עורך דין נוטריון להסכם ממון המדריך המלא צעד אחר צעד

חוק יחסי ממון קובע כי כל הסכם ממון שנעשה חייב להיעשות בכתב וכי כל שינוי שלו צריך להיעשות בכתב. אישור הסכם ממון שנערך לפני הנישואין יכול להיערך על ידי נוטריון ואילו אישור הסכם ממון לאחר הנישואין חייב להיות מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או בית הדין המוסלמי או הדרןזי הכל בהתאם לדתו של האדם אשר ערך את הסכם הממון.

למרות זאת במהלך השנים כרסמה פסיקת בתי המשפט בחוק יחסי ממון ובסיקה נקבעו מקרים רבים של חריגה מהתנאי לפיו הסכם ממון צריך להיעשות בכתב.

 פסקי הדין המדאיגים מעט של בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון הולכים ונותנים מקום גדול יותר למודל השיתוף הזוגי שעליו ארחיב ופסיקותיהם הולכות ומכרסמות בהסכמים אשר נערכים על פי חוק יחסי ממון ועל בשנת 2022 קיימת חשיבות הולכת וגדלה למצגי ההתנהגות מצידם של הצדדים וגם על כך אסביר בהרחבה.

עורך דין נוטריון להסכם ממון המדריך המלא צעד אחר צעד
עורך דין נוטריון להסכם ממון המדריך המלא צעד אחר צעד

עורך דין נוטריון להסכם ממון מה זה הסכם ממון ומה אומר אומר חוק יחסי ממון?

הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם

הסכם יחסי ממון תקף גם לגבי מי שנישאו או עתידים להינשא בנישואים אזרחיים כולל בני זוג מאותו מין

בני זוג מאותו המין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה דתית

מומלץ להסתייע בעורך דין בעריכת ההסכם

בקשה לאישור הסכם כרוכה בתשלום אגרה

סעיפי החוק הרלבנטיים יובאו כאן בשל חשיבותם הרבה

עורך דין נוטריון להסכם ממון מה אומר החוק?

פרק ראשון: הסדר מוסכם

הסכם ממון

1.    הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

אישור ואימות (תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1995

2.    (א)  הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

           (ב)  האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

           (ג)   בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1995

           (ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2008

           (ד)  הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר

עורך דין נוטריון להסכם ממון-איך לערוך הסכם ממון בצורה נכונה

מספר המילים:

מה לכלול בהסכם ממון?   האם עורך הדין התייחס בהסכם

פירוט מלוא הזכויות בנכסים שבהם אין בדעתכם לקיים שיתוף

למשל בעלות על נכסים שכל צד הביא לזוגיות.

בעלות על נכסים שכל צד מקבל במהלך הזוגיות אך הגיעו בדרך של ירושה או מתנה

יש לפרט בהסכם הממון מה יהיה דינם של נכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך הזוגיות או נישואין.

הסכם ממון חשבונות בנק

על מנת שהסכם הממון יהיה תקף ובר אכיפה בבוא העת מומלץ מאוד שעורך הדין יפרט מספרי חשבון בחשבונות פרטיים נפרדים.

יש לפרט בהסכם הממון האם החלטתם לפתוח חשבון משותף להוצאות משותפות

הסכם ממון תשלום הוצאות משותפות

אם בדעתכם לערוך הסכם ממון עם הפרדה רכושית מלאה יש לפרט מי משלם את החשבונות השוטפים.

כך למשל מי ישלם על הוצאות החינוך והחוגים.

 

209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך יהיה תשלום מזונות לאחר פטירה. 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך תשלום מזונות לאחר פרידה. 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
מומלץ שעורך הדין יפרט מה דינם של מזונות 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך תשלום מזונות לאחר פרידה. 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני
מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך יהיה תשלום מזונות לאחר פטירה. 209 שקלים 100 מילים ראשונות משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני

הסכם ממון חשבונות בנק

על מנת שהסכם הממון יהיה תקף ובר אכיפה בבוא העת מומלץ מאוד שעורך הדין יפרט מספרי חשבון בחשבונות פרטיים נפרדים.

יש לפרט בהסכם הממון האם החלטתם לפתוח חשבון משותף להוצאות משותפות

  משרדנו אינו גובה תשלום נוסף עבור התרגום עצמו אלא עבור האישור הנוטריוני

הסכם ממון אשר מנוסח נכון על ידי עורך דין מומלץ שיכלול התייחסות למכלול הנושאים הרכושיים העומדים על הפרק ובכלל זאת :

 1.  פירוט מלוא הזכויות בנכסים שבהם אין בדעתכם לקיים שיתוף
 2.  למשל בעלות על נכסים שכל צד הביא לזוגיות.
 3. בעלות על נכסים שכל צד מקבל במהלך הזוגיות אך הגיעו בדרך של ירושה או מתנה
 4. יש לפרט בהסכם הממון מה יהיה דינם של נכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך הזוגיות או נישואין.
 5. הסכם ממון חשבונות בנק
 6. על מנת שהסכם הממון יהיה תקף ובר אכיפה בבוא העת מומלץ מאוד שעורך הדין יפרט מספרי חשבון בחשבונות פרטיים נפרדים.
 7. יש לפרט בהסכם הממון האם החלטתם לפתוח חשבון משותף להוצאות משותפות
 8. הסכם ממון תשלום הוצאות משותפות
 9. אם בדעתכם לערוך הסכם ממון עם הפרדה רכושית מלאה יש לפרט מי משלם את החשבונות השוטפים.
 10. כך למשל מי ישלם על הוצאות החינוך והחוגים.
 11. הסכם ממון איך לפרט הוצאות אם חלילה תהיה פרידה?
 12. מומלץ שעורך הדין יפרט מה דינם של מזונות
 13. מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך תשלום מזונות לאחר פרידה.
 14. מומלץ שעורך הדין יפרט האם ואיך יהיה תשלום מזונות לאחר פטירה.

הפירוט לעיל כולל רשימה חלקית של נושאים אשר יש להידרש להם בבואנו לערוך הסכם ממון. כדי לערוך הסכם ממון אשר יכלול התייחסויות רלבנטיות לכל נדבך בחיי הזוגיות מומלץ מאוד לפנות לעורך דין להסכם ממון על מנת שייפגש אתכם ויוכל להכין הסכם אשר תפור לנסיבות הספציפיות שלכם.

הסכם ממון להגנה על דירה איך ננסח הסכם ממון באופן שיגן על דירה מלפני מועד תחילת הזוגיות?

מהו טיב הפירוט על ידי עורך דין בעריכת הסכם ממון  בין בני זוג על דירת מגורים שנרכשה על ידי אחד הצדדים לפני נישואין?

עורך דין להסכם ממון - איך לערוך הסכם ממון בצורה נכונה
עורך דין להסכם ממון – איך לערוך הסכם ממון בצורה נכונה

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע את הזכות לאיזון משאבים בין בני זוג נשואים, עם פקיעת הנישואין בעקבות פטירה או גירושין. עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הנכסים של שני בני הזוג, למעט:

.      5(א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

(1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(2)   גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;

(3)   נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

          (ב)  בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

  (ג)   בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

מומלץ מאוד לקבל החלטות עוד בטרם הגעה לייעוץ אצל עורך דין נוטריון ולהשאיר את המחלוקות המשמעותיות לפתרונות יצירתיים של עורך הדין


עורך דין נוטריון להסכם ממון מתי נפנה

          (ג)   בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

הסעיף בחוק יחסי ממון אמנם קובע כי נכסים שהיו לבני הזוג בטרם הנישואין כמו גם  נכסים שהם קיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, אינם ניתנים לשיתוף ברם אולם, כפי שאפרט בהמשך, בתי המשפט עלולים בפועל להחיל שיתוף על דירת המגורים המשותפת וזאת מכוח הלכת השיתוף הספציפי.

כפי שציינתי לעיל אחת המגמות המדאיגות של בתי המשפט הערכאה גבוהה היא המעבר לראיית השיתוף כראייה נורמטיבית. ראייה זו הביאה להצמחתה של שיתף השיתוף הספציפי בנכסים אשר קובעת כי אם בני זוג נהגו בנכס בשיתוף אזי לא יהא לסעיף 5 לחוק יחסי ממון תוחלת

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בתיק 9780/17 קבע כי אם לא נחתם הסכם ממון אזי ניתן להחיל שיתוף ספציפי על נכסים כשבראשם דירת המגורים המשותפת.

בית המשפט העליון קבע כך:

"השאלה אם יש להחיל במקרה מסוים שיתוף ספציפי בדירת המגורים היא שאלה מעורבת של עובדה ומשפט. ובעניין פלמונית ניסיתי ליתן בהם סימנים ולעמוד על אותו "דבר מה נוסף" הנדרש לשם הכרה בשיתוף ספציפי בדירת המגורים.  כשלעצמי, הייתי שֹם במקרה דנן את הדגש על כך שמדובר בנישואין ראשונים וילדים משותפים, אורך חיי הנישואין, חיים בהרמוניה תוך ניהול משק בית משותף לפחות במרבית שנות הנישואין שנמשכו 31 שנים, כאשר משך כעשרים שנים מתוכם התגוררו בני הזוג בבית המגורים, והיעדר כל רמז וביטוי חיצוני מצד הבעל לאורך כל השנים כי בדעתו לשלול את תחולת השיתוף בבית המגורים. לכך יש להוסיף את התבטאויות הבעל במהלך הדיון בבג"ץ 4602/13, כפי שצוטטו בפסק דינו של ביה"ד הרבני האזורי ואת שיפוץ הבית. בכל אלה יש לטעמי כדי להצמיח לכאורה שיתוף ספציפי בדירת המגורים המשותפת – "גולת הכותרת של חזקת השיתוף" – גם לגבי זוגות שחל עליהם חוק יחסי ממון, כשהמגמה היא "להקל על בן הזוג הטוען לבעלות משותפת בדירת המגורים כאשר זו רשומה רק על שם אחד מהם" (רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, פ"ד נו(6) 175, 183 (2002)). 

"עם זאת, קיימת משרעת של דעות וגישות בסוגיה של שיתוף ספציפי בדירת מגורים. יש המקלים ויש המחמירים בכמות הראיות הנדרשות (ראו שחר ליפשיץ השיתוף הזוגי 182-172 (תשע"ו) (להלן: השיתוף הזוגי); חנוך דגן קניין על פרשת דרכים 489 (2005)). את ההבדל בין הגישות ניתן להסביר בנקודת המוצא: המחמירים רואים את משטר השיתוף בנכסים כמבוסס על מודל הסכמי, בעוד שהמקלים רואים את משטר השיתוף כמבוסס על מודל נורמטיבי, שמצידו מבוסס על עקרונות ושיקולים של צדק, הגינות ושוויון. ממודל זה קצרה הדרך להכרה במודל הקישורי, מודל המתחשב באופי המיוחד של היחסים הזוגיים, ככזה המחייב הכרה נרחבת בשיתוף בין בני זוג, לרבות החלתה גם על נכסים שהובאו לנישואין (שחר ליפשיץ "על נכסי עבר, על  נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתוף" משפטים לד 627 (תשס"ה) (להלן: ליפשיץ)).

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע את הזכות לאיזון משאבים בין בני זוג נשואים, עם פקיעת הנישואין בעקבות פטירה או גירושין. עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הנכסים של שני בני הזוג, למעט:

לכן רק הסכם ממון אשר נערך על ידי עורך דין להסכם ממון אשר זהו תחום מומחיותו יכול להגן על נכסים מלפני הנישואין.

בעניין זה קיים סייג אחד, הסכם הממון יכול להתבטל בהתנהגות ואני מרחיבה במסגרת פגישותיי כיצד ניתן להימנע ממצב בו הסכם הממון יבוטל בהתנהגות.

עורך דין להסכם ממון על עסק

זהו למעשה המצב השגרתי  לאחד מכם יש עסק שהקמתם לפני תחילת הזוגיות או מועד הנישואין. אתם יכולים להיות בעל מקצוע חופשי, למשל עורכי דין רפאים בתחומים שונים סוכני ביטוח בעלי מספרה בעלי חברה בע"מ אשר יש לה פעילות עסקית או כל מקצוע אחר בו פעילותכם יוצרת עסק.

 במונח "עסק", אני כוללת מראש  כל פעילות בכל צורה: עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות בעל מניות בחברה וכיו"ב. בן הזוג האחר, יכול להיות שכיר או בעל עסק בעצמו.

התוצאה ממצב זה הינה שבן הזוג אשר הינו הבעלים של העסק, יכול להתעשר או להרוויח משמעותית יותר מבן הזוג השני. מנגד בעל עסק יכול למצוא עצמו שקוע בחובות ובעל חברה אף יכול למצוא את עצמו מול נושים הדורשים פירוק. בנוסף, בעל העסק העצמאי יהיה לרוב עסוק בעבודתו בשעה שבן הזוג השני ימצא עצמו מטפל בבית בילדים ובכל הנלווה לכך.

אם אתם רוצים לאזן מראש את הפער הזה עליכם לפנות מבעוד מועד לייעוץ אצל עורך דין להסכם ממון

הפרדה רכושית לגבי העסק

זוגות רבים אשר פונים לעורך דין להסכם ממון מבקשים מראש הפרדה רכושית לגבי העסק. במצב כזה אמנם לא תהנו מהתעשרותו של בן הזוג אך מנגד גם לא יוכלו לרדת לנכסיכים אם בן הזוג, חלילה, יסתבך.

הסכם ממון על עסק
הסכם ממון על עסק

הסכם ממון על עסק

ראשית יש להגיע להחלטה בדבר מהות ההפרדה בהסכם ממון על עסק. ניסוח ההפרדה לגבי העסק יעשה לאחר הסכמה בין בני הזוג לגבי מהות ההפרדה. ניתן לקבוע למשל שלבן הזוג האחר תהיה לא תהיה שותפות בעסק אך כן שיתוף ברווחים.

אם בני הזוג הגיעו להבנה שהעסק יהיה ניפרד, בבעלות אישית ובלבדית של בעליו, ותתקיים לגביו "הפרדה רכושית" מלאה, צריך לקבוע את זה, בניסוח משפטי מלא ומדויק בהסכם הממון.

הסכם הממון צריך לפרט ככל האפשר את מנגנון חלוקת הרווחים בין בני הזוג (אם מחליטים לחלק רווחים אך לא לשתף בבעלות). בעיני כעורכת דין להסכם ממון הפתרון של חלוקה ברווחים ללא שותפות בנכס עצמו יכולה להיות פתרון מעניין אשר מעניק הגנה במהלך החיים המשדותפים תוך יצירת אפשרות מנגנון של פיצוי.

אחד הסעיפים החשובים בהסכם ממון הוא סוגיית שיתוף בחובות. הסכם הממון חייב להגן על בן הזוג השני בסוגיית החובות. ללא פירוט ברור של מנגנון החובות בהסכם הממון הנושים ימצאו דרך למציאת פרצה להגשת פסק דין הצהרתי אשר עלול לחשוף את בן הזוג השני לירידה לנכסיו.

עורך דין להסכם ממון-מנגנון ניהול עסק משותף כבני זוג

אם בני הזוג הם מראש ושותפים בעסק או מחליטים להתחיל עסק חדש כבני זוג נדרש הסכם שותפות המבהיר את ההפרדה הרכושית.

במשרדי אני ממליצה, במצבים כאלה לנסח הסכם שותפות ניפרד שאותו ניתן לצרף כנספח בעת אישור הסכם הממון על ידי נוטריון או על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

עורך דין להסכם ממון מתייחס בדרך כלל לחמישה מרכיבים בעניין זה

 • פירוט בדבר השקעותיהם הכספיות של כל אחד מבני הזוג וחלקו היחסי בעסק
 • כיצד יתבצע הניהול השוטף בעסק
 • כיצד תהיה חלוקת הרווחים בין הצדדים,
 •  מה יהיה מנגנון חלוקת הנכס
 • הסעיף החשוב ביותר בעיניי כעורכת דין למשפחה הוא הקביעה המשפטית בהסכם הממון של אופן ההפרדה בעסק למקרה חלילה של חילוקי דעות או פרידה. אני ממליצה לקבוע מנגנון חובה של גישור או בוררות מה שימנע מבני הזוג שנים רבות של התדיינויות בבתי המשפט בישראל.

עורך דין נוטריון להסכם ממון איך נגן בפועל על הנכסים בעת ניסוח ההסכם

כפי שציינו לעיל הסכם ממון במילים פשוטות הוא מסמך שאומר – "כך נרצה שיראה העתיד אם חס וחלילה זה לא יעבוד בנינו, ואנחנו חותמים על כך בעודנו מלאי תקווה שזה תרחיש שלא יקרה לעולם".

תוכן המסמך עצמו צריך לשקף  את רצונותיהם של שני בני הזוג החתומים עליו באשר לענייני רכוש ועניינים משפטיים נוספים, כפי שיבואו לידי ביטוי בעת גירושין, פטירה או פרידה. על מנת שההסכם יהיה "סגור" משפטית נדרשת התייחסות ספציפית לכל אחד מהמרכיבים הבאים:

 1. מה דינם של נכסים קיימים מלפני תחילת הקשר אצל כל אחד מהצדדים?
 2. מה דינו של רכוש שייצבר בתקופת הקשר יחד? ולחוד?
 3. מה דינם של חובות שיצטברו לבני הזוג?

נוסף על שאלות אלו, בהסכם מובאים להסדרה גם נושאים כמו מועד חלוקת הרכוש לאחר הפרידה, מנגנון למניעת סרבנות גט, בית המשפט שידון במקרה ועוד.

עורך דין נוטריון להסכם ממון מתי מומלץ בפועל לחתום על ההסכם?

התשובה המומלצת על ידי עורכי דין להסכם ממון היא לחתום על הסכם יחסי ממון טרום הנישואין. מדוע?

בתקופה זו, שבה ההתרגשות בשיאה והאהבה פורחת, יותר קל לנו לנהל משא ומתן כמו יחסי ממון מתוך כבוד, אמונה ורצון בטובו של האחר. השיקולים שיובילו להחלטות שיתקבלו בין בני הזוג יהיו "נקיים" ולא פסולים כמו רגשות שנוטים לחוש בעת משבר בזוגיות. גם קבלת ההחלטות עצמה יותר נוחה שכן יותר קל להגיע להבנות כשהיחסים בין בני הזוג מתנהלים על מי מנוחות.

חתימה על הסכם ממון טרם הנישואין גם מאפשרת את קיומה של מערכת היחסים יציבה ובריאה שכן אין חשש לניצול או חוסר כנות בין בני הזוג. בנוסף, החתימה על הסכם ממון מסמלת את היכולת לקחת אחריות כזוג על משבר אפשרי.

עורך דין נוטריון להסכם ממון למה יתרונות הסכם ממון עולים על חסרונותיו?

כולנו מכירים בחשיבות של ביטוח. אנו מבטחים את עצמנו ואת יקירנו מכל כיוון אפשרי, אם בעזרת חברות ביטוח או בפעולות כמו חסכונות, פנסיה, רכישות שונות וכו'. אז למה כשמדובר על אהבה, שללא ספק אמורה להיות המניע לנישואין או חיים משותפים, זה לא מספיק חשוב? כי זה לא נעים?

עוד דבר לא נעים בכלל הוא להגיע בצער רב ל"פירוק החבילה" ולגלות שאתם בפתחה של מלחמה עם מי שהיה החצי השני עד לא מזמן. משבר זוגי הוא דבר שיכול לקרות לכולם, למה לא להגיע אליו בראש שקט כשאתם יודעים שדאגתם שהוא יתנהל באופן המכבד וההוגן ביותר שניתן?

מחקרים מראים, וזו עובדה מוכרת לכל, כי ודאות היא בין הגורמים המרכזיים המשפיעים על תחושת רווחה ורוגע. הסכם ממון הוא כלי מצוין ליצירת ודאות כאשר מבינים שתיתכן מציאות אחרת. ודאות באשר לזכויות כל אחד מהצדדים, לרכוש שאיתו יעזוב את הקשר, ודאות באשר לדרך שבה העניינים יתנהלו אם נגיע לשלב.

זאת ועוד, הליכים משפטיים הנכפים על בני זוג שלא חתמו על הסכם ממון, הם הליכים המאופיינים באופן מובהק באקלים יותר מתוח, איבה בין הצדדים, עוגמת נפש, וכן בסכומים גדולים יותר של כסף שיאפשרו ייצוג הולם. עדיף לחסוך לעצמכם את כל ה"מתנות" הללו.

חתימה על הסכם ממון מקבלת משנה חשיבות בעת שמדובר על נישואין פרק ב'. בנישואין פרק ב' המשפחה בעלת אילן יותר מורכב מהרגיל ועל כן, למרבה הצער, קיים סיכוי גבוה לכך שבהיעדר הסכם ממון, יתפתחו סכסוכי ירושה אחרי לכתכם בין היקרים לכם מכל. נורא לחשוב שבגלל שהמעטתם בערכו על מסמך, המשפחה שלכם תתפרק. וההיסטוריה מוכיחה יום ביומו שאין דבר כזה "לנו זה לא יקרה.."

עורך דין להסכם ממון מתי צריך?
עורך דין להסכם ממון מתי צריך?

עורך דין נוטריון להסכם ממון מתי צריך?

כיוון שזהו הליך שלא תמיד פשוט להתמודד איתו לבד. עורך דין מומחה ידע לנווט אתכם בין תחושות הספק, הפגיעה באמון והקושי הרגשי שעלולים לצוף בהליך החשוב הזה.

כיוון שהסכם ממון צריך להתאים לזוג ולתת את המענה לכל תרחיש אפשרי בעתיד. רק בהיכרות של עורך דין הסכם ממון מומחה עם הזוג, בעל ראייה משפטית מקצועית, יהיה ניתן לכתוב הסכם מקיף ומקצועי שימלא את הדרישה הזו.

כיוון שעורך דין הסכם ממון, יכול להגן על אחד הצדדים מפני הסכם שיפגע בו משמעותית – במזיד או בתמימות – כיוון שנכתב באופן עצמאי.

כיוון שעורך דין הסכם ממון מקצועי יוכל ליצור בהירות משפטית במסמך הסכם הממון שימנע אי הבנות בעתיד, מה שיחסוך הליכים משפטיים נוספים במידה ויאלצו להשתמש בו.

כיוון שעורך דין הסכם ממון מקצועי המעודכן בפסיקה האחרונה ידע להימנע מכשלים בניסוח ההסכם שהאזרח שפחות בקיא בחוק לא יכיר.

עורך דין נוטריון להסכם ממון איך בוחרים?

כדי לבחור עורך דין הסכם ממון שיתאים לכם, אנו ממליצים לשים לב לדגשים הבאים:

עורך דין מוסמך גישור – על עורך הדין שילווה אתכם בתהליך להיות קשוב לצרכים של שני הצדדים ביחד ולחוד, כדי לנהל את המשא ומתן, שהוא מהות ההסכם, בצורה רגישה וסבלנית.

עורך דין הומני, נעים ומקצועי – עורך הדין שלכם עתיד לקבל לידיו משימה שטיב ביצועה יכול להיות מכריע. הוא יודע את זה וגם אתם. לא מן הנמנע שתגיעו לפגישה בלחץ, בסערת רגשות ובחששות כבדים. על עורך הדין לאפשר לכם להרגיש בנוח ובטוח, ולהכיל את הרגשות האלו תוך שמירה על מקצועיות.

עורך דין מנוסה – רק עורך דין מנוסה שניהל מאבקים משפטיים רבים ומכיר מקרוב את הנעשה בבתי המשפט, ידע לשים לב לפרטים הקטנים ולהכיר סיטואציות אפשריות שהסכם הממון יכול למנוע את התרחשותן.

אודות משרד עו"ד נוטריון רחל רייצ'ל שחר

עורכת דין נוטריון רחל רייצ'ל שחר,  יצאה לדרך עצמאית בשנת 2004 והקימה את משרד עורכי דין העוסק בענייני ירושה צוואות ומשפחה המעניק כחלק משירותיו שירותי תרגום נוטריון נרחבים.

בנוסף להסכמי ממון והסכמי חיים משותפים במשך השנים יצר במשרד התמחות ספציפית בתחום שירותי נוטריון גרמנית והוא מעסיק צוות מתורגמנים דוברי השפה הגרמנית אשר מאושרים על ידי השגרירות הגרמנית והשגרירות האוסטרית, כמו גם על ידי רשויות המדינה השונות בגרמניה.

מרבית עבודתו של נוטריון מתמקדת בתרגום הנוטריוני בין אם זה לשפה הגרמנית או לשפות אחרות שהוא בוחר להתמקצע בהן

 ייתכן שנזקק לשירות זה בעת הגשת מסמך משפטי רשמי כגון תעודת זהות או תעודת נישואין הכתוב בשפה זרה, פעולות אלו מצריכות לעיתים קבלת תרגום נוטריון של המסמך לצורך אישור התיעוד המשפטי של המסמך וקבלתו על ידי גופים רשמיים. חשוב להבין כי כאשר אנו נדרשים להציג תרגום נוטריוני, התרגום מוכרח להתבצע אך ורק על ידי נוטריון גרמנית ולא ניתן לפנות אל משרד תרגום רגיל בכדי שיתרגם את המסמך. חלק משירותי נוטריון ניתנים גם על ידי השגרירות הגרמנית בישראל ומומלץ לבחור אפיק זה

האישור שמנפיקים הנוטריונים, מהווה למעשה "חותמת מאשרת" לכך שמדובר במסמך אותנטי, תקין אשר ראוי לקבלו כראייה. יש לשים לב כי לעיתים קרובות, קיים בלבול בין תרגום נוטריוני לבין ואישור הצהרת מתרגם ולכן חשוב לבדוק מהו השירות שאנו נדרשים אליו טרם הפניה לנוטריון.

נשמח לסייע לכם בכל עניין הקשור לתחום מומחיותינו

עורך דין להסכם ממון מה סמכויות הנוטריון?

תפקידו וסמכויותיו של הנוטריון קבועות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976. החוק מסמיך את הנוטריון להעניק שירותים נוטריונים, מכוחו ומכוח תקנותיו. חלק משירותיו של הנוטריון הינם שירות של תרגום נוטריוני, אימות חתימה, אישור נכונות של העתק מסמך, אישור נכונות של תרגום מסמך, אישור שאדם פלוני חי, אימות תצהיר והצהרות אחרות ועוד. אף על פי זאת, חלק מסמכויות הנוטריונים, אינן מנויות בחוק הנוטריונים, כך למשל, הסמכות לאשר צוואה הקבועה בסעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ה-1965.

מרבית עבודתו של נוטריון מתמקדת באישורי הסכמי ממון וחיים משותפים וכן בעבודת תרגום הנוטריוני בין אם זה לשפה הגרמנית או לשפות אחרות שהוא בוחר להתמקצע בהן

האישור שמנפיקים הנוטריונים, מהווה למעשה "חותמת מאשרת" לכך שמדובר במסמך אותנטי, תקין אשר ראוי לקבלו כראייה. יש לשים לב כי לעיתים קרובות, קיים בלבול בין תרגום נוטריוני לבין ואישור הצהרת מתרגם ולכן חשוב לבדוק מהו השירות שאנו נדרשים אליו טרם הפניה לנוטריון.

אישור נוטריון להצהרת מתרגם הינו אישור שניתן על ידי נוטריון, לאחר שהמתרגם הצהיר בפניו על נכונות התרגום. הנוטריון לא בדק בעצמו את נכונות התרגום, והוא לא חייב להיות בקיא בשפת המקור ובשפת התרגום. מדובר באישור בעל פחות כוח ראייתי, שכן התרגום אינו מאושר על ידי הנוטריון. סעיף 14א לתקנות הנוטריונים, 1977 מתייחס לסוגיית אישור הצהרה של מתרגם. נוטריון יכול לקבל תרגום של מתרגם מקצועי ולאמת שאותו המתרגם אכן מכיר את שתי השפות השונות. אולם עליו לציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976". הסיבה לכך היא שהנוטריון יכול לאמת את נכונות התרגום במעמדו כנוטריון רק במידה והוא דובר הן את שפת המקור והן את שפת התרגום. במקרים רבים קשה או בלתי אפשרי למצוא נוטריון אשר דובר את שפות התרגום, לכן לעתים קרובות משמש אישור הצהרת מתרגם כתחליף מקובל.

עם זאת רוב המוסדות כמו בתי משפט, משרדים ממשלתיים וכדומה הן בארץ והן בחו"ל, דורשים אישור תרגום נוטריוני ואינם מסתפקים באישור נוטריון להצהרת מתרגם. אישור נוטריוני יכול להיעשות רק על ידי דובר השפות הרלוונטיות ועלותו גבוהה יותר ולכן מומלץ לבדוק מול הרשויות הרלוונטיות האם הן דורשות אישור נוטריוני למסמך או האם ניתן להסתפק באישור תצהיר של מתרגם טרם הפנייה למשרד נוטריון.

כדי לבחור עורך דין נוטריון להסכם ממון אנו ממליצים שתיכנסו לדף העסקי שלנו ותקראו מה אנשים אומרים עלינו.

הדף העיסקי שלנו

ביקורות נבחרות

"זו כבר פעם שנייה שאנחנו חוזרים לרחל, תמיד באווירה טובה ומקצועיות שיא, תמיד עונה לכל השאלות שלנו ומסבירה בסובלנות, חד משמעית בחירה נכונה שביצענו וכמובן נמשיך בעתיד! ממליצה😊 (Translated by Google) This is the second time we are returning to Rachel, always in a good atmosphere and top professionalism, always answering all our questions and explaining with tolerance, unequivocally the right choice we made and of course we will continue in the future! Recommend😊‏"

"רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום! (Translated by Google) Rachel provided us with exceptional service !!! Was available for our questions at any time. Was very helpful, pleasant and super professional !!! We highly recommend it!‏"

"רחל העניקה לנו שירות יוצא מן הכלל!!! הייתה זמינה לשאלות שלנו בכל זמן. הייתה מאוד שירותית, נעימה וסופר מקצועית!!! אנחנו ממליצים עליה בחום! (Translated by Google) Rachel provided us with exceptional service !!! Was available for our questions at any time. Was very helpful, pleasant and super professional !!! We highly recommend it!‏"

"טיפול מקצועי ומהיר. ממש תענוג. מומלץ (Translated by Google) Professional and fast treatment. A real pleasure. recommended‏"

מחירון אישור נוטריון להסכם ממון
מחירון אישור נוטריון להסכם ממון

מחירון אישור נוטריון להסכם ממון

שכר נוטריון 2021 : דוגמה לתעריפי נוטריון (מעודכנים לשנת 2021 למחירים אלה יש להוסיף מעמ כדין

 • כמה עולה אימות חתימת יחיד על מסמך נוטריוני או יפוי כח נוטריוני  167 ש"ח
 • כמה עולה אימות חתימת יחיד על יפוי כח בלתי חוזר למשכנתא, לבנק למשכנתאות או לקבלן: 167 ש"ח
 • כמה עולה אימות חתימת זוג על מסמך או יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר: 233 ש"ח
 • כמה עולה אימות חתימת זוג על מסמך או יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר עם עותק אחד נוסף: 299 ש"ח
 • כמה עולה אימות כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך נוטריוני 66 ש"ח.
 • כמה עולה אישור העתק צילומי של מסמך (נאמן למקור): 66 ש"ח. לכל עמוד נוסף: 5 ש"ח
 • כמה עולה אישור צוואה נוטריונית לחותם ראשון: 243 ש"ח
 • כמה עולה אישור צוואה נוטריונית לזוג: 367 ש"ח
 • כמה עולה מסירת יותר מאישור אחד לכל צוואה נוטריונית באותו מעמד: 74 ש"ח
 • כמה עולה אישור של תצהיר נוטריוני  עבור המצהיר הראשון: 169 ש"ח
 • כמה עולה אישור תצהיר נוטריוני עבור כל מצהיר נוסף: 67 ש"ח
 • כמה עולה אישור חיים – אישור נוטריוני שפלוני נמצא בחיים: 167 ש"ח
 • כמה עולה אישור הסכם ממון נוטריוני: 371 ש"ח
 • כמה עולה מסירת יותר מאישור אחד לכל הסכם ממון נוטריוני באותו מעמד: 64 ש"ח
 • כמה עולה ביצוע פעולה נוטריונית מחוץ למשרד הנוטריון: 543 ש"ח לשעה או חלקה
  ו-167 ש"ח לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה.

 

נדלן בגרמניה

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!

עוד מאמרים מקצועיים בנושא עורך דין נוטריון להסכם ממון המדריך המלא צעד אחר צעד