אפוסטיל בדרך פשוטה מהירה ונוחה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

אישור אפוסטיל משרד החוץ| כמה זה עולה מה התהליך| מדריך צעד אחר צעד

 מהו אישור אפוסטיל משרד החוץ?

צריכים אפוסטיל לתעודות שונות? משרדנו מעניק שירותי אפוסטיל באיכות ללא פשרות ובמהירות המירבית 03-7949755 בנוסף לשירותי אפוסטיל תוכלו לקבל שירותי תרגום בכל השפות
אפוסטיל ותרגום לתעודות שונות

הענף לאימות מסמכים ציבוריים פועל באגף הקונסולרי במסגרת כלל השירות הקונסולרי המוענק לאזרחי מדינת ישראל בארץ ובחו"ל.

ענף זה אחראי על אימות מסמכים ציבוריים ישראלים בלבד שהונפקו על ידי רשויות ומשרדי ממשלה במדינת ישראל.

לרוב, קהל הצרכנים הפונים למשרד החוץ מופנים על ידי רשויות/נציגויות של מדינות אחרות לצורך אימות מסמכים ציבוריים ישראליים לצרכים שונים ומגוונים כגון אישורי לימודים, אשרות עבודה ותעודות נישואין גירושין – באותן המדינות.

אפוסטיל אימות המסמכים הישראלים נעשה על פי אמנות (בעיקר אמנת האג) ומתחלק לשתי קטגוריות:

א. מסמכים המיועדים למדינות החתומות על אמנת האג יאומתו בחותמת Apostille-אפוסטיל

יובהר כי עבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא ידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.

 ב. מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג יאומתו    בחותמת שאינה חותמת Apostille. לאחר אימות משרד החוץ נדרש אימות נוסף של נציגות המדינה אליה מיועד המסמך.

יובהר כי ללא חתימת נציגות המדינה הרלוונטית בארץ, המסמך לא יתקבל על ידי רשויות אותה המדינה.

 שימו לב – כאשר מדובר בקבלת אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים, המסמך יאומת על ידי אחת מלשכות בתי המשפט ברחבי הארץ ולא על ידי משרד החוץ.

רשימת לשכות בתי המשפט

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה' בין השעות 08.30-12.30.  ובימי א' בין השעות 14:00-16:00.

ניתן לאמת עד 10 מסמכים (10 מדבקות) במקום. אימות מעל 10 מסמכים יעשה תוך שלושה שבועות ויישלח באמצעות הדואר, במקרים אלו יש לצרף מעטפה מבויילת מתאימה.

ניתן לשלוח מסמכים ציבוריים לאימות באמצעות הדואר. יש לצרף מעטפה ריקה ומבויילת שעל גביה תרשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום. מעטפות שיתקבלו ללא קבלה על תשלום (כאשר נדרש כזה) לא יטופלו ויוחזרו לשולח.

אופני תשלום

ביום 4.3.2008 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט אל הכנסת תיקון תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) התשל"ז – 1977.

עפ"י התיקון לתקנה זו ובהתאם לקובץ התקנות 6656 מיום 18 במרץ 2008, נקבע, כי המבקש אישור נוטריוני של התעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה.

בנוסף, נקבע בין היתר, כי סכום האגרה יעודכן מדי שנה ב- 1 בינואר של כל שנה.

סכום האגרה הינו 35 ₪ (שלושים וחמישה שקלים חדשים) עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק.

עבור אימות מסמכים המיועדים למדינות שאינן חתומות על אמנת האג לא תגבה אגרה.

קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:

1. חדש –   בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום "ממשל זמין" המוצבת במקום .

 2.  באמצעות בנק הדואר לחשבון מס' 0-026789 בנק הדואר, משרד החוץ.

את הקבלה לגבי התשלום יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ.

3. באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים (כרטיסי אשראי בלבד.

(את הקבלה יש להציג עם קבלת השרות במשרד החוץ).

אפוסטיל כתובת המשרד לאימות מסמכים ציבוריים

אפוסטיל משרד החוץ

המחלקה הקונסולרית – הענף לאימות מסמכים ציבוריים

שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035

דוא"ל: imutim@mfa.gov.il

איזה תעודות רשמיות מאושרות על ידי חותמת אפוסטיל משרד החוץ?

סוג התעודה   אישור אפוסטיל נדרש 
תעודת נישואין    אישור אפוסטיל משרד החוץ 
תעודת לידה   אישור אפוסטיל משרד החוץ 
תמצית רישום   אישור אפוסטיל משרד החוץ 
תעודת גירושין   אישור אפוסטיל משרד החוץ 
תמצית רישום מורחבת    אישור אפוסטיל משרד החוץ 
תעודה המעידה על אזרחות    אישור אפוסטיל משרד החוץ 
     

 

 אישור אפוסטיל תעודות ממרשם האוכלוסין:

תעודת לידה

תעודה מקורית.

חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

 חותמת של משרד הפנים.

תעודות לידה ישנות בפורמט הישן (הונפקו עד שנת 1997) –   יש לברר עמנו בשעות המענה הטלפוני  (בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301) האם ניתן לאמת את תעודה זו.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל תמצית רישום ממרשם אוכלוסין:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

  איזה מסמכים צריך להגיש לצורך קבלת  אישור אפוסטיל תעודות פטירה:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על תעודה המעידה על אזרחות?

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

 איזה מסמכים צריך להגיש לצורך קבלת אישור אפוסטיל תעודה המעידה על ויתור על אזרחות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל לתעודה בדבר שינוי שם?

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה וחותמת של פקיד הרישום במשרד הפנים.

iii)      חותמת של משרד הפנים.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל תעודות נישואין?

א)       רבנות:

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי הרשות הארצית לשרותי דת – משרד ראש הממשלה (לשעבר משרד הדתות) בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 7, קומה 2, גבעת שאול, ירושלים.

§         טלפון לתיאום: 02-5311031.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על תעודות גירושין ופסקי דין של בתי הדין הרבניים?

     I)        תעודות מקוריות או העתק מתאים למקור.

     II)       חתימה של מורשי הנהלת בתי הדין הרבניים – הנהלת בתי הדין בכתובת:

            רח' כנפי נשרים 22 ת.ד. 34500 ירושלים, 91341.

     III)      טלפון: 02-6582822/3.

     IV)       ניתן לשלוח את התעודות בדואר ולציין כתבות מדוייקת של הנמען והמסמכים  יישלחו בדואר חוזר.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על תעודות של העדות המוסלמיות?

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי חתימה בבתי הדין השרעיים בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 7, גבעת שאול ירושלים.

§         טלפון 02-6588225.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל עדות נוצריות?

i)         תעודה מקורית.

ii)       חתימה של מורשי חתימה במשרד הפנים-עדות נוצריות בכתובת:

§         רחוב שלומציון המלכה 18, בניין האחים ישראל, קומה א'.

§         טלפון 02-6217000/1.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל תעודות אקדמאיות ותעודות בגרות?

א)       תעודות מקוריות או נאמן למקור המאושר על ידי משרד החינוך בירושלים.

ב)       חתימת וחותמת מורשי חתימה במשרד החינוך בכתובת:

§         רחוב כנפי נשרים 22 קומה א' חדר 130 גבעת שאול, ירושלים.

§          טלפון: 02-5603700/7.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על תעודות הסמכה לרופאים?

א)       תעודה מקורית או נאמן למקור.

ב)       חתימה וחותמת של  משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות בכתובת:

§        רחוב יפו 157, ירושלים.

§        טלפון 026217350.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על תעודות יושר?

א)       תעודת יושר ישראלית רשמית של משטרת ישראל המבקשים להציגה בחו"ל (מרשם פלילי – ניתן לאמת עבור מדינות זרות).

ב)       תעודת יושר אינה נמסרת על ידי משטרת ישראל באופן אישי  למבקש, אלא, באמצעות הקונסוליה/הנציגות הזרה המבקשת, או באמצעות נציגויות ישראל בחו"ל, השולחות את תעודת היושר ישירות לגורם הממשלתי הרלוונטי.

ג)        תעודת יושר  ישראלית הנמסרת על ידי הנציגות הזרה בארץ, יש לאמתה במשרד החוץ במחלקה לאימות מסמכים ציבוריים לפני מסירתה לגורם המבקש.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על  אישורי נוטריון

א)       רצ"ב רשימת בתי משפט בהם ניתן לקבל אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים בבית משפט השלום, רח' חשין 6 קומה ב', חדר 229, מגרש-הרוסים, ירושלים.

*       הערה – באם המסמך מיועד למדינה אשר אינה חתומה על אמנת האג, נדרש אישור נוסף של הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ ונציגות אותה המדינה בארץ.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל על  צווי ירושה? 

א)       צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה:

i)         מסמך מקורי בלבד.

ii)       חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני ירושה באזור המגורים בו נחתם הצו.

ב)       צווי ירושה מבתי משפט:

i)         מסמכים מקוריים או נאמנים למקור המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט.

ii)       חתימת מזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.

איזה מסמכים נצטרך לצורך אישור אפוסטיל אפוסטיל על  פסקי דין והחלטות בתי משפט?

א)       עותק מצולם של פסק הדין או ההחלטה בשלמותה.

ב)      חותמת נאמן למקור של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

ג)    חתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

ד)   חתימה וחותמת של רשם בית המשפט העליון המאשרת את האמור בסעיפים ב- ג שלעיל.

·         חותמת כאמור ניתן לקבל :

o        בלשכת הרשמים, בבית המשפט העליון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:00. יש לתאם יום מראש בטלפון 02-6759601.

מי יכול להוציא תמצית רישום?

כל אדם רשאי לבקש תעודה בעבור עצמו או בעבור בן משפחה מקרבה ראשונה תמצית רישום או תעודת לידה. כמו כן ניתן להגיש בקשה להנפקת תמצית רישום על ידי מתן ייפוי כוח לעורך דין שיוכל להוציא את תעודת הרישום

תעודת פטירה יכולים לבקש קרוב משפחה מדרגה ראשונה וכן בעלי עניין שונים כגון: יורש, עורך דין של הצד המעוניין וכו'.

איפה מבצעים חותמת אפוסטיל?

חותמת אפוסטיל ניתן לקבל במשרד החוץ בירושלים אם מדובר במסמכי סטטוס. אם נדרשת חותמת אפוסטיל של בית משפט, אישור אפוסטיל של פקיד בית משפט – בתי משפט השלום ובתי משפט מחוזיים מעניקים חותמת אפוסטיל. לא כל בתי המשפט בארץ מספקים חותמת אפוסטיל וניתן לראות רשימת בתי משפט ממש כאן אמלנו באתר.

איך מוציאים אישור אפוסטיל?

כדי להוציא אישור אפוסטיל ניתן להשתמש בשירותי שליחות חותמת אפוסטיל או ניתן לשלוח  בדואר  לכתובת: משרד החוץ שד' יצחק רבין 9. בתוך המעטפה יש לצרף למסמכים הנדרשים לאימות, קבלה המעידה על תשלום אפוסטיל עבור האימות/ים ומעטפה ריקה מבוילת עם כתובתכם המדויק למשלוח חזרה.

איך מקבלים אפוסטיל לדרכון או לתעודת נישואין?

אפוסטיל לדרכון ניתן לקבל לאחר שנוטריון מאמת ומאשר את הדרכון. אפוסטיל לתעודת נישואין אפוסטיל לתמצית רישום אפוסטיל לתעודת לידה או פטירה ניתן לקבל במשרד החוץ.

מי עושה אפוסטיל?

חותמת אפוסטיל ניתנת רק על ידי הרשויות המוסמכות במדינה.

כך למשל, על פי הוראות האמנה, הרשויות המוסמכות לתת אפוסטיל במדינת ישראל הם משרד החוץ, רשמים של בתי משפט השלום ועובדי מדינה שמונו לתפקידם על ידי שר המשפטים בהתאם לחוק הנוטריונים, ה'תשל"ו-1976. ברבים מבתי המשפט ברחבי הארץ מקיימת קבלת קהל לצורך קבלת חותמת אפוסטיל.

 

מתי צריך אישור  אפוסטיל?

אם מבקשים לתת לתעודה שהונפקה בישראל, תוקף בחו"ל בכל מקרה שבו מוציאים תעודה ציבורית מישראל, אשר יש צורך כי יהיה לה תוקף בחו"ל, צריך לאשר את התעודה באישור קונסולארי של אותה מדינה, בישראל משרד החוץ אחראי לאישור אפוסטיל.

אפוסטיל  בתי דין רבניים ובית דין לעבודה איזה מסמכים צריך להגיש?

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים בימים א'-ה', בין השעות .12:30-08:30

כתובת: שד' יצחק רבין 9 קריית הלאום ת.ד. 3013 ירושלים 91035

בימי א', ניתן לקבל שירות אחר הצהריים מהשעה: 14:00- 16:00.

טלפונים לבירור בימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00 02-5303358, 02-5303301, 02-5303176

מידע זה לקוח מאתר משרד החוץ הענף לאימות מסמכים ציבוריים ומוגש כשירות לציבור

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם:
דיני משפחה וירושות, פשיטת רגל , הוצאה לפועל , איחוד תיקים, מחיקת חובות ועיכוב יציאה מהארץ.
המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה.עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתלי בית המשפט.

שגרירות גרמניה בתל אביב דף מידע מוגש על ידי עורכת דין ונוטריונית רחל שחר
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זמינים 7 ימים בשבוע!