נוטריון לצורך אפוסטיל איך עושים זאת

נוטריון לצורך אפוסטיל הנוהל המלא

⚖️ שירותי נוטריון אמריקאי בפריסה ארצית   ✅ לצורך מכירת או רכישת נכס✅ צווי ירושה ✅ הסכמי ממון ✅ צוואות | בפריסה ארצית ◄ מומלץ מאד – רחל שחר עורך דין ונוטריון

למה להגיע אלינו לנוטריון בפריסה ארצית?

✅זמינות מיידית

✅מחירים נוחים

✅חוסכים לך את הריצות

✅מומלצי גולשי גוגל לשנת 2020

✅ אנו מעניקים גם שירותי אפוסטיל משרד החוץ ובכל רחבי הארץ במחירים נוחים

נוטריון אפוסטיל מומלץ גולשי גוגל לשנת 2021 מביא לכם כשירות לציבור את נוהל הטיפול באפוסטיל במלואו

נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"למי יכול הנפיק תעודה ציבורית?

 כללי

1.1 .בהתאם לאמור בפרק ג' לחוק מרשם האוכלוסין , תשכ"ה- 1965 , שינוי של פרט רישום , או תיקונו , ייעשה בכפוף להמצאת תעודה ציבורית , כמשמעותה בפקודת הראיות, המעידה על השינוי שחל או כי הרישום לא היה נכון.

תעודה ציבורית יכולה להיות מונפקת רק על ידי אחד מהגורמים הבאים:

1.2.1. מדינת ישראל או הרשות הריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל.

1.2.2. משרדי ממשלה , רשות מקומית , בית משפט, בית דין , גוף אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית , נוטריון , או כל גוף רשמי אחר של ישראל או שטח ארץ שמחוץ לישראל ( להלן המוסדות);  

1.2.3. עובד מדינה , עובד רשות ריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל או עובד מוסד (להלן – פקיד).

סעיף 33 לפקודת הראיות קובע את האופן בו נדרש לאמת תעודה ציבורית שהונפקה בחו"ל:
תעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בשטח ארץ פלוני ,תהא ראיה מספקת לכל אחת מהעובדות האלה:

(1) כי תעודה ציבורית פלונית הודפסה בידי המדפיס הרשמי של אותו שטח ארץ ;  
(2) כי חותם או חתימה פלונית הם חותמו וחתימתו הרשמיים של הפקיד הנחזה כבעל החותם או החתימה ;  
(3) כי חותם פלוני הוא חותמו הרשמי של המוסד הנחזה כבעל החותם.

1.3. בהתאם לאמור , כתנאי מוקדם בכל בקשה לשינוי או לתיקון במרשם האוכלוסין , יש להמציא תעודה ציבורית מקורית. כאשר מדובר בתעודה ציבורית שניתנה בחו"ל, יש להמציא תעודה מקורית , מאומתת ומתורגמת בתרגום נוטריוני.

1.4. תאריך הוצאת התעודה: במידה ותאריך הוצאת התעודה מאוחר מתאריך האירוע עליו היא מעידה יש לדרוש הסבר לפער בזמנים. ( למשל מועד הנישואין בשנת 1980 אך התעודה שהוצגה הונפקה בשנת 2000).

דוגמאות לתעודות ציבוריות שצריך לקבל בהן אפוסטיל:

תעודת לידה

תעודת פטירה

תעודת סיום לימודים על ידי מוסד אקדמי מוסמך

תעודת בגרות ממוסד אקדמי מוסמך

תעודת מסע

אלו רק מספר דוגמאות ויש רבות

לרוב לפני האפוסטיל נדרש תרגום נוטריוני של תעודת הלידה

כתבתי מספר מאמרים בנושא תרגום נוטריוני

ניתן למצוןא עוד מאמרים בנושא תרגום נוטריוני כאן כאן וכאן.

אנו מעניקים שירותי טיפול באפוסטיל ושירותים קונסולריים לכל השפות ולכל המדינות
נשמח לסייע הרחבנו את שעות הפעילות בזמן הקורונה03-7949755

 אימות תעודה ציבורית המונפקת בחו"ל

בנוסף על האמור בסעיף 33 לפקודת הראיות , במסגרת אמנת האג , שנחתמה בשנת 1961 , נקבעה דרך נוספת לאימות תעודה ציבורית ממדינות החברות באמנה , באמצעות חותמת "אפוסטיל".
תעודה ממדינה שאינה חתומה על האמנה בתהליך שלשרשרת חתימות כמפורט בסעיף 33 לפוקדת הראיות , כאמור ב סעיף 1.3 לנוהל זה (סעיף).

2.1 אפוסטיל

2.1.1. יש לוודא כי בחתימת האפוסטיל מופיע אימות של חתימת הפקיד החתום על התעודה עצמה או של רשות שהנפיקה את התעודה.

2.1.2. ישנן מדינות הנוהגות לאמת תעודה ללא ציון שם הפקיד או הרשות מנפקת התעודה לדוגמא:
אירלנד ,צרפת ,בריטניה. באימות האפוסטיל יופיעו מקפים או ירשם "אין" בשפה המקומית.
התעודה ואימותה בדרך זו קבילה.

נוטריון לצורך אימות תעודות ציבוריות דוגמאות לתעודות ציבוריות שצריך לקבל בהן אפוסטיל:
תעודת לידה
תעודת פטירה
תעודת סיום לימודים על ידי מוסד אקדמי מוסמך
תעודת בגרות ממוסד אקדמי מוסמך
תעודת מסע
אלו רק מספר דוגמאות ויש רבות
אנו מעניקים שירותי אפוסטיל לצורך אימות תעודות ציבוריות ונשמח לסייע 03-7949755
נוטריון לצורך אפוסטיל דוגמאות לתעודות ציבוריות שצריך לקבל בהן אפוסטיל:
תעודת לידה
תעודת פטירה
תעודת סיום לימודים על ידי מוסד אקדמי מוסמך
תעודת בגרות ממוסד אקדמי מוסמך
תעודת מסע
אלו רק מספר דוגמאות ויש רבות
אנו מעניקים שירותי אפוסטיל לצורך אימות תעודות ציבוריות ונשמח לסייע 03-7949755


2.1.3. אימות תעודה ציבורית בחותמת האפוסטיל יבוצע באחת מהדרכים הבאות:

מדבקה על גב התעודה

דף נלווה מחובר לתעודה

בדרך אלקטרונית

הדגשים בנושא תעודות מקוריות לתרגום כשעליהן אפוסטיל

2.1.4.1. יש לוודא כי מקבלים את התעודה המקורית כך שהאפוסטיל מודבק /מחובר לתעודה ולא בדף נפרד.

2.1.4.2. אימות אלקטרוני יש לקבל את התעודה רק באופן דיגיטלי (בדואר אלקטרוני) כאשר החותמות הן של מנפיק התעודה והן של האפוסטיל מופיעות על גבי התעודה.

2.1.4.3. אפשרות נוספת: בהצגת העתק מודפס של התעודה יש לאמת את המספר הסידורי המופיע על גבי התעודה באתר המרכזי של המדינה שהנפיקה את התעודה.

כללים לאימות תעודה ציבורית
2.1.5.1. כל תעודה ציבורית המונפקת בחו"ל ומוגשת לרשות האוכלוסין נדרשת להיות מאומתת.
2.1.5.2. האימות חייב להופיע על גבי התעודה המקורית או בצמוד אליה.
2.1.5.3. האימות צריך להתייחס לכך שהחותם על התעודה מוסמך להנפיק אותה.
2.1.5.4. יש לשים לב שאין מדובר באימות המתייחס לתרגום/אישור העתק נאמן למקור /הצהרה לגבי התעודה של גורם חיצוני , שאינו הגורם החתום על התעודה עצמה.
2.1.5.5. אימות תעודת לידה: בבקשות לקבלת מעמד בישראל תינתן עדיפות לתעודה מקורית לא מאומתת. בסמכות מרכז לשכה לדרוש אימות אף אם הדרישה לאימות תוביל להנפקה של תעודת משוחזרת.

אימות תעודות  המונפקות במדינות שאינן חתומות על אמנת האג ( אפוסטיל) ,

3.1.1. אימות תעודה באמצעות שרשרת חתימות ייעשה עפ"י ההליך המפורט להלן:

3.1.1.1. חתימת פקיד המשרד המנפיק.
3.1.1.2. חתימת משרד המשפטים במדינה המנפיקה.
3.1.1.3. חתימת פקיד משרד החוץ במדינה המנפיקה.
3.1.1.4. חתימת קונסול ישראל במדינה המנפיקה.

3.1.2. מדינות בהן שרשרת החתימות שונה:
3.1.2.1 במדינות אתיופיה , תאילנד ונפאל משרד המשפטים אינו חלק משרשרת החתימות , לכן , בתעודות ממדינות אלו אין לבקש המפורט בסעיף 3.2.1.2. לעיל.

3.1.2.2. קנדה- הקונסול הישראלי מאמת ישירות את החותם על התעודה ללא צורך בחתימת גורמים נוספים.

3.1.3. אימות תעודות המונפקות במדינות אשר אין בהן נציגות ישראל.
הדרך לאמת תעודה ציבורית ממדינה אשר ישראל אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עימה ( ואין בה נציגות ישראלית ואינה חתומה על אמנת האג ) הינה באמצעות מדינה שלישית כדלקמן:

3.1.3.1 אימות התעודה ע"י המדינה שהנפיקה את המסמך.
3.1.3.2 אימות חתימת המדינה שהנפיקה את המסמך , על ידי הנציגות של מדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל , במדינה שהנפיקה את המסמך.
3.1.3.3. אימות חתימת הנציגות של המדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים על ידי משרד החוץ של אותה מדינה.
3.1.3.4 אימות חתימת משרד החוץ של המדינה שלה יש יחסים דיפלומטיים על ידי ניצגות ישראל באותה מדינה.

3.1.3.5 לדוגמא: תעודה מאירן

חתימת הגורם המוסמך האירני ;

  • חתימת קונסול ירדן באירן ;

  • חתימת משרד החוץ הירדני ;

  • חתימת קונסול ישראל בירדן.

תעודה ציבורית שהונפקה בישראל על ידי נציגות זרה:
4.1 תעודה ציבורית שניתנה בנציגות זרה בארץ ומוגשת לצורך שינוי/תיקון "פרט מרשם" ( כגון: מקום ותאריך לידה , פטירה, מצב אישי ) חובה לדרוש תעודה ציבורית מקורית ומאומתת כאמור סעיף 3 לעיל , ומתורגמת נוטריונית.

4.2 לא ניתן לקבל תעודה שניתנה ע"י נציגות זרה בארץ שאינה מאומתת כאמור , לצורך תיקון /שינוי פרט רישום.
4.3 תעודה /אישור שניתנו בנציגות זרה בארץ ומוגשת בנושא:
4.3.1 ויתור על אזרחות זרה לצורך התאזרחות- ניתן לקבל אישור קונסולרי בדבר ויתור על האזרחות הזרה , אולם , האישור מהנציגות בישראל צריך להיות מקורי, עם לוגו של הקונסוליה המנפיקה, חתימת הקונסול וחותמת הקונסוליה.

4.3.2. תעודה המעידה על מצב אישי נוכחי/ קודם :
4.3.2.1 תעודה ממדינה בה קיים מרשם אוכלוסין – יש לדרוש אימות לתעודה ובמידה והתעודה הונפקה על ידי הנציגות עליה להיות מאומתת.
4.3.2.2. במדינה בה לא קיים מרשם אוכלוסין – יש לדרוש תצהיר בפני נוטריון בישראל הודבר את השפה של המבקש.

4.3.3.    תעודת יושר- נדרש להציג תעודת יושר מאומתת. כאשר מדובר במדינות המנפיקות תעודות יושר דיגיטליות, על האימות להינתן באמצעות אפוסטיל אלקטרוני.

4.3.4 מכתבים רשמיים של הקונסוליות הזרות : יש לכבד כל מסמך רשמי של נציגות זרה בישראל , על כן כל מסמך / אישור המונפק בנציגות זרה בישראל יש לוודא כי מדובר במסמך מקורי , הנושא לוגו של הנציגות , חתימת הנציג וחותמת הנציגות.

תרגום תעודה ציבורית ומסמכים

סעיף 15 לחוק הנוטריונים קובע כי " לא יאשר נוטריון נכונותו של התרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו" לפיכך הגורם המוסמך לתרגם מסמכים בישראל הוא נוטריון שהוסמך לכך כדין. ( ניתן למצוא את הרשימה באתר לשכת עורכי הדין ). התרגום חייב להיות מוצמד לתעודה באמצעות סרט אדום וחותמת לחץ.

5.1 יש לוודא כי אישור הנוטריון מעיד כי הנוטריון המתרגם יודע את 2 השפות על בוריין.

5.2 אישור נוטריוני על תרגום שנעשה על ידי אדם אחר אינו מהווה תרגום נוטריוני ובהתאם לתקנה 14 א (א) לתקנות הנוטריונים : יש חובה לציין במפורש על גבי המסמך כי "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום ע"י הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים , התשל"ו 1976".

5.3 במידה והתעודה ניתנה בשפה שאין בישראל נוטריון השולט בה , ניתן לתרגם את התעודה ע"י נוטריון זר בחו"ל לשפה שיש לגביה נוטריון ישראלי. את התרגום הזה נדרש לתרגם לתרגום נוטריוני נוסף לשפה העברית /ערבית ( תרגום על תרגום).

5.4 תרגום ע"י נוטריון זר בחו"ל מחייב אימות בהתאם לכללים.

5.5 במקרים בהם מוצגת תעודה ציבורית , שאינה רבת מלל , בשפה המובנת לפקיד המרשם , רשאי פקיד המרשם לפטור מן הצורך בתרגום הנוטריוני , עם זאת , עליו לתרגם התעודה. את התעודה ותרגומה יש לסרוק לארכיון הממוחשב.

6. נספחים

קישור לאתר אמנת האג – חותמת אפוסטיל עם קישור לאתר המדינה

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cud=

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!