צרו קשר

על מה דיברנו במאמר זה

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך

שירותי נוטריון בגבעת שמואל | עורך דין ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

שירותי נוטריון בגבעת שמואל | עורך דין ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

שירותי נוטריון הרצליה איזה שירותים נוטריון מעניק| עורך דין ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

בימים אלו בהם למרבה הצער משותללת מגיפת הקורונה רבים נדרשים לשירותי נוטריון אשר יגיע לביתם והכל על פי תקנות הנוטריונים.

במאמר זה נרחיב מעט על עבודת הנוטריון ונסביר כיצד הוא יכול לסייע בימים טרופים אלה.

נוטריון הוא עו"ד הממונה על ידי משרד המשפטים במדינת ישראל לשמש את הציבור כנוטריון לאימות מסמכים חשובים. מעשים רשמיים אלה נקראים הרשאות, או מעשים נוטריונים. הנוטריונים מוזמנים באופן ציבורי כפקידים "ישרים", כלומר הם צפויים לעקוב אחר כללים כתובים ללא הפעלת שיקול דעת אישי משמעותי, כפי שהיה נהוג במקרה של גורם "שיפוטי".

שירותי נוטריון בגבעת שמואל: מה נוטריון עושה? מה חובתו המשמעותית של הנוטריון?

חובתו של נוטריון היא לסנן את החותמים על מסמכים חשובים בזהותם האמיתית, את נכונותם לחתום ללא עומס או הפחדה, ומודעותם לתכני המסמך או העסקה. חלק מההרשאות מחייבות גם את הנוטריון לשים את החותם תחת שבועה, ומצהירה תחת עונש של עדות שקר כי המידע הכלול במסמך נכון ונכון. מעשי רכוש, צוואות וייפוי כוח הם דוגמאות למסמכים הדורשים בדרך כלל נוטריון.

נוטריון בגבעת שמואל – עורך דין ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

משרדנו פעיל מזה שנים ארוכות ונותן שירותי נוטריון: חתימות מסמכים, הכנת צוואה, ייפוי כוח בלתי חוזר, הסכמי ממון הסכמי חיים משותפים, תרגום נוטריוני בכל השפות.

יושרו של הנוטריון היא הבסיס לאמון הציבור של הנוטריון.

חובה עליהם לא לפעול במצבים בהם יש להם אינטרס אישי. הציבור סומך על כך שמשימות הנוטריון לא נפגמו על ידי אינטרס עצמי. וחוסר משוא פנים מכתיב כי נוטריון לעולם לא יסרב לשרת אדם עקב גזע, לאום, דת, פוליטיקה, נטייה מינית או מעמד כלקוח.

כנציגים הרשמיים של המדינה, נוטריונים ציבוריים מאשרים ביצוע נכון של רבים מהמסמכים המשנים את חייהם של אזרחים פרטיים – בין אם אותן עסקאות מגוונות מעבירות נדל"ן, מעניקות ייפוי כוח, מקימות הסכם ממון לפני הנישואין או מבצעות שפע פעילויות אחרות המאפשרות לחברה האזרחית שלנו לתפקד.

מהו תצהיר נוטריוני?

החוק קובע כי להגדרת תצהיר נוטריוני יכול להיות רק תצהיר אשר נחתם כדת וכדין בפני נוטריון מוסמך.  במצב בו נדרש תצהיר נוטריוני הנוטריון למעשה מאשר כי האדם המצהיר חתם בפניו על ההצהרה וזאת רק לאחר שהנוטריון מוודא כי האדם המצהיר יודע ומבין את השפה שהוא חותם בה על התצהיר.  אם האדם אינו יודע את השפה בתצהיר הנוטריוני אזי על הנוטריון לתרגם בעבורו את המסמך ורק לאחר שהמסמך מתורגם לשפה שהמצהיר מבין ניתן לאשר את חתימת המצהיר על האישור הנוטריוני.

ס' 14 לחוק הנוטריונים מגדיר בעבורנו את סמכות הנוטריון לערוך תצהיר וכל זאת כדלקמן:

(א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בשינויים המחוייבים.

(ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה".

משרד עורכת דין ונוטריון עורך  תצהירים ומספק גם אישורי נוטריון והכל בהתאם לחוק ולתקנות.

לצורך קבלת תצהיר נוטריוני האדם נדרש להגיע ולחתום בפני נוטריון רחל שחר על המסמכים הרלבנטיים אולם חוק הנוטריונים מאפשר לנוטריון להגיע גם לבית הלקוח או לבית החולים, בית אבות וכיו"ב.

נוטריון בגבעת שמואל: טיפול במסמכים משפטיים וצוואות גם בביתכם

בוודאי שרבים מאיתנו חושבים לא מעט פעמים מדוע הנוטריונים נחוצים?

חותמת נוטריון בתהליך הנוטריוני בעת זיהוי החותמים באמצעות תעודת זיהוי מקורית או תעודות רשמיות אחרות מקוריות נוטריונים מרתיעים הונאה ומעלים את רמת ההבנה של החותמים על המסמכים אשר הם חותמים עליהם וכן מוודאים כל החותמים הבינו היטב את משמעות החתימה על המסמך וכי הוא חותם מרצונו החופשי על המסמך.

כיצד נוטריון מזהה חתימה?

באופן כללי, נוטריון יבקש לראות תעודת זהות נוכחית עם תמונה, תיאור פיזי וחתימה. תעודות זהות מקובלות כוללות בדרך כלל רישיון נהיגה או דרכון. לאחר זיהוי האדם קיימת חותמת נוטריון מיוחדת אשר מסמנת את הדף בסימון מיוחד אשר הינו שמו ורשיונו של הנוטריון.

משרדנו מעניק את השירותים הבאים:

שירותי נוטריון בגרמנית בגבעת שמואל

אימותי חתימה נוטריוניים באנגלית בגבעת שמואל

תצהירים בחתימת נוטריון באנגלית בגבעת שמואל

ייפויי כוח נוטריוניים באנגלית בגבעת שמואל

אישורי הסכם ממון באנגלית בגבעת שמואל

אישורי אפוסטיל משרד החוץ ובית המשפט

אישורי חיים באנגלית לתושבי גבעת שמואל

אישורי העתק נוטריוניים באנגלית לתושביגבעת שמואל