נוטריון אפוסטיל בדרך מהירה

אפוסטיל מהו אפוסטיל ומה ההבדל בין נוטריון לאפוסטיל

אשרור מסמכים בינלאומי

אשרור מסמכים הוא הליך בין מדינות אשר מתפקידו לתת תוקף לתעודות אשר הונפקו על ידי מדינה אחת באופן שניתן יהיה לקבל אותה כחלק מהליך כזה או אחר המתנהל במדינה אחרת.

אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים, או באנגלית:  Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalization for Foreign Public Documents היא אמנה בינלאומית שנוסחה בוועידת האג בנושא משפט בינלאומי פרטי, לצורך פישוט תהליך ההכרה במסמכים ציבוריים בין המדינות החתומות על האמנה.

אמנת האג מפרטת את כל האפשרויות  שבאמצעותן מסמך שהופק באחת המדינות החתומות  על אמנת האג יכולות להיות מאושרות לצורך הכרה משפטית בכל שאר המדינות אשר גם הם חתמו על אמנת האג.

האישור מכוח אמנת האג קרוי אפוסטיל והוא למעשה חותמת נוספת המאשרת כי הנוטריון אשר חתם על המסמך הינו נוטריון מוסמך בארץ אשר העניקה את האפוסטיל.

כך נמנעות התחזויות בינלאומיות אשר עלולות לפגוע בכלכלה המקומית של המדינה וכתוצאה מכך גם בכלכלה הבינלאומית.

את חותמת האפוסטיל יכולות לתת רק רשויות אשר מוסמכות על ידי אותה מדינה. על פי הוראות אמנת האג הגורמים המוסמכים לתת אפוסטיל במדינת ישראל הם משרד החוץ ואז האפוסטיל יהיה קרוי אפוסטיל משרד החוץ או עובדי מדינה שמונו לתפקידם על ידי שר המשפטים בהתאם לחוק הנוטריונים, ה’תשל”ו-1976.

כדי להיות זכאי לקבלת חותמת אפוסטיל, יש לאשר תחילה את המסמך על ידי נוטריון אשר מוסמך במדינת ישראל למתן אישורי נוטריון.  חותמת האפוסטיל תינתן רק לאחר שהפקיד בבית המשפט או במשרד החוץ יוודא כי הנוטריון מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים.

אמנם רבות ממדינות העולם חתומות על אמנת האג אך לא כולן. על מנת לקבל אישור אפוסטיל למדינה שאינה חברה באמנת האג עליכם  לגשת עם המסמך, תרגומו וכן האימותים שניתנו על ידי משרדי הממשלה לקונסוליה המדינה הזרה בארץ ולקבל אישור אפוסטיל שלהם.

סוגי חותמת אפוסטיל בקרית אונו

ישנם סוגים שונים של חותמות אפוסטיל או אשרור תעודות ומסמכים רשמיים. חותמת משרד המשפטים ניתן לקבל בכל בית משפט שלום ובמרבית מבתי המשפט בארץ. יחד עם זאת יש לזכור כי בטרם מתן חותמת של משרד המשפטים יש לקבל  נוטריוני על אימות המסמך או תרגומו.

חותמת האפוסטיל של משרד המשפטים מעידה כי חותמת הנוטריון וחתימתו זהים למידע הקיים במשרד המשפטים ולמעשה זהו אכן נוטריון אשר מאושר על ידי משרד המשפטים.

במקרה של תעודות רשמיות כמו תעודת לידה או תעודת נישואין או תעודת פטירה נדרש אפוסטיל מיוחד של משרד החוץ. למשרד החוץ יש את הסמכות לאשר כי מסמכים ותעודות המוצגים לו הם מסמכים ותעודות רשמיות שהונפקו בישראל. חותמת זו ניתן לקבל במשרדי משרד החוץ בירושלים בלבד והכנו עבורכם מאמר במיוחד לעניין זה.

קיים מקרים בהם נדרש אשרור נוסף של מסמכים ולא מספיק משרד החוץ או בתי משפט

כך למשל במקרה של תעודת נישואין נדרש אישור משרד הדתות במקרה של תעודת בגרות נדרש אישור משרד החינוך.

תעודות צבאיות יש להחתים על ידי קצין פניות הציבור לפני קבלת חותמת אפוסטיל עליהם.

כאשר המדינה אליה המסמכים נדרשים אינה חתומה על אמנת האג

תהליך אימות ואשרור המסמכים הישראלים מעט סבוך יותר כאשר מדובר במסמכים המיועדים למדינה אשר אינה חתומה על האמנת האג. במקרה בו המדינה אינה חתומה על אמנת האג נדרש כי לציין כבר במעמד אימות המסמכים במשרד החוץ ובבתי המשפט כי המסמכים מיועדים למדינה

זה לא יתבצע, המסמכים לא יוכרו במדינה הזרה למרות כל האימותים שעברו בארץ.

שירות אפוסטיל על ידי נוטריון

שירותי אפוסטיל הניתנים על ידי נוטריון מבטיחים כי המסמכים יעברו את האישורים הנוטריוניים הרלבנטיים וכי יעברו את התהליכים הנדרשים.

משרד נוטריון יבקריית אונו ישמח לסייע בייעוץ ווהכוונה הרלבנטיים לקבלת האישורים,האימותים וחתימות הנדרשות עבור המסמכים השונים ומדינות היעד השונות.

במרבית המקרים, כאשר נדרש אישור אפוסטיל של משרד המשפטים למסמכים נוטריוניים, נוטריון יכול לתת שירותי אפוסטיל בנוסף על שירותי אימות המסמכים.

אימות ואשרור מסמכים על מנת שיקבלו תוקף בינלאומי הוא פרויקט הדורש ידע ומקצועיות אחרת תמצאו עצמכם עוברים בין המשרדים השונים ללא יכולת לקבל את החותמת הרלבנטית.

קבלת האישורים הנכונים מצריכה לקחת בחשבון את מדינת היעד אליה המסמך מיועד, סוג המסמך והאישורים שהוא אמור לקבל לפני קבלת חותמת אפוסטיל, וסוג חותמות אפוסטיל הנדרשות בהתאם לשימוש במסמכים.

אילו מסמכים יכולים לקבל חותמת אפוסטיל?

תעודה ציבורית היא תעודה שניתנה על ידי אחד הגופים המוזכרים בסעיף 29 לפקודת הראיות (תשל”א, שנת 1971): תעודה שהופקה על ידי עובד מדינה, רשות מקומית, משרד ממשלתי, בית משפט, בית דין, אחד הגופים הרשמיים של מדינת ישראל, גוף שמוגדר כבעל סמכות מעין שיפוטית ועוד.

מהו אפוסטיל?

אפוסטיל (Apostille, מצרפתית: אישור) הוא מונח הלקוח מהמשפט בינלאומי המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן תוארו של בעל התפקיד המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (כגון תעודת נישואין, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שיצא מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית, והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך. כמו כן מאשר האפוסטיל את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

האפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת. כך, למשל, לפני שנוצרה אמנת האג משנת 1961 (אמנת האפוסטיל), צריך היה אותו אדם לאמת את התעודה הציבורית ברשות המוסמכת שהנפיקה אותה, לאמת את חתימת אותה רשות במשרד החוץ של אותה מדינה, ולבסוף, לאמת את חתימת משרד החוץ בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה בה הוא מבקש להציג את המסמך. הליך זה נדרש גם כיום במקרים בהם אדם מבקש להציג תעודה ציבורית של מדינה אחת במדינה אחרת, כאשר אחת מאותן מדינות אינה חתומה על אמנת האפוסטיל. כך למשל, אדם המבקש להציג תעודת לידה ישראלית בקנדה (שאינה חתומה על אמנת האפוסטיל), צריך להנפיק את התעודה במשרד הפנים, לאמת את חתימת פקיד הרישום של משרד הפנים במשרד החוץ, ולאחר מכן, לאמת את חתימת משרד החוץ בשגרירות קנדה בישראל. הדבר נהיה מורכב עוד יותר כאשר אדם מבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת, לה אין נציגות רשמית במדינה שהנפיקה את התעודה.

אילו מסמכים יוכרו כמסמכי אפוסטיל?

אמנת האג קובעת את הכללים להכרה במסמך אפוסטיל. על אמנה זו חתומות מרבית מדינות אירופה, ארה”ב ומדינות נוספות באפריקה ואסיה. תנאי מקדים להכרה באפוסטיל הוא אישור הפקיד המוסמך באותה רשות שנותנת חותם אפוסטיל, על המסמך ועל נכונותו.

למה לפנות לנוטריון לשם קבלת אפוסטיל?

משרדי נוטריון מספקים שירותים שונים לציבור לקוחותיהם, ובהם גם קבלת שני הסוגים של האפוסטיל האחד של משרד החוץ והשני של בית המשפט.  על אף האמנה, קבלת האישור כרוכה עדיין בלא מעט הליכים ביורוקרטיים. פנייה למשרד נוטריון  על מנת לקבל חותמת אפוסטיל מקצרת את כל התהליכים ונעשית במקצועיות ותחת קורת גג אחת.

על גבי התעודות הבאות יש צורך בקבלת חתימה מהמשרד הרלוונטי טרם ההגעה למשרד החוץ

תעודת גירושין ופסק דין של של בתי הדין הרבניים – בגב התעודה דרושה חתימה של מורשי חתימה מהנהלת בתי הדין הרבניים הכתובת: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים.

תעודת נישואין – נדרשת חתימת פקיד מורשה בהתאם לדת המבקש:

יהודים: חתימה של המשרד לשירותי דת, כתובת: רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים.

מוסלמים: חתימה של הנהלת בתי הדין השרעיים בירושלים, כתובת: רח' הלל 37 בנין בית אגרון קומה 3, ירושלים.

נוצרים: חתימה של שלוחת משרד הפנים לעדות הנוצריות, כתובת: רח' כנפי נשרים 15 בניין התאומים, ירושלים.

דרוזים: חתימה של בית הדין הדתי הדרוזי, כתובת: רח' שלום הגליל 1, עכו.

תעודת בגרות – תעודה מקורית או העתק נאמן למקור, נדרשות בחתימה של פקיד מורשה מטעם אגף הבחינות של משרד החינוך טרם ההגעה למשרד החוץ לקבלת אפוסטיל. כתובת משרד החינוך: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים.

תעודות אקדמיות ותעודות בית ספר – חתימה של משרד החינוך כתובת: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

תעודת הסמכה של רופאים – תעודה מקורית או העתק נאמן למקור עם חתימה וחותמת של משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות המחוזית בעיר המגורים.

פסקי דין והחלטות בתי משפט – לאימות של פסקי דין והחלטות מבתי משפט יש לצרף עותק מצולם של פסק הדין, או ההחלטה בשלמותה, עם חותמת נאמן למקור. את המסמך יש להחתים בחתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה – מסמך מקורי בלבד עם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני ירושה באזור המגורים בו נחתם הצו.

צווי ירושה מבתי משפט – מסמכים מקוריים, או נאמנים למקור, המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט וחתימת מזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.

אימות תעודה המעידה על היעדר רישום פלילי ממשטרת ישראל (תעודת יושר)

בעת מילוי הטופס באינטרנט ניתן לבחור יעד למשלוח התעודה:

     נציגות זרה בישראל – יש להחתים את התעודה בחותמת אפוסטיל במשרד החוץ.

     נציגות ישראל בחוץ לארץ – התעודה תגיע ישירות למשרד החוץ להחתמה בחותמת אפוסטיל.

מסמכים נוטריוניים

יש להביא מסמכים מקוריים בלבד.

• למדינות החתומות על אמנת האג יש לצרף חותמת אפוסטיל מבית משפט השלום הסמוך למקום המגורים.

• למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יש לצרף את כל החתימות הבאות:

חתימה וחותמת של מורשי חתימה בבית משפט השלום.

אישור של הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ

חותמת של נציג המדינה הזרה בישראל (שגרירות או קונסוליה)

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!