מחירון נוטריון

מחירון נוטריון 2021, שירותי נוטריון בקריית אונו רחל רייצ'ל שחר

בהובלתה של נוטריון בקריית אונו רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם צוות עורכי דין בתחומי משפחה העוסקים במתן שירותי נוטריון בבקעת אונו קריית אונו גבעת שמואל שירותי נוטריון בגני תקווה ופתח תקווה. ך טיפול בחתימת נוטריון או אימות חתימה בשפה זרה בכל רחבי הארץ והכל על פי מחירון נוטריון 2021 וזאת על מנת לתת שירות מיטבי. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני.  צוות משרד שירותי נוטריון בקריית אונו רחל שחר מעניק לכל שירות נוטריוני יחס ותשומת לב הנדרשים לאותו שירות נוטריוני תוך מתן זמינות מיידית והכל פי מחירון נוטריון 2021.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא עלות

תעריף שירותי נוטריון בקרית אונו השירותים הנפוצים שאנו מספקים בנושא:

אימות חתימה - מחירים קבועים

אימות חתימת יחיד כחותם ראשון
166 ש"ח
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך
66 ש"ח
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך
66 ש"ח
לכל העתק
66 ש"ח

כל המחירים לשירותי נוטריון מפורטים

אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 165

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66

תק' תשס"ח-2007

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך

בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבאותו המסמך

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 66

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 21

לכל עמוד נוסף 5

3. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 209

1(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 165

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 241

(ב) לכל חותם נוסף 123

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 66

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 167

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 169

(ב) לכל מצהיר נוסף 67

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע

הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים  1056 

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2261

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64

(ג) לכל העתק נוסף 64

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 268

תק' תשס"ח-2007

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 543

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 167

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

תק' תשס"ח-2007

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 371

תק' תשס"ח-2007

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64

תק' תשס"ח-2007

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

תק' תשס"ח-2007

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 89

אולי תתעניין גם בנושאים אלו

לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות בנושא מחירון נוטריון

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!