מטרת תיקון זה היא להתאים את השירות הנוטריוני לעידן הדיגיטלי, באופן שיאפשר לנוטריון לערוך אישור נוטריונים דיגיטליים, שהשימוש בהם הולך וגובר ונעשה שכיח ביותר. מובן, כי כל החובות המהותיות המוטלות על הנוטריון בעת עריכת האישור הנוטריוני, ובכלל זאת זיהוי החותם, בירור כשרותו המשפטית וכיו"ב, חלות גם בעריכת האישור האלקטרוני. המתווה המוצע גובש בהתאם לאפשרויות הקיימות בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 ותוך כדי כך שימור ייחודו של האישור הנוטריוני. מטרה נוספת של התיקון היא להרחיב את השימוש בטכנולוגיות במסגרת הקשר עם הציבור ולהפוך את השירותים הניתנים לציבור לשירותים הדיגיטליים. זאת, כדי לשפר את השירות הניתן לציבור ולייעל אותו. מטרות אלה עולות בקנה אחד עם מדיניות הממשלה בנושא (למשל, החלטה מס' 1046 מיום 15.12.2013). נוסף על האמור, הנוסח המוצע כולל מספר תיקונים בקשר לעבודת הנוטריון, וזאת בהמשך להליך טיוב רגולוציה שנערך בשנים 2017-2018 במשרד המשפטים. אנו מעניקים שירותי נוטריון ונשמח לסייע 050-6914314
צרו קשר

נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי לחתימה על מסמכים שונים

נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי לחתימה על מסמכים שונים

אנו מספקים שירותי נוטוריון ואפוסטיל אמריקאי לחתימה על מסמכים במקום לנסוע עד שגרירות ארה"ב בישראל נשמח לסייע לכם 03-7949755

יחד עם זאת על פי הודעת הקונסוליה היא סגורה לקבלת קבלת עד להודעה חדשה בשל הקורונה

כאמור אנו מעניקים שירותי נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי המקבילים לשירותי הנוטריון של הקונסוליה האמריקאית

התשלום עבור כל חתימה נוטוריונית הינו בהתאם למחירון נוטריון שנקבע על ידי משרד המשפטים בישראל. התשלום ייגבה לכלל השירותים הנוטוריונים.  

להלן רשימת מסמכים שיכולים לקבל חתימה נוטוריונית של נוטריון עם אפוסטיל אמריקאי:

מכתב או טופס אשר חייב להיות חתום על ידך ואשר יהיה בשימוש רק בארה"ב.

תצהיר בשבועה

ייפוי כוח למטרות שונות

תצהיר נדל"ן או תצהיר פיננסי

העתק נאמן למקור של דרכון אמריקאי

חתימת נוטריון אמריקאי לצורך מכירת דירה או לקיחת משכנתא|

במידה והמסמך שלכם דורש עדים בעת חתימת נוטריון עליכם להביא את העדים. הצוות במשרדנו אינו  יכול לשמש כעדים בעבורכם. כמו כן על כל עד להציג תעודה מזהה תקפה (עם תמונה). נושא זה חשוב במיוחד במקרים של צוואות.

חתימה בשם חברה לנוטריון עם אפוסטיל אמריקאי:

אם ברצונכם בחתימה נוטריונית עבור חברה או תאגיד, עליך לספק ראיות כי יש לך תפקיד בחברה/תאגיד. לדוגמא: מנכ"ל, מנהל/ת, בעלים או חבר/ה.  עליך להציג מגוון מסמכים בשם החברה/התאגיד, כגון נייר מכתבים, כרטיסי ביקור, הסכמי שותפות, מסמכי אפוטרופסות או הנהלה, או דו"חות מס של החברה/תאגיד.

על מה דיברנו במאמר זה