זוג מאותו מין.
הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים
הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים

שלבי ההליך

 • עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בעורך דין לעריכת ההסכם.
 • ההסכם טעון אישור רשמי של בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון, לפי העניין:
  • אם מדובר בהסכם שנערך לפני הנישואין, ניתן לאשרו אצל נוטריון (או רשם נישואין). אין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין הדתי של בני הזוג, אך ניתן לעשות כן.
  • הסכם שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי (בית הדין הרבני במקרה של יהודים, בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים שנישאו בהתאם לדין המוסלמי, בית הדין הדרוזי וכו').
  • בני זוג מאותו מין שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים מחו"ל יכולים לאשר את ההסכם אצל נוטריון טרם הנישואין, או בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר הנישואין.
 • האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוכחו לדעת שבני הזוג גיבשו את ההסכם מרצונם החופשי, תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.

שימו לב

 • הסכם אשר לא אושר כדין על ידי בית המשפט או נוטריון, לפי העניין, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק, אך עשוי להיחשב כהסכם תקף בין הצדדים לפי חוק החוזים.
 • בני הזוג יכולים להסכים בכתב כי נכסים מסויימים לא יהיו משותפים לצדדים, ואין צורך לאשר הסכם כאמור בבית משפט או אצל נוטריון. לפרטים נוספים ראו הסדר איזון משאבים.

 

חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו

זכויות הפנסיה שצוברים בני הזוג במהלך הנישואים או חייהם המשותפים נחשבות לרכוש שותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה

כדי להעריך את חלקו של בן הזוג בפנסיה של בן הזוג השני, יש לפנות לאקטואר

ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק

חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר

יש לרשום את פסק הדין המקנה זכאות בפנסיה אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות

 • זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 • כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית או צוברת, נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין או בהסכם, כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

שימו לב

המידע בערך זה הוא כללי בלבד. מומלץ לפנות לאקטואר לצורך הערכת חלקו של בן הזוג השני בפנסיה ובחירת המסלול הכדאי ביותר לקבלת סכומי הפנסיה

אוכלוסיית ותנאים מקדימים

 • בן/בת זוג של עובד או גמלאי הזכאי לפנסיה (שנצברה לזכותו או משולמת לו בפועל) בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. נקבע בפסק דין, או בהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, כי לבן/בת הזוג יש זכויות בפנסיה.
  2. בפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג, כפי שנקבע בהסכם או בבית המשפט.
  3. נקבע כי חלקו של בן/בת הזוג יהיה בשיעור קבוע מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי ולא יעלה על מחצית הקצבה
שלב בתהליך סיכום
הבנת הנושא חלוקת הפנסיה רלוונטית לזוגות המתגרשים.
ייעוץ אקטוארי מומחה פנו למומחה להערכה של זכאות הבן/בת הזוג השני.
בחירת אופן החלוקה החליטו כיצד הפנסיה תחולק: סכום קבוע, נוסחה אקטוארית, היוון או פתרון החוק החדש.
רישום פסק הדין הכריזו רשמית על זכאות הפנסיה דרך פסק הדין בבית המשפט.
קביעת הפצת הפנסיה הפעילו את אופן החלוקה הנבחר לחישוב הפצת הפנסיה בפועל.
רישום פסק הדין (שוב) אימוץ החלטת בית המשפט המשפטית על הפצת הפנסיה.
ייעוץ ואישור גורם בקשו אישור מנהל הגמלאות לפי פסק הדין המשפטי.
פטירת בן/בת הזוג (לשעבר) אם בן/בת הזוג לשעבר מת, הוא יירש את זכאות הפנסיה.
שימוש יעיל במומחים השתמשו באקטוארים ובמומחים להפקת החלוקה המדויקת של הפנסיה.

שימו לב

חלוקת הפנסיה אפשרית בין בני זוג נשואים שמתגרשים וגם בין ידועים בציבור שנפרדים.

שלבי ההליך

 • כדי להבין מהו הסכום לו זכאים בן/בת הזוג, יש לפנות לאקטואר מומחה בתחום.
 • בני הזוג יכולים להסכים על חוות הדעת האקטוארית או להחליט ביניהם על כל סכום מוסכם, ולקבוע בבהסכם הגירושין את הסכומים.
 • אם בני הזוג לא מסכימים, חוות הדעת האקטוארית מוגשת לערכאה המוסמכת כחלק מתביעות נלוות לגירושין או כתביעה כספית במקרה של ידועים בציבור.
 • הערכאה המוסמכת תדון בחוות הדעת שהוגשו לה, ואף רשאית לקבל חוות דעת נוספת עבורה.
 • לאחר מכן יינתן פסק דין המצהיר על זכויות הצדדים בפנסיה.

אופן חלוקת הפנסיה

 • קיימות כמה שיטות לאופן החלוקה בפועל של הפנסיה, למשל:
  • קביעת גובה פנסיה לחלוקה. בשיטה זו מחשב האקטואר כמה מגיע לבן הזוג השני מדי חודש בהתאם לצבירת הזכות במרוצת החיים המשותפים, נכון להיום.
  • שיטת הנוסחה האקטוארית לפיה יוכלו הצדדים לחשב בעצמם כיצד לחלק את הפנסיה מהרגע שיתחילו תשלומי הפנסיה.
  • היוון. כלומר צד אחד ישלם לצד השני את הסכום באופן חד פעמי, במקום לשלם את הפנסיה באופן חודשי, כך שיהיה שווה ערך לפנסיות החודשיות בניכוי רכיב ההיוון.
  • פתרון לפי החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, לפיו הגוף המנהל את הפנסיה ירשום את חלקו של בן הזוג השני וימשיך לנהל את הפנסיה עבורו. בבוא הזמן תשולם הפנסיה לבן הזוג במישרין מהגוף המשלם. כמו כן, בכל שינוי בפנסיה יש לקבל את אישור בן הזוג השני.
חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו
חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו

שימו לב

מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם אקטואר לצורך הערכת הזכאות של בן הזוג השני ובחירת מסלול התשלום המתאים ביותר

רישום פסק הדין

 • לאחר שניתן פסק דין מהערכאה המוסמכת – אם באמצעות פסק דין לאחר הגשת תביעה או פסק דין לאישור הסכם גירושין – יש לפנות אל הממונה לגמלאות.
 • בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.
 • למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
  • אם העובד (בטרם הפך לגמלאי) נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
  • אם מדובר בגמלאי (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין. אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.

עיקול הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר

 • לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.
 • הסכומים שאמורים להיות מועברים לבת הזוג לשעבר (הן כחלק מהקצבה החודשית והן כסכום חד-פעמי) נחשבים כסכומים השייכים לבת הזוג לשעבר ולא לגמלאי עצמו.
 • במקרה של עיקול המוטל על נכסיו של הגמלאי עצמו ועל סכומים שהוא אמור לקבל בעתיד מצד שלישי (כגון ממינהלת הגמלאות) לא ניתן יהיה להביא בחשבון את חלקה של בת הזוג במסגרת רשימת הנכסים והכספים של הגמלאי.
  • כלומר ניתן יהיה להטיל עיקול רק על חלקו של הגמלאי בסכומים העתידיים שהוא אמור לקבל ממנהלת הגמלאות אך לא על חלקה של הקצבה שאמור להימסר לבת הזוג.

פטירת בן/בת הזוג לשעבר

 • אם בת הזוג לשעבר נפטרה, יקבל הגמלאי מאותו מועד גם את חלקה.
 • אם הקצבה הופחתה לפני חישוב חלקה של בת הזוג, יקבל הגמלאי קצבה מלאה כשהיא מופחתת.

חשוב לדעת

 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

 

העברת זכויות בדירה אגב גירושין

העברה אגב גירושין מתייחסת להעברת זכויותיו בדירה של אחד מבני הזוג, אל בן הזוג האחר, כחלק מהסכם גירושין או פרידה שקיבל תוקף של פסק דין

העברה אגב גירושין איננה אירוע מס ולא משולם בגינה מס רכישה או מס שבח, ואלה נדחים למועד שבו בן הזוג שקיבל את הזכויות ימכור את הדירה

ההליך כרוך בתשלום אגרה

לפרטים ראו אתר השירותים והמידע הממשלתי

טפסים

 • שטר מכר להגשה ידנית

העברה אגב גירושין מתבצעת כאשר נקבע בהסכם גירושין או פרידה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, כי אחד מבני זוג יעביר את זכויותיו בדירה לבן הזוג האחר.

 • העברה אגב גירושין איננה מהווה אירוע מס, ולכן אין חיוב במס רכישה או במס שבח (כן ייתכן חיוב במס רכוש), ואין חובה לדווח אודותיה ברישום המקרקעין.
 • העברה אגב גירושין תקפה גם לידועים בציבור ולבני זוג מאותו מין, כל עוד בין הצדדים קיים הסכם פרידה או גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.
 • ההעברה יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הגירושין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג שהסכימו בהסכם גירושין או פרידה על העברת זכויותיו של בן הזוג האחד בדירה לבן הזוג האחר.
 • ההסכם שבין בני הזוג קיבל תוקף של פסק דין בערכאה השיפוטית המוסמכת.
מונח הסבר
העברת זכויות בדירה העברת זכויותיו בדירה של אחד מבני הזוג, כחלק מהסכם גירושין או פרידה שקיבל תוקף של פסק דין
אירוע מס העברה אגב גירושין איננה אירוע מס ולא משולם בגינה מס רכישה או מס שבח
תמורה ההעברה יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הגירושין
העברה אגב גירושין עדיפה לכירה הכוללת גם השבחה, שכך יכול לדחות את התשלומים המיועדים לגירושין

למי ואיך פונים

 • כאשר המקרקעין רשומים בלשכת הרישום (טאבו) יש לפנות ללשכת הרישום הרלוונטית ולהגיש את המסמכים המפורטים בסעיף הבא.
 • אם הדירה רשומה בחברה משכנת או במנהל מקרקעי ישראל, יש לפנות גם לחברה המשכנת או למנהל, לפי העניין, ולברר מהם המסמכים הנוספים הנדרשים טרם הפנייה ללשכת הרישום.

שלבי ההליך

המסמכים הנדרשים

 • יש לפנות ללשכת רישום מקרקעין הרלוונטית ולהגיש את המסמכים הבאים (מסמכי “תיק הטאבו”):
  • בקשה כללית להעברה אגב גירושין, הכוללת את פרטי מגיש הבקשה ופרטי יצירת קשר.
  • הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק-דין בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני או בית דין דתי אחר (עותק מקורי, או העתק מאושר ע"י בית המשפט / בית הדין).
  • אם מדובר בבני זוג נשואים והושלמו הליכי הגירושין, תצורף תעודת גירושין מקורית או צילום חתום ב"נאמן למקור".
  • אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין בדבר היעדר חובות בגין הדירה (יש לבקש מהעירייה הרלוונטית, לרוב קיימים טפסים באתר האינטרנט המקומי).
  • 5 עותקים של שטרי מכר חתומים ע"י הצדדים ומאומתים כדין ע"י עורך דין.
  • אם רשומה משכנתא על הנכס, יש לצרף אישור מהבנק הממשכן להעברת הזכויות.
  • אישור היעדר חוב במס רכוש (כאשר לא בוצעה עסקה בדירה לפני תאריך 31.12.1999). ניתן לבדוק האם קיים חוב במס רכוש באתר רשות המסים.
  • אישור תשלום אגרה.
 • אם קיים עו"ד מייצג, הוא יכול להגיש את המסמכים בהגשה מקוונת.
העברת זכויות בדירה אגב גירושין
העברת זכויות בדירה אגב גירושין

תשלום אגרה

 • ניתן לשלם את האגרה המתאימה באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון – בשירות התשלומים הממשלתי.
  • בעמדות התשלום בלשכות.
  • בדואר באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל בלשכות.

המשך הטיפול בבקשה

 • עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.
 • בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • במידה וימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה. מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש.

חשוב לדעת

 • העברה אגב גירושין אינה נחשבת אירוע מס, ובהתאם לא ישולם בגינה מס רכישה או מס שבח, אלא כשהדירה תימכר על ידי בן הזוג שקיבל את הזכויות.
 • עם זאת, העברה אגב גירושין מחייבת בהיטל השבחה אם יש, כך שבן הזוג שמעביר את זכויותיו משלם את חלקו בהיטל ההשבחה, ובן הזוג שמקבל את הזכויות יכול פעמים רבות לדחות את חלקו בתשלום תוך התחייבות כי ישלם אותו במועד בו ימכור את הדירה.
 • מסיבה זאת, להעברה אגב גירושין עשויות להיות השלכות מס בעתיד, ורצוי להתייעץ עם מומחה בתחום טרם הבחירה במסלול זה.
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!