הסכם חיים משותפים וידועים בציבור
צרו קשר

על מה דיברנו במאמר זה

עוד מאמרים שאולי יעניינו אותך

הסכם חיים משותפים וידועים בציבור און ליין דוגמא להורדה

הסכם חיים משותפים וידועים בציבור און ליין דוגמא להורדה

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

בני זוג החיים יחד ומוגדרים ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם שיסדיר את חלוקת רכושם במקרה של סיום הזוגיות

הסכם תקף צריך להיעשות בכתב ולהיחתם בידי שני הצדדים.

ניתן לקבל אישור על ידי נוטריון מוסמך להסכם זה.

הסכם חיים משותפים אינו הסכם ממון שכן הסכם ממון מיועד לבני זוג המקשים להינשא לזו.

לקריאה נוספת על הסכם ממון לחצו כאן

לקריאה נוספת על מחיר הסכם ממון לחצו כאן וגם כאן

למאמר על סוגי הסכמים לחצו כאן

לקריאה נוספת בנושא הסכמי ממון לחץ כאן

ניתן לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון, אך אין הכרח לעשות זאת

ככלל, על פי פסיקת בית המשפט במרוצת השנים, בני זוג ידועים בציבור עשויים להיחשב כבעלי זכויות זה ברכושו זה של זה, במקרה של פרידה. במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות, ייתכן שיתוף גם אם הרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג בלבד.

הקניית זכויות לבן הזוג האחד ברכוש בן הזוג האחר מבוססת על "חזקת השיתוף בין בני זוג".

למי מתאים הסכם חיים ומשותפים וידועים בציבור?

אם בני זוג החיים יחד ואינם נשואים אינם מעוניינים שתחול עליהם "חזקת השיתוף", עליהם לעשות זאת במסמך מפורש – הסכם לחיים משותפים, בדומה להסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים.

בני זוג שאינם נשואים וחיים כידועים בציבור.

איך עושים הסכם חיים משותפים וידועים בציבור?

הסכם תקף צריך להיעשות בכתב ולהיחתם בידי שני הצדדים.

אין צורך לאשר את ההסכם בבית משפט לענייני משפחה או אצל נוטריון, אך ניתן ורצוי לעשות זאת על מנת לחזק את מעמדו המשפטי.

הקשר בין הסכם לחיים משותפים לבין צוואה או ירושה

אדם יכול להוריש (על פי צוואה או כללי חוק הירושה) רק נכסים וכספים שבבעלותו, או את החלק שלו בלבד בנכסים משותפים.

אדם לא יכול להוריש את רכושו או להורות מה ייעשה בו לאחר מותו אלא בצוואה בלבד, וראו בטלות עסקאות בירושה.

הסכם לחיים משותפים קובע כיצד יחולקו הנכסים של בני זוג בינם לבין עצמם, ובכך קובע מהו היקף העיזבון של כל אחד מבני הזוג, ואילו צוואה קובעת כיצד יחולק אותו עיזבון.

הסכם לחיים משותפים דוגמא ממש כאן

ניתן להיעזר בדוגמת ההסכם הבא על מנת לקבל הבנה לאופן בו ההסכם צריך להיראות אולם ודאי שנדרש ייעוץ משפטי על ידי עורך דין דיני משפחה או נוטריון על מנת לקבל מידע ספציפי ומדוייק.

https://notary-israel.com/wp-content/uploads/2020/10/הסכם-חיים-משותפים.דוגמא.pdf

על החשיבות הרבה שיש בחתימת הסכם חיים משותפים ניתן ללמוד מפסק הדין הבא.

המנוח והנתבעת חתמו ביום 14.9.2006 על הסכם לחיים משותפים. (להלן: "ההסכם").

סעיף 9 להסכם קובע כדלקמן:

            "9 (א) כאשר במועד כלשהוא לאחר חתימת הסכם זה יחליטו הצדדים לעבור ולהתגורר יחד בדירת ז' כי אז ק' מצהירה ומאשרת בה כי אין ולא תהיינה לה כל זכויות בבית וכי כל הזכויות בבית ובתכולתה שייכים לז' בלבד, כל סכום שיושקע בבית ו/או בשיפוצים ו/או ברכישת תכולה חדשה יהיה שייך לז' בלבד ואין ולא תהיה לק' כל תביעה לזכות כל שהיא בבית ו/או לתכולתו.

            (ב) אם ז', חס וחלילה, ילך לבית עולמו או ישהה במוסד רפואי מחמת מצבו, תהא רשאית ק' להמשיך ולהתגורר בדירת ז' עד סוף ימיה ובלבד שלא יתגורר בדירה אדם נוסף זולתה ובתנאי שעד מועד פטירתו של ז' לא חל פרוד בין בני הזוג מיוזמתה של ק'. יודגש כי אם יחול פרוד בין בני הזוג מיוזמתו של ז' ידאג ז' למקום מגורים חליפי לק', אם ירצה שתעזוב את דירת ז' ".

לאחר מותו של המנוח טען בנו של המנוח כי הסכם החיים המשותפים נוגד את הצוואה ומשכך אין לו כל תוקף.

בית המשפט לענייני משפחה חשב והחליט אחרת וקבע כי הסכם החיים המשותפים המעניק לאלמנה זכות מגורים עד סוף ימי חייה גובר על הצוואה.

ראה לעניין זה דבריו של כב' השופט הנדל בבע"מ 7468/11 פלוני נ' אלמונית (ניתן ביום 3.7.2012) פורסם בנבו:

"ההסכם שנקשר בין בני הזוג במקרה שלפנינו, הגם שאינו עולה כדי "הסכם ממון", כהגדרתו בחוקיחסי ממון, הרי הוא בר-תוקף במסגרת הסדר המשאבים בין הצדדים, לפי סעיף 5(א)(3) לחוק, וניתן לאוכפו".

גישה זו נשענת על פסיקה קודמת אשר הובאה שם:

אין לראות ב"הסכם ממון" את חזות הכול מבחינת יחסי הממון בין בני-זוג, ויש להבדיל הבדל היטב בין "הסכם ממון" –א ובהעדרו, המלא או החלקי.. לבין הסכם רגיל או הענקת מתנה או עיסקה אחרת בין בני הזוג במהלך חיי הנישואין לפי הדין הכללי" (בע"א 169/83 יונה (שרעבי) שי נ' ששון (שרעבי) שי, פ"ד לט(3) 776)."

בית המשפט לענייני משפחה ציטט את סעיפים 5(א)(3) ו-5(ב) לחוק יחסי ממון אשר קובעים כדלקמן:

"5. הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין

(א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה- פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית ששויים של כלל נכסי בני הזוג למעט-

(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

(ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לעניין הזכות לאיזון המשאבים יורשיו במקומו".

שימו לב כי סעיף 5(3) לחוק יחסי ממון אם כן, מכיר באפשרות לערוך הסכם בכתב (לא בהכרח הסכם ממון), במקרה הזה הסכם חיים משותפים, שבו יחריגו בני זוג  ממסת הנכסים המשותפים נכסים ספציפיים. 

"יוצא כי הגם שכאמור אין בפנינו הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון, חוק אחרון זה חל על המקרה לרבות על תוקפו של הסכם בכתב שנערך בין הצדדים. על כן, יחול בעניינם של בני הזוג הסדר איזון המשאבים, בכפוף להסכם הכתוב ביניהם".

בית המשפט לענייני משפחה הכיר בהסכם החיים המשותפים כגובר על הצוואה

וקבע כי: "ניתן לראות בהסכם שבפנינו כהסכם בכתב בעל תוקף חוזי, המחריג את הנכסים הנפרדים של המנוח מהסדר איזון המשאבים, תוך קביעת זכות מגורים באחד מנכסים אלו לנתבעת".

סיווג זכות המגורים שניתנה במסגרת הסכם החיים המשותפים כמתנה דחויה

משנמצא כי ההסכם תקף ומחייב יש לבחון האם הוראותיו מתנגשות עם הוראות צוואת המנוח. האם צודק התובע בטענתו  לפיה, ההסכם מהווה הסכם בדבר ירושתו של אדם שנעשה בחייו ובהתאם דינו  להתבטל לפי סעיף (8) לחוק הירושה .

בית המשפט קובע כי: "אקדים אחרית לראשית,  דין טענת הנתבע לפיה זכות המגורים שקיבלה הנתבעת הנה זכות קניינית דחוייה, שהוענקה לה לאחר פטירת המנוח ולפיכך יש לראות בהענקתה משום עסקה עתידית בירושה שדינה להתבטל, להדחות.

 זכות המגורים איננה זכות דחוייה  אלא זכות חוזית מתמשכת, שהוענקה לנתבעת במתנה באופן מיידי כבר ביום חתימת ההסכם ולא ביום פטירת המנוח.( אין מחלוקת בין הצדדים, כי  בסמוך לאחר חתימת ההסכם עוד במהלך שנת 2006 נישאו בני הזוג ועברו להתגורר יחדיו בדירת המנוח, כאשר מאז ועד היום הנתבעת מתגוררת בדירה ובה אף סעדה את המנוח עד לפטירתו)".

הקשר שבין חוק המתנה להסכם חיים משותפים האם ניתן להעניק מתנה דחויה במסגרת חיים משותפים?

בהתאם להוראות חוק המתנה תשכ"ח -1968  אין מניעה להעניק זכות מגורים במתנה.

סעיף 1 לחוק המתנה קובע כדלקמן:

"(א) מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה,

(ב) דבר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין, או זכויות".

זכות המגורים שהוענקה לנתבעת בהסכם, שונה מזכות הבעלות בדירה שהוקנתה לתובע בצוואת המנוח. את זכות המגורים ניתן לסווג כהענקת רישיון במקרקעין. "רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. 'רשות במקרקעין' באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס או שימוש בלבד… הרשות נעדרת כוונת הקנייה של זכות בנכס".

בהתאם להסכם חיים משותפים קיבלה הנתבעת זכאות להתגורר בדירת בעלה המנוח למשך כל ימי חייה כפוף לשני תנאים מצטברים:

א.         שלא יתגורר בדירה אדם נוסף זולתה.

ב.         עד מועד פטירתו של המנוח לא חל פירוד בין בני הזוג מיוזמתה של הנתבעת.

כפוף לעמידת הנתבעת בשני תנאים מצטברים אלו, הרי שהוענקה לה במתנה זכות מגורים, שהשתכללה במשך שנות המגורים המשותפות של בני הזוג בדירה ואינה ניתנת לביטול עם מותו של המנוח.

בהסכם לחיים משותפים לא נקבעו הוראות צוואתיות המעניקות לנתבעת זכות קניינית בדירת המנוח לאחר מותו, בניגוד לזכויות שצווה המנוח לילדיו בצוואתו. כן לא ניתן לומר כי זכות המגורים שבה התחייב המנוח בהסכם סותרת את רצונו האחרון של המנוח כפי שהובע בצוואתו, כי רכושו יעבור לילדיו.נהפוכו- הוראות ההסכם מחזקות את תוכנה של הצוואה ואת רצונו של המנוח כי כל רכושו יעבור לילדיו. בכך יש לראות את ההסכם כדר בכפיפה אחת עם הוראות הצוואה.

"יוצא כי הגם שכאמור אין בפנינו הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון, חוק אחרון זה חל על המקרה לרבות על תוקפו של הסכם בכתב שנערך בין הצדדים. על כן, יחול בעניינם של בני הזוג הסדר איזון המשאבים, בכפוף להסכם הכתוב ביניהם. גישה זו איננה עומדת בסתירה לחוק הירושה אלא משתלבת עימו. סעיף 148 לחוק הירושה מורה כי חוק הירושה אינו גורע מ"יחסי ממון בין איש לאשתו" (וראו גם סעיף 11(ג) וכן סעיף 104(א)(4) לחוק הירושה).

את שני החוקים האמורים יש להפעיל באופן ששואף ליצירת הרמוניה ביניהם. המטרות והתכליות של שני החוקים אינן חופפות אלו את אלו. כמובן, עניינם של שני החוקים הוא עשיית צדק בחלוקת נכסים. אולם בעוד חוק יחסי ממון קובע כללים לחלוקת הרכוש לנוכח החיים המשותפים של שני בני הזוג על ציר זמן הנישואין עד לפקיעתם, דיני הירושה מתמקדים בנקודת רגע המוות של אחד מבני הזוג תוך קביעת כללים, לצד הכרה באוטונומיה בהיקף זה או אחר של המוריש. הסכם לחלוקת נכסים במהלך חיי הנישואין מציב את בני הזוג במרכז. אי לכך, עמדת "היחידה הזוגית" בדמות הסכם כתוב בין מרכיביה עשויה להכריע."

בית המשפט קובע כי במקרה הזה ועל יסוד ההלכות שפורטו לעיל, אין סתירה בין הוראות ההסכם לבין צוואת המנוח. לכן אין צורך להדרש כלל לשאלה בדבר עליונות חוק הירושה או כטענת התובע, לקבוע כי ההסכם בטל משאינו הסכם ממון, כאשר רק הסכם ממון יכול להתנגש עם הוראות חוק הירושה ולגבור עליהן במקרים מסויימים כפי שפרט בסיכומיו.

"איני נדרשת לקבוע ידו של מי  על העליונה, של ההסכם או של הוראות חוק הירושה והצוואה, שעה שאין התנגשות. ההסכם דנן אינו הסכם בדבר ירושה, הוא לא קבע יורשים בנכסים מסויימים ולא הדיר יורשים. כל שיש בהסכם הוא חיוב חוזי לזכות מגורים,  שנכנס לתוקפו מיד עם חתימת ההסכם. החיוב החוזי שריר ותקף גם במות הבעל, כאשר לאישה – הנתבעת, שנישאה למנוח בגיל מבוגר וכיום היא בת 85 והתגוררה עימו בדירתו  במשך כשש שנים עד לפטירתו,  קיימת ציפייה לגיטימית לממש את זכותה למגורים, שעוגנה בהסכם בכתב בין בני הזוג.

אף אם מדובר בהסכם שאינו הסכם ממון בהתאם לחוק יחסי ממון אלא הסכם לאיזון משאבים לפי סעיף 5 (3) לחוק יחסי ממון, אין בכך כדי לשנות ממסקנתי.  כפי שסעיף 5(3) לחוק יחסי ממון מוציא מגדר מסת הנכסים את אותם הנכסים עליהם הסכימו הצדדים כי לא יאוזנו, וכפי שיש ליתן תוקף לסעיף זה בהסכם בין הצדדים, כך יש ליתן תוקף לגבי התחייבות המנוח להעניק לנתבעת זכות חוזית הנובעת מהחרגת אותו הנכס.

אין חולק כי המנוח רצה להחריג את דירתו, כך שלנתבעת לא תהינה זכויות קנייניות בדירה,  בד בבד עם הסדרת זכות מגוריה בדירה עד אחרית ימיה".